Vakcinologie

Quo vadis očkování?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, cílem tohoto monotematického čísla Postgraduální medicíny je poskytnout základní přehled o současných možnostech očkování proti vybraným infekčním chorobám. Autoři nemohou...

Očkování před cestou do zahraničí

Očkování před cestou do zahraničí je jednou z nedůležitějších, nejbezpečnějších a také nejefektivnějších forem prevence importu infekčních nemocí. Při cestách do běžných destinací a...

Očkování a jeho role v prevenci infekčních nemocí v České republice

Očkování je jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších preventivních opatření v historii lidstva. Diskutovány jsou povinné či dobrovolné přístupy. Doporučené vakcíny dotvářejí doplněk našeho očkovacího...

Očkovací kalendář 2011

Očkovací kalendář pro rok 2011 zahrnuje několik změn. Povinné očkování představuje v demokratické společnosti opatření nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví, práv a svobod...

Očkování proti meningokokovým nákazám

Epidemiologická situace invazívního meningokokového onemocnění v České republice prochází změnou: celková nemocnost je ve srovnání s polovinou 90. let nižší (kolem 1/100 000), nejvyšší...

Očkování proti hemofilovým nákazám

Ve světě byly vyvinuty konjugované vakcíny proti H. influenzae b (Hib vakcíny), kde je vázán typově specifický hemofilový polysacharid na nosič, jímž je například...

Pneumokoková onemocnění a možnosti jejich prevence

Pneumokoky vyvolávají celou škálu různých infekčních onemocnění. Terapie antibiotiky má i přes poměrně nízkou rezistenci své limitace. Očkování proti pneumokokovým onemocněním se stalo standardem...

Pertuse a současnost očkování

Přestože očkování proti pertusi je zavedené v rámci národních vakcinačních programů dětí v řadě zemí, význam pertuse jako závažného onemocnění přetrvává. Naopak v postvakcinační...

Chřipka

Chřipka je relativně závažná infekce, která v České republice každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel a ve svém důsledku vede ke zcela zbytečným úmrtím. V...

Rotavirové infekce v současnosti, možnosti prevence očkováním

V článku jsou shrnuty základní virologické, epidemiologické a klinické charakteristiky rotavirů, resp. rotavirových infekcí. K přenosu nákazy dochází vesměs fekálněorální cestou, možnosti nespecifické prevence...

HPV infekce, cervikální karcinom a vakcinace

Cervikální karcinom patří k nejčastějším malignitám žen. V České republice je každý rok diagnostikováno kolem 1000 nových případů a kolem 400 žen z důvodu...

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida je neuroinfekce, která je významným zdravotním problémem v tzv. euroasijském pásu. Původce se vyskytuje v charakteristických přírodních ohniscích a lokalitách, kde je...