Všechny léky – Clomatrimazol

Clotrimazol AL 100

vaginální tablety
clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Clotrimazol AL 100 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL 100 používat
 3. Jak se Clotrimazol AL 100 používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Clotrimazol AL 100 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE CLOTRIMAZOL AL 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Clotrimazol AL 100
Klotrimazol, léčivá látka přípravku Clotrimazol AL 100, je širokospektré antimykotikum, což je látka, která zabraňuje růstu a množení buněk houbovitých mikroorganismů, např. kvasinek, plísní a řady dalších, stejně jako některých bakterií.

K čemu se Clotrimazol AL 100 používá
Clotrimazol AL 100 je přípravek určený k léčbě kvasinkových či plísňových ( zejména rodu Candida) infekcí pochvy.
Kvasinkové infekce se projevují následujícími příznaky: výtok z pochvy (bělavý hrudkovitý, bez zápachu) svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel) pálení pochvy nebo vulvy otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy
Tyto infekce nejčastěji vznikají v důsledku antibiotické léčby, v souvislosti s onemocněním cukrovkou, nadměrnou konzumací sladkostí, při užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů, po koupeli ve znečištěné vodě nebo mohou vzniknout při nošení neprodyšného a těsného spodního prádla
Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě dalších infekcí, např. vaginálního výtoku způsobeného Trichomonas (jako pomocná léčba při současně probíhající kvasinkové infekci) a jinými bakteriemi citlivými na klotrimazol.

Výtok při infekci způsobené infekcí Trichomonas je většinou hojný, řídký/vodnatý, zpěněný, žlutozelenavý, a často spojený s bolestí v podbřišku, na rozdíl od kvasinkových infekcí rodu Candida, u kterých je výtok bělavý, hrudkovitý, tvarohovitý a bez zápachu, doprovázený svěděním a pálením poševní sliznice a vulvy. Pokud si nejste jistá, zda máte kvasinkovou infekci, konzultujte léčbu tímto přípravkem ještě před jejím zahájením se svým lékařem.
Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL 100 POUŽÍVAT

Neužívejte Clotrimazol AL 100

 • jestliže jste přecitlivělá na klotrimazol nebo nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření
Clotrimazol AL 100 nepoužívejte a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý z následujících příznaků: horečku (teplotu 38°C a vyšší) nebo zimnici bolest v podbřišku bolesti zad zapáchající nebo hnisavý vaginální výtok nevolnost vaginální krvácení pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem
Před použitím přípravku Clotrimazol AL 100 se poraďte se svým lékařem: jestliže se u Vás objevila infekce poprvé jestliže se vaginální mykotická infekce u Vás vyskytla více než 2× v posledních 6ti měsících pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí (neboť opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce) jestliže jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let jestliže užíváte určitá antibiotika (amfotericin B, nystatin, natamycin) !! Při současném postižení stydkých pysků a přilehlé oblasti a rovněž při přítomnosti příznaků infekce nebo zánětlivých změn na žaludu a předkožce partnera (zarudnutí a svědění žaludu a předkožky, případně páchnoucí výtok z předkožkového vaku), je nutno léčbu doplnit lokálním ošetřením krémem Clotrimazol AL 1%, a to u obou partnerů současně, aby se předešlo vzájemné reinfekci.
Při léčbě se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, aby nedošlo k přenosu infekce na partnera.
Tento přípravek může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary. Je to způsobeno pomocnými látkami, které Clotrimazol AL 100 obsahuje.
Děti a dospívající Clotrimazol AL 100 není určen pro děti do 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Clotrimazol AL 100
Klotrimazol snižuje účinek amfotericinu B a dalších polyenových antibiotik (nystatinu a natamycinu).
Pokud užíváte výše uvedená antiobiotika, poraďte se před použitím přípravku Clotrimazol AL 100 se svým lékařem.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. .
O použití přípravku v těhotenství ( zejména v prvních třech měsících) a v období kojení musí rozhodnout lékař.
Pokud lékař používání přípravku ve 2. nebo 3. Trimestru (tj. 4.-9. měsíci) těhotenství doporučí, je třeba vaginální tablety zavádět bez aplikátoru.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL 100 POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Doporučená dávka přípravku je jedna vaginální tableta denně (nejlépe večer) po dobu 6 po sobě jdoucích dnů.
Jak se přípravek používá?Vaginální tablety zavádějte pomocí přiloženého aplikátoru co možná nejhlouběji do pochvy. Tablety se zavádějí nejlépe vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.
Pokud užíváte tablety na doporučení lékaře ve druhém nebo třetím trimestru (4.-9. měsíci) těhotenství, nepoužívejte k zavádění tablet aplikátor.
Léčba nesmí být přerušena, a musí být tedy zahájena tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace.

Upozornění:
V případě suché vaginální sliznice se nemusí vaginální tableta úplně rozpustit a můžete na svém prádle pozorovat například pevné kousky zbytků tablety. V tomto případě by namísto léčby vaginálními tabletami měla být zahájena léčba vaginálním krémem Clotrimazol AL 1%.

Zavádění vaginálních tablet pomocí aplikátoru

 1. Vytáhněte píst aplikátoru, dokud se nezastaví. Vyjměte vaginální tabletu z blistru a umístěte ji do aplikátoru.
 2. Položte se na záda, mírně pokrčte nohy a opatrně zaveďte konec aplikátoru s tabletou co možná nejhlouběji do pochvy. Zmáčkněte píst, aby aplikátor umístil tabletu do pochvy.
 3. Aplikátor je určen k opakovanému použití, a proto musí být po každém použití očištěn pod tekoucí horkou vodou (nikoli vroucí). Vyjměte píst z aplikátoru a očistěte aplikátor i píst. Poté je osušte čistým kusem látky a sestavte znovu dohromady.

Zavádění vaginálních tablet bez aplikátoru
Vaginální tabletu zaveďte čistým prstem co možná nejhlouběji do pochvy.

Jak dlouho se Clotrimazol AL 100 používá?
Při zánětech pochvy vyvolaných kvasinkami či plísněmi obvykle dostačuje šestidenní léčba. Pokud je to nutné, může léčba pokračovat ještě dalších šest dní.
Obecně příznaky zánětu pochvy vyvolané choroboplodnými mikroby (např. svědění, výtok, pocity pálení) výrazně ustoupí během prvních 4 dní od zahájení léčby.
Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás příznaky nezlepší po 4 dnech léčby nebo pokud se příznaky během užívání tohoto přípravku zhorší.
Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 6 dní.
Pokud máte pocit, že účinek Clotrimazolu AL 100 je příliš silný nebo naopak příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Clotrimazol AL 100
Pokud jste zapomněla večer zavést Clotrimazol AL 100, můžete nahradit zapomenutou dávku následující ráno.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Clotrimazol AL 100
K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Clotrimazol AL 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U 1–10 pacientů z 1000 se mohou v místě léčby a přilehlých oblastech kůže objevit projevy reakcí z přecitlivělosti (např. pálení, bodavé pocity, zarudnutí)

Co byste měla dělat při výskytu nežádoucích účinků?
O výskytu nežádoucích účinků informujte svého lékaře, který rozhodne o případné léčbě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CLOTRIMAZOL AL 100 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Clotrimazol AL 100 obsahuje
Léčivá látka:
Clotrimazolum 100 mg v jedné vaginální tabletě

Dalšími složkami jsou:
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, kyselina adipová

Jak přípravek Clotrimazol AL 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé podlouhlé vaginální tablety.
6 vaginálních tablet a aplikátor

Držitel rozhodnutí o registraci
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen,
Německo

Výrobce
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18
61118 Bad Vilbel
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
19.12.2012

Clotrimazol HBF

krém
clotrimazolum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je CLOTRIMAZOL HBF a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CLOTRIMAZOL HBF používat
 3. Jak se přípravek CLOTRIMAZOL HBF užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE CLOTRIMAZOL HBF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je CLOTRIMAZOL HBF?
CLOTRIMAZOL HBF obsahuje léčivou látku clotrimazolum 10 mg (1%) v 1 g krému.
Přípravek CLOTRIMAZOL HBF je derivát imidazolu s širokým spektrem protiplísňového působení. Účinkuje na řadu mikroorganismů způsobujících kožní onemocnění, jako jsou kvasinky, plísně a bičíkovci. Je účinný rovněž proti grampozitivním bakteriím, zvláště stafylokokům a streptokokům.
Přípravek je určen k léčbě kožních a slizničních onemocnění způsobených kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi, diagnózu těchto onemocnění určí vždy lékař, se kterým se poraďte o vhodnosti používání přípravku CLOTRIMAZOL HBF krém.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT

CLOTRIMAZOL HBF

Přípravek CLOTRIMAZOL HBF se nesmí užívat

 • pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek;
 • nepoužívat u dětí do 2 let
 • pro jeho použití v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody
 • u kojících žen se nesmí nanášet na bradavky

Zvláštní opatrnosti při užívání CLOTRIMAZOLU HBF je zapotřebí
Při náhodném požití krému může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit  a vyhledat lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek CLOTRIMAZOL HBF krém a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte CLOTRIMAZOL HBF.
Při léčbě CLOTRIMAZOL HBF krémem se nedoporučuje současná léčba mastí typu polyenových antibiotik (nystatinu, natamycinu) z důvodů snižování jejich účinku.
O používání dalších volně prodejných léků se poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem.

Užívání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jídlem a pitím
Použití léku CLOTRIMAZOL HBF není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku CLOTRIMAZOL HBF není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné a kojící ženy mohou užívat přípravek CLOTRIMAZOL HBF krém, pouze po poradě s lékařem. Pro jeho použití v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Krém se nesmí aplikovat na bradavky v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CLOTRIMAZOL HBF
Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje obsahuje propylparaben, methylparaben a cetylalkohol, může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznice.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UŽÍVÁ?

CLOTRIMAZOL HBF krém je určen dospělým, mladistvím a dětem od věku 2 let k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogeními houbami (trichofycie, epidermofycie, mikrosporie, kandidóza), k léčení meziprstových plísňových onemocnění, zánětu nehtového lůžka (paronychie), zánětu sliznice žaludu (balantitida), zánětu ženských pohlavních orgánů (vulvitida), onemocnění vyvolaného plísní Malassezia furfur (pytiriasis versicolor), po chirurgickém snesení nehtu k léčení plísňových chorob nehtové ploténky (onychomykóza) nebo jako doplňková léčba při podávání griseofulvinu.
O vhodnosti použití krému při jiných onemocněních se poraďte s lékařem.

Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití CLOTRIMAZOL HBF krému:
Krém určený dětem od 2 let věku a dospělým se nanáší na postižená místa 2 – 3krát denně v tenké vrstvě (obvykle postačí asi 0,5 cm k ošetření plochy o velikosti dlaně).
Po odeznění zjevných příznaků pokračujte v léčbě alespoň 2 týdny.
Pokud do 14 dnů od začátku léčby CLOTRIMAZOLEM HBF nedojde ke zlepšení příznaků nebo naopak se příznaky zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
K zabránění reinfekcí je třeba současně léčit sexuální partnery, i když jsou bez zjevných obtíží.
Vzhledem k nízkému vstřebávání přípravku kůží nedochází k projevům předávkování.
Přípravek je určen jen ke kožnímu podání.
O vhodnosti současného užívání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jinými léky se poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CLOTRIMAZOL HBF nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky:
Přípravek je obvykle dobře snášen, zřídka se mohou vyskytnout místní reakce jako zarudnutí, pálení nebo svědění kůže a sliznice.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím přerušte léčbu a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje CLOTRIMAZOL HBF
Léčivá látka je clotrimazolum 10 mg (1%) v 1 g krému.
Pomocné látky: propylenglykol, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, cetylalkohol, lehký tekutý parafín, propylparaben, methylparaben, čištěná voda.
Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý, homogenní krém hladké konzistence, v hliníkové tubě s PP šroubovacím uzávěrem a papírové krabičce.
CLOTRIMAZOL HBF je dostupný v balení 10 g, 20 g, 30 g, 50 g krému.

Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 31.3. 2010

Clotrimazol AL spray 1%

kožní sprej, roztok
clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Clotrimazol AL spray 1% a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL spray 1% používat
 3. Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Clotrimazol AL spray 1% uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Clotrimazol AL spray 1% je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě mykotických/plís­ňových či kvasinkových/ infekcí) u dospělých. Na doporučení lékaře lze přípravek použít i u dětí od 2 let.
Clotrimazol AL spray 1% se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.

Jedná se o:

 • plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedis), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže.
 • pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny.
 • erythrasma – projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% POUŽÍVAT

Nepoužívejte Clotrimazol AL spray 1%

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku clotrimazolum nebo na kteroukoli další složku přípravku Clotrimazol AL 1% uvedenou v bodě 6.
 • jestliže kojíte, nepoužívejte tento přípravek na oblast prsů

Upozornění a opatření
Používejte deodoranty nebo další kosmetické přípravky na postižená místa pokožky pouze po konzultaci s lékařem, protože nelze vyloučit riziko, že tyto přípravky mohou snížit učinnost přípravku Clotrimazol AL spray 1%.

Děti a dospívající
Přípravek je možno používat i u dětí od 2 let a dospívajících. Nicméně, před použitím u dětí a dospívajících se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Clotrimazol AL spray 1%
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Klotrimazol snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin).
Současně s přípravkem Clotrimazol AL spray 1% nenanášejte na postižená místa jiné přípravky k lokálnímu podání.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Z preventivních důvodů používejte přípravek Clotrimazol AL 1% krém v těhotenství, zvláště v prvních třech měsících těhotenství, pouze na doporučení lékaře.
Aby se předešlo vylučování léčivé látky do mateřského mléka, nesmíte Clotrimazol AL 1% aplikovat na prsa, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá na schopnost řídit či obsluhovat stroje žádný vliv.

Clotrimazol AL spray 1% obsahuje propylenglykol a makrogol
Tento přípravek obsahuje propylenglykol a makrogol. Tyto látky mohou způsobit kožní reakce.
Pokud trpíte alergií na propylenglykol či makrogol, tento přípravek nepoužívejte. Můžete použít
Clotrimazol AL 1% krém, který tyto látky neobsahuje.

3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% POUŽÍVÁ

Vždy používejte Clotrimazol AL spray 1% přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek používá
Před každým použitím přípravku Clotrimazol AL spray 1% je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.
Nastříkejte tenkou vrstvu roztoku na postižená místa pokožky stisknutím rozprašovače jednou nebo dvakrát. To je dostačující i pro mykotické infekce zasahující velké plochy těla. Přípravek používejte 2krát až 3krát denně.
Před prvním použitím stiskněte rozprašovač jednou nebo dvakrát, aby se naplnila pumpička spreje.
Spray stříkejte na postiženou plochu ze vzdálenosti 10 až 30 cm.

Jak dlouho se přípravek používá
Pravidelná a dostatečně dlouhá doba požívání roztoku je zásadní pro úspěšnou léčbu.
Délka léčby je rozdílná v závislosti na rozsahu a místě postižených oblastí kůže. U plísňových onemocnění může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je nutné pokračovat v léčbě přípravkem Clotrimazol AL spray 1% i po ústupu obtíží, a to ještě po dobu asi 2 týdnů po vymizení všech známek onemocnění.
Obvyklá délka léčby je 3– 4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2–4 týdny u onemocnění erythrasma a až 3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor.
Pokud se Vaše obtíže nezlepší do 14 dnů nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 4 týdny, a to ani v případě, že došlo k částečnému zlepšení obtíží.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Clotrimazol AL spray 1%
V případě, že jste zapomněl/a použít přípravek Clotrimazol AL spray 1%, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v používání tak jak je uvedeno v bodě 3 „Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá“

Jestliže jste přestal(a) používat Clotrimazol AL spray 1%
Jestliže jste přerušil(a) používání přípravku Clotrimazol AL spray 1% na více než jeden den nebo jste ukončil(a) léčbu dříve, pokračujte v léčbě podle pokynů. Snažte se pokračovat v léčbě podle pokynů, protože předčasné ukončení léčby může ohrozit její úspěšnost.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clotrimazol AL spray 1% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté:
postihují více než 1 z 10 pacientů

Časté:
postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů

Méně časté:
postihují méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů

Vzácné:
postihují méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů

Velmi vzácné:
postihují méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Méně často se mohou vyskytnout projevy podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení, píchání).
Velmi vzácně se může objevit přecitlivělost na propylenglykol a makrogol (polyethylenglykol) a alergické reakce kůže.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

5. JAK CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Clotrimazol AL spray 1% obsahuje
Léčivou látkou je clotrimazolum. 1ml roztoku obsahuje clotrimazolum 10 mg
Dalšími složkami jsou: makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol.

Jak Clotrimazol AL spray 1% vypadá a co obsahuje toto balení
Clotrimazol AL spray 1% je čirý bezbarvý roztok. Přípravek je dodáván v lahvičce z hnědého skla s
mechanickým rozprašovačem a krytem z plastické hmoty a v krabičce.
Balení obsahuje 30 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen
Německo

Výrobce
Stada Arzneimittel AG
Stadastr. 2–18
61118 Bad Vilbel
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
24.4.2013

Recenze

Hodnocení: 86 %


top