Ošetřování ran v zařízení sociálních služeb

V článku je řešena problematika hojení ran v prostředí sociálních zařízení, která mají podstatně méně možností při výběru léčebných prostředků, než je tomu u zdravotnických zařízení. Musí vystačit s těmi léčebnými prostředky, které může předepsat praktický lékař. Autorka se v článku snaží upozornit na jednu z nejmodernějších technologií využívanou k hojení ran, která je i pro zařízení sociálních služeb dostupná.

SUMMARY The article addresses wound care in the environment of the social care institution which has much less opportunities to choose from than I a healthcare facility. The staff must do with medical supplies that are prescribed by the general practitioner. The author describes a modern wound care method that can be used in a social care facility.

Říčanský Domov Pod Kavčí Skálou, domov seniorů, je zařízení poskytující pobytové služby seniorům ve věku nad 65 let, kteří v některém ohledu nejsou soběstační. Průměrný věk uživatelů je téměř 85 let.

Tým registrovaných sester spolu s MUDr. Zuzanou Tomáškovou, která do našeho zařízení dojíždí jedenkrát týdně, se snaží poskytnout a zajistit uživatelům služeb co nejkvalitnější zdravotní a ošetřovatelskou péči. V poslední době se nám bohužel několikrát stalo, že se uživatelé vrátili z dlouhodobé hospitalizace v nemocnici s hlubokými dekubity. V posledním půlroce se konkrétně jednalo o pacienty z Nemocnice v Říčanech (chirurgie), Psychiatrické léčebny v Bohnicích a Infekční kliniky Fakultní nemocnice Na Bulovce. Dva z uvedených případů byly navíc pro naše zařízení velmi problematické, protože po provedení stěru z rány byla prokázána přítomnost MRSA, což provoz našeho domova velmi zproblematizovalo, především z důvodu zavedení nutných protiepidemiologických opatření.

Ošetřování ran v zařízení
sociálních služeb - Obr. 1

Vzhledem k tomu, jak je uvedeno výše, že se snažíme zajistit co nejkvalitnější ošetřovatelskou péči, hledali jsme co nejvhodnější výrobky k ošetřování dekubitů a bércových vředů. Vyzkoušeli jsme výrobky mnoha společností, ale nejlepší zkušenost se nám potvrdila u výrobků s technologií Safetac. Tato technologie patří k nejlépe hodnoceným technologiím v Evropě a Severní Americe, jak dokládají studie Porozumění bolesti a traumatu rány (Londýn, 2002) a Zásady nejlepšího postupu (Londýn, 2004).

Technologie Safetac vychází z filozofie, která při převazech ran dbá na to, že pro hojení rány je také velmi důležitá psychická pohoda pacienta. Jedná se tedy především o to, aby provádění převazů způsobovalo co nejméně bolesti a traumatu.
Samotná studie Zásady nejlepšího postupu, WUWHS z roku 2004, se již zmiňuje o tom, že krytí měkkých silikonů s technologií Safetac podporuje přirozený proces hojení rány, minimalizuje trauma rány a okolní kůže a bolest pacienta, a tím se tak vytváří vhodné prostředí pro hojení rány. Mezi další výhody technologie Safetac, se kterými jsme se v praxi důvěrně seznámili, patří schopnost udržet v ráně vlhké prostředí, jež je velmi důležité pro její hojení.

Ošetřování ran v zařízení
sociálních služeb - Obr. 2

Jelikož lze krytí aplikovat opakovaně, můžeme kontrolovat ránu průběžně, aniž by krytí ztrácelo svou schopnost adheze. Na základě zkušeností v používání různých výrobků krytí s technologií Safetac nezanechává žádné zbytky v ráně. U některých pacientů se objevuje alergie při používání krytí. Výrobky s technologií Safetac, které jsou hypoalergenní, nezpůsobují žádné alergické reakce a s výsledky hypoalergie jsme byli velmi spokojeni. Aplikace krytí je natolik snadná, že ji zvládne i sám pacient v domácím prostředí. Krytí je měkké, poddajné a velmi přizpůsobivé kůži pacienta.
V našem zařízení jsme z řady výrobků technologie Safetac vyzkoušeli Mepilex, Mepilex AG, Mepilex Border, Mepilex Lite a Mepitel. Můžeme potvrdit výše uvedené výhody technologie Safetac a její vysokou účinnost, kterou dokládají fotografie dvou případů hojení ran.

1. Prvním příkladem je návrat našeho uživatele služeb po 1,5 měsíce trvající hospitalizaci v Nemocnici v Říčanech na chirurgickém oddělení. Uživatel se vrátil s hlubokým sakrálním dekubitem. (obr. 1) Na dalším snímku zhotoveném po čtrnáctitýdenní terapii (obr. 2) je zcela zřetelně vidět hojení rány.
2. Druhým příkladem je velmi vlekle se hojící dekubit uživatele služeb, který byl do té doby, než jsme se seznámili s technologií Safetac, ošetřován klasickým způsobem zhruba 1,5 roku. Na fotografii je zobrazen dekubit na počátku používání krytí s technologií Safetac a po 14 týdnech používání. (obr. 3)

Ošetřování ran v zařízení
sociálních služeb - Obr. 3

Závěr

Na základě našich zkušeností můžeme všem, kteří se potýkají s problémy hojení ran, krytí využívající technologii Safetac vřele doporučit. Předepsat toto krytí je v kompetenci praktického lékaře. Se souhlasem revizního lékaře pojišťovny jsme s proplacením tohoto krytí neměli nikdy problém.
Ráda bych závěrem tohoto článku zdůraznila, že při setkání s novými výrobky je velmi důležité, aby se ošetřující personál seznámil s předvedením každého výrobku jakékoli společnosti a jejím doporučením na různé typy ran. Náš zdravotnický personál a zaměstnanci zařízení sociálních služeb v našem okolí prošli edukačním seminářem na vysoce profesionální úrovni týkající se všeobecného hojení ran. Na semináři jsme si také mohli osobně vyzkoušet a porovnat funkčnost této unikátní patentované technologie Safetac před její první aplikací na naše pacienty.


O autorovi: Bc. Petra Machová, vedoucí sestra, Domov Pod Kavčí Skálou, Říčany (os.usek@domovpks.cz, p1802@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!