Osteologie

Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Postgraduální medicína se věnuje tématu metabolických kostních chorob opakovaně a není to poprvé, že je tématu věnován i Focus. Pro...

Terapie osteoporózy bisfosfonáty

Existuje řada nezodpovězených otázek ohledně účinnosti a bezpečnosti dlouhodobé antiporotické terapie bisfosfonáty, jakož i ohledně účinku a rizik jejího vysazení. Bisfosfonáty jsou účinné inhibitory...

Osteogenesis imperfecta v dětském věku z pohledu klinika

Jako osteogenesis imperfecta je označována skupina onemocnění na genetickém podkladě, vedoucí ke zvýšené lomivosti kostí. Stav je většinou (z 90 %) způsoben mutací genů...

Ortopedická léčba osteogenesis imperfecta

Terapie osteogenesis imperfecta je složitá a vyžaduje spolupráci více oborů. Operační terapie je součástí komplexní léčby a umožňuje zabránit deformitám a řešit již vzniklé....

Sekundární osteoporóza u běžných endokrinopatií

Sekundární osteoporóza doprovází jako komplikace řadu endokrinních onemocnění včetně jejich subklinických poruch. V popředí klinického obrazu může dominovat základní endokrinní onemocnění. Někdy ale až...

Růstový hormon a kost

Růstový hormon působí na kost jednak přímo, jednak prostřednictvím produkce inzulínu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1) v játrech i lokálně v kosti. Má především...

Mnohotné účinky vitamínu D

Autoři podávají stručný přehled aktuálních znalostí o vitamínu D, o jeho metabolismu, zdrojích, způsobu zjišťování sérové koncentrace, o hypovitaminóze D a jejích důsledcích. Upozorňují...

Postmenopauzální osteoporóza

Autoři se zabývají definicí, rizikovými faktory osteoporózy, včetně dosud užívaných způsobů diagnostiky osteoporózy, tzn. klinické vyšetření, denzitometrie, laboratorní vyšetření a vyloučení sekundárních příčin osteoporózy....

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

Epidemiologická data svědčí pro zdvojnásobení rizika nízkotraumatické zlomeniny (zejména v oblasti obratlů, kyčle, žeber, distálního předloktí a paže) u pacientů užívajících glukokortikoidy v porovnání...

Pagetova choroba

Pagetova kostní choroba je lokalizovaná porucha kostní remodelace. Proces je iniciován zvýšením osteoklastické kostní resorpce s následným kompenzačním vzestupem formace nové kostní tkáně. Výsledkem...

Postižení skeletu u mnohočetného myelomu

Sdělení předkládá přehled klinických projevů myelomové kostní nemoci (MKN) a nárys její složité patofyziologie včetně koordinovaných účinků široké palety regulačních biologických působků modulujících proliferaci,...

Metastatické postižení kostí

Metastatické kostní postižení je velmi častou komplikací u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Kostní metastázy u pacientů zhoršují kvalitu života, morbiditu i mortalitu a...