„Třetí mandle“ neboli adenoidní vegetace

Nosní mandle za normálních okolností působí spolu s mandlemi krčními jako obrana organismu před infekcí. Opakovanými záněty se však nosní mandle zvětšuje a způsobuje celou řadu obtíží. Jediná možná léčba spočívá v chirurgickém zákroku.

SUMMARY In normal circumstances nasal tonsils together with the throat tonsil function to provide protection of the organism against infection. Recurrent infections of nasal tonsils lead to enlargement of the tonsils and various complications. The only treatment is of surgical nature.

„Třetí mandle“ je velmi časté onemocnění zejména dětí předškolního a školního věku. Děti jsou často na ORL ambulanci odeslány pediatrem po neuspokojivém výsledku léčby recidivujících sekrecí z nosu, k vyšetření adenoidní vegetace a zvážení následné terapie.

Fyziologie: V klenbě nosohltanu je umístěna adenoidní tkáň, tvořící nosohltanovou mandli, tzv.„třetí mandli“. „Třetí mandle“ je součástí Waldayerova lymfatického okruhu, který je tvořen tonzilami a lymfatickou tkání.
Zdravá tkáň zajišťuje místní ochranu proti infekci. Zvyšuje odolnost organismu proti nákazám tím, že se podílí na tvorbě imunity výrobou lymfocytů. Zároveň udržuje normální vlhkost sliznice hltanu.
Nejvíce je vyvinutá v dětském věku – mezi 3 až 6 rokem -, postupně se zmenšuje, takže u dospívající mládeže se vyskytuje jen ojediněle.
Adenoidní vegetace: Zbytnění nosohltanové mandle vzniká nejčastěji v důsledku vleklých zánětů v dutině nosní.
Zvětšená nosní mandle – adenoidní vegetace – působí jako mechanická překážka v nosohltanu a zároveň jako zdroj infekce. Často je jednou z příčin zánětů středního ucha a nedoslýchavosti.

Příznaky:

* časté nemoci z nachlazení;
* ztížené dýchání – děti si přidechují ústy;
* často se opakující záněty středního ucha;
* chrápání;
* nedoslýchavost;
* v některých případech noční pomočování.

Vyšetření

Na našem oddělení se nosní mandle vyšetřuje pohledem, za pomoci optiky (fibroskopu) se lékař šetrně podívá přes nosní průchod do oblasti nosohltanu. Výhoda použití optiky spočívá v tom, že je vidět tzv. „za roh“. Díky tomu lékař vidí, jak velká mandle je a jaký je prostor k dýchání.
Následně se vyšetřuje sluch pomocí audiometrie (v případě, že je dítě schopno spolupracovat) a tympanometrie. Audiometrie má za cíl vyhledávání sluchového prahu u nemocného. Tympanometrie měří poddajnost bubínku, která je optimální, je-li bubínek normální a z obou stran obklopen vzduchem o stejném tlaku.
Podle nálezu je doporučena adenotomie, tj.odstranění nosní mandle, která se u nás provádí endoskopicky v celkové anestezii při krátkodobé hospitalizaci.

Příprava k výkonu

Vzhledem k tomu, že je adenotomie na našem oddělení prováděná v celkové anestezii, je potřeba, aby dítě bylo přijato den před výkonem.
Děti bývají ve většině případů hospitalizovány v doprovodu rodičů.
Přináší si s sebou veškerá laboratorní vyšetření a vyjádření pediatra k podání anestezie. Dětský pacient musí být zdravý, výkon se neprovádí při akutních zánětech cest dýchacích a hltanu.
Následně dítě prochází tzv. indikační vizitou, kterou provádí primář oddělení. Pacient je znovu vyšetřen a rodič nebo zákonný zástupce poučen o důvodu a způsobu operačního zákroku a možných komplikacích. Zákonný zástupce podepisuje souhlas s výkonem.
Dalším krokem je vyšetření anesteziologem, který rozhoduje o premedikaci. Na noc jsou podána anxiolitika podle ordinace anesteziologa a dítě a doprovod jsou poučeny o tom, že od půlnoci nesmí přijímat stravu a pít.

V den operace měříme vitální funkce (TK, P), sestra na výzvu anesteziologa podá premedikaci -nejčastěji je premedikace podávána per os (před podáním pošleme klienta vymočit) – a pacient je odvezen na lůžku na chirurgický sál, kde je předán anesteziologické sestře.
Abychom děti co nejméně stresovali, dovolujeme jim ponechat si na lůžku oblíbené hračky a mohou zůstat ve vlastním pyžamu.

Komplikace výkonu

* pooperační krvácení z rány;
* obecná rizika chirurgického výkonu, která se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní medicíny vždy bezpečně vyloučit.

Ošetřovatelská péče o pacienta po adenotomii

Po operaci zůstává pacient sledován na tzv. „dospáváku“ a poté, co je schopen reagovat na oslovení a vyhovět jednoduché výzvě, je předán spolu s dokumentací poučeným sestrám z oddělení.
Transport ze sálu je rychlý a šetrný.
Na oddělení sestra uzavře žilní vstup heparinovou zátkou. Žilní katétr se ve většině případů odstraňuje po večerní vizitě na doporučení lékaře.
V pravidelných intervalech jsou sledovány a zaznamenávány vitální funkce (až do úplného zotavení). Jako reakce na narkózu se časně po operaci někdy vyskytuje emesis (zvracení). Proto je doprovod pacienta poučen o nutnosti přivolat v takovém případě sestru. Je-li přítomna krev, sestra informuje lékaře.

Z důvodu prevence možné aspirace je pacient uložen do polohy na bok nebo břicho, do zátylku dáváme studený obklad.
Vzhledem k možnému krvácení je pacient v operační den bedlivě sledován.
Tekutiny (chladné) podáváme nejdříve 2 hodiny po operaci, v případě normálního pooperačního průběhu může později pacient opatrně jíst kašovitou stravu.

Doporučení po hospitalizaci

* vyvarovat se fyzické zátěže;
* minimálně 5 dnů pobývat mimo kolektiv;
* konzumovat měkkou stravu;
* ústa vyplachovat heřmánkem;
* z důvodu zvýšeného rizika krvácení nepodávat Acylpyrin, Brufen (nesteroidní antirevmatikum, které může poškozovat sliznice a hrozí nebezpečí krvácení);
* nevystavovat se vlivům horka (slunění, nápoje, koupel);
* doma provádět dechová cvičení (bublání brčkem, foukací hračky) Rodiče jsou poučeni, že při jakékoli komplikaci -krvácení – mají okamžitě přijít na kontrolu.

Závěr

Absolutní úspěch léčby a naprosto bezrizikový průběh nezaručí žádný lékař. Pokud by se ale mandle neodstranila, hrozí zhoršení sluchu, porucha dýchání a v těle by bylo ponecháno ložisko infekce. Odstraněním nosní mandle se anatomicky situace zlepší, dýchací cesty se zprůchodní. Zlepšení je znát i při kontrole audia a tympana, které se provádí přibližně za 3 měsíce od výkonu. Děti mají ve většině případů křivky vyšetření sluchu v normě. Snaží se o dýchání nosem a celkově jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu.


O autorovi: Blanka Koňáková, ORL ambulance, NsP Semily (konakovablanka@seznam.cz)

„Třetí mandle“ neboli adenoidní vegetace
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 1 hlas/ů