Bohumil Pražský

Seznam článků autora          

Článek Nálepka Datum vydání Počet názorů
Postgraduální akademie se věnovala pediatrii, především potravinovým alergiím u dětí 2. 2. 2016 -
Obyčejné nemoci v gastroenterologii a hepatologii 2. 2. 2016 -
Postgraduální akademie představila novinky v hematologii 2. 2. 2016 -
Postgraduální akademie představila publikaci Geriatrická onkologie 2. 2. 2016 -
Konference Zdravotnictví 2016 2. 2. 2016 -
Léčba diabetického makulárního edému blokátory vaskulárního endotelového růstového faktoru 2. 2. 2016 -
Laserová léčba diabetické retinopatie 2. 2. 2016 -
Chirurgická terapie diabetické retinopatie a diabetického makulárního edému 2. 2. 2016 -
Patofyziologie diabetické retinopatie a diabetického makulárního edému 2. 2. 2016 -
Současná doporučení pro léčbu diabetu 2. typu 2. 2. 2016 -
Lipidy, hypolipidemika a oční komplikace diabetu 2. 2. 2016 -
Diabetická retinopatie 2. 2. 2016 -
Mužský hypogonadismus a inzulínová senzitivita 2. 2. 2016 -
PRIMÁRNÍ ŘASINKY BYLY POKŘTĚNY NA JEVIŠTI 2. 2. 2016 -
Inzulínová rezistence a štítná žláza 2. 2. 2016 -
Syndrom polycystických ovarií a inzulínová rezistence 2. 2. 2016 -
Diabetes mellitus u Cushingova syndromu 2. 2. 2016 -
Insuficience růstového hormonu u dospělých a inzulínová senzitivita 2. 2. 2016 -
Akromegalie a diabetes mellitus 2. 2. 2016 -
Inzulínová senzitivita a strategie inzulínové léčby 2. 2. 2016 -
Steroidní diabetes mellitus, diagnostika a léčba 2. 2. 2016 -
Komplexní účinek gliflozinů na kardiovaskulární systém u pacientů s diabetem 2. 2. 2016 -
Inkretinová analoga v terapii diabetes melitus 2. 2. 2016 -
Současná pozice inzulínových senzitizérů (metformin, pioglitazon) v léčbě diabetu 2. 2. 2016 -
Hodnocení inzulínové senzitivity a jeho význam v klinické praxi 2. 2. 2016 -
EDITORIAL 2. 2. 2016 -
Doporučené postupy pro podání transfuzních přípravků 30. 10. 2015 -
Metody bezkrevní péče v perioperační medicíně 30. 10. 2015 -
Psychické změny u Cushingova syndromu 30. 10. 2015 -
Indikace k transplantaci jater – nové trendy 30. 10. 2015 -
Laboratorní diagnostika hemofilie a dalších vrozených krvácivých chorob 30. 10. 2015 -
Rizikové faktory žilní trombózy, trombofilie 30. 10. 2015 -
Specifické inhibitory koagulačních faktorů 30. 10. 2015 -
Hemofilie a ostatní vrozené a získané koagulopatie 30. 10. 2015 -
Poruchy funkce krevních destiček 30. 10. 2015 -
Imunitní trombocytopenie 30. 10. 2015 -
Vrozené syndromy selhání kostní dřeně 30. 10. 2015 -
Co nového v nefrologii 30. 10. 2015 -
Postgraduální akademie – co můžeme udělat pro pacienty s inkontinencí moči 30. 10. 2015 -
Postgraduální akademie představila Základy hematologické diagnostiky 30. 10. 2015 -
140 / 1 740