Rehabilitace

Rehabilitační ošetřovatelství v práci sestry

Rehabilitace je návratná péče, jejímž cílem je optimální zařazení člověka do plnohodnotného života. Je to snaha o zachování nebo zlepšení porušených funkcí v oblasti...

Sportovní masáže

Masáže tohoto typu jsou určeny nejen pro vrcholové, ale i pro amatérské sportovce, kterým pomohou při přípravě na výkon, nebo je zbaví únavy po...

Masáže zad

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří neznají bolest zad, potom je vám co závidět. Záda méně či více bolí prakticky každého člověka. Vinu na tom...

Možnosti využití efektu kolagenních peptidů a boswellových kyselin u pacientů s diskopatií

Cíle pilotního projektu bylo ověřit účinek klidového režimu spolu s potravinovým doplňkem Geladrink Fast u pacientů s akutní atakou bolestivého syndromu lumbodorsální oblasti s...

Význam rehabilitace a fyzioterapie v komplexní péči o pacienta

Využití metod léčebné rehabilitace a fyzioterapie zkvalitní pohybový aparát, ovlivní bolest, sníží svalovou únavnost a mnohdy pomáhá i po psychické stránce. Pro současný stav...

Klient po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Pracuji na rehabilitačním oddělení, kde vysoké procento hospitalizovaných tvoří pacienti po totální endoprotéze kyčelního kloubu. V péči o pacienta zde dochází k prolínání práce...

Meziobratlové ploténky -lumbální hernie disku

Bolesti zad nejsou samy o sobě nemocí, ale příznakem. V populaci se vyskytují s prevalencí 60 až 90 procent a s roční incidencí 5...

Sesterská péče u polytraumatu v rehabilitaci a protetice

Polytrauma je současné poranění nejméně dvou tělesných systémů, z nichž postižení alespoň jednoho nebo jejich kombinace ohrožují základní životní funkce. Zajištění adekvátní terapie od...

Spolupráce v rhb a plicní ambulanci při léčbě CHOPN a astma bronchiale

Plicní klinika ve spolupráci s rehabilitační klinikou připravila projekt, který finančně podpořilo vedení FN Hradec Králové. V roce 2006 tak vznikla komplexní terapie pro...

Rehabilitace u popálených dětí

Autor v článku přináší přehled rehabilitačních technik a postupů využívaných v péči o popálené dítě. SUMMARY The author of the article brings the summary of...

Rehabilitačně terapeutický pobyt na Kanárských ostrovech

Ve dnech 28. září až 7. října 2006 jsme pod vedením Mgr. Ivany Tihelkové uspořádali rehabilitačně-terapeutický pobyt pro pět klientů z Oddělení denního pobytu...

Rehabilitace u hemiplegického pacienta

Rehabilitační ošetřování a péče o hemiplegického pacienta začíná v okamžiku přijetí na oddělení. Snažíme se už v tuto chvíli získat co nejvíce informací o...

Ošetřuj nemocného duší!

Věra Wolffová, Odd. pediatrické, resuscitační a intenzívní péče, FNsP Ostrava-Poruba. Jak můžu nemocné ošetřovat duší? Copak moje duše někomu vynese podložní mísu? A vůbec, jsem...