Domů Oborové speciály Přednemocniční neodkladná péče

Přednemocniční neodkladná péče

Dopravní úrazy těhotných žen

Nejzávažnější příčinou polytraumat u těhotných žen je nepřipoutání se ve vozidle. Důsledky bývají tragické: nepřežije-li matka, nepřežije ani plod. Pokud těhotná havárii přežije, pak...

Postavení zdravotnických záchranářů na ARO odděleních zdravotnických zařízení

Zdravotnický záchranář (ZZ) patří mezi tzv. regulované profese. Regulovaným povoláním se rozumí takové povolání, pro jehož výkon jsou právními předpisy předepsány určité požadavky, bez...

Standardy postupů v urgentní péči

Pacienti s akutní obstrukcí dýchacích cest jsou ohroženi na životě, proto je důležité znát příčiny, které vedou k selhávání dýchání. Protože se jedná o...

Znalosti sester o BLS podle aktuálně platných guidelines

Zachránit život by měl umět každý člověk. Již z trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve smyslu pozdějších novelizací, je běžnému občanovi nařízena povinnost poskytnutí...

První pomoc při dopravních nehodách

Každý svědek dopravní nehody se ocitá v situaci, kdy se musí během velmi krátkého časového úseku rozhodnout, jak se zachovat. Při našich seminářích jsme...

Intoxikace oxidem uhelnatým

Inhalační poranění jsou důsledkem traumatu dýchací soustavy po vdechnutí jedovatých látek nebo plynů, které sice nejsou toxické, ale zabraňují buněčnému dýchání. Formami vdechovaných látek...

Kraniocerebrální trauma

Trauma je definováno jako náhlé fyzické poškození mechanickou, chemickou, tepelnou či jinou energií, jejíž rozsah překračuje odolnost těla. Kraniocerebrální trauma (KCT) je poranění mozku...

První pomoc u pacienta s termickým úrazem

Pojmem první pomoc označujeme soubor jednoduchých, ale velice účelných opatření, která na sebe navazují. Pomocí nich je možné v případě náhle vzniklého akutního stavu...

První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení

Za normálních okolností trvá těhotenství devět kalendářních měsíců (40 týdnů) od prvního dne poslední menstruace. Mezi 39. a 42. týdnem se rodí 80 %...

Tactical Combat Casualty Care

Výcvik zdravotnického, ale i nezdravotnického personálu se v Armádě České republiky za několik málo let zcela transformoval z výuky civilních postupů po principy taktické...

Kvalita první pomoci na základních školách

V 90. letech byl na základních školách v ČR proveden výzkum úrazovosti, jehož výsledkem byl alarmující počet úrazů, ke kterým docházelo na území škol....

Aktuálně: Počátek urgentní medicíny

Za zakladatele urgentní medicíny je všeobecně považován francouzský lékař v době napoleonských válek Dominique Jean Larrey (1766-1842). D. J. Larrey se ve své době...

Dispečink je klíčem k záchranné službě

Ačkoli nikdy nepřijdou do styku s pacientem, záchrana lidského života je jejich každodenním chlebem - řeč je o dispečerkách a dispečerech zdravotnické záchranné...

Historie a současnost letecké záchranné služby

Letecká záchranná služba je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. V současnosti tuto službu v České republice zajišťují soukromí provozovatelé (DSA a. s., ALFA HELICOPTER,...

Aplikace ošetřovatelského procesu v urgentní medicíně

Účelem příspěvku je nabídnout shrnutí informací z oblasti „ošetřovatelský proces a možnosti jeho využití v urgentní medicíně“. Autor zároveň poukazuje na jednoduchost jeho využití...

Zraje jako víno

Lékař a olympijský vítěz ve vodním slalomu MUDr. Lukáš Pollert nedávno oslavil čtyřicáté narozeniny. Zraje jako víno, je to člověk, který si stojí za...

Použití jednorázových sterilních balíčků v praxi

Na železnicích neumírají lidé nijak výjimečně. Nejhorší vlakové neštěstí v České republice se stalo v roce 1995 v okrese Chrudim. Ve vlaku tehdy bylo...

Použití kyseliny hyaluronové v ORL

Od doby, kdy byla kyselina hyaluronová (KH) objevena K. Mayerem a J. Palmerem v roce 1934, se prokázala řada možností jejího využití v medicíně. SUMMARY...

Interní onemocnění – náhlé příhody v neurologii

V dnešním dílu se budeme věnovat první pomoci u další velké části interních onemocnění a poruch, které se týkají naší nervové soustavy. Nervová soustava je...

Péče o klienta před PTA a po PTA

Při přijetí klienta na oddělení před PTA je ho třeba informovat o nutnosti vysazení některých léků. Protože se jedná o plánovaný výkon, je nutné...