Na počest profesora Karla Lewita

V sobotu 23. dubna se v Centru komplexní péče Dobřichovice (CKP) uskutečnila mezinárodní konference k nedožitým 100. narozeninám zakladatele moderní funkční diagnostiky prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc.

Pozvání na konferenci přijaly také předsedkyně Společnosti pro myoskeletální medicínu MUDr. Jana Jandová a viceprezidentka Unie fyzioterapeutů ČR Šárka Smejkalová. Konference se zúčastnilo 75 účastníků z 9 zemí (ČR, Slovensko, Francie, Polsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Rusko, Řecko), kteří zavzpomínali na osobnost profesora Lewita z profesního i osobního hlediska. Konference byla vedena v českém a anglickém jazyce.
Ředitelka Centra komplexní péče Dobřichovice Mgr. Jana Týkalová v úvodu účastníkům vysvětlila, proč se konference pořádá právě v CKP v Dobřichovicích. Profesor Lewit zde prožil velkou část svého života a v letech 2008–2012 zde ordinoval a vyučoval. Na podzim roku 2014, krátce po smrti prof. Lewita, spontánně vznikla myšlenka uspořádat toto setkání k jeho nedožitým 100. narozeninám. K aktivní účasti byli vyzváni jeho nejbližší kolegové a žáci, kteří byli oslovováni dle soukromého adresáře, který pro tyto účely poskytla rodina prof. Lewita.
Konferenci uvedli majitelka CKP MUDr. Dana Jenšovská a starosta Města Dobřichovice Ing. Petr Hampl. Starosta účastníky pozval na podvečerní akci, uspořádanou městem Dobřichovice. Dcery profesora Lewita Anita Bentley-Lewit a Jana Lewitová Vovsová odhalily uprostřed lávky přes řeku Berounku, po níž profesor denně chodíval do ordinace, na jeho počest plaketu s jeho jménem.

14 různých zpracování ve funkčním propojení

Intenzivní program byl rozdělen na 4 přednáškové bloky, v nichž vystoupili MUDr. Viera Agnerová (SR), Mgr. Šárka Hanušová, Ph. D. (ČR), doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph. D. (ČR), Mgr. Marek Král (ČR, Švýcarsko), Mgr. Magdaléna Lepšíková (ČR), Bc. Clara-Maria Helena Lewitová (ČR, Rakousko), Petra Nováková, DiS. (ČR), Christine Oberrauch, P. T. (Itálie), dr. Giancarlo Russo (Itálie), Dr.med. Andrzej Sadowski (Polsko), dr. Dominique Silvestre (Francie), prof. dr. Ludmila Vasiljeva (Rusko), Mgr. Michaela Veverková (ČR) a Mgr. Jana Lewitová Vovsová (ČR).
Zazněly přednášky na nejrůznější témata vztahující se k funkční diagnostice. Odborné i vzpomínkové, o excelentních klinických dovednostech profesora Lewita i o jeho lidských vlastnostech. Doc. Kobesová a MUDr. Agnerová zavzpomínaly, jak s profesorem Lewitem natočily výuková videa manuální medicíny. Vývoj v této oblasti naznačila Mgr. Hanušová z Centra fyzioterapie, která předvedla ukázku videa z chystaného nového zpracování. Mgr. Lepšíková prezentovala poslední studii, jejímž spoluautorem je profesor Lewit. Studie byla publikována v odborném časopise International Musculosceletal Medicine až v roce 2015, tedy rok po smrti prof. Lewita. V několika příspěvcích došlo i na praktické ukázky (dr. Sadowski, prof. Vasiljeva, dr. Silvestre a Mgr. Lewitová Vovsová).
Mimo původně plánovaný program vystoupil dr. Spiros Michalakis (Řecko) z Dr. Karel Lewit International Institute, který představil institut i odbornou spolupráci s profesorem Lewitem. Netradičním příspěvkem byla báseň od Craiga Liebensona, D. C. (USA) „Dearest Teacher“, kterou přečetla Anita Bentley-Lewit. Nově vzniklý Nadační fond Karla Lewita představila předsedkyně jeho správní rady Petra Nováková, DiS. Bližší informace o nadačním fondu najdete na: www.karellewit. cz. Na témž odkaze se můžete podívat na dokumentární film „Vyhmátnout, vomakat, pochopit“ z roku 2010 (režisérka Květa Přibylová), který byl na konferenci promítnut. V dokumentu profesor Lewit vysvětluje svůj způsob uvažování v diagnostice a léčbě. Mimo jiné je v něm detailně zachycena práce jeho rukou při palpaci, které nemálo přednášejících v průběhu dne vyzdvihlo jako dokonalý vyšetřovací nástroj. Petra Nováková také věnovala vzpomínku žákyni prof. Lewita a kolegyni mnohých přítomných českých i zahraničních terapeutů, Mgr. Věře Verchozinové, která loni na podzim nečekaně zemřela.

Žáci svého učitele

O tom, že přednášející byli opravdovými žáky svého profesora, svědčí následující odstavec s připomenutím citací, které prof. Lewit při práci užíval. Docentka Kobesová zdůraznila podstatu Lewitovy léčby: „Vyšetřit – ošetřit – znovu vyšetřit.“ Mgr. Veverková navázala: „Je důležité, aby si pacient prožil vylepšení.“ Mgr. Hanušová vzpomněla, že profesor Lewit říkával pacientům: „A teď si to ochutnejte. Jak to chutná teď…?“ Od Christine Oberrauch zaznělo: „Poslouchej pozorně, pozoruj očima, vnímej rukama a používej schopnost zpětné vazby ve prospěch pacienta.“ Zmínila rovněž další Lewitovu radu: „Funkční myšlení je důležitější než znalosti pouhých faktů“.
Clara Lewitová poznamenala: „Pozorování všemi smysly je důležité, abychom našli, co jest, a to i tehdy, když se nám to nehodí.“ Mgr. Král připomenul, že „specializace terapeuta nám brání vidět celek – je nutná adekvátní komunikace s pacientem a lékařem, dbát na propojenost systému“. Propojenost připomněl také dr. Russo s tím, že prof. Lewit celý čas věnoval pacientovi a prohlédl všechny části těla, které jsou propojeny. Dr. Michalakis upozornil, že „profesor Lewit pořád o něčem přemýšlel“. A Clara Lewitová vyslovila přání: „Pokračujte, zkoumejte, hledejte. Funkční myšlení je na začátku.”

Hledat vlastní terapeutické cesty

I když se všichni přítomní zcela neshodli například v otázce trigger pointu a vedli o jeho definici delší diskusi, v názoru na osobnost prof. Lewita byli všichni zajedno. O tom, že se jednalo o osobnost vskutku nezapomenutelnou, zaznělo v příspěvcích přítomných účastníků kongresu, ale i kolegů ze zámoří, kteří vzpomněli na svého učitele prostřednictvím zaslaných videoprezentací – Craig Liebenson, Maria Perri, D. C., a dr. Robert Lardner (USA) a dr. Marc White (Kanada).
Konference ukázala, že celostní přístup v diagnostice a terapii funkčních poruch je stále živý a může mít velice rozmanité pojetí. Důležité bylo si uvědomit, že neexistuje žádná „metoda podle Lewita“, ale že prof. Lewit nás učil a svým přístupem inspiroval ke způsobu uvažování o práci, a nyní je již na nás, abychom hledali vlastní terapeutické cesty.

Starosta Dobřichovic Ing. Petr Hampl a majitelka Centra komplexní péče MUDr. Dana Jenšovská

Ohodnoťte tento článek!