Radiologie

Mamografie pacientek s prsními implantáty

11. 3. 2011

Rentgenové vyšetření

28. 9. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Ultrazvuková diagnostika tumoru malé pánve vzniklého na podkladě zánětlivé etiologie adnex

5. 5. 2009
Doba čtení: 8 minut

Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi

5. 5. 2009

Alternativní frakcionační režimy v radioterapii

11. 3. 2009

Radioterapie řízená obrazem

11. 3. 2009

Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu děložního hrdla

10. 1. 2008

Radiologický asistent na sálech

16. 12. 2005
110 / 10