Diabetologie

Moderní pohled na syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu a jeho incidence každoročně roste. Přítomnost diabetické neuropatie, spolu s ischemickou chorobou dolních končetin a...

Komplexní péče o diabetika

Diabetes mellitus je vážné chronické onemocnění, které je způsobeno jak vrozenými, tak zevními faktory. Na zvýšení počtu diabetiků se podílejí prodloužení věku, obezita, sedavý...

Význam redukce nadváhy u obézních diabetiků 2. typu

Obezita a diabetes mellitus 2. typu jsou onemocnění látkové výměny, jejichž výskyt v populaci neustále vzrůstá. V České republice trpí obezitou (BMI > 30)...

Prevence syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je jednou z hlavních příčin amputací. Procento diabetiků s tímto onemocněním sice klesá, ale absolutní počet se vzhledem k nárůstu diabetiků...

Edukace dítěte s inzulinovou pumpou

Počet lidí, kterým je diagnostikován diabetes mellitus, z roku na rok stoupá. Stres, nedostatek pohybu, nesprávné stravovací návyky – to vše se neblaze podepsalo...

Inkretiny v praxi

Inkretiny jsou hormony uvolňované v GIT po požití potravy. U většiny pacientů s diabetem 2. typu je účinek inkretinů snížen, nebo dokonce zcela chybí....

Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem – nejen pro rodiče a edukační sestry

RECENZE MUDr. David Neumann, Ph. D. Mladá fronta a. s., ISBN 978-80-204-2480-8, 140 stran, barevně, vazba brožovaná, cena 250 Kč...

Informovanost diabetiků o onemocnění a komplikacích

Vzhledem k tomu, že nedodržování léčebného režimu nemocného s diabetem může mít nedozírné následky ve smyslu zhoršování nemoci a vážného poškození zdraví pacienta, je...

Management ošetřovatelské péče u dětí s diabetes mellitus

Diabetes mellitus je onemocnění charakterizované chronickým zvýšením glykemie způsobeným nedostatečnou produkcí, sekrecí anebo nedostatečným účinkem inzulinu, které se projevuje poruchou metabolismu sacharidů, proteinů a...

Diabetes mellitus a těhotenství

Vzhledem k vyššímu riziku ohrožení plodu a novorozence diabetické matky je důležité, aby pacientky s diabetem všech typů měly možnost porodit na pracovišti se...

DM – diabetická neuropatie

Diabetes mellitus (DM) vede k poruše přeměny živin na energii. Celková slabost, ochablost a adynamie charakterizují každý neléčený nebo nedostatečně léčený DM. V roce...

Rehabilitace po amputacích pro diabetické komplikace

Gangréna, těžko tlumitelná bolest a neustupující septický stav je indikací k amputaci. Amputace znamená pro pacienta velkou psychickou a fyzickou zátěž, ale také výzvu...

Diabetes se nevyhýbá ani zdravotníkům

Diabetes mellitus je v současné době zcela známé a časté onemocnění, které postihuje značnou část populace. S tímto onemocněním se setkáváme u lidí všech...

Cukrovka a dědičnost

Většina typů cukrovky se skutečně dědí. Dědičný samozřejmě není diabetes vzniklý po operacích a při zánětech slinivky břišní. Cukrovkou 1. typu...

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy patří mezi jednu z nejzávažnějších komplikací diabetu spolu se ztrátou vizu na podkladě diabetické retinopatie a s renálním selháním na podkladě...

Obézní diabetik

Kumulace tuku je typickou součástí patogeneze diabetu 2. typu. Dnes v prostředí provázeném nedostatkem pohybu a přejídáním tloustnou i diabetici 1. typu. Redukce hmotnosti...

Dyslipidémie a diabetes v souvislostech

Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, podobně jako diabetes mellitus 2. typu, představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění a platí, že jejich léčba je...

Léčba inzulínem

Léčba inzulínem je nejstarší hypoglykemickou léčbou nemocných s diabetes mellitus. Zatímco u nemocných s diabetes mellitus typu 1 jde o jedinou možnou substituční léčbu,...

Inkretinová léčba diabetu

Antidiabetika na bázi inkretinového systému mění paradigmata terapie diabetu 2. typu. Inkretiny – inkretinová mimetika (agonisté GLP-1) a inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (inhibitory DPP-4) –...

Blízká budoucnost perorálních antidiabetik

Léčba diabetes mellitus 2. typu je v současnosti účinná. Pokud se naplní všechny předpoklady a gliptiny (inhibitory DPP-4) i agonisté receptoru pro GLP-1 sníží...