Nové knihy – Etika a komunikace v medicíně

Etika a komunikace v medicíně R. Ptáček, P. Bartůněk a kol. Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje řadu obecných,...

Rodina v paliativní péči

Smrt je jediná jistota, kterou člověk má. Smrt je stále tabuizované téma. O smrti ani nepřemýšlíme, ani nemluvíme, vyhýbáme se jí. Stáří a smrt...

Návrat k umírání doma

V ČR je málo zařízení, která jsou schopna poskytovat paliativní péči. I když základní, obecnou paliativní péči by mělo umět poskytnout každé zdravotnické zařízení,...

Etika umírání a smrti

Umírání a smrt jsou dvě slova, která mnoho lidí nechce vyslovit, a pokud je mají číst, raději nečtou. Bojí se, mají strach. Z čeho?...

Aktuálně: Vzdělávání trochu jinak

Kvalitní, kvalifikovaní lektoři z praxe, prostředí šité na míru, interaktivní charakter kurzů - to je cesta za vzděláním, kterou se můžete vydat v novém...

Být tím, kdo dokáže provázet na sklonku života

Albert Schweitzer: „Etika úcty k životu žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi. Ty, kteří se v povolání nemohou vydat jako...

Úloha sestry v péči o smrtelně nemocného

Smrt patří k největším tajemstvím lidské existence. Na jedné straně je toto téma ,,tabu“, které nebývá obsahem každodenních rozhovorů, na druhé straně se umírání...

Etika bolesti a utrpení

V posledních letech se zvýšená pozornost věnuje výzkumu bolesti z pohledu různých odborníků z oblasti přírodních věd, medicíny a vědy o chování – behaviorismu....

Management bolesti – charakteristika bolesti, její rozdělení

Bolest je subjektivní vjem. Zpočátku se hlásí jako příznak choroby či úrazu, v chronické fázi se sama stává chorobou. Je to komplexní biopsychosociální jev....

Implementace sofistikovaných hodnotících škál bolesti do ošetřovatelské péče

Bolest, fenomén známý všem lidem, ať již trpícím, anebo těm z opačné strany mince, zejména lékařům, vědcům, zdravotníkům. Provází nás celým životem, ovlivňuje kvalitu...

Virová meningitida

Meningitida je zánět mozkových blan způsobený virovou, bakteriální nebo mykotickou infekcí. Meningitida vede k prudkým bolestem hlavy (1). SOUHRN: Infekce nervové soustavy patří mezi závažná...

Chemická bederní sympatektomie

Chemická bederní sympatektomie je jedna z možností řešení chronické bolesti dolních končetin, kdy nelze provést PTA (perkutánní transluminální angioplastika) či jiné cévní chirurgické výkony,...

Holistický pohled na umírání

Smrt, úmrtí, latinsky exitus, je z biologického i lékařského hlediska zastavení životních funkcí v organismu, spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují....

Lidskost a soucítění -to je profesionalita!

Mnozí z nás již na vlastní kůži okusili, jak chutná hospitalizace a co vše s sebou nese pobyt v nemocnici. Někdo má to štěstí,...