Prvotrimestrální screening slouží k odhalení rizika vzniku vývojových vad plodu. Jak probíhá?

Prvotrimestrální screening je určen ke stanovení míry rizika vývojových vad již v rané části těhotenství a je prováděn mezi 9. a 14. týdnem. Screening je neinvazivní a spočívá v odběru krve, ultrazvukovém vyšetření a stanovení osobní anamnézy. Pokud je výsledek pozitivní a hodnoty nejsou v normě, je pravděpodobnost vývojového deficitu vyšší. V takovém případě je nutné podstoupit další vyšetření, aby bylo možné vznik vrozených vad vyloučit, nebo naopak potvrdit.

Co je prvotrimestrální screening?

Prvotrimestrální screening je vyšetřovací metoda, která se provádí u žen v 1. trimestru těhotenství za účelem odhalení možných rizik vzniku vývojových vad nenarozeného dítěte a jejich míry. Jedná se o kombinovanou metodu, jež se skládá z ultrazvukového a biochemického vyšetření, tím pádem je z většinové části neinvazivní a eliminuje jakékoliv narušení vývoje plodu.

Vrozené vady, jejichž zárodek prvotrimestrální screening odhaluje, mohou být dvojího typu. Může se jednat o defekt způsobený anatomickou odchylkou nebo o chromozomální vady, mezi které řadíme například velmi obávaný Downův syndrom. Ten postihuje přibližně jedno dítě z 500 těhotenství a jeho riziko stoupá s přibývajícím věkem rodičky. Vyšetření může odhalit dále také vady, jako je Patauův nebo Edwardsův syndrom.

Jak probíhá screening v 1. trimestru?

Odběr krve

Kombinovaný 1. trimestrální screening se skládá ze dvou částí, přičemž prvním krokem je odběr krve ze žíly nastávající matky. Krevní test je prováděn v době mezi 9. a 12. týdnem těhotenství. Krevní vyšetření by mělo odhalit chromozomální vady a rizika poruchy funkce placenty.

Krevní testy však nebývají dostatečně přesné (jako ultrazvukové vyšetření) a mohou signalizovat zdravotní problém, aniž by ve skutečnosti existoval, tudíž je zbytečné se strachovat, dokud nebude provedeno kompletní screeningové vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření

Dále se přistupuje k ultrazvukovému vyšetření, při kterém budoucí maminka leží na zádech, zatímco ošetřující lékař posouvá po jejím břiše sondu a pozoruje plod, který se objevuje na obrazovce počítače. Během ultrazvukového screeningu se kontroluje délka plodu, délka jeho končetin a orgánů a také se zjišťuje množství plodové vody.

Jedná se o tzv. měření šíjového projasnění, které se provádí v období mezi 12. až 14. týdnem těhotenství. Cílem ultrazvuku je především detekovat strukturální vady, a to například poškození mozku či srdce, rozštěp patra apod.

Osobní anamnéza

Kromě zmíněných vyšetření 1. screeningu v těhotenství je rovněž pacientce vytvořena osobní anamnéza, jejíž součástí je stanovení rizik, která by nějakým způsobem mohla narušit správný vývoj dítěte na základě určitých faktorů, mezi které patří například vyšší věkový průměr nebo užívání alkoholu.

Výsledky screeningu v 1. trimestru

Na základě kombinace odběru krve, ultrazvukového vyšetření a osobní anamnézy jsou následně zhodnoceny výsledky prvotrimestrálního screeningu, které mohou být pozitivní nebo negativní. Ani jeden z výsledků však neurčuje, zda dojde k výskytu vývojových vad dítěte, ale pouze poukazuje na vyšší nebo naopak nižší pravděpodobnost, že se objeví.

Screening v 1. trimestru: hodnoty

Hodnoty, které jsou získávány při ultrazvukovém vyšetření, se značí zkratkou NT, jakožto nuchální transluence, což určuje množství podkožní nahromadění tekutiny v zátylku plodu. Hodnoty NT se zvyšují s temeno-krční délkou plodu, přičemž za hraniční považujeme hodnoty do 2,5 až 3 mm. V případě, že budou zaznamenány hodnoty NT vyšší, je pravděpodobnost rizika postižení genetickým syndromem a srdeční vadou vyšší.

Prvotrimestrální screening: výsledky

Prvotrimestrální screening dokáže odhalit 85 až 90 % vývojových vad plodu, z čehož vyplývá, že negativní test nepředstavuje riziko nulové, ale vysoce nepravděpodobné. Negativní výsledek prvotrimestrálního screeningu značí, že vznik vývojových vad je méně pravděpodobný než 1:300. Pozitivní výsledek naopak neznamená, že by dítě trpělo vývojovou vadou, ale že je zde pouze zvýšené riziko.

Pozitivní výsledek

Pozitivní výsledek znamená, že možnost výskytu vývojových vad je větší než 1:300. Pokud screeningový test vyjde pozitivně, doporučuje se pacientce vyšetření na genetice. V případě takového výsledku se postupuje vždy individuálně na základě konkrétní anamnézy.

Zpravidla se provádí vyšetření cfDNA, CVS (odběr choriových klků) a AMC (odběr plodové vody), která mají za úkol vyloučit, nebo případně potvrdit postižení plodu. Tato vyšetření jsou již invazivnější, jelikož se při nich provádí odběr z tkáně placenty, tudíž je zde zvýšené riziko potratu. Velkou výhodu však představuje vysoká spolehlivost výsledků.

Prvotrimestrální screening cena

Přestože se jedná o důležité vyšetření v prvním trimestru těhotenství s poměrně přesnými výsledky, které relativně není cenově příliš nákladné, hrazené zdravotní pojišťovnou bohužel není.

Většina pojišťoven však ženám proplácí část poplatku za screening v 1. trimestru. Cena kombinovaného testu by měla být zhruba 1600 Kč. Následná genetická vyšetření v případě pozitivního výsledku se však svou cenou mohou vyšplhat mnohem výše podle toho, jaké testy podstoupíte.

Prvotrimestrální screening Praha

Pokud hledáte ordinace v Praze, kde můžete podstoupit screening 1. trimestru, na výběr máte tyto možnosti:

  • Gyn Medico – Praha 8, Karlín
  • Gennet – Praha 7, Holešovice a Praha 1, Nové Město
  • Profema – Praha 4, Pankrác
  • Porodnice Apolinář – Praha 2, Nové město
  • GynPorScan s.r.o. – Praha 5, Smíchov
  • Clinicus Praha – Praha 5, Smíchov
  • Profi G2 s.r.o. – Praha 14, Hloubětín
  • Gynem – Praha 8, Slovanka

Zdroje: gynmeda.cz, gynmedico.cz, mojezdravi.cz

Ohodnoťte tento článek!