Jak jste na tom s dýcháním

Bez jídla a dokonce i bez pití bychom přežili nepoměrně delší interval než bez dostatečného přísunu kyslíku. Dýchání, základní životní proces, zabezpečuje neustálou výměnu kyslíku a oxidu uhličitého mezi vnějším prostředím a tělem. Rozhodující úlohu sehrávají plíce.

Nosem a ústy vdechnutý vzduch putuje nosohltanem, hltanem a hrtanem do průdušnice. Ta se dělí na dvě hlavní průdušky, součásti plic.
Plíce si zjednodušeně můžeme představit jako velmi sofistikovanou živou skládačku, v níž dílky od větších k nejmenším jsou průdušky, průdušinky, plicní váčky a sklípky.

Co se děje při dýchání

Dýchacími pohyby hrudníku je přiváděn okolní vzduch popsanou cestou až k plicním sklípkům. V plicních sklípcích probíhá výměna kyslíku a oxidu uhličitého.
Krví se kyslík dostane do všech částí těla, které ho nezbytně potřebuje, zejména na výrobu energie. Vznikající vedlejší produkt, oxid uhličitý, krev odvádí do plic, které jej z těla vyloučí.

Plocha velikosti kurtu

Kdybychom rozebrali onu „skládačku“ plic, plocha povrchu lidské plíce by byla stejná jako tenisový kurt, což je zhruba 70 m2. Levá plíce je přitom menší než pravá, protože na její straně je uloženo srdce. Plíce jsou mimořádně výkonné, za den přečerpají zhruba 10 tisíc litrů vzduchu.
Pokud jsme v klidu, nadechneme se asi třináctkrát za minutu, při pohybu dýcháme rychleji. Vzduch nosními dutinami neprochází stále stejnou rychlostí, při prudkém kašli může proudit rychlostí až 130 km/h, což je ostatně i maximální povolená rychlost na českých dálnicích.

Plíce a romantika táboráku

Stav plic jednoznačně odráží životní styl člověka. Je nesporné, že řadu plicních onemocnění způsobuje kouření, včetně pasivního, pobyt na znečištěných místech, například v průmyslových aglomeracích a ve městech, prach, výfukové plyny.

Ani o prospěšnosti zdravého vzduchu uvnitř vesnic si nelze dělat iluze, pokud se tu z komínů lokálních topenišť line kouř ze spalovaného nekvalitního hnědého uhlí či dokonce odpadků včetně plastových. Z hlediska plic je škodlivý také častý pobyt u otevřeného ohně.

Akutní a chronická onemocnění

K akutním onemocněním plic patří chřipka, zánět plic nebo zánět průdušek. K chronickým onemocněním plic, která při nedostatečné nebo pozdní léčbě mohou mít fatální následky, patří průduškové astma, rakovina plic a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Tichý zabiják kuřáků CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je zánětlivým onemocněním průdušek, které vede k jejich postupnému zužování a porušení plicních sklípků. Důsledkem je nedostatečná výměna kyslíku a oxidu uhličitého v plicích. Následuje poškození srdce a dalších orgánů. V 90 procentech případů je hlavní příčinou vzniku CHOPN kouření. K nejčastějším příznakům patří vleklý kašel a vykašlávání hlenů, dušnost po tělesné námaze a později i v klidu.

Ohodnoťte tento článek!