Chirurgie

Studenti z celého světa v Plzni operují živý organismus

Odstranění ledviny, sleziny či žlučníku, vytvoření spojky na střevě nebo na cévě a další výkony humánní medicíny v těchto dnech zkouší v Plzni na...

Karcinom prsu

Mléčná žláza může být postižena různými funkčními či vývojovými odchylkami. Nejčastějším zhoubným onemocněním prsu u žen je karcinom. SOUHRN: Článek se zabývá onemocněním karcinomu mléčné...

Edukace pacienta po chirurgické bandáži žaludku

Obezita se v posledních desetiletích stává závažným medicínským a sociálně-ekonomickým problémem. Velké úsilí je vynakládáno na možnost ovlivnit a snížit nadměrné energetické rezervy dietou,...

Předoperační a pooperační péče u L-CHCE a L-APPE

Operace plánovaná i neočekávaná znamená zásah do každodenního života člověka. Náhle se změní představy o dosavadním způsobu života. Člověk přehodnocuje priority, o které se...

Kazuistika pacientky s ICHDK

Ischemická choroba dolních končetin – ICHDK – je onemocnění tepen, při kterém dochází k nedostatečnému prokrvení nohou. Patří do skupiny chorob, jejichž hlavní příčinou...

Cévní operace dříve a nyní

Na celém světě se investují značné finanční prostředky do prevence a léčby cévních onemocnění. V současné době by již neměla nastat komplikace, která potkala...

Léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

Karcinom žaludku je onemocněním s velmi špatnou prognózou. Klíčem k možné úzdravě je radikální chirurgický výkon doplněný dostatečnou lymfadenektomií. Onkologické postupy mají pouze podpůrný...

Problematika ošetřování stomií (se zaměřením na onkologické pacienty)

Onkologická onemocnění mohou být řešena mnoha léčebnými metodami, jako jsou např. radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, ale i chirurgickými postupy, kdy se může resekovat tumorem...

Separace krevních buněk

V Separačním středisku Interní hematoonkologické kliniky pracují dvě sestry, které spolupracují se třemi separačními lékaři. Hlavní pracovní náplní je separace periferních kmenových buněk. Dalšími...

Alogenní transplantace u pacientů starších 60 let

Alogenní transplantace krvetvorných buněk jsou již považovány za standardní a často jediný skutečně kurativní postup u řady hematologických malignit. Nicméně s ohledem na poměrně...

Život po transplantaci krvetvorných buněk

Transplantace krvetvorných buněk (TKB) má společně s chemoterapií, radioterapií, imunoterapií, resp. biologickou léčbou své nezastupitelné místo v terapii hematologických malignit. SOUHRN: Článek zkráceně prezentuje zkušenosti...

Transplantace ledviny v praxi

Pacientů žijících s transplantovaným orgánem v ČR je více než 6000 a z nich kolem 80 % byla transplantována ledvina. Každý rok se toto...

Imunosupresivní terapie u transplantací ledvin

Ledvina je nejčastěji transplantovaným orgánem. Cizí orgán vyvolává v těle příjemce odmítavou (imunitní) reakci. Proto se již těsně před transplantací příjemcům ledviny nasazuje imunosupresivní...

Jak stomik prožívá svůj stav

Se stomickými pacienty pracuji 13 let. K této specializaci jsem se dostala, když bratr prodělal operaci podle Hartmanna pro tumor rekta. Začala jsem se...

Hledání životní rovnováhy versus pacient se stomií

Nemocní se stomií potřebují velkou dávku trpělivosti, pochopení a empatie. Nutnost vytvoření stomie je pro pacienty většinou šokem. Ztrácejí vnitřní rovnováhu. SOUHRN: V článku je...

Vliv kolostomie na aktivity denního života stomiků

Aktivity denního života je možné definovat jako běžné činnosti člověka, které jedinec využívá v každodenním životě. Jsou to činnosti jako dodržování hygieny, oblékání a...

Péče o klienta s kolostomií v sociálních službách

Slovo stoma pochází z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu otvor, vyústění nebo vývod. Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu přes stěnu...

Perkutánní endoskopická gastrostomie

Perkutánní (punkční) endoskopická gastrostomie (PEG) je moderní, bezpečná a jednoduchá metoda na zabezpečení enterální výživy u pacientů, kdy je vyloučena možnost perorálního příjmu. SOUHRN: Udržet...

Ošetřování nemocného s ezofagostomií

Kohokoli, od novorozenců až po seniory, může postihnout onemocnění či postižení, které je důvodem k operaci a má za následek vytvoření stomie. Založení stomie...

Výsledky vakcinace proti HPV u pacientů s rekurentní papilomatózou hrtanu

Rekurentní respirační papilomatóza je onemocnění vyvolané infekcí lidskými papilomaviry, typy 6 a 11. Onemocnění postihuje děti i dospělé a významným způsobem snižuje kvalitu života...