Poruchou ADHD mohou trpět i dospělí. Jaké jsou její projevy?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou, kterou většina lidí zná pod zkratkou ADHD, je vrozený syndrom, který se projevuje se nepozorností, motorickým neklidem a impulsivitou. Zpravidla je spojována s dětmi, trpí jí však i řada dospělých. U chlapců se porucha vyskytuje třikrát častěji než u dívek. Jeho léčba není možná. Spočívá v celoživotní nápravě.  

Co je ADHD?

ADHD, přesněji porucha pozornosti s hyperaktivitou, patří mezi neurovývojové poruchy. Jedná se o vrozenou nerovnováhu centrální nervové soustavy, kdy každá část mozku zraje jinak rychle a následkem toho dochází k pomalejší výměně informací.

Tento fakt se pak projevuje nepozorností, kdy si mozek z množství podnětů neumí vybrat to podstatné, motorickým neklidem, což znamená, že je dítě stále v pohybu, a impulsivitou. Části mozku, které jsou odpovědné za kontrolu našeho chování a emocionálních reakcí jsou pozadu za emocionálně silnými podněty. To jednoduše znamená, že dítě reaguje, než si reakci stihne promyslet.

Chlapci, kteří touto poruchou trpí zhruba třikrát častěji, nejsou schopni ovládat své chování, proto obvykle působí agresivně. A přestože touží po kamarádství, nedaří se jim vztahy udržet. Jsou proto často osamělí, což jejich potíže ještě umocňuje.

Projevy ADHD

Projevy ADHD nejsou na první pohled patrné, viditelné jsou jen důsledky v podobě nežádoucího chování. Jednotlivé projevy se pak mohou měnit v závislosti na:

 • Denní době
 • Věku
 • Sociálním prostředí
 • Přidružených psychických poruchách
 • Celkovém zdravotním stavu

U jedinců, kteří poruchou hyperaktivity a pozornosti trpí, se můžeme setkat s příznaky, mezi které patří například sociální neobratnost, což znamená, že má dítě problémy s dodržováním obecně platných pravidel. Postižený má často obtíže v oblasti exekutivních funkcí, tedy s plánováním, organizováním, řešením problémů a emocionální regulací. Neméně časté jsou také:

 • Zhoršené vyjadřovací schopnosti
 • Obtíže s jemnou i hrubou motorikou a koordinací pohybů
 • Problémy se spánkem

Problémy, které jsou s poruchou spojeny, v žádném případě nepostihují intelekt!  Mohou však mít vliv na výkon ve škole či zaměstnání.

Léčba ADHD

Slovo léčba se v souvislosti s poruchou hyperaktivity a pozornosti neužívá. ADHD totiž není nemoc. Nedá se tudíž léčit. Lze pouze snižovat nežádoucí projevy a posilovat kompenzační mechanismy, tedy způsoby, jakými se s nemocí člověk učí žít. Zvládnout syndrom ADHD chce trpělivost a hlavně spoustu času. Vyžaduje navíc spolupráci dítěte, rodičů, školy i lékařů. Zkrátka všech osob v okolí dítěte.

S nápravou by se mělo začít včas a systematicky. Její metody pak musejí být nejen efektivní, ale také zábavné a různorodé, aby upoutaly pozornost dítěte a neodradily ho. U dětí náprava spočívá hlavně v úpravě denního rozvrhu a výchovných i vyučovacích metod. Je také vhodné upravit pracovní prostředí tak, aby se eliminovaly podněty vedoucí k nesoustředěnosti.

U dospělých je to velmi podobné, důležité jsou systematické návyky, relaxace a úprava životního stylu.  Velmi účinná je také pomoc psychoterapeuta.

ADHD a léky

Léky předepisuje pouze psychiatr.

ADHD u dětí

Hyperaktivitu lze u dětí diagnostikovat nejdříve mezi 3. a 4. rokem života. Lékaři porovnávají chování dítěte s danými kritérii, přičemž potíže se musejí projevovat alespoň ve dvou z těchto prostředích současně:

 • ve škole
 • v rodině
 • v kroužku
 • mezi vrstevníky

Projevy poruchy navíc musejí trvat déle než šest měsíců a musejí se projevit před sedmým rokem života dítěte.

ADHD u dospělých

Ačkoli je porucha spojena především s dětmi, pro některé jedince může představovat celoživotní potíže, které vyžadují péči i v dospělosti. Základní projevy přetrvávají, jejich intenzita je však závislá na vývoji mozku a na schopnosti vyrovnávání se s příznaky choroby. Stejně jako u dětí, tak i u dospělých můžeme najít:

 • Nepozornost
 • Impulsivnost
 • Hyperaktivitu

Vnější motorický neklid přestává být tak výrazný. Postižení jej začínají vnímat spíše jako pocit vnitřního napětí a neklidu.

ADHD test

Na internetu je k dispozici řada testů, která vám napoví, zda je vaše dítě poruchou skutečně ohroženo. Pamatujte však na to, že pokud máte na ADHD podezření, vždy je lepší navštívit lékaře.

Komplikace

Pokud člověk trpící ADHD a poruchu nijak neřeší, může mít velké problémy v osobním, pracovním i sexuálním životě. Lidé s ADHD často chodí pozdě do práce, mají problémy s absencí a nedotahují úkoly do konce. Častěji se rozvádějí, způsobují více dopravních nehod a mají čtyřikrát větší pravděpodobnost nákazy některou z pohlavně přenosných nemocí.

V krajních případech tito lidé snáze propadají gamblerství a mají problémy s placením složenek. Jejich ukvapené chování navíc vede k problémům se zákonem. Trpící ADHD mají větší sklony ke konání přestupků a trestných činů.

Poruchou ADHD mohou trpět i dospělí. Jaké jsou její projevy?
4.5 (89.33%) 15 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top