Cervix skóre určuje, zda je nastávající matka připravena na porod. Jaké faktory o tom rozhodují?

cervix skóre

Cervix skóre, neboli hodnocení děložního čípku, je jednoduchá metoda, která pomáhá předvídat, jak je pravděpodobné, že nastávající maminka dosáhne přirozeného porodu v předpokládaném termínu. Vyšetřením je možné předejít předčasnému porodu a lze na jeho základě také určit, zda může být potřeba přejít k vyvolávání porodu. Jaké faktory se při kontrole zohledňují?

Co znamená cervix skóre?

Cervix skóre (CS) dle Bishopa je hodnotící systém, který používají lékaři k rozhodování o tom, za jak dlouho byste měly porodit. Tuto metodu vyvinul Dr. Edward Bishop v 60. letech, po němž získala svůj název. Jedná se tedy o hodnocení připravenosti děložního čípku na porod.

Kontrola děložního čípku se provádí při každé návštěvě těhotenské poradny, aby bylo možné případně odhalit riziko předčasného porodu. Rovněž jej používají lékaři k určení, zda je při začínajícím porodu namístě doporučit jeho vyvolání nebo je nutné ještě počkat.

Jaké faktory zohledňuje cervix skóre?

Číslo CS zohledňuje různé faktory týkající se vašeho děložního čípku a polohy dítěte. Každému faktoru je přiřazena určitá hodnota v rozmezí 0 až 2, ty se následně sečtou, aby poskytly celkový výsledek, který se pohybuje na stupnici 0 až 10. Existuje několik faktorů, které lékař při výpočtu hodnoty CS vezme v úvahu. Jsou jimi:

  • Dilatace děložního čípku: jak moc se váš děložní čípek otevřel v centimetrech.
  • Zkrácení děložního čípku: jak tenký je váš děložní čípek. Normálně je dlouhý asi 3 centimetry. Postupně se ztenčuje.
  • Konzistence děložního čípku: zda je děložní hrdlo měkké nebo pevné. Děložní čípek změkne před porodem.
  • Poloha děložního čípku. Když dítě sestupuje do pánve, děložní čípek, což je průchod do dělohy, se pohybuje dopředu ke stydké kosti.
  • Pozice plodu: jak daleko jsou porodní cesty od hlavy dítěte. Před zahájením porodu se hlavička dítěte obvykle přesune z bodu 5 (vysoko a ještě ne v pánvi) do bodu 0 (kde je hlavička dítěte pevně v pánvi). Během porodu se dítě pohybuje vaginálním kanálem, dokud není jasně viditelná hlavička (+5) a dítě má být porozeno.

Výsledky cervix skóre

Váš lékař vypočítá váš výsledek CS pomocí fyzického vyšetření a ultrazvuku. Děložní čípek lze vyšetřit pomocí digitálního vyšetření, zatímco polohu hlavy vašeho dítěte lze rozpoznat na ultrazvuku. Je-li vaše CS vysoké, znamená to, že se porod blíží. V případě, že ještě nepřišel termín porodu a vaše hodnoty budou zvýšené, pravděpodobně vám bude doporučen klid na lůžku, aby se předešlo předčasnému porodu.

Hodnota 8 a více

Pokud je vaše hodnota 8 nebo vyšší, je to dobrý signál, že spontánní porod brzy začne. V případě, že bude vyvolání porodu nezbytné, je pravděpodobné, že bude úspěšné.

Hodnota 6 až 7

Jestliže je hodnota CS mezi 6 a 7, je nepravděpodobné, že se blíží samovolný porod. Tento rozsah není spolehlivým ukazatelem, která cesta je správná.

Hodnota 5 a méně

Pokud je výsledek 5 nebo nižší, znamená to, že je ještě méně pravděpodobné, že porod začne brzy spontánně a případné vyvolání porodu nebude úspěšné. Jakmile máte nízkou hodnotu CS, můžete se rozhodnout, že nechcete vyzkoušet žádné metody pro vyvolání porodu. Budete mít možnost počkat a zjistit, zda porod započne přirozeně.

Co když jsou výsledky CS nízké?

Pokud se blíží termín vašeho porodu a vaše hodnoty jsou stále nízké, nezoufejte, neboť u prvorodiček je zcela běžné, že pár dní přenáší. Není tedy dobré spoléhat na jedno konkrétní datum, jelikož se jedná spíše o orientační číslo. Váš lékař vám doporučí, jak dlouho je vhodné čekat, případně, jaké kroky podstoupit.

Jestliže se jako první krok k zahájení porodu použijí prostaglandiny, což je látka podobná hormonům, které způsobují zrání děložního čípku, vypočítá porodní asistentka vaši hodnotu CS znovu po uplynutí stanovené doby.

Stane-li se, že je číslo CS stále nízké a váš porod nezačal nebo nepostupuje, můžete se rozhodnout, zda chcete pokračovat ve vyvolávání porodu se silnějšími zásahy, jako je použití syntetického oxytocinu, nebo si nechat provést císařský řez. Případně, pokud je to bezpečné, budete moci počkat ještě nějaký čas, aby váš porod mohl začít přirozeně.

Zdroje: tehotenstvi.cz, babyonline.cz, healthline.com

Ohodnoťte tento článek!