Kardiologie

Plicní embolie

Plicní embolie je relativně časté akutní kardiovaskulární onemocnění s vysokou časnou mortalitou. Obstrukcí plicního řečiště může způsobit život ohrožující stav akutního selhání pravé komory....

Poruchy srdečního rytmu v intenzívní péči – fibrilace síní

Poruchy srdečního rytmu jsou častým problémem klinické praxe a u nemocných v kritickém stavu jejich výskyt dále vzrůstá. Spektrum arytmií i jejich arytmogenní mechanismy,...

Využití deformační analýzy pomocí speckle tracking echokardiografie v predikci neviabilního myokardu levé komory

Cílem v práci popsaného projektu bylo přímé srovnání deformační analýzy pomocí speckle tracking echokardiografie a klidového vyšetření perfúze myokardu metodou jednofotonové emisní výpočetní tomografie...

Je RBBB vzniklý v akutní fázi infarktu indikací k primární angioplastice?

Kritéria pro stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu v přítomnosti blokády pravého raménka Tawarova se v doporučeních jednotlivých kardiologických společností v průběhu let měnily. Autoři...

Výskyt a časná detekce plicní arteriální hypertenze u systémové sklerodermie v ČR

Systémová sklerodermie je nejčastější příčinou plicní arteriální hypertenze mezi systémovými onemocněními. Prevalence plicní arteriální hypertenze asociované se systémovou sklerodermií se udává široce zhruba od...

Léčba nemocných po srdečním infarktu

Je podán základní přehled postupů po prodělaném srdečním infarktu, který je v dnešní době převážně řešen primární koronární angioplastikou s implantací stentu. Samozřejmostí je...

Technika a dlouhodobé výsledky endarterektomie plicních tepen

Endarterektomie plicních tepen je uznávanou a úspěšnou metodou léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze. U vybraných pacientů může vést i k úplnému vyléčení tohoto onemocnění...

Léčba onemocnění aortální chlopně

Onemocnění aortální chlopně je třetí nejčastěji se vyskytující kardiovaskulární chorobou a zároveň nejčastěji operovanou chlopenní vadou v dospělosti v průmyslově rozvinutých zemích. Zlatým standardem...

Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolili jsme si u příležitosti XX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti připravit pro vás tradiční přílohu Postgraduální medicíny. Tentokrát není...

Vitamín D a kardiovaskulární onemocnění

Z řady poznatků vyplývá, že vitamín D pravděpodobně ovlivňuje výskyt známých rizikových faktorů aterosklerózy. Vztah byl prokázán u hypertenze, diabetes mellitus II. typu, metabolického...

Role natriuretických peptidů v regulaci metabolismu tukové tkáně u pacientů s chronickým srdečním selháním

Cílem sdělení je shrnout nedávné poznatky o mechanismech a důsledcích zvýšené lipolýzy v tukové tkáni pacientů s chronickým srdečním selháním. S použitím mikrodialýzy podkožního...

Léčba spironolaktonem u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí (studie ASPIRANT)

V současnosti existuje málo dat o tom, který lék by měl být použit ke kontrole tlaku u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí. V observačních...

Regrese koronární aterosklerózy a změny složení plátů v průběhu hypolipidemické terapie

Ateroskleróza a její komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí a nemocnosti v průmyslově vyspělých zemích a náklady na léčbu jejích následků jsou velmi vysoké. Řada...

Echokardiografie konstriktivní perikarditidy

Konstriktivní perikarditida je relativně vzácnou chorobou, charakterizovanou chronickým jizvením a srůstem listů osrdečníku, vedoucí ke ztrátě perikardiální elasticity a vzniku rigidního obalu srdce, omezujícího...

Edukace pacienta po náhradě mitrální chlopně

V minulosti byla edukace pacientů velmi podceňována. V 70. letech 20. století však bylo zjištěno, že ke zlepšení léčby nedochází jen z důvodu zavádění...

Život s kardiostimulátorem

Dnešní doba je ve znamení počítačů a elektroniky, veškeré přístroje se zdokonalují a zmenšují. Kardiostimulátor tedy do dnešní doby zapadá. Je to malý velký...

Kombinovaná terapie hypertenze

Vysoký krevní tlak (TK) je významným rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), srdečního...

Kouření a ateroskleróza

Kouření cigaret je nejvýznamnější ovlivnitelný rizikový faktor předčasného rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, nejčastější příčiny smrti v současném světě. Komplexní působení více než 4500 chemických komponent...

Současné možnosti a trendy v oblasti monitorace pacientů s fibrilací síní

Léčba fibrilace síní, která patří mezi nejčastější typ poruchy srdečního rytmu v klinické praxi, prochází v posledních letech hlubokými změnami, kdy je lépe definována...

Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedním z významných témat XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v letošním roce je problematika fibrilace síní. Když jsem po absolvování...