DHC Continus 60 mg

(Dihydrocodeini hydrogenotartras)
tablety s řízeným uvolňováním

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Mundipharma Ges. m. b. H.
Apollogasse 16-18
A-1070 Vídeň
Rakousko

VÝROBCE
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie
Mundipharma GmbH., Limburg/Lahn, Německo

SLOŽENÍ

DHC Continus 60 mg 1 tableta obsahuje 60 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
DHC Continus 90 mg 1 tableta obsahuje 90 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
DHC Continus 120 mg 1 tableta obsahuje 120 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
Pomocné látky: Laktóza, hyetelóza, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, mastek

INDIKAČNÍ SKUPINA

analgetikum, anodynum

CHARAKTERISTIKA

Dihydrokodein patří do skupiny velmi účinných analgetik, která dosahují tlumení bolesti působením na centrální nervový systém. Dihydrokodein výrazně utlumuje
kašel. Po užití tablety DHC Continus je dihydrokodein prakticky úplně vstřebán v trávícím ústrojí. Díky systému řízeného uvolňování je umožněno přípravek dávkovat po 12 hodinách.

INDIKACE

DHC Continus tablety jsou užívány ke zmírnění středních až silných chronických bolestí jako jsou pooperační bolesti, poúrazové bolesti, chronické bolesti zad a
kloubů, bolesti při nádorových onemocněních, bolesti nervového původu a jiné. Je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

KONTRAINDIKACE

Přípravek nesmí užívat nemocní s prokázanou přecitlivělostí k dihydrokodeinu nebo k pomocným látkám přípravku a pacienti s dýchacími potížemi. Dihydrokodein může
způsobit uvolnění histaminu, proto je nutné, aby zejména astmatici užívali přípravek jen pokud je to nezbytné. Pacienti s hmotností pod 40 kg a děti mladší 12 let by
neměli přípravek užívat. Dihydrokodein lze užívat během těhotenství pouze ze zvlášť závažných důvodů. Pokud těhotenství zjistíte až během užívání přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře. Při užívání DHC Continus je nutné přerušit kojení.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závratě a útlum centrálního nervového systému. Tyto potíže však
obvykle odezní během prvních dní užívání přípravku. Možnému vzniku zácpy lze předcházet vhodnou stravou. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ihned ošetřujícímu lékaři.
Při dlouhodobém užívání může přípravek vyvolat lékovou závislost. Její riziko je možné snížit užíváním co nejnižších dávek, které ještě odstraní bolest, podle přesného časového rozvrhu.

INTERAKCE

Účinky přípravku DHC Continus a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Tlumivý účinek DHC Continus může zesílit současné užívání jiných léčiv tlumících centrální nervový systém, léčiv zmírňujících zvracení (antiemetika) a současné požívání alkoholických nápojů.

DÁVKOVÁNÍ

Přesné dávkování určí vždy lékař. Začíná se vždy dávkou 60 mg 2x denně. Jestliže tlumení bolesti není dostatečné, dávku lékař zvyšuje na 90 mg 2x denně, nejvýše pak na 120 mg 2x denně. Tablety se podávají po dvanácti hodinách a tento interval by měl být přesně dodržován.
Léčba tímto přípravkem nesmí být náhle přerušena. Zapomenete-li užít obvyklou dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se již blíží doba podání další
dávky, zapomenutou dávku vynechejte a dále pokračujte podle pravidelného dávkovacího rozvrhu. Nikdy nesmíte dávku zdvojnásobit.

Způsob použití:
Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se menším množstvím vody.
Obvykle se užívá v 8 a ve 20 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Při užívání přípravku DHC Continus může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Proto po
dobu užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.
Během užívání nesmíte požívat alkoholické nápoje. Při předávkování nebo náhodném požití tablety dítětem vyhledejte ihned lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ

Tablety uchovávejte při teplotě do 25 °C.
VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
BALENÍ
10, 20, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
25.7.2012

 

DHC Continus 90 mg

(Dihydrocodeini hydrogenotartras)
tablety s řízeným uvolňováním

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Mundipharma Ges. m. b. H.
Apollogasse 16-18
A-1070 Vídeň
Rakousko

VÝROBCE
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie
Mundipharma GmbH., Limburg/Lahn, Německo

SLOŽENÍ

DHC Continus 60 mg 1 tableta obsahuje 60 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
DHC Continus 90 mg 1 tableta obsahuje 90 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
DHC Continus 120 mg 1 tableta obsahuje 120 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
Pomocné látky: Laktóza, hyetelóza, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, mastek

INDIKAČNÍ SKUPINA

analgetikum, anodynum

CHARAKTERISTIKA

Dihydrokodein patří do skupiny velmi účinných analgetik, která dosahují tlumení bolesti působením na centrální nervový systém. Dihydrokodein výrazně utlumuje
kašel. Po užití tablety DHC Continus je dihydrokodein prakticky úplně vstřebán v trávícím ústrojí. Díky systému řízeného uvolňování je umožněno přípravek dávkovat po 12 hodinách.

INDIKACE

DHC Continus tablety jsou užívány ke zmírnění středních až silných chronických bolestí jako jsou pooperační bolesti, poúrazové bolesti, chronické bolesti zad a
kloubů, bolesti při nádorových onemocněních, bolesti nervového původu a jiné. Je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

KONTRAINDIKACE

Přípravek nesmí užívat nemocní s prokázanou přecitlivělostí k dihydrokodeinu nebo k pomocným látkám přípravku a pacienti s dýchacími potížemi. Dihydrokodein může
způsobit uvolnění histaminu, proto je nutné, aby zejména astmatici užívali přípravek jen pokud je to nezbytné. Pacienti s hmotností pod 40 kg a děti mladší 12 let by
neměli přípravek užívat. Dihydrokodein lze užívat během těhotenství pouze ze zvlášť závažných důvodů. Pokud těhotenství zjistíte až během užívání přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře. Při užívání DHC Continus je nutné přerušit kojení.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závratě a útlum centrálního nervového systému. Tyto potíže však
obvykle odezní během prvních dní užívání přípravku. Možnému vzniku zácpy lze předcházet vhodnou stravou. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ihned ošetřujícímu lékaři.
Při dlouhodobém užívání může přípravek vyvolat lékovou závislost. Její riziko je možné snížit užíváním co nejnižších dávek, které ještě odstraní bolest, podle přesného časového rozvrhu.

INTERAKCE

Účinky přípravku DHC Continus a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Tlumivý účinek DHC Continus může zesílit současné užívání jiných léčiv tlumících centrální nervový systém, léčiv zmírňujících zvracení (antiemetika) a současné požívání alkoholických nápojů.

DÁVKOVÁNÍ

Přesné dávkování určí vždy lékař. Začíná se vždy dávkou 60 mg 2x denně. Jestliže tlumení bolesti není dostatečné, dávku lékař zvyšuje na 90 mg 2x denně, nejvýše pak na 120 mg 2x denně. Tablety se podávají po dvanácti hodinách a tento interval by měl být přesně dodržován.
Léčba tímto přípravkem nesmí být náhle přerušena. Zapomenete-li užít obvyklou dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se již blíží doba podání další
dávky, zapomenutou dávku vynechejte a dále pokračujte podle pravidelného dávkovacího rozvrhu. Nikdy nesmíte dávku zdvojnásobit.

Způsob použití:
Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se menším množstvím vody.
Obvykle se užívá v 8 a ve 20 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Při užívání přípravku DHC Continus může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Proto po
dobu užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.
Během užívání nesmíte požívat alkoholické nápoje. Při předávkování nebo náhodném požití tablety dítětem vyhledejte ihned lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ

Tablety uchovávejte při teplotě do 25 °C.
VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
BALENÍ
10, 20, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
25.7.2012

 

DHC Continus 120 mg

(Dihydrocodeini hydrogenotartras)
tablety s řízeným uvolňováním

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Mundipharma Ges. m. b. H.
Apollogasse 16-18
A-1070 Vídeň
Rakousko

VÝROBCE
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie
Mundipharma GmbH., Limburg/Lahn, Německo

SLOŽENÍ

DHC Continus 60 mg 1 tableta obsahuje 60 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
DHC Continus 90 mg 1 tableta obsahuje 90 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
DHC Continus 120 mg 1 tableta obsahuje 120 mg Dihydrocodeini hydrogenotartras
Pomocné látky: Laktóza, hyetelóza, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, mastek

INDIKAČNÍ SKUPINA

analgetikum, anodynum

CHARAKTERISTIKA

Dihydrokodein patří do skupiny velmi účinných analgetik, která dosahují tlumení bolesti působením na centrální nervový systém. Dihydrokodein výrazně utlumuje
kašel. Po užití tablety DHC Continus je dihydrokodein prakticky úplně vstřebán v trávícím ústrojí. Díky systému řízeného uvolňování je umožněno přípravek dávkovat po 12 hodinách.

INDIKACE

DHC Continus tablety jsou užívány ke zmírnění středních až silných chronických bolestí jako jsou pooperační bolesti, poúrazové bolesti, chronické bolesti zad a
kloubů, bolesti při nádorových onemocněních, bolesti nervového původu a jiné. Je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

KONTRAINDIKACE

Přípravek nesmí užívat nemocní s prokázanou přecitlivělostí k dihydrokodeinu nebo k pomocným látkám přípravku a pacienti s dýchacími potížemi. Dihydrokodein může
způsobit uvolnění histaminu, proto je nutné, aby zejména astmatici užívali přípravek jen pokud je to nezbytné. Pacienti s hmotností pod 40 kg a děti mladší 12 let by
neměli přípravek užívat. Dihydrokodein lze užívat během těhotenství pouze ze zvlášť závažných důvodů. Pokud těhotenství zjistíte až během užívání přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře. Při užívání DHC Continus je nutné přerušit kojení.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závratě a útlum centrálního nervového systému. Tyto potíže však
obvykle odezní během prvních dní užívání přípravku. Možnému vzniku zácpy lze předcházet vhodnou stravou. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ihned ošetřujícímu lékaři.
Při dlouhodobém užívání může přípravek vyvolat lékovou závislost. Její riziko je možné snížit užíváním co nejnižších dávek, které ještě odstraní bolest, podle přesného časového rozvrhu.

INTERAKCE

Účinky přípravku DHC Continus a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Tlumivý účinek DHC Continus může zesílit současné užívání jiných léčiv tlumících centrální nervový systém, léčiv zmírňujících zvracení (antiemetika) a současné požívání alkoholických nápojů.

DÁVKOVÁNÍ

Přesné dávkování určí vždy lékař. Začíná se vždy dávkou 60 mg 2x denně. Jestliže tlumení bolesti není dostatečné, dávku lékař zvyšuje na 90 mg 2x denně, nejvýše pak na 120 mg 2x denně. Tablety se podávají po dvanácti hodinách a tento interval by měl být přesně dodržován.
Léčba tímto přípravkem nesmí být náhle přerušena. Zapomenete-li užít obvyklou dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se již blíží doba podání další
dávky, zapomenutou dávku vynechejte a dále pokračujte podle pravidelného dávkovacího rozvrhu. Nikdy nesmíte dávku zdvojnásobit.

Způsob použití:
Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se menším množstvím vody.
Obvykle se užívá v 8 a ve 20 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Při užívání přípravku DHC Continus může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Proto po
dobu užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.
Během užívání nesmíte požívat alkoholické nápoje. Při předávkování nebo náhodném požití tablety dítětem vyhledejte ihned lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ

Tablety uchovávejte při teplotě do 25 °C.
VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
BALENÍ
10, 20, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
25.7.2012

DHC CONTINUS příbalový leták
5 (100%) 1 hlasování

top