Lék Aspirin pomáhá při chřipce a nachlazení, potlačuje totiž záněty a pomáhá proti bolesti. Současně ale stále probíhají výzkumy na další příznivé efekty látky. Je již prokázaný efekt ředění krve a zabraňování trombózám, některé výzkumy dokonce potvrdily zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. Co vše musíte o léku vědět, a jaký je pro vás nejvhodnější?

Obsah stránky:

Produkty ASPIRIN

Aspirin C šumivé tablety

Tablety pomáhají proti bolesti, snižují horečku a potlačují záněty, používají se především při léčby chřipky a nachlazení. Aspirin C je vhodným přípravkem pro potlačení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, svalů, kloubů, a menstruační bolesti. V tabletách obsažený Vitamin C také podporuje obranyschopnost organismu.

Dávkování Aspirinu C

Přípravek je vhodný pro dospívající a dospělé od 16 let. Typická denní dávka je 6 tablet denně, maximálně však deset. Doporučuje se užít 1-2 šumivé tablety v časovém odstupu 4-8 hodin.

Cena aspirinu C

Balení 20 šumivých tablet stojí okolo dvou set korun.

Aspirin Protect 100

Se prodává v podobě tablet jakožto forma dlouhodobé léčby nemocných po infarktu nebo mrtvice. Látka totiž pomáhá ředit krev a snižuje tlak či riziko trombóz.

Lék je vhodný pouze pro dospělé. Balení 28 tablet stojí okolo 25 korun.

Aspirin Complex

Je pro obsah pseudoefedrinu k vydání pouze na lékařský předpis. Od zavedení tohoto pravidla je lék v Česku užíván zcela výjimečně. Pokud pacient předpis od lékaře obdrží lékárna, kterou navštíví, jej bude muset s největší pravděpodobností objednat.

Jedná se o velmi účinný lék proti bolesti, zánětům a ke snížení horečky.

Aspirin 500 mg obalené tablety

Působí proti bolesti různých původů, snižuje horečku a při onemocnění dýchacích cest působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě chřipky.  Jak název napovídá, tableta obsahuje 500 mg účinné látky acidum acetylsalicylicum.

Lék je určen dospělým a dospívajícím od 12 let s minimální váhou 40 kilogramů. Maximální denní dávka je 6 tablet a cena se pohybuje okolo 90 korun za 20 tablet.

Aspirin v těhotenství

Stejně jako každý jiný lék, měl by být Aspirin v těhotenství podáván a užíván pouze na doporučení lékaře jím ve stanovených dávkách. Byl ale prokázán pozitivní efekt na těhotné ženy, především při podávání léku v časném stádiu těhotenství.

Aspirin totiž zabraňuje preeklapsii, nemoc, která se v těhotenství vyskytuje. Ta ohrožuje zdraví a někdy i život matky i dítěte. Projevuje se vysokým tlakem a bílkovinou v moči. Kvůli možnému potlačení kontrakcí se ale nedoporučuje podávat během posledních 4 měsíců těhotenství, jedině v případě, že to zdravotní stav matky vyžaduje.

Aspirin při kojení

Při kojení je třeba každý lék, který chce čerstvá maminka brát, konzultovat s lékařem. Aspirin se bohužel těhotným ženám příliš nedoporučuje. Pokud zdravotní stav kojící ženy vyžaduje léčbu aspirinem, zvolené dávkování bude nižší, a především určeno lékařem.

Aspirin a ředění krve

Jedná se o protidestičkové léčivo, které zabraňuje shlukování krvinek, tedy zamezuje trombóze. Díky tomu pomáhá předcházet infarktům či mrtvicím. Jedná se vlastně o ředění krve, které je často žádoucí, zároveň je nebezpečné při výskytu otevřených ran, podporuje totiž krvácení.

Stejně tak se Aspirin nedoporučuje pro zdravé lidi, ve výjimečných případech totiž může podpořit vnitřní krvácení žaludku nebo do mozku. Vždy je léčbu třeba konzultovat s lékařem.

Aspirin pro děti

Lék není určen dětem mladším 12 let, mezi lety 12 a 16 se bere pouze na doporučení lékaře. Pokud vaše dítě trpí horečkou nebo trombózou, navštivte lékaře a užijte jím doporučené léky.

Aspirin a alkohol

Aspirin se nesmí kombinovat s konzumací alkoholu. Aspirin ředí krev, a to samé činí alkohol. Při intoxikaci se také zvyšuje riziko zranění a otevřená rána by mohla být při vysoké míře zředění krve i životu nebezpečná.

Příbalové letáky léků Aspirin

Aspirin tablety
Acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Aspirin užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Aspirin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin užívat
 3. Jak se Aspirin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Aspirin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ASPIRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty.
Přípravek se užívá při bolestech hlavy, zubů, bolestech v krku spojených s nachlazením, menstruačních bolestech, bolestech svalů, kloubů, zad. Při zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích nebo chřipce k úlevě od bolesti a horečky.
Přípravek není určen pro děti do 12 let. Mladiství od 12 do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při bolesti spojené se zánětem kloubů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN UŽÍVAT

Neužívejte Aspirin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Aspirin
 • jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku
 • pokud máte:
 • žaludeční nebo dvanácterníkové vředy
 • zvýšenou krvácivost
 • v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší
 • v poslední třetině těhotenství
 • při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin je zapotřebí

 • při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty)
 • při chronických nebo opakujících se žaludečních nebo dvanáctníkových obtížích
 • při poškození ledvin nebo u poruch krevního oběhu (například cévní onemocnění ledvin, městnavé srdeční selhání, nedostatek tekutin v organismu,velký chirurgický výkon,sepse nebo závažné krvácivé stavy),protože přípravek může dále zvýšit riziko poškození ledvin a vést až k akutnímu selhání ledvin
 • při těžkém poškození jater
 • v první a druhé třetině těhotenství
 • během kojení (pouze v nízkých dávkách)
 • máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem.
Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Aspirin a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat.
Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • zvyšuje účinky metotrexátu
 • zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. kumarin, heparin)
 • zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně)
 • snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové)
 • zvyšuje obsah digoxinu v krvi
 • zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny)
 • zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin)
 • snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů
 • snižuje obsah salicylátů v krvi při kortikosteroid­ní léčbě
 • zvyšuje toxicitu valproové kyseliny
 • zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Aspirin s jídlem a pitím
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství.
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas. Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Aspirin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE ASPIRIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno.

Dávkování
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3–5 dní. Doporučené dávky jsou následující.
Dospělí a mladiství od 16 let
Dávka 500–1000 mg kyseliny acetylsalicylové se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin. Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit.
Děti a mladiství do 16 let
Přípravek není určen pro děti do 12 let.
Mladiství od 12 do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař. Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu (viz bod 4).
Starší pacienti
Dávka 500–1000 mg kyseliny acetylsalicylové se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin. Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit.
O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Pacienti s astmatem nebo zduřením nosní sliznice (nosní polypy) by se měli před užitím tohoto přípravku poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin, než jste měl(a)
Příznaky předávkování:

Mírné předávkování
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Závažné předávkování
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.
Předávkování u starších pacientů a především u dětí (předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života. Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Trávicí soustava:

 • Bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení.
 • Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.
 • Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace.
 • Ojedinělé případy poruchy funkce jater.

Poruchy nervového systému

 • Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování.

Poruchy krve a lymfatického systému

 • Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech).

U pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy) byla hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Poruchy ledvin a močových cest

 • Bylo hlášeno poškození ledvin a akutní selhání ledvin

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

 • Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma.

Reyův syndrom: U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ASPIRIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Aspirin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Aspirin obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg.
 • Pomocnými látkami jsou celulóza a kukuřičný škrob.

Jak přípravek Aspirin vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté bikonvexní tablety o průměru 12 mm, z jedné strany označeny „ASPIRIN 0,5“ a z druhé znakem BAYER.
Balení obsahuje 10 (20, 50, 100) tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
13.6.2012

Aspirin Protect 100

Enterosolventní tablety
Acidum acetylsalicylicum
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Aspirin Protect 100 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin Protect 100 užívat
 3. Jak se Aspirin Protect 100 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Aspirin Protect 100 uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ASPIRIN PROTECT 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkách brání tvorbě krevních sraženin, chrání před ucpáním tepen, které může být příčinou mnoha závažných onemocnění, například srdce, mozku a jiných orgánů. Přípravek Aspirin Protect 100 je určený pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) – při tomto užití je ale nutno tablety Aspirin Protect 100 ROZKOUSAT, podrobně viz dále v bodě 3. Jak se Aspirin Protect 100 užívá.
Přípravek Aspirin Protect 100 je dále určený k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním tepenného řečiště (stabilní angina pectoris, stavy po proběhlém infarktu myokardu, stavy po cévní mozkové příhodě a/nebo po transitorní ischemické atace) a pouze po předchozí konzultaci s lékařem a na jeho doporučení ho lze užívat rovněž pro snížení rizika vzniku tepenných onemocnění u doposud zdravých osob u kterých je přítomno více rizikových faktorů těchto onemocnění (cukrovka/diabetes mellitus, vysoký krevní tlak/hypertenze, vysoké hladiny tuků/cholesterolu v krvi, kouření, nadváha, vyšší věk).
Samostatně nebo v kombinaci s jinými léky je přípravek Aspirin Protect 100 určený rovněž pro užívání po cévních operacích nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. stentů a podobně).
Bez porady s lékařem může být přípravek Aspirin Protect 100 užíván k dlouhodobé léčbě nemocných po proběhlém infarktu myokardu nebo po cévní mozkové příhodě a/nebo po tranzitorní ischemické atace. Bez porady s lékařem může být také Aspirin Protect 100 užíván (samostatně nebo v kombinaci s jinými léky) po cévních operacích, nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. stentů a podobně).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN PROTECT 100 UŽÍVAT

Neužívejte Aspirin Protect 100

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Aspirin Protect 100.
 • jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků, vyvolalo astmatický záchvat.
 • pokud máte:
 • vředy v trávicí soustavě,
 • zvýšenou krvácivost,
 • vážné selhání ledvin,
 • vážné selhání jater,
 • vážné srdeční selhání.
 • v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší.

V poslední třetině těhotenství se Aspirin Protect nesmí užívat, pokud jeho užití není zcela nezbytné (viz část Těhotenství a kojení).
Aspirin Protect 100 není určen pro použití u dětí do 18ti let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem v průběhu horečnatého onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného život ohrožujícího Reyova syndromu, který postihuje mozek a játra.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin Protect 100 je zapotřebí

 • při přecitlivělosti na analgetika/pro­tizánětlivé látky/antirevmatika a v případě dalších alergií,
 • při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty),
 • při dříve prodělaném vředovém onemocnění trávicího ústrojí, chronických nebo opakujících se vředových onemocněních trávicí soustavy nebo při výskytu krvácení do trávicí soustavy,
 • při poruše funkce ledvin nebo máte-li problémy s krevním oběhem (např. vaskulární choroba ledvin, městnavé srdeční selhání, objemová deplece, velký chirurgický zákrok, reakce organismu na infekci nebo rozsáhlé krvácení),
 • jestliže trpíte nedostatkem glukóza-6-fosfátdehydro­genázy ,
 • při poruše funkce jater,
 • jestliže užíváte ibuprofen,
 • v první a druhé třetině těhotenství,
 • během kojení,
 • máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, alergickou rýmu, alergii na jiné léčivé přípravky (kožní reakce, svědění, kopřivka, nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy)
 • jestliže máte plánovanou operaci/chirurgický zákrok (včetně drobných chirurgických zákroků, např. extrakce zubů),
 • máte-li dnu.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem.
V případě tranzitorní ischemické ataky/cévní mozkové příhody je možné přípravek užívat pouze v případě, že bylo vyloučeno krvácení do mozku. Pokud se u Vás vyskytla cévní mozková příhoda, u které nebyla objasněna příčina, poraďte se s lékařem dříve, než začnete Aspirin Protect 100 užívat.
Jestliže se u Vás projeví příznaky, které se u Vás vyskytly v minulosti, když jste byli postiženi infarktem myokardu, tranzitorní ischemickou atakou/cévní mozkovou příhodou, okamžitě kontaktujte lékaře.
Pravidelně navštěvujte lékaře a dodržujte užívání dalších léků předepsaných lékařem k léčbě Vašeho onemocnění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Aspirin Protect 100 a účinky jiných současně podávaných léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Kyselina acetylsalicylová při současném užití ovlivňuje následující léčivé přípravky:

 • zvyšuje účinky metotrexátu,
 • zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost)/trom­bolytik (léků k rozpouštění krevních sraženin) a dalších léků potlačujících shlukování krevních destiček/zástavu krvácení,
 • ve vyšších dávkách zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých lé­čiv,
 • zvyšuje riziko krvácení z horní části trávicího ústrojí při užití s SSRI (antidepresiva 3. generace)
 • snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové; např. benzobromaron, probenecid),
 • zvyšuje obsah digoxinu v krvi,
 • ve vysokých dávkách zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny),
 • ve vysokých dávkách snižuje glomerulární filtraci (tvorbu moči) při léčbě diuretiky,
 • zvyšuje toxicitu valproové kyseliny,
 • zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu ,
 • ve vysokých dávkách při užití s ACE inhibitory způsobuje snížení glomerulární filtrace, dále dochází ke snížení antihypertenzního účinku.

Ibuprofen snižuje kardioprotektivní účinnek (ochranný účinek na srdce a cévy) kyseliny acetylsalicylové.
Systémové glukokortikoidy (kromě hydrokortizonu užívaného při Adisonově chorobě) snižují hladinu salicylátů v krvi.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Aspirin Protect 100 s jídlem a pitím
Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin Protect 100 k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. V prvním a druhém trimestru, nebo když se snažíte otěhotnět, užívejte Aspirin Protect jen po poradě s lékařem. Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin Protect 100 nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství, pokud jeho podání není zcela nezbytné, v takovém případě o jeho užití rozhodne lékař.
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení zavčasu přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Aspirin Protect 100 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE ASPIRIN PROTECT 100 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Aspirin Protect 100 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka pro dospělé je následující: 1–3 enterosolventní tablety Aspirin Protect 100 denně. Bez porady s lékařem užívejte vždy nejnižší dávku, tj. jednu enterosolventní tabletu denně. Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin.
Při podezření na akutní infarkt myokardu nebo záchvat nestabilní anginy pectoris ROZKOUSEJTE 2 až 3 tablety Aspirin Protect 100. Rozkousání je nutné z toho důvodu, že tablety Aspirin Protect 100 jsou takzvaně enterosolventní, to znamená, že se rozpouštějí a vstřebávají v oblasti střev – předchází se tím nežádoucímu působení léčivé látky na žaludeční sliznici. Rozkousáním dochází k narušení povrchové vrstvy tablety Aspirin Protect 100, a to umožní urychlené vstřebání léčivé látky.
O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin Protect 100 s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin Protect 100 , než jste měl(a)
Příznaky předávkování:
Mírné předávkování
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Závažné předávkování
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.
Předávkování (předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života. Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin Protect 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Onemocnění dolní i horní části trávicího ústrojí často doprovázené známkami a symptomy jako jsou trávicí potíže, bolest břicha; vzácně se vyskytují zánět trávicího ústrojí, vředy v trávicím ústrojí; ve velmi vzácných případech může dojít ke krvácení vředů v trávicím ústrojí a perforaci.
Vzhledem k tomu, že kyselina acetylsalicylová působí proti shlukování krevních destiček, může být spojována se zvýšeným rizikem krvácení. Bylo pozorováno krvácení při a po operaci, modřiny, krvácení z nosu, krvácení z močového a pohlavního ústrojí, krvácení dásní. Vzácně až velmi vzácně bylo pozorováno závažné krvácení do trávicího ústrojí, do mozku (obzvláště u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí (vysokým tlakem) a/nebo současně užívajících antihemostatické (potlačující srážení) látky), v jednotlivých případech může být život ohrožující.
Krvácení může mít za následek akutní a chronickou posthemoragickou anemii/anemii z nedostatku železa (zapříčiněnou např. okultním (místním) mikrokrvácením) doprovázené odpovídajícími laboratorními nálezy a klinickými projevy jako jsou asthenie, bledost, hypoperfúze.
U pacientů s vážným nedostatkem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) (určitého enzymu) byly hlášeny případy hemolýzy (rozpad červených krvinek) a hemolytické anemie (chudokrevnost způsobená rozpadem červených krvinek).
Byly hlášeny případy snížené funkce ledvin a akutního selhání ledvin.
Mohou se vyskytnout hypersenzitivní reakce doprovázené odpovídajícími laboratorními nálezy a klinickými projevy včetně astmatických stavů, mírné až středně závažné reakce kůže, dýchacích cest, trávicího ústrojí a kardiovaskulárního systému, které se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, pruritus (svědění), rýma, otok nosní sliznice, srdeční a dechové potíže. Velmi vzácně se mohou vyskytnout vážné reakce včetně anafylaktického šoku (vážná alergická reakce).
Byly popisovány velmi vzácné případy přechodného snížení funkce jater (zvýšení transamináz).
Byly popsány závrať a hučení v uších, které mohou být známkami předávkování.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ASPIRIN PROTECT 100 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Aspirin Protect 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Aspirin Protect 100 obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg.
 • Pomocnými látkami jsou celulosový prášek, kukuřičný škrob, methakrylátový kopolymer TYP C, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, mastek, triethyl-citrát.

Jak přípravek Aspirin Protect 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté bikonvexní enterosolventní tablety o průměru 7 mm
Balení obsahuje 20 (28, 50, 98, 100) tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
18.7.2012

Aspirin C

šumivé tablety
Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Aspirin C užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte své
  ho lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Aspirin C a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin C užívat
 3. Jak se Aspirin C užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Aspirin C uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ASPIRIN C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty. Kyselina askorbová (vitamin C) podporuje obranyschopnost organismu při chřipce a nachlazení. Přípravek mohou užívat dospělí při mírných až středně silných bolestech, (např. bolestech hlavy, zubů, svalů, kloubů nebo při menstruačních bolestech), při horečce. Při nachlazení nebo chřipce k úlevě od bolesti a horečky. Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při zánětlivém kloubním onemocnění. Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN UŽÍVAT

Neužívejte Aspirin

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Aspirin C
  • jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku
  • pokud máte:
  • žaludeční nebo dvanácterníkové vředy
  • zvýšenou krvácivost
  • v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší
 • v poslední třetině těhotenství
 • při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin C je zapotřebí

 • při přecitlivělosti na jiné protizánětlivé a protirevmatic­ké látky
 • při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty)
 • při chronických nebo opakujících se žaludečních nebo dvanáctníkových obtížích
 • při poškození ledvin nebo u poruch krevního oběhu (například cévní onemocnění ledvin, městnavé srdeční selhání, nedostatek tekutin v organismu,velký chirurgický výkon,sepse nebo závažné krvácivé stavy),protože přípravek může dále zvýšit riziko poškození ledvin a vést až k akutnímu selhání ledvin
 • při těžkém poškození jater
 • v první a druhé třetině těhotenství
 • během kojení (pouze v nízkých dávkách)
 • máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem. Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Aspirin C a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat. Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • zvyšuje účinky metotrexátu
 • zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. kumarin, heparin)
 • zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně)
 • snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové)
 • zvyšuje obsah digoxinu v krvi
 • zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny)
 • zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin)
 • snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů
 • snižuje obsah salicylátů v krvi při kortikosteroid­ní léčbě
 • zvyšuje toxicitu valproové kyseliny
 • zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Aspirin C s jídlem a pitím
Neužívejte nalačno.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin C k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin C nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství.
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas.
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Aspirin C nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Aspirin
Přípravek obsahuje 467 mg sodíku v jedné šumivé tabletě. To je třeba brát v úvahu u pacientů s dietou zaměřenou na kontrolu příjmu sodíku.

3. JAK SE ASPIRIN C UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte. Neužívejte nalačno.
Bez porady s lékařem se nemají užívat další přípravky obsahující vitamin C.
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3–5 dní. Nedojde-li ke zmírnění horečky či bolesti do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Dávkování
Doporučené dávky jsou následující.
Dospělí a mladiství od 16 let
Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.

Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 šumivých tablet (4 g léčivé látky).

Děti
Děti a mladiství do 16 let
Dětí a mladiství smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu (viz oddíl 4).

Starší pacienti
Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin. Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 šumivých tablet (4 g léčivé látky). O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin C s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin C, než jste měl(a)
Příznaky předávkování:
Mírné předávkování
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Závažné předávkování
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.
Předávkování u starších pacientů a především u dětí (předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin C nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Trávicí soustava:

 • Bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení.
 • Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.
 • Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace.
 • Ojedinělé případy poruchy funkce jater.

Poruchy nervového systému

 • Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování.

Poruchy krve a lymfatického systému

 • Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech).

U pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy) byla hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). Poruchy ledvin a močových cest

 • Bylo hlášeno poškození ledvin a akutní selhání ledvin

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

 • Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma.

Reyův syndrom:
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ASPIRIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Aspirin C nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Aspirin C obsahuje

 • Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum 400 mg a acidum ascorbicum 240 mg
 • Pomocnými látkami jsou dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, kyselina citronová.

Jak přípravek Aspirin C vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo logo Bayer.
Balení obsahuje 10 (20) šumivých tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Bayer Bitterfeld GmbH , OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen , Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen : 13.6.2012

Recenze

Hodnocení: 97 %

top