Domů Oborové speciály Anesteziologie, resuscitace

Anesteziologie, resuscitace

Kardiopulmonární resuscitace v nemocnici

Srdeční zástava se v lůžkových zdravotnických zařízeních vyskytuje s četností přibližně jeden až pět případů na 1000 přijatých pacientů. Navzdory okamžité přítomnosti kvalifikovaného zdravotnického...

Oběhové selhání a šokové stavy

Oběhové selhání/šok je jedním z nejčastějších důvodů přijetí pacientů na pracoviště intenzívní péče, v popředí klinického stavu mimo symptomatologii základního onemocnění bývá často hypotenze...

Život ohrožující krvácení

U kriticky nemocných se lze setkat s život ohrožujícím krvácením, které vyžaduje komplexní mezioborovou léčbu. Kromě identifikace zdroje krvácení a využití chirurgických i nechirurgických...

Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzívní medicíny

Intenzívní péče je indikována v případě, kdy pacientovo onemocnění či poranění má prognózu příznivou nebo nejistou. Problém nastává v situaci, kdy zjistíme, že prognóza...

Anestezie při resekci trachey

Trachea je dutá trubice, která je k hrtanu připojena pod prstencovou chrupavkou. Probíhá od obratle C6–C7 až k obratlům Th4–Th5. Topograficky se dělí na...

Bezpečnost pacientů při anestezii

Vhodná komunikace má dobrý vliv na celkový stav pacientů. Při poskytování anesteziologické péče je důležitá spolupráce mezi všemi zdravotnickými pracovníky, zejména v komunikační oblasti. SOUHRN:...

Ultrazvukové metody a anesteziologie

Ultrazvuk na jednotkách intenzívní péče významně rozšiřuje diagnostiku a zefektivňuje management kriticky nemocných. Přibývající množství publikací potvrzuje fakt, že kvalifikovaní intenzivisté mohou zajistit přesnou,...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Resuscitace pacientů nemocničním personálem

Není pochyb o tom, že naši pacienti právem očekávají, že veškerý nemocniční personál je schopen provádět kardiopulmonální resuscitaci. Evropská rada pro resuscitaci ve svých...

Bazální stimulace – kazuistika

Zdravotní sestra Dana Russová z oddělení ARO Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zaslala Zdraví.Euro.cz kazuistiku k tématu bazální stimulace. Tento materiál prezentovala v...

Studie má zmapovat potřeby příbuzných na ARO

Od května probíhá studie, která má zmapovat potřeby příbuzných pacientů na pracovištích typu ARO/JIP. "Ptáme se příbuzných, zda rozumí třem základním věcem. Proč se...

Nový časopis pro anesteziology

Odborníci z oboru intenzivní medicíny mají k dispozici nový časopis. Upozorňuje na to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na svých webových stránkách....

Problematika novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti v období adolescence a dospělosti

V současné době přežívá v ČR přibližně 80 % novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti. Nízká mortalita je však pouze nutným předpokladem dalšího pozitivního vývoje...

Interdisciplinární aspekty neonatálního resuscitačního programu (resuscitace novorozence)

V článku je popsána nutnost komplexní péče o matku a novorozence s ohledem na pozdější mortalitu a morbiditu novorozenců. Autoři zdůrazňují, že výsledky výše...

Anestezie – od plivání kokainu k uvolnění svalového napětí

Z nezbytnosti naplnit onu Woodbridgeovu tezi vznikl obor nesoucí název anesteziologie. Narkóza (z řeckého narkosis, narke - omámení) pak značí celkovou anestezii, a to...

Současné postoje při kardiopulmonální resuscitaci u dětí

V České republice v letech 2000 a 2001 byla lékaři Zdravotnické záchranné služby resuscitována v přednemocniční péči 12 861 osoba starší 14 let, tj....