Rakovinou krku jsou ohroženi kuřáci a lidé se zálibou v alkoholu. Jak se nemoc projevuje?

Ačkoli rakovina krku nepatří mezi nejčastější nádorová onemocnění, její výskyt dlouhodobě stoupá. Každým rokem tak onemocní tisíce lidí. Tento neblahý trend do jisté míry souvisí s naším životním stylem. Výrazně ohroženou skupinou jsou například kuřáci či ti jedinci, kteří často a ve velkém popíjejí alkohol. Diagnostika tohoto onemocnění může být složitá, zpočátku se totiž jeví jako běžné nachlazení.

Za nádory krku lze obecně označit všechny zhoubné útvary, které se vyskytují v oblasti hrdla, hrtanu, nosu, vedlejších nosních dutin a slinných žláz. Ve většině případů se jedná o takzvané dlaždicové karcinomy, což jednoduše řečeno znamená, že se nádor vyvíjí z dlaždicových buněk, které pokrývají sliznice výše zmíněných oblastí. Výjimku tvoří slinné žlázy, kde se nejčastěji tvoří adenokarcinomy, tedy nádory ze žlázových buněk.

Příčiny rakoviny krku

Přestože nádory krku obecně nepatří mezi nejčastější onkologické problémy, jejich výskyt neustále stoupá. Ve světovém měřítku tvoří tato forma rakoviny zhruba 3 % všech zhoubných onemocnění, což znamená, že jí ročně onemocní zhruba 360 tisíc lidí, přičemž až 200 tisíc z nich nemoci nakonec podlehne.

Velké spoustě případů by se přitom dalo zabránit pouhou změnou životního stylu. Až 85 % pacientů totiž představují kuřáci. Kouření cigaret, doutníků, vodní dýmky, a dokonce i na první pohled nevinné žvýkání tabáku vzniku nemoci totiž výrazně přispívá. Tyto činnosti zároveň zhoršují i prognózu onemocnění. 

Kouříte pravidelně cigarety, doutníky nebo vodní dýmku?

Do rizikové skupiny dále patří také lidé, kteří často a ve velkém množství konzumují alkohol. U těchto jedinců se zpravidla vyskytují nádorová onemocnění úst, hltanu, hrtanu a jícnu. Vůbec nejhorší je pak kombinace obou zmíněných zlozvyků, která nebezpečí vzniku zhoubného onemocnění ještě více zvyšuje. Mezi další rizikové faktory patří:

 • Dlouhodobé vystavování slunečnímu záření (opalování souvisí s rakovinou rtů či kůže krku)
 • Infekce virem HPV, který způsobuje rakovinu děložního čípku
 • Virus infekční mononukleózy
 • Nedostatečná ústní hygiena
 • Znečištěné ovzduší, práce ve znečištěném prostředí
 • Pohlaví (muži jsou zhruba dvakrát náchylnější)
 • Věk (nejčastěji se onemocnění objevuje u pacientů starších 40 let)

Příznaky rakoviny krku

Jaké má rakovina krku příznaky? Vzhledem k tomu, že zhoubné útvary bývají lokalizovány na mnoha místech hlavy a krku, mohou se od sebe jednotlivé projevy podstatně lišit. Například v případě nádoru dutiny ústní, tedy rtů, jazyka, sliznice tváře či dásně, bývají obvyklým projevem obtíží neustupující vřídky či hmatná bulka. Oby tyto útvary bývají zpravidla bolestivé.

Pokud rakovina postihne hrtan, mohou se u pacienta vyskytnout změny hlasu, typické je například trvalé chraptění. Výjimkou však nejsou ani obtíže s polykáním, hlasité dýchání či dušnost, dlouhotrvající kašel a otoky oblasti krku.

Za předpokladu, že jsou rakovinovým bujením postiženy slinné žlázy, objevuje se nádor obvykle mezi tváří a uchem, tedy na místě, kde se nachází příušní žláza, která bývá zasažena nejčastěji. V takovém případě se rakovina krku projevuje otokem tváře, úst a krku. Ne vždy se ale musí nutně jednat o zhoubné onemocnění. Podobným způsobem se koneckonců projevují také příušnice. U rakoviny slinných žláz se může dále objevit také ztráta citlivosti tváře na jedné straně či pokles koutku.

Jakmile nádory postihnou nos či vedlejší nosní dutiny, mohou se projevovat jako krvácení z nosu, typický je ale také trvalý pocit jeho ucpání (obvykle jen na jedné straně), oslabení čichu či hojná sekrece. Diagnostika tohoto typu nádoru bývá poměrně složitá, protože pacienti mají zpočátku pocit, že prodělávají běžné nachlazení.

Nádory hltanu se pak projevují bolestivým polykáním, zápachem z úst, pocitem cizího tělesa v krku (knedlík v krku) či bolestí v krku. Objevit se může také krvácení. Při rozsáhlejším onemocnění dále dochází k postižení žvýkacích svalů a tím i omezenému otevírání úst.

Léčba rakoviny krku

Nebezpečí nádorů krku tkví hlavně v tom, že mohou dlouhou dobu zůstat bez klinických příznaků anebo se projevovat podobně jako běžné nachlazení. Na druhou stranu, pokud je onemocnění odhaleno včas, bývá poměrně dobře léčitelné.

Základním cílem terapie je vždy eliminace nádoru, a to takovým způsobem, aby došlo k zachování okolních nervů a orgánů. Léčebných metod existuje více, přičemž se spolu dají i kombinovat. Výběr vhodného typu pak bývá závislý na podobě onemocnění. Lékaři musejí brát ohled také na možné nežádoucí účinky, ale i na preference každého pacienta.

Chirurgická léčba

Cílem chirurgické léčby je operativní odstranění nádoru, popřípadě i jeho zasaženého okolí. V případě operací krku je někdy nutné odstranit také mízní uzliny vyskytující se v této oblasti. U pokročilých stádií onemocnění, kdy bylo zasaženo více oblastí krku, je nutné přistoupit také k plastické rekonstrukční operaci.

Chemoterapie

Chemoterapie je způsob léčby, během kterého je do tělního oběhu aplikována chemická látka, takzvaná cytostatika, která mají za úkol zabránit nádorovým buňkám v bujení, a tím i zamezit růstu nádoru. Aplikována bývá látka v několika cyklech, a to vždy v jistém časovém období. O způsobu dávkování rozhoduje lékař.

Nevýhodou této léčby je to, že je kromě nádorových buněk toxická i pro buňky zdravé, což má za následek velkou spoustu nežádoucích účinků, jejichž množství a intenzita závisí na celkové kondici pacienta. Mezi ty nejčastější patří:

Po skončení léčby tyto obtíže ale zpravidla odezní.

Radiační léčba

Podobně jako chemoterapie, i radioterapie bývá aplikována v několika cyklech a vždy po dobu určitého období. Neaplikuje se ale do tělního oběhu, jedná se totiž o proces, při kterém je nádorové ložisko ozařováno, a to nejčastěji zevně. Tuto metodu je vhodné používat jak po operaci, tak před ní. Nápomocná bývá také u nádorů, které jsou kvůli pokročilému stádiu nemoci již neoperovatelné. Často se uplatňuje v kombinaci s chemoterapií a stejně jako ona i radioterapie má své vedlejší účinky. Typicky se jedná o podráždění kůže v ozařované oblasti, otoky, podkožní jizvení, změny hlasu či obtíže s polykáním.

Prevence rakoviny krku

Jak už zaznělo o pár odstavců výše, s rakovinou krku velmi úzce souvisí kouření a konzumace alkoholu. Prevence by proto měla spočívat v úplné abstinenci. Stejně jako u jiných chorob, i zde hraje důležitou roli celkový životní styl. Základem je proto vyvážená strava bohatá na vitamíny, dostatek pohybu a co nejméně stresu.

Rakovina krku foto

Zdroje: cilena-lecba.cz, ordinace.cz

6 comments

 • To bych už musel 50 let z futrálu čumět na kytky ze spoda !!!!

 • co není může být

 • Jan Valenta /

  Věčná rýma, nudle u frkoly , tentokrát jsem to podělal , už se stoho asi, nedostanu. Doutníky !!!!

 • Hlavním původcem vzestupu onemocnění všemožných forem rakovin jsou nekvalitní potraviny plné náhražek a chemie. To mám přímo od onkologa.

 • Nemôže prehltat ani slini a ma nádor v hltanu a velmy schudol ďasa pomôcť aj bes chemoteapii

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   na terapii se vždy ptejte ošetřujícího lékaře, který důkladně zná pacienta. Je schopný alespoň trochu něco polykat nebo vůbec? Vhodné by byly nutridrinky.

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top