Aspergerův syndrom se netýká jenom dětí. K diagnostice může dojít až v dospělosti

Aspergerův syndrom je jednou z poruch autistického spektra, která je v naprosté většině případů diagnostikována v dětském věku. Častěji postihuje chlapce, které vlivem nemoci doprovází komunikační obtíže, problém s navazováním vztahů, ale na druhou stranu i nadprůměrná inteligence či jiné nadání.

Aspergerův syndrom nebo autismus

U obou poruch se jedná o vrozenou vývojovou vadu mozku, jejíž příčina není dodnes známá. Nejčastěji se uvádí, že je tato porucha dědičná. Podle odborníků ale mohou mít vliv i různé látky, které jsou škodlivé pro lidský organismus a životní prostředí.

Autismus

Autismus je neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování, konkrétně v kognitivním vnímání a v důsledku toho pak i v tom, jak se postižení chová navenek. Syndrom se projevuje již v raném dětství, kolem druhého roku věku. Ideálně by měl být autismus u dětí diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte.

Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řečichápání druhých nebo v sociálních vztazích a převládá u nich stereotypVíce o autismu zde.

Aspergerova nemoc

Aspergerův syndrom je vrozená porucha autistického spektra. Poprvé ji roku 1944 popsal rakouský pediatr Hans Asperger, podle kterého také později dostala své jméno. Toto onemocnění je rozšířenější než samotný autismus, trpí jím 30 až 70 dětí z deseti tisíc, častěji se pak vyskytuje u chlapců. Ačkoli se nemoc často uvádí jako spíše dětská, u mnoha jedinců přetrvávají komplikace během celého života.

Jak poznat Aspergerův syndrom? Na rozdíl od autismu zde není neschopnost sociální interakce tak silná. Projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo neexistující schopností kontaktu s vrstevníky.

Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby, jako je například studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou také motoricky neobratní. Intelekt je nicméně zachován, někdy je až nadprůměrný.

Diagnostika Aspergerova syndromu kvůli vysokému intelektu často probíhá později, než je tomu u autismu. Někdy k ní dokonce nemusí dojít vůbec.

Příznaky

Příznaky Aspergerova syndromu u dětí

U dětí s Aspergerem je znatelný rozdíl ve vyjadřování oproti jejich vrstevníkům. Orální projevy jsou monotónní s velmi rozšířenou slovní zásobou, proto si nemocní rozumějí spíše se staršími nežli se svými vrstevníky. Často je u nich pozorována samomluva.

Děti, které nemocí trpí, mají tendenci být samotáři, bez většího zájmu o kontakt s ostatními. U některých případů se ale může projevovat opačný extrém, a to přílišná přátelskost bez zábran.

Příznaky u dospělých

Dospívající a dospělí s Aspergerovým syndromem na rozdíl od dětí snáší samotu špatně a lidský kontakt vyhledávají.

V dospělosti si jsou lidé také více vědomi svých jinakosti, což jim způsobuje hlubokou emocionální bolest. Uvádí se, že dvě třetiny dospělých s Aspergerem trpí nebo trpěli depresemi, a minimálně polovina z nich trpí alespoň jednou úzkostnou poruchou. U mnohých se v reakci na tyto každodenní potíže objevuje závislost na drogách a alkoholu.

Projevy Aspergerova syndromu

 • Problémy navázat vztah
 • Emoční citlivost
 • Snížená sociální inteligence
 • Fixace na jednu osobu či objekt
 • Nedostatek představivosti
 • Vytváření rituálů
 • Omezená či netypická gestikulace a mimika
 • Problémy porozumět ironii a humoru
 • Motorická neobratnost

Více o projevech naleznete zde.

Diagnostika

Diagnostika Aspergerova syndromu je pro pacienty i jejich okolí velice důležitá. Mnoho postižených se dlouhodobě cítí jiní, odlišní, vyloučení ze společnosti či „vadní“ a diagnostika jim může pomoci pochopit jejich celoživotní trápení.

Diagnostika této poruchy není jednoduchá, na Aspergerův syndrom test totiž neexistuje. Místo toho je možné nemoc odhalit pomocí různých diagnostických kritérií, která se soustředí na typické klinické příznaky.

Léčba Aspergerova syndromu

Tato porucha bohužel není léčitelná. Velmi důležitá je však blízká spolupráce s lékařem a obeznámení nejbližších o nemoci a o tom, jak mohou danému postiženému pomoci. Pacientovi je třeba věnovat dostatek času, trpělivosti i pochopení a pracovat s ním na rozvoji jeho sociálních a komunikačních dovedností.

Co dělat, pro zmírnění negativních dopadů nemoci:

 • Dodržovat denní rutinu a strukturu
 • Plánování času a cílů spolu s jejich plněním
 • Cvičit
 • Při práci ve skupině strukturovat aktivity

Dědičnost Aspergerova syndromu

Jak už bylo psáno výše, Asperger i autismus jsou dědičná onemocnění. Do jaké míry nebo jak tato dědičnost přesně funguje, se dodnes neví. Obojí také mnohem více postihuje muže a chlapce. Proto u vysoko-funkčních žen a Aspergerovou nemocí mnohdy nikdy nedochází k diagnostice, neboť se nepředpokládá riziko této nemoci.

Slavné osobnosti, které trpí Aspergerovým syndromem

Často se říká, že lidé s Aspergerovým syndromem jsou v dobré společnosti, a opravdu tomu tak je. U slavných historických osobností sice nelze zpětně potvrdit Aspergerův syndrom, přesto se dle dochovaných informací často uvádí.

Slavné osobnosti s Aspergerem:

 • Albert Einstein
 • Ludwig van Beethoven
 • Thomas Alva Edison
 • Thomas Jefferson
 • Carl Jung
 • Franz Kafka
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Friedrich Nietzsche
 • Richard Strauss
 • Mark Twain
 • Vincent Van Gogh
 • Alfred Hitchcock
 • Andy Warhol
 • Woody Allen
 • Bob Dylan
 • Bill Gates

One comment

 • Nikola Tesla, Hermes Trismegistos, Thóvt a stavitelé pyramid, měli s největší pravděpodobností aspergerův syndrom a bez nich by Egypt ani nebyl tím Egyptem, který jste do teď pořádně nepochopili. Z univerzální hermetické nauky přežil jen zlomek v podobě chemie, ostatní vyvražděni, vyhnáni a popraveni (učení hieroglyfického písma bylo kacířstvím – k funkčním technologiím a úspěchům vedla univerzální hermetická filozofie, která byla zakázána) na nátlak tehdejšího politického manipulátora biskupa Cyrila alexandrijského. Křesťanství (nápravná sjednocovací teologická revoluce vytvořena různými místními i vzdálenějšími filozofy, básníky, humanisty.., první známý experiment zkoušel otec Tutanchamona. Bylo vytvořeno speciálně pro Egypt jako nejlepší systém pro ucelení a vyřešení náboženské a tím i politické jednotnosti) násilně vnuceno a zneužito pro zničení technologicky vyspělé chrámové elity a jejich hierarchii, která byla klíčová pro existenci Egypta tak jak ho známe (drželi například klíčové technologie jako jsou iontové generátory podobné fungováním kelvinova vodního generátoru – tyto technologie nemohli být předány imperialistům, byly posvátné a zasvěcenci by se raději zabily a vše zničily než, aby předaly tato Egyptská dědictví. Problém nezpůsobily Řekové, Hypatie, nebo Kleopatra ale touha po politickém ovládnutí celého Egypta a jeho totálního znesvěcení a ponížení psychopaty jako byl Cyril biskup a jeho trolové z Alexandrie toužící po kontrole nad vším, manipulací donutil izraelity opustit Egypt. Jednoho dne se zástupci Egyptského Hermetického poznání znovu vstanou a sejdou se, aby poníženému a znesvěcenému Egyptu vrátily velkolepost a slávu.
  Většina extrahovaných znalostí Herma Trismegista v alexandrijských knihovnách je ztracena a zachovala se jen malá část, která se rozšířila v arabských zemích v podobě “al-kemi” (dnešní chemie). O iontových generátorech pracujících s piezoelektřinou, pyroelektřinou, vodním(parním) médiem, teplem, kovy s rozdílnou elektrickou vodivostí a vzácnými krystaly, se ale dozvíte už jen ze smaragdové desky, kterou do teď oficiálně nikdo nechápe.
  Jednou jeden aspík(autista) vytvořil z přírodních pozorování a zkoumání univerzální hermetický zákon (univerzální vzor, princip), který je dodnes zašifrován v Egyptské teologii. Jediná cesta k němu je duchovní cesta. Kdo touží po bohatství a nadvládě ten nic nedostane!
  Jen málo lidí pochopilo význam a hloubku tohoto univerzálního poznání jako je Hypatie či tzv. Egyptská Kleopatra. Když pochopily, zaprodaly svoji duši, aby udržely Egypt a jeho posvátné dědictví, tím že udržovali dobré vztahy s vysoce postavenými Římany. Byly nakonec vyvražděny. Například Hypatie byla (ze závisti) do krve rozsekána sexuálními psychopaty, kteří lezli do zadku zakomplexovaným manipulátorům jako byl Cyril z Alexandrie.
  Z původních Egypťanů (https://cs.wikipedia.org/wiki/Koptové) je kvůli nepřiznané genocidě a hromadného opakovaného znásilňování ze 7. století v Egyptě už jen zlomek. Motivem arabů jsou většinou inspirace z hadísů a příběhů o sjednotiteli Mohameda (jeden vyprávěl o tom, že skutečným důvodem proč jsou pánové u ženské modly je to, že jsou sexuálně frustrovaní a že je potřeba s tím něco udělat), podobně takto neuspokojené jedince využívá a motivuje třeba ISIS. Kdo půjde do ISIS dostane přidělenou kurvu a může šukat do aleluja a proto tolik penisů znásilnilo Egypt. Inspiraci si vzali od příběhů falešného proroka kopírovače Křesťanství. Kvůli velkému počtu neuspokojených penisů Arabové po rozhodnutí tehdejšího chálifa vpadli do Egypta, aby jim tam ukázali znásilňovací genocidu se silným motivem šukání. Inspiraci si vzali z dochovaných povídek o falešném prorokovi v Medině nebo Mecce nebo kde to bylo s tou ženskou modlou. Takto se pomocí povídek o Mohamedovi manipuluje s neuspokojenými penisy, kteří dokážou ponížit znásilnit 80-90% populace Egypta. (co neudělali Římani dodělali Arabové). Duševní nerovnováha v sobě samém (nebo ve vztahu k jinému) je příčinou těchto extrémů. A proto je důležité obnovit původní egyptskou Hermetickou nauku o rovnováze dvou sil, které se navzájem potřebují a dominantní energie je pouze o zcela nepatrný zlomek rychlejší než submisivní energie. Tento hermetický princip se zároveň používá v elektrotechnice jako katoda a anoda. Kolik tisíc let bude trvat než pochopíte co Vám všechno chtěl Hermes Trismegistos říct (případně Thovt-Džehuti)?

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top