Radiologie

eHealth a telemedicína: Teleradiologie – 18. díl

Teleradiologie je přenos radiologických obrazů pacientů, jako jsou rentgenové (rtg) snímky, obrazové záznamy počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI), digitálních (DR) a počítačových...

Intervenční léčba u cévních mozkových příhod

Cévní mozková příhoda je významným společenským a lékařským problémem. Více než kdy jindy prognóza pacienta závisí na čase, v jakém se dostane do specializovaného...

Mamografie pacientek s prsními implantáty

Zvětšení prsu neboli augmentace implantáty je po liposukci nejžádanější kosmetickou operací. Podobně jako liposukce přináší tato operace v krátkém čase dlouhodobý efekt při formování...

Rentgenové vyšetření

Skiagrafické (RTG) vyšetření je nejstarší zobrazovací metodou v medicíně. Její historie sahá do roku 1895, kdy Wilhelm Conrad Röntgen objevil spektrum elektromagnetického vlnění o...

Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi

Intrauterinní růstová restrikce (IUGR) je stav, při kterém plod nedosahuje svého růstového potenciálu. Do této skupiny jsou řazeny plody s váhovým odhadem pod 10....

Ultrazvuková diagnostika tumoru malé pánve vzniklého na podkladě zánětlivé etiologie adnex

Ultrasonografie je ideální zobrazovací technika v diagnostickém algoritmu u žen s pánevní expanzí, metodou první volby u žen s pánevní bolestí zánětlivé etiologie je...

Radioterapie řízená obrazem

Rozvoj počítačových technologií se výrazně promítl do technických možností oboru radiační onkologie. Umožnil lepší zobrazování cílového objemu, přesnější konturování i plánování léčby. Nové zobrazovací...

Alternativní frakcionační režimy v radioterapii

Článek přehledně popisuje použití alternativních frakcionačních režimů v radioterapii, s důrazem na radiobiologické a molekulárně biologické podklady pro použití těchto režimů. Dále uvádí příklady...

Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu děložního hrdla

Magnetická rezonance je vhodnou zcela neinvazívní diagnostickou zobrazovací metodou v protokolu klasifikace histologicky prokázaných nádorů děložního hrdla klinicky určených stadií IA-IIB. V článku je...

Radiologický asistent na sálech

Mnozí z nás si pod pojmem radiologie představí klasické snímkování rukou, nohou, hlavy nebo CT, MR vyšetření, ale to ještě zdaleka není vše. Tento...