Vlastimil Novák

Seznam článků autora          

Článek Téma Datum vydání Počet názorů
Obsah 7. 5. 2012 -
Editorial 7. 5. 2012 -
Radioterapie karcinomu prsu 7. 5. 2012 -
Zevní radioterapie karcinomu prostaty 7. 5. 2012 -
Moderní pohled na syndrom diabetické nohy 7. 5. 2012 -
Novinky v diagnostice a léčbě hypertenze 7. 5. 2012 -
Jak dělat vizitu na jednotce intenzívní péče 7. 5. 2012 -
Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzívní medicíny 7. 5. 2012 -
Výživa a metabolická intervence v intenzívní péči 7. 5. 2012 -
Život ohrožující krvácení 7. 5. 2012 -
Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných 7. 5. 2012 -
Poruchy srdečního rytmu v intenzívní péči – fibrilace síní 7. 5. 2012 -
Oběhové selhání a šokové stavy 7. 5. 2012 -
Plicní embolie 7. 5. 2012 -
Kardiopulmonární resuscitace v nemocnici 7. 5. 2012 -
Pneumokokové infekce u dětí a jejich prevence 7. 5. 2012 -
Obsah 23. 4. 2012 -
Vitamín D a kardiovaskulární onemocnění 23. 4. 2012 -
Léčba onemocnění aortální chlopně 23. 4. 2012 -
Technika a dlouhodobé výsledky endarterektomie plicních tepen 23. 4. 2012 -
Léčba nemocných po srdečním infarktu 23. 4. 2012 -
Výskyt a časná detekce plicní arteriální hypertenze u systémové sklerodermie v ČR 23. 4. 2012 -
Je RBBB vzniklý v akutní fázi infarktu indikací k primární angioplastice? 23. 4. 2012 -
Využití deformační analýzy pomocí speckle tracking echokardiografie v predikci neviabilního myokardu levé komory 23. 4. 2012 -
Echokardiografie konstriktivní perikarditidy 23. 4. 2012 -
Regrese koronární aterosklerózy a změny složení plátů v průběhu hypolipidemické terapie 23. 4. 2012 -
Léčba spironolaktonem u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí (studie ASPIRANT) 23. 4. 2012 -
Role natriuretických peptidů v regulaci metabolismu tukové tkáně u pacientů s chronickým srdečním selháním 23. 4. 2012 -
Editorial 23. 4. 2012 -
Obsah 6. 4. 2012 -
Nová světová doporučení pro diagnostiku a léčbu nemocných s CHOPN – GOLD 2011, ATS ACCP ERS 2011, NICE 2010 6. 4. 2012 -
Problematika ošetřování stomií (se zaměřením na onkologické pacienty) 6. 4. 2012 -
Léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce 6. 4. 2012 -
Terapie kolorektálního karcinomu 6. 4. 2012 -
Diagnostika kolorektálního karcinomu 6. 4. 2012 -
Zhoubné nádory ledvin 6. 4. 2012 -
Personalizovaný přístup k farmakoterapii nemalobuněčných plicních karcinomů v éře cílené (terčové) biologické léčby 6. 4. 2012 -
Úskalí diagnostiky karcinomu plic – jak patolog přispívá k výběru správné terapie 6. 4. 2012 -
Mechanismy rezistence na trastuzumab 6. 4. 2012 -
HER2 testování v algoritmu cílené léčby trastuzumabem u karcinomu prsu 6. 4. 2012 -
140 / 877