Rakovina hrtanu způsobuje přetrvávající chrapot. Na vině bývá kouření i alkohol

Rakovina hrtanu patří mezi závažná nádorová onemocnění, která pacienty ohrožují na životě. Postihuje stěnu hrtanu a oblast hlasivek, způsobuje chrapot a změnu hlasu, ale někdy může dlouho probíhat i bez jakýchkoliv příznaků. Léčí se pomocí radioterapie a chemoterapie, někdy je však nutné obtíže řešit chirurgickým zákrokem.

Rakovina hlavy a krku

Ačkoliv to lidé často netuší, v celosvětovém měřítku se rakovina hlavy a krku řadí mezi sedm nejčastějších zhoubných nádorů. Tyto karcinomy většinou vycházejí ze sliznice horních cest dýchacích a polykacích, takže mezi typické příčiny patří především kouření, nadměrná konzumace alkoholu a žvýkání tabáku.

V oblasti hlavy a krku se může vyskytnout celá řada zhoubných nádorů, které rozlišujeme na základě toho, z jaké tkáně vyrůstají. Mezi nejčastěji postižená místa patří ústní dutina, hltan a samozřejmě také hrtan. Problém s těmito zdravotními komplikacemi spočívá v tom, že mohou dlouhou dobu probíhat bez jakýchkoliv klinických příznaků, nebo svými projevy připomínají běžná zánětlivá onemocnění horních dýchacích cest.

Rakovina hrtanu

Rakovina hrtanu je nádorové onemocnění, které postihuje stěnu hrtanu a oblast hlasivek. Zhoubný nádor se rozvíjí z výstelky (epitelu) hrtanu, následně dochází k abnormálnímu zmnožení buněk, které zasahují okolní tkáň a mohou se následně šířit také do dalších částí těla. Ne všechny nádory hrtanu jsou ovšem zhoubné.

Příčiny rakoviny hrtanu

Ačkoliv rakovina hrtanu může postihnout obě pohlaví, nejčastěji se vyskytuje u mužů starších než 40 let. Na vznik onemocnění mohou mít vliv genetické predispozice, ale mezi nejdůležitější rizikové faktory v tomto případě patří hlavně kouření a konzumace alkoholu.

Rizikové faktory

 • Kouření
 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • HPV (lidský papilomavirus)
 • Výživa pacienta
 • Dlouhodobé vystavení některým kancerogenům
 • Chronická laryngitida a nadměrné užívání hlasu

Typy rakoviny hrtanu

Pokud jde o příčiny vzniku onemocnění, ale také o typické příznaky a následnou léčbu, je nutné rozlišovat, zda se jedná o nádory benigní (nezhoubné), nebo naopak maligní (zhoubné).

Benigní nádory hrtanu

Nejčastějším nezhoubným typem nádoru, který se v hrtanu může objevit, je papilom. Jedná se o nádor vycházející z povrchového epitelu, za jehož vznik je zodpovědný lidský papilomavirus (HPV). Charakteristickým znakem dětských papilomů je rychlý růst a častá recidiva. U dospělých rostou pomaleji a pacienty výrazně neohrožují. Aby však nedošlo k dalším zdravotním komplikacím, je nutné vyhledat odborníka a podrobit se doporučené léčbě.

Dále mohou v hrtanu vznikat tyto nezhoubné nádory:

 • Adenom – benigní nádor z výstelky žlázky
 • Chondrom – benigní nádor z chrupavky
 • Hemangiom – benigní nádor z výstelky cév

Maligní nádory hrtanu

Podle onkologického rizika lékaři rozlišují tři typy nádorů hrtanu. U všech platí, že pokud nejsou zachyceny v počátečních stádiích a pacientům se včas nedostane správná léčba, nádory rostou invazivně, ničí chrupavky hrtanu a metastazují do lymfatických uzlin. Vzdálené metastázy nebývají příliš časté, ale mohou se objevit v plicích. Maligní nádory hrtanu dělíme do těchto tří skupin:

 • Nádory supraglotické (nadhlasivkové) – Zahrnují oblast hrtanové příklopky až po nepravé hlasivkové vazy. Riziko postižení lymfatických uzlin je zde vysoké.
 • Nádory glotické (v oblasti hlasivek) – Nacházejí se v oblasti pravých hlasivkových vazů. Obvykle začínají růst na jedné hlasivce, odkud se postupně rozšíří i na druhou.
 • Nádory subglotické či infraglotické (podhlasivkovés) – Zahrnují oblast od dolní hranice hlasivek až k dolnímu okraji prstencové chrupavky. Jejich výskyt je poměrně vzácný.

Jaké má rakovina hrtanu příznaky?

Co se týče charakteristických příznaků rakoviny hrtanu, ty se liší v závislosti na tom, která konkrétní oblast je rakovinou postižena. Některé nádory mohou probíhat zcela bezpříznakově, jiné lze díky typickým projevům diagnostikovat poměrně brzo. Mezi typické příznaky rakoviny hrtanu, které se mohou objevit u všech typů onemocnění, patří:

 • Dlouho přetrvávající chrapot
 • Změna hlasu (zhrubnutí)
 • Bolest v krku
 • Polykací obtíže
 • Zduření krku
 • Pocit cizího tělesa v krku
 • Bolestivý jazyk
 • Dušnost a kašel
 • Vykašlávání krve

Jestliže se jedná o supraglotický nádor, onemocnění zprvu obvykle probíhá bez jakýchkoliv příznaků. Mezi první projevy poté patří potíže při polykání, bolest jazyka a u rozpadajícího se nádoru také nepříjemný zápach z úst. Někdy je ovšem prvním pozorovatelným příznakem až přítomnost krčních metastáz.

Vzhledem k tomu, že i malé narušení v kmitání hlasivek se projeví znatelným chrapotem, glotický nádor je možné diagnostikovat poměrně časně. V případě subglotického nádoru je včasná diagnostika na základě vnějších projevů velice obtížná. Pokud se objeví dušnost, nemoc již pravděpodobně přešla do pokročilého stádia.

Mezi komplikace, které může rakovina hrtanu pacientům způsobit, patří postupné uzavírání dýchacích cest a utlačování cév a nervů v okolí nádoru. To vede k různým bolestem, poruchám dýchání při útlaku bráničního nervu a odumírání mozkové tkáně.

Diagnostika

Podle statistik se až 60 % pacientů s karcinomem hrtanu k lékaři vydá pozdě. Problém se správným určením diagnózy spočívá hlavně v tom, že silní kuřáci často prodělávají zánět hrtanu a chrapotu tedy nepřikládají velký význam. Z toho důvodu také nevyhledají lékaře včas a problémy obvykle odhalí až v pokročilejších stádiích onemocnění.

Podezřelé změny v hrtanu může lékař odhalit pomocí laryngoskopického zrcadla. Biopsie později potvrdí, zda se opravdu jedná o nádor, a pokud ano, je nutné podstoupit několik dalších vyšetření. Jedná se například o počítačovou tomografii či magnetickou rezonanci, které pomohou určit rozsah nádoru a jeho přesné umístění. Stav krčních uzlin lékaři kontrolují pomocí ultrazvuku.

Léčba rakoviny hrtanu

V případě karcinomu hrtanu závisí úspěšnost léčby především na tom, v jakém stádiu se onemocnění podaří odhalit. O pacienta obvykle pečuje celý tým lékařů, který zahrnuje chirurga, onkologa, rentgenologa a další odborníky. Léčba může být chirurgická, nebo se používá radioterapie (často v kombinaci s chemoterapií).

Co se týče operativních zákroků, při léčbě rakoviny hrtanu mohou doktoři přistoupit k několika různým metodám, a to především v závislosti na zhoubnosti a velikosti nádoru. Jedná se o tyto operace:

 • Chordektomie – odstranění hlasivek
 • Hemilaryngektomie – odstranění vertikální části štítné chrupavky i měkkých tkání s tumorem
 • Parciální laryngektomie – odstranění části hrtanového sloupce
 • Laryngektomie – odstranění celého hrtanu

Pokud lékaři zvolí chirurgické řešení, vždy se snaží o zachování funkce hrtanu. V pozdějších stádiích to ovšem někdy není možné a často je nutné odebrat také krční uzliny, kde mohou nádorové buňky tvořit metastáze.

Laryngektomie

Laryngektomie je operační zákrok, při kterém se pacientovi odstraní celý hrtan. Této invazivní metodě se lékaři obvykle snaží vyhnout, ale v některých případech bohužel neexistuje žádné jiné řešení. Při tomto radikálním zákroku může dojít k poškození či úplné ztrátě hlasu a také k poškození funkce dýchání.

Tento stav se dá řešit několika způsoby. Dýchání probíhá přes vyústění průdušnice otvorem v oblasti krku, kudy je prostrčena průdušnicová kanyla, aby nedošlo k tomu, že otvor opět zaroste. Někdy se využívá speciální přístroj určený k tvorbě hlasu, který se nazývá elektrolarynx. Ten se přikládá na zevní krk a pomocí vibrací umožní řeč.

Další možností je chirurgický zákrok, kdy lékaři vytvoří spoj mezi průdušnicí a jícnem. V jícnu tak vznikne řasa, která kmitá a vytváří základní tón. Pacient může tvořit hlas (tzv. jícnový hlas) a po nácviku zvládne také plynulou konverzaci.

Prognóza

Pokud se nemoc podaří odhalit v časném stádiu, je celkem úspěšně léčitelná a nemusí docházet k recidivám ani výraznějším zdravotním komplikacím. Jestliže ovšem pacient přijde k lékaři pozdě, šance na to, že přežije dalších pět let bez komplikací či recidivy je pouze 40 %.

Neléčená rakovina hrtanu obvykle vede k úmrtí pacienta do 1 roku. Mezi nejčastější příčiny smrti patří udušení, infekce, krvácení nebo metastázy. Na vině však může být i kachexie, která se projevuje fyzickou slabostí, ztrátou tělesné hmotnosti a úbytkem svaloviny.

Rakovina hrtanu foto

Rakovina hrtanu způsobuje přetrvávající chrapot. Na vině bývá kouření i alkohol
3 (60%) 8 hlasování

6 comments

 • Ing. Helena Miksánková /

  Dobrý den, přečetla jsem si článek ohledně rakoviny hrtanu. Vidím, že má můj manžel velké štěstí.
  V listopadu 1998, tedy před více než 31lety mu lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu, bylo mu 33let.
  Celý hrtan mu odstranili a dýchá otvorem v krku. Později ho na foniatrii naučili mluvit, něco jako
  artikulované “krkání” a je mu celkem dobře rozumět. Docela slušně mluví i do telefonu.
  Prožil si hodně krušné chvíle, okolí není vždy chápavé. On je silný člověk a já mu pomáhám, někdy
  to je hodně těžké, ale zvládáme to.
  Teď v době koronaviru nosí vlastně roušky dvě. Na obličeji je povinná a tu co mu šiji více než 30let
  přes otvor v krku věříme, že mu chrání přímý vstup do plic. HM

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní inženýrko,

   děkujeme za sdílení příběhu. Tato agresivní léčba nádorů hrtanu je bohužel potřebná, i v dnešní době vypadá hodně podobně. Váš pan manžel je velmi silný člověk, jistě je to dáno i chápavým rodinným prostředím. Držíme vám moc palce.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý den chtěl bych se jen zeptat jestli náhodou nemám Rakovinu hrtanu když cítím něco v krku a občas mi vyleze z krku taková žlutá malá kulička která hrozně smrdí .

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Tomáši,

   raději se nechte vyšetřit ORL lékařem. Nádor hrtanu se projevuje spíše chrapotem, pocitem knedlíku v krku apod. Je možné, že ta kulička může být zbytek potravy uvízlé v krku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Jan cohorna /

  Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat od Vánoc mám problémy s polikanim,někdy se mi špatně dýchá ,i mám někdy chrapot,a kašel i mě trápí hleny s zda se mi že mám i nateklý krk a docela mě i bolí ,delali mi všelijaké vyšetření i mi brali vzorek stolice a odběry na nádorové markery ,ale nic nezjistili a já mám stále strach ,jestli náhodou nemám rakovinu hrtanu , protože jsem silný kuřák .teď mám jít i na ORL.dekuji za radu

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Cohorno,

   určitě se nechte vyšetřit na ORL, tam vám zajistí kompletní vyšetření. Pro své zdraví doporučujeme přestat kouřit.

   Redakce Zdraví.euro.cz

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top