Aspergerův syndrom se netýká jenom dětí, k diagnostice může dojít až v dospělosti

Aspergerův syndrom se projevuje u dětí i u dospělých.

Aspergerův syndrom je poruchou autistického spektra, často je také nazýván vysoko funkčním autismem. Vyznačuje se podobnými projevy jako samotný autismus: neschopnosti asimilace jedince do společnosti či pochopení emocí, současně jsou postižení jedinci velmi inteligentní či jinak abnormálně nadaní.

Aspergerův syndrom nebo autismus

U obou se jedná o vrozenou vývojovou vada mozku, jejíž příčina není dodnes známá. Nejčastěji se ale uvádí, že je porucha dědičná.

Autismus

Autismus je neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování, konkrétně v kognitivním vnímání a v důsledku toho pak i v chování postiženého. Syndrom se projevuje již v raném dětství, kolem druhého roku věku. Ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte.

Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řečichápání druhýchv sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp.

Více o autismu zde.

Aspergerova nemoc

Na rozdíl od autismu není neschopnost sociální interakce tak silná, projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo neexistující schopností kontaktu s vrstevníky.

Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby např. ve studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou motoricky neobratní, nicméně intelekt je zachován, někdy je až nadprůměrný.

Diagnostika Aspergerova syndromu bývá kvůli vysokému intelektu později, než je tomu u autismu. Někdy k ní vůbec nemusí dojít.

Asperger je rozšířenější než samotný autismus, trpí jím 30 až 70 dětí z deseti tisíc, častěji se pak vyskytuje u chlapců. Ačkoli se nemoc často uvádí jako spíše dětská, u mnoho jedinců přetrvávají komplikace během celého života.

Příznaky

Příznaky Aspergerova syndromu u dětí

U dětí s Aspergerem je znatelný rozdíl ve vyjadřování oproti jejich vrstevníkům. Orální projevy jsou monotónní s velmi rozšířenou slovní zásobou, proto si nemocní rozumějí spíše se staršími nežli se svými vrstevníky. Často je u nich pozorována samomluva.

Děti, které nemocí trpí, mají tendenci být samotáři, bez většího zájmu o kontakt s ostatními. U některých případů se ale může projevovat opačný extrém, a to přílišná přátelskost bez zábran.

Příznaky u dospělých

Dospívající a dospělí s Aspergerovým syndromem na rozdíl od dětí snáší samotu špatně a lidský kontakt vyhledávají.

V dospělosti si jsou lidé také více vědomi jejich jinakosti, což jim způsobuje hlubokou emocionální bolest. Uvádí se, že dvě třetiny dospělých s Aspergerem trpí nebo trpěli depresemi, a minimálně polovina z nich trpí alespoň jednou úzkostnou poruchou. O mnohých se v reakci na tyto každodenní potíže objevuje závislost na drogách a alkoholu.

Projevy Aspergerova syndromu

 • problémy navázat vztah
 • emoční citlivost
 • fixace na jednu osobu či objekt
 • nedostatek představivosti
 • vytváření rituálů

Více o projevech naleznete zde.

Diagnostika a léčba

Nemoc není léčitelná, přesto je diagnostika velice důležitá. Mnoho postižených se cítí celý život jiní, vyloučení ze společnosti či „vadní“, a diagnostika jim pomůže pochopit jejich celoživotní trápení.

Co dělat, pro zmírnění negativních dopadů nemoci:

 • dodržovat denní rutinu a strukturu
 • plánování času a cílů spolu s jejich plněním
 • cvičit
 • při práci ve skupině strukturovat aktivity

Velmi důležitá je také blízká spolupráce s lékařem a obeznámení nejbližších o nemoci a o tom, jak mohou danému postiženému pomoci.

Dědičnost Aspergerova syndromu

Jak už bylo psáno výše, Asperger i autismus jsou dědičná onemocnění, do jaké míry, nebo jak tato dědičnost přesně funguje se dodnes neví. Obojí také mnohem více postihuje muže a chlapce. Proto u vysoko-funkčních žen a Aspergerovou nemocí mnohdy nikdy nedochází k diagnostice, neboť se nepředpokládá riziko této nemoci.

Slavné osobnosti, které trpí Aspergerovým syndromem

Často se říká, že lidé a Aspergerovým syndromem jsou v dobré společnosti, a opravdu tomu tak je. U slavných historických osobností sice nelze zpětně potvrdit Aspergerův syndrom, přesto se dle dochovaných informací často uvádí.

Slavné osobnosti s Aspergerem:

 • Albert Einstein
 • Ludwig van Beethoven
 • Thomas Alva Edison
 • Thomas Jefferson
 • Carl Jung
 • Franz Kafka
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Friedrich Nietzsche
 • Richard Strauss
 • Mark Twain
 • Vincent Van Gogh
 • Alfred Hitchcock
 • Andy Warhol
 • Woody Allen
 • Bob Dylan
 • Bill Gates
Aspergerův syndrom se netýká jenom dětí, k diagnostice může dojít až v dospělosti
4.8 (95.38%) 26 votes

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top