Domů Oborové speciály Sociální péče

Sociální péče

Vliv rodinného prostředí na zdravý životní styl a compliance

„Disponujeme jedním životem, který jsme dostali zadarmo, a záleží na každém jednotlivci, jak s ním naloží. Nezáleží na kvantitě, délce života, ale především na...

Když dojde k narušení paměti

Poruchy paměti jsou velmi rozšířené, a i když nemusí vždy souviset s problematikou demence, měly by vždy být varovným příznakem a vést nemocného k...

Syndrom zavrženého/odcizeného rodiče

Mám dlouholetou kamarádku, která se v současné době rozvádí. S manželem mají čtyřletého syna. V poslední době u kamarádky pozoruji zvláštní tendence a snahy...

Práce dobrovolníka

Vážená poradno, před půl rokem jsem odešla do starobního důchodu. Pracovala jsem skoro celý život jako personalistka, takže jsem byla většinu dne v kontaktu...

Způsobilost k právním úkonům

Dotaz: Vážená redakce Sestry, chtěla bych se poradit ohledně odebrané svéprávnosti svého syna. Synovi byla odebrána svéprávnost v roce 2001. Byl hospitalizován v léčebně,...

Systém sociálních dávek a výhod

Dotaz: Dobrý den, pracoval jsem řadu let jako sanitář. Před pár lety jsem se rozvedl a od té doby bydlím sám s dcerou v...

Boj proti domácímu násilí

Dotaz: Milá redakce Sestry, mám dotaz za svoji kamarádku, která se již řadu let v manželství potýká se závažným problémem. Podle mého názoru je...

Inkontinence klientů-seniorů v domácí péči

Poruchy funkce dolních močových cest zahrnují stavy, pohybující se mezi extrémy, jimiž jsou na jedné straně retence a na druhé straně inkontinence. Oba tyto...

Péče o imobilního pacienta v domácím prostředí

Pobyt a léčba pacienta v domácím prostředí má ve srovnání s léčbou v nemocnici spoustu pozitiv, ale i některá negativa. Cílem našeho personálu v...

Případová studie

Dne 6. října 2007 byla na standardní interní oddělení IV. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha přijata překladem 81letá pacientka...

Péče o pacienta po CMP v Odborném léčebném ústavu Paseka

OLÚ Paseka se skládá ze tří léčeben. Léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační léčebny a léčebny tuberkulózo-respiračních nemocí, celkem 344 lůžek. Ve zdravotnickém týmu spolupracují specializovaní...

Komplexní domácí péče o pacienta po CMP

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav charakterizovaný poškozením mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu. Je častou příčinou těžkého zdravotního postižení a je...

Případová studie na oddělení lůžek následné péče

Článek popisuje případovou studii, která proběhla na oddělení lůžek následné péče v nemocnici Louny. Péče o dekubity je složitá a časově náročná. Je lepší...

Určení otcovství

Dotaz: Dobrý den, nacházím se v dost nepříjemné situaci, kterou bych ráda vyřešila. Za pár měsíců čekám dítě s přítelem, ale jsem vdaná. Vloni...

Malé zařízení je výhodnější pro klienty i jejich rodiny

Autorka v článku přibližuje čtenářům jeden z mnoha projektů Charity ČR, které se zaměřují na širokou pomoc potřebným. Jedná se o projekt charitních domovů...

Kde domácí péče pomáhá

Mezi námi žije mnoho lidí, kteří potřebují naši pomoc a mi nevíme, kdy ji budeme potřebovat sami. Je dobré si uvědomit, že tito lidé...

Komplexní péče o klienta v pobytovém zařízení sociálních služeb

Posláním pobytových zařízení je poskytování odborných a individuálně zaměřených sociálních služeb, které napomáhají k udržení, v některých případech i zvýšení, kvality života klientů a...

Příspěvek na péči o neslyšící dítě

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se informovala ohledně příspěvku na péči o neslyšící dítě. Jsme rodina, ve které se objevuje sluchové postižení po celé generace....

Návaznost ošetřovatelské péče u klienta s Alzheimerovou chorobou

Motto: „Všeobecně se má za to, že nemocní s touto chorobou nejsou ani více, ani méně šťastní než lidé s normálním poznáváním. Rodiny ovšem...

Jednorázové příspěvky na zvláštní pomůcky

Těžce zdravotně postiženým občanům lze poskytnout peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek na opatření zvláštní...