Infektologie

Znalost zásad péče o pacienty s HIV

AIDS je onemocnění, které je v současnosti stále ještě neléčitelné, a právě proto je velmi důležitá prevence, neboť virus HIV může postihnout každého z...

Inkontinence a dekubity

Inkontinence a dekubity se mohou stát epidemiologickým problémem ošetřovatelství. Boj s infekcí je permanentní zápas a vyhrává pouze ten, kdo o problematice ví nejvíc. SOUHRN:...

Pneumokokové infekce u dětí a jejich prevence

Pneumokok zůstává nejčastějším původcem respiračních onemocnění dětí, od otitidy po závažné komunitní pneumonie. Invazívní pneumokokové infekce jsou celosvětově příčinou úmrtnosti dětí. Práce shrnuje nejnovější...

Volba antibiotik v intenzívní péči

V přehledném sdělení jsou dokumentovány zdroje a podmínky adekvátní antibiotické léčby infekcí pacientů v intenzívní péči. Jsou zdůrazněny základní požadavky, a to včasnost antibioterapie...

Pertuse a ochranná „cocoon“ strategie

„Cocoon“ strategie je očkování proti pertusi u rodičů a žen po porodu a u nejbližších kontaktů dětí do jednoho roku života jako účinný způsob...

Práce sestry s HIV pozitivními pacienty

První zmínky o tomto onemocnění se datují do roku 1981, kdy ve Spojených státech amerických dr. Gottlieb poprvé upozornil na souběh pneumocystové pneumonie, Kaposiho...

Péče o pacienta s ARDS

K březnu 2010 zemřelo v České republice s infekcí prasečí chřipky v těle 102 lidí, očkovat se nechalo zhruba 66 000 lidí. Na našem...

Význam bakteriologického screeningu kolonizačních kmenů u hematoonkologických nemocných

Souhrn Monitorování mikrobiálního osídlení sliznic u pacientů ve vysokém riziku infekce (např. hematoonkologičtí pacienti) je považováno za standard. Nicméně v této problematice existuje ještě...

Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – literární přehled a doporučení ECIL

Bakteriální infekce jsou nejčastější život ohrožující komplikací u nemocných s febrilní neutropenií po protinádorové chemoterapii. Jedním z možných přístupů, jak snížit riziko bakteriémie a...

Repetitorium očkování v dospělosti

Očkování se dá bez nadsázky nazvat největším objevem v historii medicíny, který nebyl dodnes překonán. Tak silný vliv na zdravotní stav každého jednotlivce a...

Bojíte se HIV?

Riziko, že se zdravotník nakazí virem HIV nebo virovou hepatitidou, musí každého přivést k dodržování souhrnu preventivních opatření, která jej mohou ochránit. SOUHRN: Práce...

Bronchopneumonie

Pneumonie je nejčastější plicní onemocnění, jehož výskyt neklesá ani v době stále účinnějších antibiotik. V poslední době se v péči o nemocné upřednostňují praktické...

Péče o pacienty s infekčním onemocněním

V článku jsou uvedeny zásady bariérové ošetřovací techniky při příjmu, pobytu, překladu či propuštění a pitvě infekčního pacienta, včetně péče o pacienty s infekční...

Hygiena rukou – opatření v prevenci vzniku a šíření NN

Z historie víme, že již v roce 1850 vídeňský lékař I. P. Semmelweiss zjistil, že z důvodu špatné hygieny rukou dochází k častým úmrtím...

Invazivní meningokokové onemocnění

Invazivní meningokokové onemocnění je závažnou infekční nemocí, kterou způsobuje bakterie s názvem Neisseria meningitidis. Onemocnění nazýváme invazivní proto, že bakterie jsou masivně přenášeny krví...

HIV/AIDS – problém týkající se nás všech

I přes téměř 30 let známé onemocnění AIDS je povědomí laické i odborné veřejnosti o tomto problému nedostačující. Mezi lidmi panuje stále mnoho mýtů...

Chlamydie – diagnostika a terapie

Chlamydie jsou obligátní intracelulární bakteriální patogeny s unikátním dvojfázovým životním cyklem. Chlamydia trachomatis je hlavní příčinou preventabilní slepoty (trachom) u dětí a okulogenitálních nemocí...

Rotavirové infekce a očkování

Významná část akutních průjmových onemocnění u dětí < 5 let věku je rotavirové etiologie. Do 5 let věku prodělá rotavirovou gastroenteritidu alespoň jednou více...

Epidemiologie klíšťové meningoencefalitidy a možnosti prevence

Česká republika patří mezi země, které jsou klíšťovou meningoencefalitidou nejvíce zasažené. Byl zaznamenán dlouhodobý trend nárůstu incidence nákazy, prozatím s vrcholem v roce 2006,...

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

žijeme v době kampaní. Předvolebních, za ochranu ohrožených zvířat, za přežití sepse. Ať už jsou kampaně cílené pozitivně (za fotovoltaické elektrárny) nebo negativně (proti...