Gestační diabetes mellitus

7. 9. 2007 0:04
přidejte názor
Zdroj: Redakce
SOUHRN Těhotenský diabetes mellitus je porucha hospodaření organismu s glukózou, která vzniká v průběhu těhotenství. Větší riziko jeho projevu příznaků hrozí zejména obézním ženám. Svou roli má i věk matky, přičemž hůře jsou na tom ženy nad 30 let. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i těm, které v předešlých těhotenstvích porodily příliš velké děti (nad 4 kg) nebo mrtvý plod.


SOUHRN Těhotenský diabetes mellitus je porucha hospodaření organismu s glukózou, která vzniká v průběhu těhotenství. Větší riziko jeho projevu příznaků hrozí zejména obézním ženám. Svou roli má i věk matky, přičemž hůře jsou na tom ženy nad 30 let. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i těm, které v předešlých těhotenstvích porodily příliš velké děti (nad 4 kg) nebo mrtvý plod.

SUMMARY Gestational diabetes is an impairment of glucose metabolism that occurs during pregnancy. Obese women and women above 30 years of age are at greater risk of developing the symptoms. It is also necessary to pay attention to women that delivered large babies (more than 4 kg) or a stillborn baby.

Těhotenský diabetes mellitus se nejčastěji objevuje mezi 24. a 28. t. g., což souvisí s činností některých hormonů, které produkuje placenta. Těhotenská cukrovka většinou po porodu zmizí, do budoucna ale mají klientky vyšší pravděpodobnost, že u nich bude diagnostikován diabetes mellitus 2. typu. Proto je nutné stav diabetu po skončení těhotenství sledovat. Gestační DM (GDM) ovlivňuje vývoj plodu, děti se rodí s hmotností nad 4 kg, jsou náchylnější k těžkým dechovým obtížím a rozvratu vnitřního prostředí. Později tyto děti mívají sklon k obezitě a DM 2. typu. Dg. GDM je založena na dvoustupňovém zátěžovém testu.

* Vyšetření glykemie. * Glukózový test (glucose challenge test – GCT, O’Sullivanův test). * Orální glukózo-toleranční test (OGTT).

Cílem léčby GDM je prevence. Je nutné upravit životosprávu a pokud se stav neupraví, je aplikován inzulin. V těhotenství nelze tolerovat ani hladinu cukru, jež by jinak ženu neohrozila. Diabetička si musí pravidelně měřit hodnoty cukru a dávkovat inzulin tak, aby se jeho hladina co nejvíce přiblížila normálu. Také gynekologická a ultrazvuková vyšetření se provádějí častěji.

Cílem UZ je hodnocení parametrů: * Určení gestačního stáří – důležité pro kontinuální stanovování růstu plodu a výpočet termínu porodu.* Vrozené vývojové vady. * Sledování růstu plodu k odhalení hypotrofie a makrosomie plodu.

I dobře kompenzované těhotenství GDM by nemělo překročit termín porodu. Nenastoupí-li pravidelná děložní činnost v termínu, je indukována v 38.–39. týdnu těhotenství. Pacientce je pokud možno umožněn vaginální porod.

Režim musí být jako v těhotenství: příjem potravy/infuzní terapie, monitorování glykemie, aplikace inzulinu. Porod by měl být veden minimálně v intermediárním perinatologickém centru. Ženám s GDM hrozí riziko poporodního vzniku DM 2. někdy i 1. typu, které se zvyšuje s věkem. U novorozence matky s GDM často dochází k pomalejšímu dozrávání plicní tkáně, novorozenecká žloutenka mívá těžší a delší průběh. Cukrovka znamená závažnou poruchu látkové výměny, která se netýká pouze cukru. Pokud by zůstala neléčena, znamenalo by to rozvrat celého organismu. Z krve matky, kde je hladina glukózy vysoká, přecházejí totiž molekuly glukózy přes placentu do krve dítěte, kde je hladina nižší. Dítě má však sekreci inzulinu v pořádku a pokud mu matka nabízí glukózy více, vyloučí také více inzulinu. Inzulin má vliv na vstřebávání glukózy a na růst miminka.

Ošetřovatelské diagnózy

* Riziko porušení integrity kůže z důvodu zvýšeného napínání kůže při hydramniomu. * Vysoké riziko vaginální infekce z důvodů zvýšené vnímavosti k infekcím. * Bolest z důvodu zvýšené dráždivosti. * Riziko nedodržování terapeutického režimu z důvodu deficitu znalostí o vlivu těhotenství na DM a naopak, o nutričních požadavcích, inzulinové terapii, příznacích komplikací. * Úzkost z důvodů separace od dítěte pro nutnost speciální léčby dítěte.


Eva Malachová, porodní asistentka Nemocnice Boskovice s. r. o.

Vstoupit do diskuse