Náhlý nástup silných kontrakcí v krátkých intervalech může být známkou překotného porodu. Jak v takové situaci jednat?

Překotný porod
Pokud se zeptáte jakékoli ženy na průběh jejího porodu, s největší pravděpodobností vám řekne, jak dlouho trval. Tahle infromace se ale u každé z nich nejpíš bude lišit. Zatímco některé matky zažily porod dlouhý několik hodin, ne-li dnů, jiné porodily v řádu jen pár hodin. Velmi rychlý porod může znít jako skvělá věc, jenže ve skutečnosti je tomu naopak. Víte, co obnáší překotný porod a jaká se s ním pojí rizika?

Co je překotný porod?

Délka klasického porodu závisí na několika faktorech, jako je pozice dítěte, zda jste měli epidurální anestezii a předchozí zkušenosti s porodem. Počáteční fáze porodu obvykle trvá 6 až 12 hodin u prvorodičky a 2 až 5 hodin u dalších porodů. Při aktivní části porodu, kdy se vaše kontrakce zesilují, se stahy v průměru prodlouží na dalších 4 až 8 hodin.

Překotný porod se však neřídí touto obvyklou časovou osou. Za překotný se považuje rychlý porod, jehož průběh trvá pouhé dvě nebo tři hodiny. Při překotném porodu se děložní hrdlo rychle rozšiřuje z malého otvoru (dva nebo tři centimetry) na plné rozšíření. Překotný porod je tedy definován jako porod, ke kterému dojde po méně než 3 hodinách pravidelných kontrakcí.

Jaké má překotný porod příznaky?

Příznaky rychlého porodu se mohou lišit, ale nejčastěji se projevují následujícími symptomy:

  • Náhlý nástup silných kontrakcí, které přicházejí rychle po sobě a neumožní vám si mezi nimi odpočnout
  • Bolest, která se může projevovat jako jedna dlouhá bolestivá kontrakce
  • Silný tlak v pánvi a náhlý pocit nutnosti tlačit jako při pohybu střev

Kdy hrozí riziko překotného porodu?

Žádné konkrétní rizikové faktory, které by způsobovaly překotný porod, neexistují. Ale pokud žena již měla více dětí, hrozí jí rychlejší porod. Také ženy, které v minulosti překotný porod prodělaly, mají větší pravděpodobnost, že jej zažijí znovu.

Jaká jsou rizika překotného porodu?

Některé ženy mohou považovat rychlý porod za dobrou věc, jelikož budou mít celý proces rychleji za sebou a nebudou muset trávit hodiny s nepříjemnými projevy porodu. Těmi jsou především bolestivé kontrakce, které obvykle trvají po celou dobu aktivní fáze porodu. Avšak překotný porod s sebou často přináší nepříjemné vedlejší účinky.

Rizika překotného porodu pro nastávající matku

Například může dojít k natržení vaginální hráze v důsledku rychlého průchodu. Rovněž může docházet k děložnímu nebo poševnímu krvácení. Navíc, pokud lékaři musí spěchat, aby rychle zachytili dítě, nemusí být porod zcela sterilní. Protože matka v takové rychlosti není dostatečně připravená na porod, mohla by po něm utrpět šok, depresi nebo jiné emoční komplikace.

Rizika překotného porodu, jež ohrožují dítě

Existují rovněž známá rizika i pro dítě, jako je poranění hlavy nebo mozku způsobené rychlým sestupem skrz měkké a kostnaté tkáně matky. Rychlá změna tlaku může taktéž způsobit nitrolebeční krvácení. Vyloučit nelze ani dystokii raménka, ke které dojde, když se rameno zachytí v pánvi matky. Jakmile se dítě narodí, může mít pomalejší přechod do života a trpět například mírnými přechodnými dýchacími potížemi.

Co dělat při překotném porodu?

Jak vám nejspíš řekne jakýkoliv lékař, všechny porody bývají nepředvídatelné. Přestože můžete mít připravený porodní plán, opravdu nikdy nevíte, jak se váš porod ve skutečnosti bude vyvíjet, jelikož spoustu detailů není možné mít pod kontrolou. Pokud zjistíte, že zažíváte překotný porod, můžete udělat několik opatření, abyste snížily pocity úzkosti a možná rizika.

  • Zavolejte svému lékaři nebo porodní asistentce a dejte jim vědět, co se děje. Řekněte, že si myslíte, že zažíváte překotný porod.
  • Pokud si myslíte, že bezprostředně dochází k porodu, zavolejte na tísňové číslo 112.
  • Zkuste použít dýchací techniky, které jste se naučily v porodním kurzu, nebo jednoduše zhluboka dýchejte s kontrakcemi.
  • Pokuste se mít někoho stále při sobě.
  • Zůstaňte na čistém a co nejvíce sterilním místě, dokud nepřijde pomoc, pokud už nestíháte jet do nemocnice.
  • Lehněte si na levý bok, zlepšíte tím průtok krve pro dítě a mohou se vám zpomalit kontrakce.

Jak předejít komplikacím při překotném porodu?

Překotný porod je obzvláště znepokojivý, pokud nastávající matka žije daleko od nemocnice, jelikož existuje šance porodu cestou do nemocnice. Pokud je tohle i váš případ, je možné prodiskutovat váš termín a plán porodu s poskytovatelem zdravotní péče.

Váš lékař může navrhnout, abyste do nemocnice přišly dříve než je běžné. Dále vám může pomoci s přípravou na potenciální domácí porod.

Co se však nedoporučuje, je vyvolávání předčasného porodu, jelikož porod před 39. týdnem těhotenství může způsobit určité problémy. Čekání na termín mimo jiné sníží riziko vašeho dítěte na výskyt respiračních problémů a nesprávný vývoj mozku.

Máte obavy s překotného porodu?

Pokud máte obavy z překotného porodu, promluvte si se svým lékařem. Zeptejte se, zda byste si měly být vědomy jakýchkoli rizikových faktorů, které se mohou objevit, a co byste měly dělat, kdybyste se v této situaci ocitly. Váš doktor vám bude schopen poskytnout osobnější odpověď na základě vaší těhotenské anamnézy a veškerých relevantních zdravotních problémů, které by se mohly objevit.

Zdroje: porodnice.cz, parents.com

Ohodnoťte tento článek!