Homeopatie u nás a v zahraničí

V současné době je homeopatie trendem v léčení. Užívá ji mnoho spokojených pacientů, ale zároveň podléhá i jisté vlně odporu a nedůvěře. Rozhodně ale nezůstává opomenuta, ba naopak. Počet uživatelů homeopatie je neustále na vzestupu. Proč je tomu tak?

Cílem následujícího textu je zmapování současné situace homeopatie v naší republice a v zahraničí, zejména pak ve Spolkové republice Německo. To by mělo posloužit k získání základních informací o této léčebné metodě, která je používána především v alternativní medicíně.

Co je homeopatie

Homeopatie vznikla jako ryze lékařská metoda, kterou založil před více než 200 lety Samuel Hahnemann. Tento německý lékař byl zklamaný schopností tehdejších léčebných prostředků, a tak hledal nové cesty k uzdravení.
Klíčové je Hahnemannovo zjištění, že některé léky jsou schopny vyvolat symptomy podobné příznakům nemocí, proti kterým byly s úspěchem používány. Testoval další substance, které předtím nikdy nebyly léčebně užívány, za účelem objevení jejich možných léčebných účinků. Léky takto používané někdy před vlastním zlepšením způsobí zhoršení stavu. Pomocí různých experimentů došel k závěru, že malé dávky připravené ředěním a protřepáváním mají nakonec účinek větší než původní substance, a to i přesto, že přítomnost látky v roztoku již není chemickou cestou prokazatelná. Technika přípravy léku spočívá v postupném ředění substance ve vodě a alkoholu. Mezi jednotlivými ředěními se roztok energeticky protřepává a tímto postupem pak vzniká tzv. potencovaný lék.

Homeopatie v ČR

V České republice se homeopatie používala více či méně do roku 1950. Poté byla tehdejším režimem zcela zakázána. Po následujících 40 letech nebylo v roce 1989 v naší republice jediného lékaře, který by měl jakékoli hlubší poznání o homeopatii, a proto se muselo začít opět od začátku. Homeopatie se v naší republice začala ve větší míře používat až v roce 1989.
Klasickou homeopatii může v České republice praktikovat bez jakýchkoli omezení jak lékař, tak člověk bez lékařského diplomu. Je pouze na volbě každého pacienta, zda navštíví homeopata lékaře, či homeopata nelékaře. Bohužel zde zatím neexistuje legislativní rámec, který by tuto situaci řešil.
Homeopatické léky jsou k nám dováženy, protože u nás nepůsobí žádná homeopatická lékárna, která by si je sama vyráběla.
Vědecká rada České lékařské komory v roce 1993 konstatovala, že homeopatii považuje za léčebnou metodu. V roce 2011 pak vstoupila v platnost právní úprava, která umožňuje výrobcům homeopatik uvádět dávkování přípravku. Homeopatika jsou v ČR registrována jako léky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. V novém zákoně jsou homeopatika definována jako „homeopatické přípravky určené k podání ústy nebo zevně ke zmírnění méně závažných příznaků či méně závažných onemocnění, jež nevyžadují dohled nebo zásah lékaře“.
V současnosti existuje v naší republice několik společností poskytujících homeopatické vzdělávání. Patří mezi ně především Homeopatická lékařská asociace (jejímiž členy jsou pouze lékaři a která poskytuje vzdělání pro lékaře, lékárníky, ale také nelékařské zdravotnické profese), Česká škola klasické homeopatie, Česká lékařská homeopatická společnost, Česká komora klasické homeopatie, Homeopatická fakulta s klinikou s. r. o. aj. Kurzy jsou určeny nejen lékařům, ale i laikům.
Například požadavky na vzdělání v klasické homeopatii (jeden ze směrů) určuje Evropská rada pro klasickou homeopatii a Česká komora klasické homeopatie. Ta také uděluje akreditaci k výuce. Společnosti si tímto zajišťují profesní způsobilost a v jednotlivých členských organizacích dohlíží nad dodržováním etického kodexu. Výuka musí probíhat nejméně 400 hodin, z toho 200 hodin by měla činit výuka praktická. Vždy musí být ve studiu zahrnuty základy medicínských znalostí.
V různých směrech homeopatie bylo u nás vyškoleno přes 6000 lékařů, registrováno u nás je zhruba 1200 homeopatik. Jejich obrat tvoří 0,5 % obratu všech léčiv. Homeopatickou léčbu české pojišťovny nehradí.

Homeopatie v zahraničí

V současné době je homeopatie používána ve více než osmdesáti zemích světa. Například ve Francii, Bulharsku a Indii je vyučována na lékařských a farmaceutických fakultách a je také integrována do systému všeobecného zdravotnictví. Nejrozšířenější je v Brazílii, Argentině a v Indii. V Indii je homeopatie asi nejoblíbenější, existuje zde více než 100 homeopatických nemocnic.
Zejména ve Francii je propagována klinická homeopatie. Tento nový trend v homeopatii přináší pro pacienty možnost propojení klasických instrumentálních a laboratorních metod.
Dobré zkušenosti mají také ve Švýcarsku. V této zemi na homeopatickou léčbu přispívají i zdravotní pojišťovny. Částečně jsou homeopatika hrazena i ve Velké Británii, Francii a Německu. V Kanadě a Belgii na ně přispívají některé soukromé zdravotní pojišťovny. V Německu, Belgii, Švýcarsku, Nizozemsku i v USA jsou ze zdravotního pojištění hrazeny také homeopatické konzultace, které jsou nezbytné v případě komplikovanějších onemocnění.
V celé Evropě je homeopatie praktikována jak lékaři, tak i lidmi bez lékařského vzdělání, kteří obvykle mají čistě homeopatické vzdělání typu college. Pouze ve Švédsku je homeopatie praktikována pouze nelékaři a ve Francii naopak pouze lékaři. Téměř neznámá je homeopatie v Japonsku, Číně a Koreji.

Homeopatie v Německu

Jak již bylo výše zmiňováno, Německo je zemí, kde je využívání homeopatik hojné a uznávané i v medicínském prostředí. Homeopatické léky jsou zde částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a patří mezi běžné terapeutické možnosti velkého počtu lékařů. Jedná se například o aplikace v pediatrii a onkologii.
Podle zkušeností německých lékařů kojenci reagují na homeopatika daleko lépe než na invazivní moderní léky na chemické bázi. Mimo jiné se tak léčí abstinenční syndrom u dětí matek závislých na alkoholu či drogách, novorozenecká žloutenka a také homeopatika pomáhají např. ke zklidnění dítěte při poúrazovém šoku. Onkologickým pacientům ulevují při nevolnostech po chemoterapii.
Doktorka Sigrid Kruseová vede homeopatický tým čtyř lékařů na dětské klinice univerzitní nemocnice v Mnichově, což je totéž jako u nás fakultní nemocnice. Ta mnichovská navíc patří mezi ty, které udávají tempo v medicíně. Je průkopnická a největší. Prováděla například první transplantace kostní dřeně u dětí. Zabývá se výzkumem a díky tomu tu mají laboratorními výzkumy doložitelné výsledky homeopatické léčby u stovek dětí.
Homeopatický tým funguje na klinice jako hasiči. Když klasická medicína nepomáhá, volají je kolegové ke konzultacím. Doktorka Kruseová uvádí dlouhý výčet užívání homeopatik mimo jiné u dětských úrazů, spálenin či při zmatenosti a šoku dětí. Také na neurologii, kde pomáhají homeopatika děti zklidňovat, či na onkologii, kde snižují vedlejší účinky chemoterapie a pomáhají od nevolností.

Závěr

Je zřejmé, že vědce čeká ještě dlouhá cesta k tomu, aby nám vysvětlili, na jakém principu homeopatie funguje. Účinky homeopatie jsou zejména v zahraničí hojně využívány. Například v sousedním Německu se homeopatie stává přirozenou součástí kvalitní nemocniční a ošetřovatelské péče.
Toto může být pro nás dostatečným podnětem k zamyšlení a možná i k dalšímu, bližšímu zkoumání.

SOUHRN

Sestra se čím dál častěji při své práci setkává s pacienty, kteří vedle současné, klasické léčby vyžadují různé alternativní léčebné postupy. To je signál pro to, aby i v této problematice byly sestry dostatečně informovány a dokázaly v těchto situacích reagovat na potřeby pacienta. Klíčová slova: homeopatie, homeopatika, Samuel Hahnemann, léčebná metoda, alternativní medicína

O autorovi| Bc. Světla Kořínková Die Ambulanten – Home Care, Pfreimd, Spolková republika Německo (svetlice23@centrum.cz)

1)
R
Homeopatie u nás a v zahraničí
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů