Pneumologie

Nová světová doporučení pro diagnostiku a léčbu nemocných s CHOPN – GOLD 2011, ATS ACCP ERS 2011, NICE 2010

V tomto sdělení jsou porovnána současná doporučení a závěry z GOLD 2011 s dříve publikovanými verzemi. Postupně je posouzena většina kapitol tohoto 80stránkového sdělení...

CHOPN – pohled pneumologa a praktického lékaře

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětovým problémem, její prevalence ve světě je uváděna v rozmezí 4–10 %, je však poddiagnostikována, předpokládá se, že...

Intersticiální idiopatické pneumonie

Intersticiální plicní procesy představují choroby postihující respirační bronchioly, alveolární dukty, alveoly, plicní kapiláry a plicní intersticium. Pouze u třetiny z nich lze zjistit vyvolávající...

Spánková medicína v pneumologii

Obstrukční spánková apnoe Souhrn Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění související se spánkem, ale následky přetrvávají i v bdělém stavu. Typickým denním příznakem je zvýšená spavost...

Bronchogenní karcinom – léčba

Bronchogenní karcinom je celosvětově z hlediska mortality nejčastějším zhoubným nádorem. Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou. Výsledky léčby jsou i...

Bronchogenní karcinom a jeho diagnostika

Bronchogenní karcinom patří mezi nejčetnější zhoubné novotvary jak celosvětově, tak i v populaci naší republiky. Zhoubnost bronchogenního karcinomu se odvíjí od rychlosti jeho růstu...

Bronchologie včera, dnes a zítra

Diagnostická indikace bronchoskopie staví na údajích anamnestických, klinických příznacích a patologických výsledcích provedených vyšetření, nejčastěji rentgenového snímku hrudníku. Naprostá většina bronchoskopií se v současné...

Novinky v léčbě astmatu

Hlavním cílem léčby astmatu je dosažení klinické kontroly nad astmatem a snížení budoucího rizika, tj. rizika nežádoucích příhod, jako jsou exacerbace, nedostatečná klinická kontrola...

Současné možnosti diagnostiky a léčby CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc se dnes stala léčitelnou nemocí, zůstává však velmi vážným celosvětovým problémem. V Evropě se prevalence pohybuje mezi 4-10 % u...

Novější aspekty v diagnostice a léčbě pneumonií

Etiologicky nesourodá skupina pneumonií patří mezi nejzávažnější respirační infekce a podílí se významně na celosvětové mortalitě, když tvoří nejčastější příčinu úmrtí mezi všemi infekčními...

Tuberkulóza – současný stav

V 21. století zůstává tuberkulóza závažným infekčním onemocněním. I když je vypracován management prevence, diagnostiky, léčby a dohledu, průběh a výskyt této choroby jsou...

Novinky v péči o nemocné s pleurálními výpotky

Problematika pleurálních výpotků zasahuje do mnoha oblastí medicíny. Ročně postihne asi 0,5 % populace. V článku jsou sumarizovány patofyziologické podklady vzniku výpotků, epidemiologie, diagnostika...

Jak jste na tom s dýcháním

Bez jídla a dokonce i bez pití bychom přežili nepoměrně delší interval než bez dostatečného přísunu kyslíku. Dýchání, základní životní proces, zabezpečuje neustálou výměnu...

Respirační onemocnění

Respirační infekce jsou onemocnění především sezonního charakteru postihující dětskou a dospělou populaci. Zahrnují jak banální onemocnění, tak život ohrožující stavy. Převážná většina těchto infekcí...

Nemoci horních cest dýchacích u dětí

Akutní rýma s kýcháním a kašlem patří k nejčastějším akutním infekčním onemocněním nejen u dětí, protože se náš organismus neustále setkává s bakteriemi a...

Nové indikace a techniky brachyterapie

Brachyterapie neboli vnitřní radioterapie není metodou nijak novou. V posledním desetiletí však prožívá obrovský rozmach, který vychází z převratných technologických změn. Patří k nim...

Idiopatická plicní fibróza – kryptogenní fibrotuzující alveolitida

Idiopatická plicní fibróza je nejzávažnějším reprezentantem skupiny idiopatických intersticiálních pneumonií. Je charakterizována postupným a nezvratným procesem fibroproliferace v plicní tkáni jako výsledku patologicky vystupňovaného...

Urgentní stavy v pneumonii

Urgentní stavy v pneumologii zahrnují několik závažných onemocnění. Jedná se o život ohrožující stavy, mezi které se řadí pneumotorax, hemoptýza, plicní embolie, exacerbace asthma...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Konkretizace obsahu edukačního procesu u pacienta s astma bronchiale

Edukace pacientů s astma bronchiale je specifickou a nedělitelnou součástí ošetřovatelského procesu. Představuje cílevědomý a plánovaný proces zaměřený na zlepšení kvality života pacienta prostřednictvím...