Bazaliom – carcinoma basocelulare

Bazaliom je nejčastější maligní kožní nádor. Vychází z bazálních vrstev epidermis a terminálních úseků vlasového folikulu a svým infiltrativním, až destruktivním růstem utlačuje okolní tkáň.

Bazaliom metastazuje jen v zcela mimořádných případech. Hlavními faktory, které se podílejí na jeho vzniku, jsou intenzita slunečního záření a kožní fototyp (bazaliomy se vyskytují více u lidí se světlou kůží a světlými vlasy, naopak velmi málo u černochů). Bazaliom postihuje hlavně starší lidi. Ze 75 % postihuje obličej, dále se nachází na trupu, končetinách a na místech často vystavovaných slunečnímu záření. Tento maligní nádor neohrožuje pacienta na životě, ale pokud dlouho roste, může vést až k rozsáhlým defektům. Léčba je určována velikostí a lokalizací nádoru.

Do terapeutických metod patří rentgenoterapie, aktinoterapie, laseroterapie, terapie retinoidy, kryoterapie a nejúčinnější je excize s několikamilimetrovým lemem. U rozsáhlých bazaliomů lze využít plastické chirurgie. Recidivy ze zbytků zanechaných nádorových čepů se vyskytují podle statistik u méně než 5 % pacientů. Pacienti s bazaliomy jsou povinně dispenzarizováni, aby byly včas zachyceny recidivy nebo jiné kožní nádory. Dispenzarizační kontroly jsou zpravidla po 2, 6 a 12 měsících a pak jednou ročně. Pacient je seznámen s nutností ochrany před UV zářením (nosit pokrývku hlavy a vhodný oděv, aplikovat kosmetiku s vysokým ochranným faktorem) a aby při jakékoliv kožní změně, která by mohla znamenat vznik nádoru, co nejdříve navštívil svého kožního lékaře.

Kazuistika

Pacient, Z. M., 72 let, poprvé navštívil naší ambulanci v květnu 1995. Byly provedeny excize dvou bazaliomů na čele a nose.

10/95 kryoterapie dvou ložisek senilní keratózy na čele 01/96 kryoterapie recidivy bazaliomu vlevo na čele 09/96 excize bazaliomu nad pravým obočím 04/97 kryoterapie recidivy bazaliomu na čele vlevo 05/97 kryoterapie recidivy bazaliomu na čele vlevo 12/97 kryoterapie bazaliomu na pravém spánku 07/98 kryoterapie recidivy bazaliomu na čele 12/98 pacient odeslán na chirurgickou ambulanci k excizi recidiv bazaliomu 05/99 opět recidiva bazaliomu na čele, pacient odeslán na radioterapeutické oddělení k iradiaci 08/99 – 07/00 – pacient se opakovaně odmítá dostavit na dispenzarizační kontrolu 08/00 na čele opět recidiva bazaliomu, znovu pacienta odesíláme na iradiační léčbu 10/00 excize bazaliomu za levým uchem, kryoterapie tří povrchových bazaliomů na zádech 05/01 excize bazaliomu pod pravým ušním boltcem 07/01 – 09/02 – opět se pacient opakovaně odmítl dostavit na dispenzarizační kontrolu 10/02 excize na čele – dva bazaliomy v těsné blízkosti 04/03 recidiva bazaliomu na nosním křídle a vpravo temporálně – odesíláme k excizi na ORL ambulanci 11/03 pacient se na ORL nedostavil, excize bazaliomu na nosním křídle provedena v naší ambulanci 01/04 kryoterapie tří bazaliomů na zádech, znovu odesíláme pacienta na ORL ambulanci – recidiva bazaliomu na nose 01/05 zatím poslední kontrola pana Z. M. v naší ambulanci. Provedena kryoterapie bazaliomů na zádech a excize bazaliomu nad levým ramenem. Na nosním křídle opět recidiva bazaliomu – vhodná je excize na ORL, kterou pacient znovu odmítá stejně jako dispenzarizační kontroly u nás.


O autorovi: Jana Hromádková (hromadko_j@mujbox.cz), Kožní ambulance, Pardubice

Bazaliom – carcinoma basocelulare
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů