Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok pouze plátci nemocenského pojištění. Jak se počítá?

31. 8. 2021 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce
Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská dovolená slouží jako náhrada mzdy v souvislosti s péčí o dítě během prvních 28 týdnů. Nárok na ni mají však pouze matky (případně otcové), které mají uhrazené nemocenské pojištění za uplynulých 270 dní během posledních 2 let. V zaměstnání vám na něj přispívá zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění, ale jako OSVČ je pouze na vás, zda si ho budete platit. Jaká částka vám náleží?

Co je peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek nemocenského pojištění, která náleží matce, případně otci, v souvislosti s péčí o novorozence během mateřství. Často se s ní také setkáte pod pojmem mateřská dovolená. Smyslem této dávky je nahradit příjem, o který rodič přichází v důsledku péče o dítě.

Mají na ni však nárok pouze plátci nemocenského pojištění. Její výše se odvíjí od mzdy v předcházejících dvanácti měsících, přičemž dávku je možné začít pobírat již 6 až 8 týdnů před porodem. Přesný termín nástupu si může žena určit sama.

Kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Aby mohla být peněžitá pomoc v mateřství (PPM) matce dítěte vyplácena, musí mít uhrazené nemocenské pojištění za uplynulých 270 dní v posledních 2 letech před jejím započetím. V případě, že jste zaměstnané u zaměstnavatele, nemocenské pojištění je za vás odváděno spolu se sociálním pojištěním.

Pokud jste ukončily pracovní poměr nejdéle 180 dní před nástupem na mateřskou, dle zákoníku práce se na vás vztahuje tzv. ochranná lhůta, což znamená, že stále máte nárok na to, aby vám byla PPM vyplacena.

Peněžitá pomoc v mateřství OSVČ

Ženy, které pracují jako osoby samostatně výdělečně činné, mohou peněžitou pomoc v mateřství čerpat taktéž. Nicméně stejně jako v případě zaměstnankyň je potřeba mít v posledních 2 letech uhrazených 270 dní nemocenského pojištění a z toho 180 dní v období jednoho roku před nástupem na mateřskou.

Nemocenské pojištění je však pro OSVČ dobrovolné. Není tedy běžnou součástí sociálního pojištění, které jsou samostatně výdělečné osoby povinny platit. Pokud dotyčná tyto podmínky nesplňuje a nemocenské pojištění si hradila kratší dobu, má nárok na vyplacení nemocenské dávky 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu.

Kdo vyplácí peněžitou pomoc v mateřství?

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím vašeho zaměstnavatele, kterému předáte vyplněnou žádost. ČSSZ vám zároveň vypočítá výši příspěvku. Sdělení o této výši vám následně bude doručeno poštou.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Tiskopis žádosti o PPM vám musí vystavit výhradně váš ošetřující lékař (gynekolog). Pokud si tedy lámete hlavu nad tím, jak vyplnit žádost o peněžitou pomoc v mateřství, není třeba. Lékař v této žádosti vyplní část A, kde potvrdí předpokládaný termín porodu. Na vás je poté vyplnit část B, kde vyplníte den nástupu na mateřskou.

Tuto žádost následně předáte svému zaměstnavateli, který ještě dodá přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a odešle oba dokumenty na příslušné oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud jste OSVČ, tiskopis předáte na OSSZ vy samy.

Peněžitá pomoc v mateřství: výpočet

Výše PPM v mateřství činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z hrubé mzdy za uplynulých 12 měsíců. Celkový hrubý příjem za toto období vydělíte počtem kalendářních dnů v tomto časovém úseku. Z výsledného čísla vypočítáte 70 %, což bude vaše výše mateřské za kalendářní den.

Výslednou částku vynásobíte počtem dní mateřské dovolené, čímž dostanete celkovou částku PPM. Je však nutno zmínit, že tímto výpočtem získáte pouze přibližnou částku, jelikož je nutné vzít v potaz ještě redukční hranici stanovenou v daném roce pro konkrétní částku peněžité pomoci v mateřství. Kalkulačka online bude tedy pro vaše výpočty přesnější.

Pokud pracujete na zkrácený úvazek (0,5 či 0,25 úvazku) a výsledná částka je příliš nízká, můžete si navíc na úřadu práce zažádat o dorovnání částky z rodičovského příspěvku, který je za normálních okolností vyplácen až po ukončení mateřské dovolené, tedy při nástupu na rodičovskou dovolenou.

Jak dlouho trvá peněžitá pomoc v mateřství?

Doba peněžité pomoci v mateřství je vyplácena nejdéle do půl roku dítěte, nicméně rovněž záleží na počtu narozených dětí. Dále ji také ovlivňuje to, kdy dávku začnete čerpat, jelikož na ni máte nárok již 8 až 6 týdnů před porodem. Pokud se vám narodí jedno dítě, příspěvek čerpáte po dobu 196 dní, neboli 28 týdnů. Narodí-li se vám více dětí, máte nárok čerpat PPM po dobu 259 dní.

Peněžitá pomoc v mateřství: druhé dítě

Pokud jste před nástupem na mateřskou u prvního dítěte byly zaměstnány na dobu neurčitou a po vyčerpání PPM jste začaly pobírat rodičovský příspěvek, který stále čerpáte, a otěhotněly jste během této doby znovu, na další peněžitou pomoc v mateřství máte nárok, a to ve stejné výši jako u prvního potomka.

Jestliže jste však byly zaměstnané na dobu určitou a vaše smlouva již skončila, při dalším otěhotnění na další PPM nárok bohužel již nemáte. Hned po porodu začnete tedy opět čerpat rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství – otec

PPM může pobírat rovněž otec dítěte, nicméně stejně jako matka dítěte musí splnit podmínky nemocenského pojištění, tedy mít zaplacených 270 dní v posledních 2 letech a být zaměstnaný v den nástupu na PPM.

Na rozdíl od matky však může otec pobírat peněžitou pomoc v mateřství nejdříve 7. den od narození dítěte, a to na základě písemné dohody s matkou dítěte.

Součástí písemného souhlasu musí být rovněž úředně potvrzený podpis matky. Na OSSZ je pak také potřeba vyplnit tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. V prvních týdnech života dítěte má mimo jiné otec dítěte nárok na čerpání tzv. otcovské dovolené.

Peněžitá pomoc v mateřství: daňové přiznání

V tomto ohledu je potřeba říci, že peněžitá pomoc v mateřství je příspěvkem, který je osvobozen od daní z příjmů. Pokud si však během doby, kdy pobíráte PPM, přivyděláváte i jiným způsobem, tedy vykonáváním jiné práce, než místo té, za kterou vám je příspěvek vyplácen, musíte z těchto příjmů odvádět daně prostřednictvím daňového přiznání. Tedy za předpokladu, že vaše celkové roční příjmy přesáhly 15 000 Kč.

Zdroje: cssz.cz, kurzy.cz, alfasoftware.cz, peníze.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?