Kompresivní léčba

Kompresivní léčba má své nezastupitelné místo v léčbě chronické venózní insuficience a lymfedému. K léčbě se využívají tzv. krátkotažná obinadla, která kladou odpor proti činnosti svalstva, a kompresivní elastické punčochy, které se používají k dlouhodobému léčení chronických pacientů již se stabilizovaným nálezem. Často se však setkáváme s podceňováním této efektivní metody jak ze strany pacientů, tak lékařů.

SUMMARY Compressive treatment has a unique role in the treatment of chronic venous insufficiency and lymphedema. Special bandages and compressive elastic stockings are used to exert resistance to muscles in patients with chronic, stable problems. Unfortunately, we often witness that both the patients and doctors underestimate the effects of this method.

Kompresivní léčba je důležitou součástí léčby onemocnění žilního a lymfatického systému. Je léčebnou metodou, při které se aplikuje tlak zvenčí. Kompresivní terapií se zužuje průsvit rozšířených cév a dochází ke zvýšení žilního návratu krve k srdci.

Komprese taktéž snižuje stupeň nedomykavosti chlopní žil, odstraňuje retrográdní reflux, zrychluje proudění krve v žilách a snižuje žilní hypertenzi. Správně přiložená kompresivní bandáž zlepšuje výkon svalové žilní pumpy, je oporou pohybového systému a má také protizánětlivý účinek. (1) Tento typ léčby se významně podílí na urychlení hojení bércových vředů. Úlohou kompresivní léčby je tedy zlepšení cirkulačních poměrů, redukce, eventuálně odstranění edému, a tím zlepšení lokálních podmínek pro hojení.

Pro kompresivní léčbu ulcus cruris jsou vhodná kompresivní obinadla, která jsou výhradně krátkotažná, mají nízký klidový, ale vysoký pracovní tlak. (2)
Indikace kompresivní léčby:

* chronická venózní insuficience,
* ulcus cruris venózní a smíšené etiologie,
* lymfedém, flebedém,
* tromboflebitida, flebotrombóza,
* součást ošetření dolních končetin po sklerotizaci varixů a po chirurgickém zákroku na žílách.

Kontraindikace kompresivní terapie:

* relativní kontraindikace: přecitlivělost na přírodní gumu (zvolit kompresi s bavlněnými kompresivními obinadly),
* absolutní kontraindikace: postižení arteriálního systému, akutní erysipel, akutně mokvající kožní projevy, dekompenzovaná kardiální insuficience (v případě aplikace bandáže na obě končetiny by se zvýšil centrální krevní objem až o 20 %).

Na kompresivní terapii používáme kompresivní bandáže a kompresivní elastické punčochy (KEP). Typ zvolené kompresivní terapie závisí na typu žilního či lymfatického postižení, fázi a průběhu onemocnění, spolupráci pacienta, stavu a rozměrech dané končetiny. Všeobecně platí, že v akutním stadiu onemocnění se používají obinadla.
K aplikaci kompresivní bandáže používáme krátkotažná obinadla (tažnost 70 %), která kladou největší odpor proti činnosti svalstva.

Obinadla se používají v iniciativní fázi neléčených edémů, protože se předpokládá redukce objemu končetiny a lépe se těmto změnám dokážou přizpůsobit.
Tato obinadla ovlivňují žilní systém pouze při pohybu a zapojení svalové pumpy v oblasti lýtka. Díky své pevnosti vytvářejí dostatečný odpor kosterním svalům.
Při aplikaci krátkotažných obinadel je nutno pamatovat na to, aby byla zachována aplikace graduované komprese, tzn. maximum tlaku v oblasti kotníku. Obinadla není nutno na noc sundávat. Tato obinadla mohou na končetině zůstat přiložená až tři dny. (3) Obinadla je možno použít prakticky kdykoli u všech pacientů a jejich aplikace je méně náročná než nasazení kompresivní punčochy.

Krátkotažná obinadla se přikládají ráno, nejlépe před svěšením končetiny do svislé polohy při dorzální flexi nohy. Obinadlo aplikujeme od prstů (od metatarzofalangeálních kloubů) včetně paty tak, aby končilo o jednu úroveň výše nad místem klinicky patrného poškozeného žilního systému. (1) Tlak musí být největší v oblasti kotníku, přes lýtko směrem ke kolenu se tlak zmenšuje. Bandáž se realizuje v cirkulačních anebo klasových otáčkách. Bandáž nesmí pacienta škrtit a pacient by měl s bandáží chodit. Vždy platí, že obvaz se musí přizpůsobit končetině, nikoli končetina obinadlu. Také je třeba si vždy uvědomit, že každý kompresivní obvaz dosahuje plné účinnosti až po spojení s aktivním pohybem.

U pacientů s poruchami periferního prokrvení a s bércovými vředy, kde je léčba kompresivními obvazy kontraindikovaná, je možnost využití přístroje Vasotrain se střídavými fázemi přetlaku a podtlaku. (4) Kompresivně elastické punčochy se používají k dlouhodobému léčení chronických pacientů s již stabilizovaným nálezem, kdy se už objem končetiny nemění, a také po zhojení bércového vředu. Dále je třeba zvážit, zda je pacient schopen tuto pomůcku sám navléci a použít. KEP jsou určeny pouze pro denní nošení, na noc si je pacient musí sundávat. Velikost KEP se vybírá podle měření obvodu konstantních míst končetiny měřených ráno a podle tabulek jednotlivých výrobců.

Třídy kompresivních elastických punčoch

Podle velikosti tlaku, který je vyvíjen na oblast kotníku, dělíme KEP do 4 tříd:

* KEP I (15-21 mmHg): mírná komprese – využívá se u pacientů s latentním lymfedémem dolních končetin, prevence žilní trombózy, začínající varixy, edémy po námaze, gravidita,
* KEP II (23-32 mmHg): poskytuje středně silnou kompresi, aplikuje se při chronické venózní nedostatečnosti, lymfedému bez známek fibrotizace podkoží, po chirurgických zákrocích na žilním systému, po skleroterapii, jako prevence flebotrombózy, tromboflebitidy, při poúrazových otocích,
* KEP III (34-46 mmHg): silná komprese – využívá se u pacientů s lymfedémem a nerovnoměrnou fibrotizací podkoží, s posttrombotickým syndromem, jako prevence reulcerace,
* KEP IV (nad 49 mmHg): extrémně silná komprese – indikuje se při rozsáhlých lymfedémech typu elefantiázy s difuzní fibrotizací (většinou se zhotovují na míru pro pacienta).

Předpokladem ke správné aplikaci komprese je edukace pacienta a instruktáž kompresivní bandáže a navlékání KEP. Vhodná je také kontrola správnosti aplikace při další návštěvě pacienta. Pacienta musíme vždy poučit o správném nasazovaní punčoch a o jejich údržbě. Kvalita KEP klesá v průběhu 3-6 měsíců používání, proto je vhodné je po určitém čase vyměnit. Kompresivní punčochy se vyrábějí z různých materiálů, jako je polyamid, bavlna, přírodní guma, elastan, optex (bavlna a acetát). Kompresivní léčba má své nezastupitelné místo v léčbě chronické venózní nedostatečnosti, bércových vředů a lymfedému. Jde o jednoduchou léčebnou metodu, široce dostupnou. Kompresivní léčba však bývá často podceňována jak ze strany lékařů, tak ze strany pacientů, a to i přesto, že je často jedinou efektivní léčebnou metodou.


O autorovi: MUDr. Andrea Hradiská, Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice (hradiska.andrea@post.sk)

Ohodnoťte tento článek!