Příběh z centrální JIP

Článek nabízí krátké zamyšlení nad vývojem péče o pacienty se stomií. Součástí příspěvku je také kazuistika věnovaná velmi komplikovanému hojení končícímu protektivní ileostomií. Klíčová slova: protektivní ileostomie, dočasný vývod tenkého střeva, konvexní podložka

SUMMARY The article deals with the evolution of the care of stoma patients. It includes a case study of a very complicated healing that has ended in protective illeostomy. Key words: protective illeostomy, temporary stoma of the small bowel, convex plate

Ve zdravotnictví pracuji již více než třicet let. Prvních deset let jsem byla zaměstnána na standardní chirurgické stanici jak aseptické, tak septické. Po mateřské dovolené jsem nastoupila jako staniční sestra na aseptickou a septickou JIP. Před šesti lety jsme se přestěhovali do nové nemocnice. Od této doby pracuji jako staniční sestra centrální JIP a organizačně patřím pod oddělení intenzivní medicíny (OIM).

Na naší jednotce – centrální JIP, oddělení intenzivní medicíny – jsou hospitalizováni pacienti, kterým selhávají životní funkce, s polytraumaty, akutním krvácením a v neposlední řadě pacienti po velkých operačních výkonech (např. operace kostí, ledvin, močového měchýře, střev, žaludku atd.).
První stomii jsem ošetřovala před třiceti lety. Tehdy ještě nebyly stomické pomůcky běžně k dostání, používal se „Jánošíkův pás“, buničina a svačinové igelitové sáčky. První odborné znalosti jsem získala po absolvování kurzu v Brně v roce 1992. Po tomto kurzu jsem se začala intenzivně starat o pacienty se stomií. Od této doby se datuje vznik stomické sesterské poradny v naší nemocnici. Pracujeme se Sváťou Novákovou jako ústavní stomasestry.

Ošetřování stomií úzce souvisí s ošetřováním velkých operačních ran. Na našem pracovišti máme k dispozici různé druhy stomických pomůcek. Výhodou je jejich široká škála použití, a to nejen na stomie, ale také na střevní, žlučové, močové píštěle, na měření odpadů z drénů. Nejvíce využíváme jednodílné pomůcky, ale v případě vhodnějšího použití se nevyhýbáme ani dvoudílným pomůckám.
Klienti si v poradně svoji pomůcku určí podle toho, jak jim vyhovuje.

Není neobvyklé, že pomůcky mají nakombinované podle druhu vykonávané práce – na zahrádce, v zaměstnání, při sportovních a kulturních aktivitách… Nová pomůcka Natura je oproti stávajícím pomůckám Combihesive 2S ohebnější, flexibilnější, lépe se nasazuje pod zvukovou kontrolou. Velkou výhodou je, že odpadá časově a tlakově delší nasazování sáčku. Pomůcka dobře drží i na méně rovném povrchu, snadno se nalepuje a odlepuje. Životnost pomůcky se zdá být delší, což ukáže až další praxe, protože pacienti i sestry s ní zatím mají ještě málo zkušeností.

Kazuistika

Pacientka, shodou okolností sestra, která dlouhá léta asistovala na operačním sále při břišních operacích, do nemocnice přišla s diagnózou ca rekta. Byla přijata k roboticky asistované operaci. Při návštěvě operačního sálu sama viděla, jak se s robotem operuje a byla nadšená. V poradně při rozhovoru a lehké zmínce „co kdyby to jinak nešlo a museli ti udělat stomii“ ihned reagovala, že „tumor není tak nízko a že robotem to půjde udělat“. Také proto, že jsme léta obě pracovaly na jednom pracovišti jsme setrvaly v přátelském rozhovoru ještě asi 30 minut.

Druhý den byla naplánována operace, která proběhla bez komplikací. První den po operaci byla pacientka spokojená a optimistická, že vše dobře dopadlo. Třetí den po operaci se zvýšilo CRP, pacientka byla febrilní, došlo k septickému šoku. Absolvovala CT vyšetření, objednáno bylo infekční konzilium… zdravotní stav pacientky se zhoršoval. Rozhodnuto bylo o operační revizi. Operace neprokázala příčinu zhoršení stavu, tzn. perforaci střeva. Přesto byla vyvedena protektivní ileostomie, rána se hojí otevřenou cestou pomocí VAC systému.

Již na operačním sále byl na stomii nalepen sterilní drenážní sáček. Probíhalo velmi dlouhé a obtížné léčení doprovázené několika septickými atakami. Při zlepšování stavu si pacientka začala uvědomovat, co to znamená mít stomii. Střídaly se u ní depresivní stavy s pocity radosti, že jí zachránili život – bylo to jako na houpačce. Stomii si pacientka nechala ošetřovat, sama se na ni nechtěla ani podívat. Po zatížení trávicího traktu stravou jsme začali používat jednodílný ileostomický systém. Zdravotní stav nemocné se postupně zlepšoval a bylo zapotřebí začít s edukací. Stomie je dobře vyšitá na úroveň stěny břišní, okolo stomie vznikla prohlubeň. Pro snadnější ošetření jsem zvolila konvexní podložku a ileosáček.

Příběh z centrální JIP

V té době se mi naskytla možnost vyzkoušet novou stomickou pomůcku Natura Convex. Již při výběru velikosti a druhu podložky a sáčku jsem myslela konkrétně na tuto pacientku. Natura Convex jí držela velmi dobře, nepodtékala a neomezovala ji v pohybu, bolesti břicha neměla ani s nalepenou podložkou.
Postupná edukace končila propuštěním hospitalizované domů. Pacientka byla schopná si pomůcku dobře nalepit, ale podle jejích slov v poradně se s ní stále ještě nesžila. Ve chvíli, kdy bude stomická pomůcka Natura Convex volně k dostání, jistě to bude pomůcka její volby. Z pohledu sestry musím říci, že se s pomůckou Natura dobře pracovalo, ale na její odborné hodnocení budou nutné zkušenosti s více pacienty, a to jak v nemocnici, tak i ambulantní péči.


O autorovi: Marcela Kenezová, centrální JIP, oddělení intenzivní medicíny KZ Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (marcela.kenezova@mnul.cz)

Příběh z centrální JIP
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů