Péče o stomiky

Edukační proces u pacienta s tracheostomií

12. 6. 2012

Psychosociální problematika stomiků

12. 6. 2012

Výživa a pitný režim stomiků

12. 6. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Využití adaptéru k řešení problémových situací

12. 6. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Kvalita života nemocných s kolostomií

12. 6. 2012

Jak najít společnou řeč při péči o stomiky?

12. 12. 2011
Doba čtení: 5 minut

Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi

9. 9. 2010

Vytvoření stomie u pacientky s tumorem ovaria

9. 9. 2010

Těžké poranění rekta při spontánním porodu

9. 9. 2010

Postup irigace - poznatky pacienta

9. 9. 2010

Ošetřovatelský proces u pacientky s nově vytvořenou kolostomií

9. 9. 2010
Doba čtení: 8 minut

Význam informací v procesu adaptace pacienta na život s kolostomií

9. 9. 2010

Postoj pacienta s kolostomií

9. 9. 2010

Zásady bezbolestné péče o stomiky

9. 9. 2010

České ILCO a jeho dobrovolníci

9. 9. 2010

Chyby a omyly při ošetřování stomií

11. 3. 2010

Vytvoření stomie u pacienta s karcinomem rekta

11. 3. 2010
Doba čtení: 7 minut

Ošetřovatelská péče o pacienta s retrahovanou ileostomií

11. 3. 2010

Příběh z centrální JIP

11. 3. 2010

Stomie z pohledu sestry

11. 3. 2010

Bezproblémové ošetřování stomie

11. 3. 2010

Vedení rozhovoru s klientem se stomií

11. 3. 2010

Psychická podpora nemocných se stomií

11. 3. 2010
Doba čtení: 5 minut

Stomik v hospicové péči

9. 10. 2009

Ošetřování pacientů se stomií v domácí péči

9. 10. 2009

Stomici v domácí péči

9. 10. 2009

Péče o pacienta se stomií - kazuistika

9. 10. 2009

Co je vhodné vědět o operaci radikální cystektomie

9. 10. 2009

Zkušenosti se stomickým břišním pásem

9. 10. 2009

Problematika parastomálních kýl

9. 10. 2009
130 / 79
První strana Předchozí strana 1 2 3