Autismus: příznaky a projevy nejen u dětí

Příznaky a projevy autismu

Označení autismus pochází z řeckého slova “autos”, znamenající “sám”. Jedná se o tzv. vývojové mentální postižení, které se projevuje neobvyklou sociální interakcí a stále se opakujícími vzorci chování. Objevuje se ve druhém roce věku a patří mezi poruchy autistického spektra (PAS).

Autismus je neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování, konkrétně v kognitivním vnímání a v důsledku toho pak i v chování postiženého. Syndrom se projevuje již v raném dětství, kolem druhého roku věku. Ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte. Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řeči, chápání druhých, v sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp.

Příčiny autismu

Příčiny vzniku autismu nejsou doposud známé. Spekuluje se však o kombinaci vlivu genetických předpokladů a dalších rizikových faktorů, jako je například špatné životní prostředí.

Příznaky a projevy autismu

Obecné příznaky autismu jsou:

 • Chybí schopnost společenské interakce a komunikace,
 • Stereotyp a opakující se zájmy
 • absence žvatlání do 1 roku
 • absence gestikulace do 1 roku
 • absence napodobování do 15.měsíce
 • absence užívání slov do 16. měsíce
 • absence používání slovních spojení do 24.měsíce

Různé formy autismu

 • Dětský autismus
 • Atypický autismus
 • Rettův syndrom
 • Aspergerův syndrom
 • Dezintegrační porucha

Dětský autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Dítě s autismem nerozumí svému okolí, nereaguje na podněty jako jiné děti a špatně se socializuje.

Některé příznaky autismu u dětí v raném věku jsou:

 • Rádo si hraje samo
 • Nevnímá druhé
 • Může působit dojmem neslyšícího
 • Nereaguje na pokyny a na svoje jméno
 • Nezdraví / neloučí se slovně ani máváním
 • Abnormální pohyby, chodí po špičkách
 • Záchvaty vzteku
 • Řadí věci do řad a další.

Atypický autismus

Atypický autismus nesplňuje kritéria pro dětský autismus. Objevuje se až po dosažení třetího věku dítěte a/nebo se neprojevuje plně, tzn. některé schopnosti nejsou narušeny. Může se projevit lepší sociální či komunikační dovedností či chybí stereotypní zájmy.

Rettův syndrom

Rettův syndrom popsán Dr. Andreasem Rettem v roce 1965 se objevuje pouze u žen a jeho příčina je genetická. Vývoj dítěte s v tímto syndromem ztrácí kolem 18. měsíce života všechny doposud nabyté schopnosti. Jedná se o progresivní chorobu, kdy projevy se stupňují a zhoršují a jedinci končí na invalidním vozíku nebo upoutáni na lůžko.

Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom je mírnější forma autismu. Neschopnost sociální interakce není tak silná, projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo žádnou schopností o kontakt s vrstevníky. Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby např. ve studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou motoricky neobratní, nicméně intelekt je zachován, někdy je až nadprůměrný.

Dezintegrační porucha

Dezintegrační porucha je syndrom, kterým trpí děti kolem 2 až 7 roku věku, nejčastěji však mezi 3 a 4 rokem. Po určitém období vývoje dítěte dochází z neznámé příčiny ke stagnaci a zhoršování komunikačních i sociálních dovedností. Zhoršení může být náhlé nebo postupné, po čase se stav opět zlepšuje, ale již nikdy nedosáhne normy.

Autismus je na celý život

Autismus se nedá vyléčit, jedná se o celoživotní neurologickou poruchu. Dopady autismu jako je problematické chování, sebepoškozování, záchvaty apod., se však dají zmírnit správným přístupem a speciální výchovou. Existuje speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie, která vychází z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie.

Lidé trpící autismem mohou velmi dobře fungovat v dnešním světě. Občas se stávají i velmi cennými pracovníky pro svoji schopnost ponořit se do daného tématu, které je zajímá, čímž se stávají odborníky v oboru. Nejdůležitější je tedy přístup, trpělivost, respekt a pochopení od okolního světa.

Autismus: příznaky a projevy nejen u dětí
3.5 (69.09%) 11 votes

One comment

 • Eva Novakova /

  Dobrý den.Dětský nebo atypické autismus projevující se mezi 3. a 4. říjen dítěte, který se zlepšuje, může se stav zhoršovat s navysujicim věkem ?
  Máme vnoucka.Je mu 3,5 roku.V poslední době se hodně zlepšil. Reaguje na podněty,sám chodí mezi děti, má stále ocni kontakt,mazli se.Je absolutně samostatný v hygiene- chodí sám na zachod,apod… Jen nemluví.Dám pro sebe nebo před zrcadlem vyslovuje slabiky a ,,jakoby mluvi”. Ale jinak ne. Když ma velkou radost pisti a výška,což je pro okolí cizích lidí divné.
  Bude se stav stále zlepšovat,nebo se může stát,ze se zhorší?
  děkuji za odpověď

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top