Hojení ran

Nozokomiální nákazy – stav a perspektiva

14. 3. 2012

Specifika péče o rány u pacientů s demencí

14. 3. 2012

Ošetřování ran na oddělení následné péče

14. 3. 2012

Význam výživy při hojení akutních a chronických ran

14. 3. 2012

Rány, jejich léčba a hojení

14. 3. 2012
Doba čtení: 7 minut

Prevence vzniku diabetické nohy

14. 3. 2012

Péče o geriatrického pacienta s popáleninami

10. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Léčba kožních defektů u fraktur

10. 11. 2011

Léčba hnisavé nekrózy s nutností nutriční podpory

10. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Léčba ran

10. 11. 2011
Doba čtení: 9 minut

Akutní a chronická rána v LDN

9. 9. 2011

Paliativní a hospicová péče o kožní defekty

11. 5. 2011

Zkušenosti s hojením ran v LDN

11. 5. 2011

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

11. 5. 2011

Rizika vzniku dekubitů

11. 5. 2011

Moderní obvazový materiál a hojení ran

11. 5. 2011

Larvální terapie očima pacientů

10. 12. 2010

Úspěšná terapie rány hojící se per secundam - kazuistika

10. 12. 2010

Pacient s úrazem skrota

10. 12. 2010

Léčba cirkulárního bércového vředu

10. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Screening a terapie syndromu diabetické nohy

10. 12. 2010

Léčba rozsáhlých chronických defektů

10. 12. 2010

Komplikace léčby bércového vředu

22. 11. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Operace je i zraněním

27. 9. 2010

Využití bioaktivního krytí v oblasti hojení ran

9. 9. 2010

Unavené nohy? Hoďte si je na stůl!

12. 7. 2010

Strategie řešení bolesti chronických ran z pohledu sestry specialistky

9. 7. 2010

Péče o jizvy u popálených pacientů

11. 5. 2010
Doba čtení: 5 minut

Nové krytí se stříbrem

11. 5. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Použití inovovaného krytí při léčbě chronických ran

11. 5. 2010
130 / 87
První strana Předchozí strana 1 2 3