Novinky v diagnostice a léčbě hypertenze

7. 5. 2012

Jak dělat vizitu na jednotce intenzívní péče

7. 5. 2012

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných

7. 5. 2012

Uzlinový syndrom – diferenciální diagnostika

13. 4. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Terapie kolorektálního karcinomu

6. 4. 2012

Kardiovaskulární účinky glukagon-like peptidu 1 a jeho agonistů: více než jen kardiovaskulárně bezpečná antidiabetika?

9. 3. 2012

Divertikulární nemoc tračníku – diagnostika a léčba

9. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Divertikulární nemoc tračníku – epidemiologie, etiologie, symptomy

9. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Komplikace výživy – iontová dysbalance

12. 12. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Endokrinologie a její funkční diagnostika

12. 12. 2011
Doba čtení: 9 minut

Arteriální hypertenze

12. 12. 2011
Doba čtení: 14 minut

Ateroskleróza jako následek špatného životního stylu

12. 12. 2011

Úloha ošetřovatelství při prevenci ICHS

12. 12. 2011

Kombinovaná terapie hypertenze

7. 10. 2011

Právní problémy v medicínské praxi

9. 9. 2011

Užívání sexagenů z pohledu gynekologa

9. 9. 2011

Žena a hormony očima endokrinologa

9. 9. 2011

Akutní a chronická bolest

9. 9. 2011

Nutriční podpora u onkologicky nemocných

9. 9. 2011
Doba čtení: 25 minut

Desatero akutního selhání ledvin

9. 9. 2011

Novinky v léčbě hyperlipoproteinémií

9. 9. 2011

Novinky v léčbě diabetu

9. 9. 2011
Doba čtení: 14 minut

Chronická plicní hypertenze

9. 9. 2011
Doba čtení: 16 minut

Léčba fibrilace síní v interní praxi – co je nového a na co musíme myslet?

9. 9. 2011
Doba čtení: 15 minut

Interna 2011: Krize klinických studií a návrat ke kořenům

9. 9. 2011

Akromegalie a gigantismus

7. 4. 2011

Záněty žil jako paraneoplazie, komplikace léčby

11. 3. 2011

Intravenózní porty - není se čeho bát!

10. 2. 2011

Chronické srdeční selhání v ambulantní péči

12. 1. 2011

Hrudní punkce na interním oddělení

10. 12. 2010
130 / 115