Melanom je nejagresivnější kožní nádor. Jaké jsou jeho příznaky?

Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže a představuje jedno z nejvážnějších onkologických onemocnění. Nejvíce ohroženým orgánem lidského těla je kůže, tento nádor však může postihnout také oko, ucho, ústní dutinu, střeva nebo genitál. Zpočátku může být velmi nenápadný, a pacienti ho proto často odhalí až ve chvíli, kdy je příliš pozdě.

Rakovina kůže je velmi časté nádorové onemocnění, které se často vyskytuje u starších pacientů, ale nevyhýbá se ani mladším lidem a dětem. Na kůži vzniká velké množství různých nádorů, často jsou ovšem nezhoubné. Může se jednat o bazaliom, který poškozuje hlavně místo svého vzniku, nebo spinaliom, který již může vytvářet i vzdálenější ložiska. Nejnebezpečnější formou je však maligní melanom.

Zhoubný kožní nádor se ve většině případů zpočátku projevuje pouze nenápadnou skvrnkou, později ale může prorůstat hlouběji a zakládat metastázy v jiných orgánech. Nejčastěji se jedná o dceřiná ložiska v kůži, lymfatických uzlinách, ale také v mozku, střevech a v plících. Pokud je však maligní melanom odhalen v raném stádiu, pacienti mají poměrně vysokou šanci na úspěšnou léčbu.

Druhy melanomu

Lékaři rozlišují čtyři základní histologické typy maligního melanomu:

POVRCHOVĚ SE ŠÍŘÍCÍ MALIGNÍ MELANOM – Tento typ tvoří zhruba 65‒70 % kožních melanomů a nejčastěji se vyskytuje na trupu mužů či na bérci žen. V počáteční fázi, kde může setrvat měsíce až roky, se chová jako carcinoma in situ, roste jen povrchově a nemá tendenci metastazovat. Později začne pronikat také do hlubších vrstev kůže. Vzniká při vystavení pokožky slunci a bývá plochý nebo mírně vyvýšený, často však větší než 6 mm.

NODULÁRNÍ MELANOM – Pro nodulární melanom je charakteristický patrný hrbol vyvýšený nad okolní pokožku, který se rychle šíří a prorůstá do hlubší struktury kůže. Představuje zhruba 15‒30 % kožních melanomů a nejčastěji postihuje nohy a trup u obou pohlaví. Může být bez pigmentu a snadno ulceruje a krvácí.

LENTIGO MALIGNA MELANOM – Tento druh melanomu postihuje především starší pacienty a vyskytuje se na hlavě, krku a pažích. Lentigo maligna nemá sklon k metastazování. Léze jsou větší (1‒3 mm) a mají tmavohnědou až černou barvu. V tomto stádiu může melanom zůstat až 15 let, poté však dojde ke vzniku lentigo maligna melanomu, který vytváří vyvýšený modročerný hrbolek.

AKTOLENTIGINÓZNÍ MELANOM – Jedná se o nejméně častý subtyp melanomu u bílé populace. Vzniká především na periferních partiích lidského těla, například na ploskách či dlaních. Může se však objevit i melanom pod nehtem (subunguální melanom). Zpočátku obvykle působí jako bradavice, modřina nebo mozol, lidé si ho proto často nevšimnou. Tato forma je poměrně vzácná, přesto však není radno ji podceňovat.

Příčiny vzniku melanomu

Melanom kůže je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk, které se nazývají melanocyty. Na jeho vzniku se podílí ultrafialové záření, a to především složka UVB. Jelikož v současné době stále více lidí cestuje za sluncem, počet případů rakoviny kůže neustále přibývá.

Maligní melanom postihuje především bílou populaci. Ohroženi jsou hlavně pacienti se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih, dále také ti, kteří se v průběhu dětství a dospívání opakovaně spálili na slunci. Pozor si samozřejmě musí dát i pacienti, kteří již melanomem jednou onemocněli. Mezi rizikové faktory dále patří:

  • Zvýšený počet atypických kožních útvarů (névů)
  • Přítomnost měnící se pigmentové skvrny
  • Výskyt melanomu v rodině
  • Imunosuprese
  • Užívání solária

Maligní melanom je zodpovědný až za 73 % úmrtí na kožní nádory. Délka přežití je celosvětově vyšší v rozvinutých zemích, kde díky lepší osvětě obyvatel dochází ke včasnější diagnóze a léčbě. Do 39 let je výskyt častější u žen, více mužů tímto onemocněním trpí od 40 let. V České republice onemocní zhruba 1600 lidí ročně, více než tři stovky pacientů v důsledku této nemoci každý rok zemřou.

Jak poznat melanom?

Kožní melanom může zpočátku vypadat pouze jako nenápadná skvrna, která se na pokožce objevila náhle a od okolní kůže se liší svým zbarvením. V ostatních případech se ale může rozvinout z mateřského znaménka, které se na kůži vyskytuje již mnoho let.

Člověk zná svou kůži nejlépe, a proto by si všichni měli pravidelně kontrolovat svá mateřská znaménka a další skvrny na kůži. Pro včasné rozpoznání rakoviny kůže slouží tzv. ABCDE test, který vám pomůže včas odhalit příznaky melanomu:

  • A = Asymetrie (Asymmetry) – Normální znaménka jsou symetrická, proto si dejte pozor, pokud je vaše znaménko nepravidelné a jedna jeho polovina neodpovídá druhé.
  • B = Ohraničení (Border) – Znaménko nemá jasné ohraničení, okraje jsou kostrbaté a rozpité.
  • C = Barevnost (Colour) – Normální znaménka mají pouze jeden odstín. Pozor na více barev, tmavnutí nebo nerovnoměrné probarvení.
  • D = Průměr (Diameter) – Znaménko by nemělo být větší než velikost gumy na tužce.
  • E = Vývoj (Evolution) – Podezřelé jsou změny jako zvětšování, zmenšování, vystoupnutí, svědění, ztvrdnutí či krvácení znaménka.

Pokud jsou metastázami zasaženy také další orgány, toto nádorové onemocnění se může projevit poruchami těchto orgánů, únavou organismu a hubnutím.

Diagnostika melanomu

Pokud na své kůži zpozorujete podezřelé znaménko nebo jakékoliv náhlé změny, ihned vyhledejte kožního lékaře. Ten provede klinické vyšetření a dále může zvolit také některou z pomocných metod. Přítomnost nádoru jednoznačně potvrdí biopsie, což je vyšetření odebrané tkáně. K další diagnostice se využívá například rentgen, sonografie nebo CT mozku.

Léčba melanomu

Pokud se potvrdí podezření, že se opravdu jedná o maligní melanom, základem léčby je chirurgické odstranění zhoubného nádoru s dostatečným lemem přiléhající kůže. Když se postižené místo vyřízne, lékař může zhodnotit rozsah poškození tkáně a rozhodnout o následujícím postupu. Čím je nádor tlustší, tím se prognóza zhoršuje. Nejúčinnější je jeho odstranění před tím, než dosáhne Breslowovy tloušťky (více než 1 mm).

Pacienti, u kterých byl nádor odhalen v časném stádiu, nemusí podstoupit žádnou další léčbu. Stačí, když dále chodí na pravidelná vyšetření. Jindy se doporučuje také chirurgické odstranění spádové mízní uzliny nebo dalších uzlin v okolí nádoru.

Následovat může také adjuvantní imunoterapie, kdy je pacientům podáván interferon alfa. Tato látka je tvořena buňkami imunitního systému, slouží k podpoře vlastní obranyschopnosti a zničení nádorových buněk v organismu. Lékař může případně doporučit také chemoterapii. Pokud je onemocnění odhaleno včas, pacienti mají velkou naději na uzdravení.

Prevence

Až 80 % melanomů má svůj původ v nadměrném vystavování kůže škodlivému UV záření. Hlavním způsobem prevence je tedy ochrana pokožky před slunečními paprsky. Nejdůležitější je vyvarovat se přímého působení slunečního záření mezi 11. a 14. hodinou. Také byste měli používat ochranné přípravky s UVA a UVB filtry.

Při každém delším pobytu na slunci je dobré myslet také na vhodnou pokrývku hlavy a kvalitní brýle. Existuje také speciální oblečení s UV filtrem, ve kterém se můžete i koupat. Abyste melanom odhalili včas, důležité je provádět pravidelné samovyšetření pokožky. Je také dobré nechat si svá znaménka jednou ročně zkontrolovat u zkušeného dermatologa.

Stan proti melanomu

V České republice se každoročně koná akce s názvem Stan proti melanomu, jejímž cílem je upozornit na výskyt rakoviny kůže. Lidé si zde mohou nechat bezplatně vyšetřit pigmentová znaménka týmem specialistů a dozvědět se více o této problematice. Akce se pravidelně koná v Praze, Brně a Ostravě.

Melanom je nejagresivnější kožní nádor. Jaké jsou jeho příznaky?
3.9 (77.27%) 22 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top