Nejstarší syntetické léčivo Acylpyrin se používá ke snížení vysoké teploty. Také pomáhá od bolesti kloubů, svalů, hlavy, zubů, zad i při menstruačních bolestech. Současně se používá ke zmírnění příznaků při chřipce a nachlazení. Je vhodný pouze pro nemocné starší 16 let. Lék se prodává v několika různých variacích.

Obsah stránky:

Acylpyrin produkty 

Tablety acylpyrin

Používají se ke snížení vysoké teploty a od bolestí všech různých původů.

Tablety Acylpyrin cena

Sena se pohybuje okolo 30 korun za balení 10 tablet.

Acylpyrin složení

Lék obsahuje 500 miligramů acidum acetylsalicylicum v jedné tabletě. Pomocnými látkami jsou bramborový škrob a mastek.

Acylpyrin dávkování

Lék je určen pouze dospívajícím a dospělým od 16 let. Ti užívají 1-2 tablety každých 4-8 hodin. Maximální denní dávka je 8 tablet a nedoporučuje se lék brát déle než 7 dní v kuse bez konzultace s lékařem.

Šumivé tablety acylpyrin

Šumivé tablety, které se rozpouštějí ve vodě, mají stejný léčivý efekt jako tablety, které se polykají. Pomáhají tedy snížit horečku a zmírnit fyzickou bolest. I přes jinou formu podání je lék určen pouze lidem nad 16 let, mladším je možné lék podávat až na doporučení lékaře.

Dospělí a mladiství obvykle užívají 1-2 tablety každých 4-8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit.

Cena se pohybuje okolo 70 korun za 15 šumivých tablet obsahujících 500 miligramů účinné látky.

Šumivé tablety acylpyrin s vitamínem C

Účinná látky obsažena v acylpyrinu je obohacena o vitamín C. Takže jsou šumivé tablety účinné nejen při zvýšené teplotě a bolestech, současně pomáhají posilovat imunitu.

Užívá se vždy jedna tableta dle potřeby, nejdříve ale po 4 hodinách. Lék je vhodný pouze pro dospělé a dospívající starší 16 let.

Cena se pohybuje okolo 70 korun za 12 tablet.

Acylpyrin na ředění krve

V mnohých studiích byl prokázán další efekt této léčivé látky, tedy kyseliny acetylsalicylové, a tím je ředění krve. Používá se tedy u lidí, kteří trpí trombózou, nebo mají zvýšenou pravděpodobnost trombózy. Mezi rizikové skupiny patří lidi s nadváhou, ženy pobírající antikoncepci nebo lidé s dědičnými chorobami.

Acylpyrin a preventivní užívání

Lék je stále podroben různým zkoumání, při kterých se prokazují nové možné účinky léku. Ve vědeckých studiích bylo prokázáno, že při dlouhodobém užívání malého množství kyseliny acetylsalicylové dochází ke snížení pravděpodobnosti rakoviny tlustého střeva až o 44 %.

V jiné studii bylo zase prokázáno, že pacienti, kteří prožili infarkt a následně požili aspirin (který obsahuje stejnou účinnou látku jako Acylpyrin) měli až o 24 procent nižší úmrtnost než ti, kteří kyselinu acetylsalicylovou nepožili.

Mnoho dalších výzkumů mluví až o zázračných účincích léku, současně má při dlouhodobém a nadměrném užívání velmi nepříjemné vedlejší účinky. Pozitivní výsledky dlouhodobého preventivního užívání byly zjištěny pouze při užívání malého množství účinné látky. Pokud tady o podobné možnosti uvažujete, konzultuje to se svým lékařem.

Acylpyrin na křečové žíly

Acylpyrin a další léky, který obsahují účinnou látku kyselinu acetylsalicylovou, patří mezi nejoblíbenější přípravky na křečové žíly. Pomáhají totiž zmírňovat otoky, navíc působí protizánětlivě a tlumí bolest. Působí i proti krevním sraženinám.

Acylpyrin těhotenství a při kojení

Acylpyrin se nesmí používat v poslední třetině těhotenství, v prvních dvou trimestrech užívání povoleno pouze na doporučení lékaře.

Stejně tak není doporučeno lék užívat při kojení, ve výjimečných případech to však lze na doporučení lékaře. V takových případech je třeba alespoň dočasně přerušit kojení, neboť účinná látka kyselina acetylsalicylová se dostává i do mateřského mléka.

Acylpyrin a alkohol

Výrobce neuvádí žádné nepříznivé účinky při kombinaci s alkoholem. Pouze v případě, že jedinec je častým poživatelem velkého množství alkoholu se zvyšuje pravděpodobnost možného nežádoucího účinku krvácení nebo proděravění žaludečního nebo duodenálního vředu.

Příbalové letáky Acylpyrin

Acylpyrin tablety
(Acidum acetylsalicylicum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je ACYLPYRIN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN užívat
 3. Jak se ACYLPYRIN užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ACYLPYRIN uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ACYLPYRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky.
ACYLPYRIN lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let. Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN UŽÍVAT

Neužívejte ACYLPYRIN

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na některou pomocnou látku obsaženou v přípravku
 • při chorobné krvácivosti
 • při vředové chorobě žaludku a střev
 • před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
 • při průduškovém astmatu
 • v posledních třech měsících těhotenství.
 • při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při použití ACYLPYRINU je zapotřebí

 • pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
 • pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní polypy
 • pokud trpíte chronickými nebo opakujícími se žaludečními nebo dvanáctníkovými obtížemi
 • pokud se u vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika
 • při poškození ledvin
 • při poškození jater

U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN užívá současně s některými jinými léky podávanými při léčbě:

 • nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
 • vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
 • bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé lé­ky)
 • dny ( probenecid)
 • nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , při současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Užívání ACYLPYRINU s jídlem a pitím
Tablety užijte celé nebo rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm a zapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
ACYLPYRIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACYLPYRIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

3. JAK SE ACYLPYRIN UŽÍVÁ

Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a mladistvých je 1–2 tablety každých 4–8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání ACYLPYRINU se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.
Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Dávkování vždy určí lékař.
Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro děti nad 12 let 1 tableta 3-krát denně.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINU, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit poruchy zažívacího ústrojí (žaludeční nevolnost, zvracení, krvácení). Při dlouhodobém užívání je nebezpečí zvýšené krvácivost, poruchy tvorby krve, poškození funkce jater a ledvin. U přecitlivělých osob může vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat, kožní vyrážky). U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova syndromu (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ACYLPYRIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACYLPYRIN obsahuje
Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 500 mg v 1 tabletě
Pomocnou látkou je bramborový škrob, mastek

Jak ACYLPYRIN vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN jsou bíle až slabě našedlé tablety s půlící rýhou na jedné straně, na druhé straně vyražen název ACYLPYRIN
Balení obsahuje 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
19.2.2010

ACYLPYRIN + C

šumivé tablety
(acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN+C musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je ACYLPYRIN+C a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN+C užívat
 3. Jak se ACYLPYRIN+C užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ACYLPYRIN+C uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ACYLPYRIN+C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ACYLPYRIN + C patří do skupiny léků nazývaných analgetika, antipyretika. Kyselina acetylsalicylová tlumí bolest a snižuje horečku. Kyselina askorbová podporuje obranné reakce organismu a urychluje překonání chřipkových onemocnění. Acylpyrin + C lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti ( např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem. Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.
Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN + C UŽÍVAT

Neužívejte ACYLPYRIN + C

 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu askorbovou nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku.
 • pokud se u vás po předchozím podání jiných léčivých přípravků ze skupiny NSA (nesteroidní protizánětlivé léky) objevila kopřivka, akutní rýma nebo došlo k rozvoji průduškového astmatu
 • při vředové chorobě žaludku a střev
 • při průduškovém astmatu
 • při krvácivých stavech
 • při závažném onemocnění jater nebo ledvin
 • před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
 • v těhotenství (ve třetí třetině těhotenství)
 • při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku ACYLPYRIN + C je třeba:

 • pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
 • pokud užíváte jiné léky a obsahem kyseliny askorbové (vitamínu C)
 • pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo nosní polypy
 • při onemocnění jater nebo ledvin

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vhodnosti užívání ACYLPYRINU + C s lékařem.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Před použitím ACYLPYRINU + C informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou (ASA) pravidelně, poraďte se se svým lékařem dřív, než začnete užívat jakýkoliv jiný lék (včetně léků, které nejsou na lékařský předpis). ACYLPYRIN + C se nesmí užívat současně se sulfonamidy, protože může dojít k poškození ledvin. Současné užívání ACYLPYRINU + C s přípravky ovlivňujícími srážení krve (např. warfarin) zvyšuje riziko možného krvácení. Současné užívání přípravku a jiných léků proti bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky) může způsobit krvácení do žaludku a střev. Kyselina acetylsalicylová zvyšuje účinek současně užívaných perorálních antidiabetik a metotrexátu používaného při léčbě nádorových onemocnění nebo některých zánětlivých nemocnění kloubů.
Současné užívání ACYLPYRINu + C s léky na odvodnění a proti vysokému krevnímu tlaku (diuretika a ACE inhibitory) může způsobit závažné poškození ledvin. Účinek léčby může být také ovlivněn pokud se ACYLPYRIN + C užívá současně s léky k léčbě dny (probenecid) a při léčbě nepřijetí orgánu po transplantaci (cyklosporin, takrolimus). Kyselina ascorbová obsažená v přípravku zvyšuje vstřebávání penicilinu ze střeva.

Užívání ACYLPYRINU + C s jídlem a pitím
ACYLPYRIN + C se má užívat po jídle. Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.

Těhotenství a kojení
Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. ACYLPYRIN + C se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby. ACYLPYRIN + C se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit, protože kyseliny acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ACYLPYRIN + C
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 10,713 mmol (= 246,4 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez draslíku“.

3. JAK SE ACYLPYRIN + C UŽÍVÁ

Nedoporučí-li lékař jinak, užívají dospělí a mladiství od 16 let 1 tabletu v jednotlivé dávce. Dávku je možné opakovat podle potřeby ve 4-hodinových intervalech. Maximální denní dávka je 6 tablet.
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší, případně se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání ACYLPYRINu + C se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.
Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.
Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Dávkování vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINu + C, než jste měl(a),
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i ACYLPYRIN + C u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání ACYLPYRINu + C se u vás mohou vyskytnout zažívací obtíže, např. pálení žáhy, nevolnost, zvracení.
Někdy vznikne krvácení nebo proděravění žaludečního nebo duodenálního vředu. Zvýšené riziko je hlavně u pacientů s anamnézou vředové choroby, alkoholiků a starších pacientů. Ojediněle se mohou vyskytnout alergické reakce. Pokud se u vás objeví kopřivka, otok, rýma nebo dušnost, nebo při zvýšené tvorbě modřin a černé stolici (jedná se o projevy zvýšené krvácivosti) přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. Zřídka, hlavně při užití vyšších dávek přípravku, může dojít k poškození ledvin nebo k poruchám acidobazické rovnováhy.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním je vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN + C UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACYLPYRIN + C obsahuje
Léčivé látky:
Acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 320 mg a Acidum ascorbicum (vitamín C) 200 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky:
kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, draselná sůl acesulfamu, kyselina fumarová

Jak ACYLPYRIN + C vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN + C jsou téměř bílé, mramorové, kulaté, ploché tablety se skosenými hranami a drsným povrchem.
Balení obsahuje 12 šumivých tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
27.10.2010

ACYLPYRIN EFFERVESCENS

šumivé tablety
(Kyselina acetylsalicylová)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN EFFERVESCENS musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je ACYLPYRIN EFFERVESCENS a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN EFFERVESCENS užívat
 3. Jak se ACYLPYRIN EFFERVESCENS užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ACYLPYRIN EFFERVESCENS uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ACYLPYRIN EFFERVESCENS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky.
ACYLPYRIN EFFERVESCENS lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti ( např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.
Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN EFFERVESCENS UŽÍVAT

Neužívejte ACYLPYRIN EFFERVESCENS

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na některou pomocnou látku obsaženou v přípravku
 • při chorobné krvácivosti
 • při vředové chorobě žaludku a střev
 • před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
 • při průduškovém astmatu
 • v posledních třech měsících těhotenství.
 • při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při použití ACYLPYRIN EFFERVESCENS je zapotřebí

 • pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
 • pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní polypy
 • pokud trpíte chronickými nebo opakujícími se žaludečními nebo dvanáctníkovými obtížemi
 • pokud se u vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika
 • při poškození ledvin
 • při poškození jater

U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN EFFERVESCENS užívá současně s některými jinými léky podávanými při léčbě:

 • nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
 • vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
 • bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé lé­ky)
 • dny ( probenecid)
 • nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), zvyšuje riziko krvácení z trávicího ústrojí při současné hormonální léčbě. Dále zesiluje účinek léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Užívání ACYLPYRINU EFFERVESCENS s jídlem a pitím
ACYLPYRIN EFFERVESCENS se má užívat po jídle. Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. ACYLPYRIN EFFERVESCENS se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACYLPYRIN EFFERVESCENS se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

3. JAK SE ACYLPYRIN EFFERVESCENS UŽÍVÁ

Nedoporučí-li lékař jinak, dospělí a mladiství obvykle užívají 1–2 tablety každých 4–8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání ACYLPYRINU EFFERVESCENS se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.
Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINU EFFERVESCENS, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRINU EFFERVESCENS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. Přesto se mohou objevit poruchy zažívacího ústrojí (žaludeční nevolnost, zvracení, krvácení). Při dlouhodobém užívání je nebezpečí výskytu zvýšené krvácivosti, poruchy krvetvorby, poškození funkce jater a ledvin. U přecitlivělých jedinců může vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat, kožní vyrážky). U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním se může objevit tzv. Reyův syndrom (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ACYLPYRIN EFFERVESCENS UCHOVÁVAT

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co ACYLPYRIN EFFERVESCENS obsahuje
Léčivá látka: acidum acetylsalicylicum 500 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát glukonanu vápenatého, uhličitan vápenatý, dihydrát sodné soli sacharinu, citronové aroma

Jak ACYLPYRIN EFFERVESCENS vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN EFFERVESCENS jsou hladké bílé tablety.
Balení obsahuje 10, 15 nebo 20 šumivých tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o, Pardubice, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
16.2.2010

Recenze

Hodnocení: 91 %

ACYLPYRIN: vše, co potřebujete vědět o léku + příbalový leták
3.6 (72.73%) 11 hlasování

top