Přejít na obsah

Radiologie

Zpět na seznam speciálů

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy či při léčbě nemocného (invazivní radiologie).

Pro radiologii je charakteristické, že využívá rentgenového záření nebo ionizujícího záření z uzavřených zářičů. Obor, který ke stejnému účelu využívá otevřených zářičů, se nazývá nukleární medicína.

Do oboru radiologie byly postupem doby začleněny i další, především diagnostické metody, které nevyužívají ionizujícího záření.

Sonografie (též echografie) využívá ultrazvukového vlnění, vyšetření, magnetická rezonance užívá elektromagnetického záření v rozsahu pásma rozhlasových vln.

Zhruba od poloviny minulého století začalo docházet k pozvolnému rozdělování oboru a specializaci na radiodiagnostiku (zobrazovací a intervenční metody) a radioterapii (léčbu nádorovou i nenádorovou). Obor, zabývající se léčbou nádorů pomocí ionizujícího záření, se nazývá radiační onkologie.

Sekce Radiologie obsahuje 10 článků

Abecední seznam článků (řadit podle publikace)
Název článku Vyšlo v
Alternativní frakcionační režimy v radioterapii
11.3.2009, Postgraduální medicína
Postgraduální medicína PM 3/2009 str. 308 Zobrazit článek
eHealth a telemedicína: Teleradiologie – 18. díl
27.1.2014, doc. MUDr. Leoš Středa, Ph. D., Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK
Zdravotnictví a medicína 2/2014 str. 24 Zobrazit článek
Intervenční léčba u cévních mozkových příhod
6.5.2011, MUDr. Jiří Lacman, MUDr. Ladislava Janoušková, CSc., doc. plk. MUDr. František Charvát, Ph. D.
Postgraduální medicína 05/2011 str. 486 Zobrazit článek
Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi
5.5.2009, Postgraduální medicína
Postgraduální medicína PM 5/2009 str. 65 Zobrazit článek
Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu děložního hrdla
10.1.2008, Postgraduální medicína
Postgraduální medicína PM 1/08 str. 82 Zobrazit článek
Mamografie pacientek s prsními implantáty
11.3.2011, Lenka Harantová, DiS., Lucie Obůrková, DiS.
Sestra 3/2011 str. 23 Zobrazit článek
Radiologický asistent na sálech
16.12.2005, Josef Dzurenda
Sestra 12/2005 str. 26 Zobrazit článek
Radioterapie řízená obrazem
11.3.2009, Postgraduální medicína
Postgraduální medicína PM 3/2009 str. 303 Zobrazit článek
Rentgenové vyšetření
28.9.2009, MUDr. David Major,
Příloha: Pacientské listy 1/2009 str. 30 Zobrazit článek
Ultrazvuková diagnostika tumoru malé pánve vzniklého na podkladě zánětlivé etiologie adnex
5.5.2009, Postgraduální medicína
Postgraduální medicína PM 5/2009 str. 73 Zobrazit článek