Aspergerův syndrom se netýká jenom dětí, k diagnostice může dojít až v dospělosti

Aspergerův syndrom se projevuje u dětí i u dospělých.

Aspergerův syndrom je poruchou autistického spektra, často je také nazýván vysoce funkčním autismem. Vyznačuje se podobnými projevy jako samotný autismus: neschopností asimilace jedince do společnosti či pochopení emocí, současně jsou postižení jedinci také velmi inteligentní či jinak abnormálně nadaní.

Aspergerův syndrom nebo autismus

U obou se jedná o vrozenou vývojovou vada mozku, jejíž příčina není dodnes známá. Nejčastěji se ale uvádí, že je tato porucha dědičná.

Autismus

Autismus je neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování, konkrétně v kognitivním vnímání a v důsledku toho pak i v chování postiženého. Syndrom se projevuje již v raném dětství, kolem druhého roku věku. Ideálně by měl být autismus u dětí diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte.

Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řečichápání druhých nebo v sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp.

Více o autismu zde.

Aspergerova nemoc

Jak poznat Aspergerův syndrom? Na rozdíl od autismu zde není neschopnost sociální interakce tak silná, projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo neexistující schopností kontaktu s vrstevníky.

Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby např. ve studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou také motoricky neobratní. Intelekt je nicméně zachován, někdy je až nadprůměrný.

Diagnostika Aspergerova syndromu kvůli vysokému intelektu často probíhá později, než je tomu u autismu. Někdy k ní vůbec nemusí dojít.

Asperger je rozšířenější než samotný autismus, trpí jím 30 až 70 dětí z deseti tisíc, častěji se pak vyskytuje u chlapců. Ačkoli se nemoc často uvádí jako spíše dětská, u mnoha jedinců přetrvávají komplikace během celého života.

Příznaky

Příznaky Aspergerova syndromu u dětí

U dětí s Aspergerem je znatelný rozdíl ve vyjadřování oproti jejich vrstevníkům. Orální projevy jsou monotónní s velmi rozšířenou slovní zásobou, proto si nemocní rozumějí spíše se staršími nežli se svými vrstevníky. Často je u nich pozorována samomluva.

Děti, které nemocí trpí, mají tendenci být samotáři, bez většího zájmu o kontakt s ostatními. U některých případů se ale může projevovat opačný extrém, a to přílišná přátelskost bez zábran.

Příznaky u dospělých

Dospívající a dospělí s Aspergerovým syndromem na rozdíl od dětí snáší samotu špatně a lidský kontakt vyhledávají.

V dospělosti si jsou lidé také více vědomi jejich jinakosti, což jim způsobuje hlubokou emocionální bolest. Uvádí se, že dvě třetiny dospělých s Aspergerem trpí nebo trpěli depresemi, a minimálně polovina z nich trpí alespoň jednou úzkostnou poruchou. O mnohých se v reakci na tyto každodenní potíže objevuje závislost na drogách a alkoholu.

Projevy Aspergerova syndromu

 • problémy navázat vztah
 • emoční citlivost
 • fixace na jednu osobu či objekt
 • nedostatek představivosti
 • vytváření rituálů

Více o projevech naleznete zde.

Diagnostika a léčba

Nemoc není léčitelná, přesto je diagnostika velice důležitá. Mnoho postižených se dlouhodobě cítí jiní, odlišní, vyloučení ze společnosti či „vadní“, a diagnostika jim pomůže pochopit jejich celoživotní trápení.

Co dělat, pro zmírnění negativních dopadů nemoci:

 • dodržovat denní rutinu a strukturu
 • plánování času a cílů spolu s jejich plněním
 • cvičit
 • při práci ve skupině strukturovat aktivity

Velmi důležitá je také blízká spolupráce s lékařem a obeznámení nejbližších o nemoci a o tom, jak mohou danému postiženému pomoci.

Dědičnost Aspergerova syndromu

Jak už bylo psáno výše, Asperger i autismus jsou dědičná onemocnění, do jaké míry, nebo jak tato dědičnost přesně funguje se dodnes neví. Obojí také mnohem více postihuje muže a chlapce. Proto u vysoko-funkčních žen a Aspergerovou nemocí mnohdy nikdy nedochází k diagnostice, neboť se nepředpokládá riziko této nemoci.

Slavné osobnosti, které trpí Aspergerovým syndromem

Často se říká, že lidé a Aspergerovým syndromem jsou v dobré společnosti, a opravdu tomu tak je. U slavných historických osobností sice nelze zpětně potvrdit Aspergerův syndrom, přesto se dle dochovaných informací často uvádí.

Slavné osobnosti s Aspergerem:

 • Albert Einstein
 • Ludwig van Beethoven
 • Thomas Alva Edison
 • Thomas Jefferson
 • Carl Jung
 • Franz Kafka
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Friedrich Nietzsche
 • Richard Strauss
 • Mark Twain
 • Vincent Van Gogh
 • Alfred Hitchcock
 • Andy Warhol
 • Woody Allen
 • Bob Dylan
 • Bill Gates
Aspergerův syndrom se netýká jenom dětí, k diagnostice může dojít až v dospělosti
4.6 (92.67%) 30 votes

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top