HPV virus se nevyhýbá ženám ani mužům. Na co si dát pozor a proč se vyplatí očkování proti HPV?

4. 4. 2022 7:30
přidejte názor
Zdroj: Depositphotos

HPV virus nebo také lidský papillomavirus je označení pro skupinu virů, které mohou u člověka způsobit vážná onemocnění pohlavních orgánů a rakovinu. Napadají výhradně lidské buňky a přenáší se pohlavním stykem. Rozvinutou HPV infekci nelze vyléčit, léčit lze pouze klinické příznaky. Proto se jako nejlepší prevence doporučuje očkování, které je dostupné pro dívky i chlapce už od 13 let.

Co je HPV virus?

HPV je zkratka pro anglické spojení „Human papillomavirus“, česky lidský papillomavirus. Jedná se o nejčastěji přenosnou sexuální infekci, která je způsobena skupinou papillomavirů, které napadají lidskou kůži a sliznice.

HPV může napadat pouze lidské buňky, a člověk je tudíž jediným přenašečem tohoto viru. Je velice odolný, stabilní a ve vlhkém prostředí dokáže přežívat i několik měsíců, než vyvolá infekci.

Udává se, že před dosažením věku 50 let se HPV infekce objeví u 80 % žen a 50 % mužů v populaci. U většiny postižených nezpůsobí infekce vážnější problémy a vymizí spontánně bez jakýchkoliv následků. V opačném případě může vést k rozvoji vážných onemocnění, konkrétně jde o nádorové bujení. [1, 2]

Typy HPV

V současné době se odhaduje, že existuje přibližně 100 různých typů papillomavirů, přičemž 40 z nich má schopnost infikovat pohlavní ústrojí. Konkrétně 14 typů je pak považováno za vysoce rizikové, protože často vyvolávají rakovinu. HPV viry se tedy dělí na dvě skupiny podle toho, zda vyvolávají rakovinotvorné bujení:

  • nízce rizikové typy (LR = low risk): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89,
  • vysoce rizikové typy (HR = high risk): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82.

HPV viry s nízkým rizikem

Tato skupina HPV virů nevyvolává nádorové bujení a ani nezpůsobuje jiná život ohrožující onemocnění. Rozhodně to ale neznamená, že pacientům tyto viry nekomplikují život. Léčba bývá mnohdy velmi vyčerpávající, zdlouhavá nebo se neobejde bez chirurgického zákroku.

Zejména typy 6 a 11 způsobují často genitální kondylomata (genitální bradavice), rekurentní respirační papilomatózu a někdy i mírně závažné přednádorové změny děložního čípku, pochvy a zevních rodidel. Představují tudíž riziko hlavně pro ženy.

HPV viry s vysokým rizikem

Jde o HPV viry, které vyvolávají nádorové bujení. Jde zejména o typy 16 a 18, které mohou vést k rozvoji rakoviny u žen i u mužů. Způsobují rakovinu děložního čípku, rakovinu zevních rodidel, rakovinu pochvy, rakovinu penisu a rakovinu análního otvoru, ale také rakovinu v oblasti hlavy a krku. [3, 4, 5, 6]

Přenos HPV

Šíření HPV probíhá bezpříznakově, což je hlavní důvod, proč se tato infekce tak rychle a masivně rozšiřuje v populaci. Nejčastěji k tomu dochází intimním stykem, méně častěji přenosem z matky na dítě.

Přenos pohlavním stykem

Největší riziko přenosu HPV je pochopitelně intimním stykem. Nemusí jít ale výhradně jen o koitální pohlavní styk. K přenosu HPV může dojít i orálním sexem, mazlením a dalšími nekoitálními aktivitami. Dokonalou ochranu proto člověku neposkytne ani použití kondomu.

K infekci bývají nejvnímavější oblasti, kde přechází dlaždicový epitel v cylindrický. Typicky jde o děložní čípek, anální otvor nebo hrtan. V těchto místech infikuje HPV virus nezralé buňky, ke kterým pronikne skrze mikroskopická poranění na sliznici. [7, 8]

Přenos z matky na dítě

Další možností je přenos HPV z matky na dítě během porodu. Dochází k tomu ovšem jen velmi vzácně. Děje se tak výhradně u infekcí způsobených HPV viry nízkého rizika. U dětí pak dochází k rozvoji rekurentní respirační papilomatózy, při které se objevuje zužování dýchacích cest a problémy s dýcháním. [9, 10, 11]

Jak se projevuje HPV infekce?

Obvykle se infekce HPV viry navenek nijak neprojeví a probíhá bez výraznějších změn. U většiny zdravých lidí je totiž jejich imunitní systém natolik silný, že si s nákazou sám poradí. Infekce pak do dvou let od nakažení sama odezní. Pokud ale nedojde k samovolnému uzdravení, mohou nebezpečné typy HPV virů vést k rozvoji rakoviny.

HPV u žen

Jaké problémy může infekce HPV u žen způsobit? Jde především o:

  • genitální bradavice – většinou nebolí, někdy se projeví krvácením, bolestmi při styku a vyšší náchylností k zánětům,
  • rakovinu děložního čípku – krvácení, zapáchající výtok,
  • prekancerózy (přednádorové stavy) – změny na děložním čípku se obvykle obejdou bez příznaků,
  • zhoubné nádory děložního hrdla – v posledním stádiu nemoci se objevuje silné krvácení, bolesti genitálu a výtok silného zápachu. [12, 13]

HPV u mužů

HPV u mužů se nejčastěji projeví následujícími způsoby:

  • genitálními bradavicemi,
  • papilomatózou hrtanu,
  • zhoubnými nádory konečníku a penisu. [14, 15]

HPV: test

Nejlepší prevencí proti infekci HPV viry, co se týče chování, je vedení monogamního sexuálního života nebo logicky úplná sexuální abstinence. Protože jsou ale HPV viry v populaci tak masivně rozšířeny, setká se s nimi během života téměř každý sexuálně aktivní člověk (i lidé žijící v trvalých svazcích).

Takzvanou sekundární prevencí jsou pak pravidelné gynekologické prohlídky u žen a urologické (případně dermatovenerologické) prohlídky u mužů.

Ženská část populace má navíc tu výhodu, že se u ní pravidelně provádí screening karcinomu děložního čípku. Každá žena, která navštěvuje gynekologa, má jednou ročně nárok na systém těchto vyšetření.

U mužů zatím není zaveden žádný screening, který by včas odhalil počáteční onemocnění. Většinou se proto dostanou do ordinace urologa či dermatovenerologa až ve chvíli, kdy je HPV infekce v rozvinuté fázi. Při HPV testu u mužů se provádí stěr z močové trubice.

PAP test

Stěr z děložního hrdla bývá v literatuře označován jako PAP test (od slova Papanicolaoua). Jedná se o tradiční cytologickou metodu, která se v gynekologii využívá již 80 let.

Stěr odebraný z děložního čípku se posílá na cytologické vyšetření, na kterém se v případě pozitivního nálezu objeví nepravidelnosti a změny tvaru buněk. To poukazuje na prekancerózy, které lze odhalit již v raném stádiu. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že na buňkách nebyly zpozorovány žádné patologické změny.

Další stěr by se pak měl provést za rok (v rámci preventivní gynekologické prohlídky). Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

HPV DNA test

Pro ženy nad 30 let je nyní dostupná nová metoda, která určí přítomnost, množství i riziko HPV viru analýzou na genetické bázi. Jedná se o velice citlivou metodu, která dokáže určit infekci mnohem dříve než tradiční PAP test.

Ženám pod 30 let se tento test ovšem nedoporučuje. Lidé bývají v tomto věku sexuálně aktivnější a případný pozitivní výsledek ještě nemusí nic znamenat. Provádí se proto u žen, které jsou ve větším riziku. Vyšetření navíc není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kolposkopie

Vyšetření pomocí binokulárního mikroskopu (kolposkopu) lékař provádí během gynekologického vyšetření. Prostřednictvím kolposkopu sleduje případné změny na povrchu sliznic a změny v uspořádání cév. S tímto zařízením lze odhalit mikroskopické změny, které by byly pouhým okem neviditelné. [16, 17, 18, 19]

Očkování proti HPV

Riziko rozvoje infekce HPV lze v dnešní době výrazně zmírnit očkováním. Člověk se tak nemusí vzdávat sexuálního života. Očkování je dostupné pro ženy i pro muže.

Na trhu jsou nyní dostupné tři různé očkovací látky, které člověku poskytují ochranu proti nejrizikovějším typům papillomavirů. Ženy nejčastěji očkují gynekologové, muži mohou požádat svého praktického lékaře, urologa nebo dermatovenerologa.

Doporučuje se provádět ho v poměrně nízkém věku ještě před zahájením sexuálního života (v rozmezí 9–14 let v závislosti na tom, v jaké zemi se provádí). V České republice je očkování proti HPV pro děti ve věku 13 let plně hrazeno a provádí ho dětský lékař. [20, 21, 22]

Jak se zbavit HPV viru?

HPV infekce se bohužel nelze zbavit, pokud se s ní tělo samo nevyrovná. Moderní medicína si zatím poradí jen s léčbou příznaků, které se dostaví u pokročilých fází onemocnění.

Genitální bradavice se odstraňují chirurgicky nebo pomocí aplikace léčivých přípravků (antivirotik). Co se týče prekancerózních stavů a různých druhů rakoviny, nejdůležitější je včasná diagnostika. U nádorových onemocnění se pak zvyšuje šance na vyléčení. [23, 24]

Zdroje: onlinelibrary.wiley.com, link.springer.com, ncbi.nlm.nih.gov, academic.oup.com, nature.com, womenshealth.gov, opa.hhs.gov, vaccination-info.eu, hpv-college.cz

Jak žít s HPV?
Neprojevuje-li se infekce HPV změnami na sliznicích a dalšími klinickými příznaky, dá se předpokládat, že je vysoká šance na její odeznění. Člověk, který o své diagnóze ví, by měl přistupovat zodpovědně sám k sobě i ke svým sexuálním partnerům. To znamená pravidelně chodit k lékaři na kontroly, žít co nejzdravěji a vést bezpečný sexuální život.
Existuje pro HPV léčba?
Samotné infekce HPV se nezbavíte, dají se pouze léčit onemocnění, která z infekce časem vyplynou. Proto je tak důležité dbát na prevenci v podobě očkování, pravidelných zdravotních prohlídek a zodpovědného sexuálního chování.
Jaká je cena očkování proti HPV?
Očkování proti HPV je hrazeno pouze u dětí ve věku 13 let. Dospělí si musí očkování hradit sami. Jedná se o tři dávky a jejich souhrnná cena se pohybuje mezi 10–13 tisíci korunami.

Vstoupit do diskuse