Očkování proti meningokoku je pro děti i dospívající zdarma. Proč je nechat očkovat?

5. 6. 2023 7:30
přidejte názor
Zdroj: Unsplash

Očkování proti meningokoku pomáhá předcházet závažnému onemocnění, které vyvolávají bakterie zvané Neisseria meningitidis. V České republice se očkuje dvěma typy vakcín, a to proti meningokokům skupiny B a proti meningokokům skupiny A, C, Y a W 135. Nejohroženější jsou kojenci a adolescenti. Proto je pro ně očkování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Nárok na úhradu vakcíny pak mají také rizikoví pacienti.

Meningokok a očkování

Meningokok je bakterie zvaná Neisseria meningitidis, která může způsobit závažné onemocnění s velmi rychlým průběhem, neboť se rychle množí a šíří do všech orgánů. Zpočátku může nemoc připomínat běžnou virózu, poté ji často doprovází také zvracení, malátnost a dále hrozí šokový stav, bezvědomí a selhání dýchání či krevního oběhu.

Meningokokem jsou nejvíce ohroženy malé děti do 5 měsíců z důvodu nevyzrálosti imunitního systému. Další rizikovou skupinu představují adolescenti, u nichž možnost nákazy zvyšují faktory související s věkem, jako je sdílení nápojů a blízké kontakty. Bakterie se tedy přenáší kapénkami. Celosvětově se vyskytují sérotypy A, B, C, Y a W 135, přičemž v České republice jsou nejčastější především infekce vyvolané meningokokem typu B a C.

Meningokoková onemocnění patří k těm nejnebezpečnějším chorobám, jelikož mají úmrtnost až 10 %. Vzhledem k rizikům, která se s nemocí pojí, a obtížnosti ji včas rozpoznat je nejúčinnější obranou vakcinace. Očkování proti meningokoku je proto dětem a dospívajícím plně hrazeno ze zdravotního pojištění. [1, 23]

Očkování na meningokoka v České republice

V Česku jsou dostupné dva typy vakcín, a to konkrétně vakcína proti meningokokům skupiny B a čtyřvalentní vakcína proti meningokokům skupin A, C, Y, W 135. Doporučuje se tedy očkovat oběma typy vakcín, aby byla zajištěna ochrana proti všem typům meningokoka, se kterými se děti i dospívající mohou setkat. Aplikace obou vakcín je doporučena s odstupem minimálně 14 dnů.

Očkování proti meningokoku B

Očkování na meningokoka B je určeno pro děti od 2 měsíců věku, starší děti i dospělé. Očkuje se do ramene a schéma zahrnuje celkem tři dávky. U kojenců se očkují dvě dávky s rozestupem dvou měsíců a posilující dávka se aplikuje po uplynutí 12 až 23 měsíců. U dětí starších 11 let posilující dávka nebyla stanovena.

Pokud je vakcinace proti tomuto typu meningokoka zahájena do 12 měsíců života nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku, dítě má nárok na úhradu všech tří dávek ze zdravotního pojištění. Očkování je dále hrazeno také rizikovým pacientům.

Očkování na meningokoka C, A, Y, W 135

Očkování proti meningokoku typu A, C, Y, W 135 probíhá konjugovanou tetravakcínou, která je určena pro děti od 6 týdnů věku. U kojenců od 6 týdnů do 6 měsíců se očkují dvě dávky s rozestupem dvou měsíců mezi dávkami a u kojenců od šesti měsíců, dětí a dospělých se očkuje jedna dávka (vakcína Nimenrix). Vakcína se aplikuje rovněž do ramene. Kromě toho existuje také vakcína Menveo, kterou lze aplikovat od dvou let věku, nebo vakcína Menquadfi, která se očkuje od jednoho roku věku.

U této vakcinace je hrazena jedna dávka ze zdravotního pojištění tehdy, je-li očkování provedeno od dovršení 1. roku života do dovršení 2. roku života. Zdarma toto očkování na meningokoka mají i děti od 14 let do dovršení 15 let. Stejně jako očkování proti meningokoku typu B je i tato vakcína hrazena rizikovým osobám. [4, 5, 6, 7, 8]

Meningokok: očkování a reakce

Aplikace vakcíny proti meningokoku může být spojena s některými nežádoucími účinky. Někteří lidé mohou mít také tendenci po očkování omdlévat nebo se jim točí hlava. Pokud máte tyto zkušenosti, informujte o tom vašeho lékaře.

Stejně jako u každé vakcíny existuje i zde minimální riziko alergické reakce. Pokud by se u vás objevila, měli byste okamžitě vyhledat pohotovostní péči. Běžná reakce na očkování meningokoka může zahrnovat například zvýšenou teplotu, která spontánně vymizí do jednoho až dvou dnů. Mezi další nežádoucí účinky očkování na meningokoka patří:

Očkování dětí na meningokoka: omezení a doporučení

Vakcína proti meningokoku se nedoporučuje, pokud je vaše dítě nemocné. Lehké nachlazení by při imunizaci neměl být problém, nicméně je vhodné, aby bylo dítě během očkování při plném zdraví. V době očkování by se také neměla užívat antibiotika.

V den očkování se dále nedoporučuje žádná fyzická zátěž, což se týká především starších dětí. Mělo-li dítě vážnou alergickou reakci na předchozí dávku meningokokové vakcíny, přeočkování není vhodné. Rozhodnutí o vhodnosti očkování však plně patří do kompetence odborníků. [12, 13, 14]

Očkování proti meningokoku: cena

Jak jsme si uvedli výše, očkování na meningokoka je zdarma pro děti, pokud je jim první dávka vakcíny podána do 12 měsíců věku v případě očkování proti meningokoku skupiny B (vakcína Bexsero) a od dovršení 1 roku do dovršení 2 let v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, Y, W 135 (vakcína Nimenrix).

Oba typy vakcín jsou dále hrazeny ze zdravotního pojištění mladistvým od 14 do 15 let věku a rizikovým osobám. V tomto případě jsou plně hrazeny vakcíny Nimenrix, Menveo, Bexsero a Trumenba. Pokud děti nesplňují tyto podmínky a dospělé osoby nepatří do rizikové skupiny, hradí si lidé očkování sami. Ceny za jednu dávku vakcíny jsou následující:

  • Bexsero (meningokok B): 2250 Kč,
  • Trumenba (meningokok B): 2193 Kč,
  • Nimenrix (menigokok ACYW): 1507 Kč,
  • Menquadfi (menigokok ACYW): 1493 Kč,
  • Menveo (menigokok ACYW): 1492 Kč. [15, 16, 17]

Zdroje: vakciny.net, ockovacicentrum.cz, mediclinic.cz, ockovanideti.cz, pediatriecerna.cz, ockovanideti.cz, cdc.gov, vakcinace.eu, vzp.cz, kidshealth.org

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?