Významy jmen vychází ze slov prastarých jazyků, kde měla vyjadřovat vlastnosti nositele

význam jmen

Většina jmen vychází z hebrejského, latinského či řeckého jazyka. Utvářela se z již existujících slov, která měla danému člověku přisuzovat určité vlastnosti. Vybíráte jméno pro vašeho potomka a chcete znát i význam, který se za ním skrývá? V tomto článku jsme pro vás připravili seznam nejoblíbenějších jmen nejen českých, ale i zahraničních, spolu s jejich výklady.

Původ jmen

Přemýšleli jste někdy o tom, jak vzniklo vaše křestní jméno a kde se vůbec všechna jména, která dnes existují, vzala? V minulosti byla jména tvořena z již existujících slov jazyka, která měla vyjadřovat vlastnosti nositele. Často se pak jména pojila s tradicemi dané kultury a s náboženskou i duchovní vírou.

V případě vůdců pak lidé vycházeli i z politických přesvědčení, jako například u jména Vladislav. To totiž vzniklo spojením slov „vláda“ a „sláva“. Sami už si jistě dokážete domyslet význam, který lidé zamýšleli svému dítěti přisoudit, případně budoucnost, kterou si pro něj přáli.

Postupným vývojem se však původní význam jmen dostával čím dál více do pozadí kvůli zjednodušování jazyka a lepší výslovnosti. Například tradiční české jméno Václav původně existovalo ve staroslovanské podobě Vetjeslav. Původní význam byl „více slávy“, neboť „vetje“ bylo výrazem pro „více“ a „slav“ pro „slávu“. Podobným vývojem prošla i germánská jména, za kterými se skrývá podobný přenos významu. Mezi ně patří například:

 • Adolf (adal = ušlechtilý, olf = vlk)
 • Adalbert (adal = ušlechtilý, berath = jasný)
 • Friedrich (fridu = mír, rihhi = vládce) – do češtiny převzato jako Bedřich

Významy jmen podle oblíbenosti

Každý rok Český statistický úřad vydává žebříček nejoblíbenějších dětských jmen, který zveřejňuje ke dni Evropského dne statistiky. Podle těchto statistik jsou Češi při výběru jmen spíše konzervativní, ale zároveň se čím dál více v žebříčku objevují i méně tradiční jména. Níže si tedy uvedeme významy nejoblíbenějších českých jmen pro dívky a chlapce.

Význam křestních jmen pro dívky

 • Tereza: jméno řeckého původu. Žena pocházející z ostrova Therasia, pojí se k ní vlastnosti jako horkost, záštita a ochrana.
 • Eliška: jméno hebrejského původu, vychází ze slova „eliševah“, což lze přeložit jako „Bůh je má přísaha“ či „Bůh je slibem“.
 • Anna: jméno rovněž hebrejského původu, vychází ze slova „Channa“, což znamená „milá“ nebo „milostiplná“.
 • Jana: i jméno Jana má původ hebrejský, stejně jako mužská varianta Jan. Podoba, která mu předcházela, je „Joachanan“, což lze vyložit jako „Bůh je milostivý“ či „milostivý dar Boha“.
 • Eva: původní hebrejské jméno „Chawwá“, které lze přeložit jako „živa“, vychází ze stejného slovního základu jako sloveso „žít“.
 • Marie: toto jméno pravděpodobně vychází z prastarého hebrejského „Mirjam“ s nejednoznačným významem, ale zároveň se objevuje v Bibli v řecké podobně Maria. Nelze popřít ani arménský původ jména, kde Mirjam znamená „kapka moře“.
 • Hana: jméno je sice původu hebrejského, ale jeho význam si můžeme vyložit odlišně, stejně jako některé země. V japonštině například znamená „květina“, v arabštině „šťastná“ a v jazyce Hopiů dokonce „medvěd“. Zde se však používá pouze pro chlapce.
 • Natálie: na rozdíl od předcházejících je toto jméno původu latinského. Vychází ze spojení slov „natale domini“, což v překladu znamená „narozená v den zrození Krista“. V zahraničí se také výjimečně můžeme setkat s variantou Noelia.
 • Karolína: toto jméno latinského původu je ženským protějškem mužského jména Karel, přičemž obě přešla z latiny nejprve do němčiny. Původní staroněmecké slovo „karlaz“ znamenalo „svobodný muž“.
 • Gabriela: původně židovské jméno hebrejského původu se proslavilo svým nositelem mužského protějšku, archandělem Gabrielem. Význam této mužské varianty znamená „hrdina boží“, „Bůh je moje síla“ nebo „Bůh je silný“.

Jména pro kluky a jejich význam

 • Jan: jak jsme si uvedli již výše u ženského jména Jana, význam tohoto původem hebrejského jména je „Bůh je milostivý“ či „milostivý dar Boha“.
 • Jakub: toto jméno původu hebrejského bylo původně výrazem pro patu, neboť podle Bible hebrejský patriarcha Jákob držel při narození své dvojče Ezaua za patu. Jeho význam lze tedy vyložit jako „ten, který se drží za patu“ nebo „druhorozený“.
 • Tomáš: jméno je původem aramejské podoby „Tóm“. To v překladu znamená „dvojče“. Původně toto jméno dostal jeden z apoštolů, který šířil víru v božství Ježíše.
 • Lukáš: toto křestní jméno vychází z latiny, kde ho nalezneme v původní podobě Lucanus, což je označení pro obyvatele jižní části Itálie zvané Lukánie.
 • Matěj: původně hebrejské jméno, kterému předchází podoba „Matitja“ či „Matitjahu“, se překládá jako „Hospodinův dar“.
 • Adam: toto jméno je prastaré snad jako lidstvo samo. Je prvním jménem člověka i abecedy. Je původu hebrejského a vychází ze slova „ádám“, které lze přeložit jako „člověk“.
 • Filip: jméno řeckého původu vychází z původní podoby „Philiippos“ a v překladu znamená „milovník koní“. Kromě toho symbolizuje také krásu, ušlechtilost a bohatství. Bývá spojováno s aristokracií.
 • Vojtěch: jako jedno z mála oblíbených jmen je Vojtěch původu slovanského. Vychází z polského výrazu „woj“, což je kořen slova vztahující se k válce, a slova „Ciech“, jež znamená radost.
 • Matyáš: toto jméno je pouze archaickou podobou jména Matěj. Jeho význam je tedy stejný, čili „Dar od Boha“.
 • Martin: tohle jméno není tradiční, jak se na první pohled může zdát, neboť je odvozeno od římského boha války Marta. Jméno Martin tedy můžeme interpretovat jako „válečný“, „bojovník“ či „Martovi oddaný“.

Význam jmen podle numerologie

Význam jmen podle numerologie je založen na výkladu vztahu mezi písmeny a čísly. Existuje však několik typů numerologických systémů, podle kterých lze numerologii jména vyčíst. Nejpoužívanější z nich jsou tyto tři:

 • Pythagorův
 • Chaldejský
 • Kabala

Význam jmen a příjmení podle numerologie

Počty se provádějí nejen na základě jména, ale také příjmení, proto si někteří lidé dokonce jména mění. Věří, že tak změní svoji budoucnost, potažmo osud. Každé písmeno má jinou hodnotu.

Ty mezi sebou sčítáte, dokud nedostanete jednociferné číslo. To může odhalit různé významové aspekty podle toho, zda se jedná o tzv. osudové číslo, číslo osobnosti či duševní číslo. Jak správně počítat se dočtete v tomto článku.

Význam cizích jmen

Výběr cizího jména pro dítě prozatím není zcela běžný, přesto čím dál více zahraničních jmen stoupá v žebříčcích oblíbenosti na našem území. Při výběru takového jména je vždy dobré vzít v potaz příjmení, aby k němu jméno ladilo, a také aby jeho výslovnost nebyla zavádějící pro české mluvčí a nedocházelo tak k přetváření jména do nežádoucích podob.

Na druhou stranu výběr mezinárodního jména může vašemu dítěti snadněji otevřít dveře do světa. Pojďme se tedy podívat na významy některých cizích jmen, která jsou oblíbená v jednotlivých zemích. Nejprve si uvedeme některá dívčí jména a poté chlapecká.

Význam dívčích cizích jmen

 • Alice (Švédsko): vznešená
 • Charlotte (Austrálie a Nový Zéland): vychází ze jména Charles – volný muž
 • Daria (Rusko): dar boží
 • Emily (Severní Irsko): lstivá či přesvědčivá
 • Emika (Japonsko): okouzlující
 • Emma (USA a Francie): celá, univerzální
 • Giulia (Itálie): mladistvá
 • Grace (Irsko): šarm, štědrost
 • Harper (Nový Zéland): ten, kdo hraje na harfu
 • Jade (Francie): odvozeno od drahokamu, vychází ze španělského výrazu „kámen strany“
 • Isabella (USA): Bůh je má přísaha

Význam chlapeckých cizích jmen

 • Alessandro (Itálie): mužský obránce, válečník
 • Archie (USA): statečný, odvážný
 • Benjamin (Kanada): syn pravé ruky či nejmladší člen rodiny
 • Daniel (Irsko): Bůh je mým soudcem
 • Elijah (židovské jméno v USA): Jahve je můj Bůh
 • Gabriel (Francie): Bůh je moje síla
 • Hugo (Španělsko): mysl
 • Ivan (Rusko): Bůh je milostivý
 • Jack (Irsko a Nový Zéland): stejný význam, tedy Bůh je milostivý
 • Jacob (Norsko): Kéž Bůh chrání
 • Jose (Brazílie, Mexiko): Bůh dá

Zdroje: ctidoma.cz, babyweb.cz, kurzy.cz, parenting.firstcry.com, idnes.cz

Ohodnoťte tento článek!