Alzheimerova choroba: komu hrozí a jaké jsou příznaky?

Příznaky Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je závažné onemocnění, které způsobuje nevratné změny v mozku. Postihuje především starší osoby, u nichž se vlivem nemoci rozvíjí demence a jejich osobnost se mění k nepoznání. Nemoc je smrtelná a neexistuje na ni žádný lék, léčba proto spočívá jen v tlumení příznaků.

Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které postihuje především pacienty starší 65 let, a o něco častěji ženy. Bývá také nejčastější příčinou demence, vlivem které jsou pacienti stoprocentně odkázání na pomoc druhých.

Příznaky a stádia Alzheimerovy choroby

Ztráta paměti
Nemoc se může rozvíjet nenápadně. Varovným signálem zpravidla bývá to, že starší osoba neustále něco hledá a nechává věci na neobvyklých místech – například klíče v troubě. Nepamatuje si činnost, kterou vykonávala před několika vteřinami, ani to, co měla k obědu, ale dokáže vám dopodrobna odvyprávět příběh, který se jí stal před padesáti lety. Do jisté míry zapomínáme všichni – například telefonní čísla, po čase si ale vzpomeneme. Lidé nemocní Alzheimerem však zapomínají mnohem častěji, a nakonec si nevzpomenou vůbec.

Potíže s řečí a orientací v prostoru a čase
Postupem času se objevují také potíže s řečí, nemocný si nemůže vzpomenout na slova, a tak k jejich vysvětlení používá opisy: „To, jak se tím odemykají dveře,“ a podobně. Pacient nemá ponětí, jaký je den, měsíc či rok.

Zhoršující se racionální úsudek a abstraktní myšlení

Lidé trpící Alzheimerovou chorobou mohou při vykonávání nějaké činnosti zapomenout na dítě, které mají zrovna na starost. Mohou dokonce zapomenout, že nějaké takové dítě vůbec existuje. Často se nevhodně oblékají. Například si berou několik vrství košil na sebe. Pro lidi s Alzheimerem bývá najednou nemožné platit složenky, protože úplně zapomenou, co čísla znamenají a k čemu jsou.

Změna osobnosti
Nemocný ztrácí zájem o činnosti, které do té doby rád vykonával. Může být agresivní, sobecký či mrzutý. Pacient si na rozdíl od okolí nemoc neuvědomuje, své blízké nepoznává a obviňuje je ze spiknutí, krádeží a lží. Ti to často velmi špatně nesou.

V končeném stádiu nemoci má člověk problém s chůzí, stravováním nebo udržením moči. Opakuje pár slov dokola nebo nemluví vůbec. V tento okamžik je plně závislý na pomoci druhých.

Demence

Jedním z důsledků Alzheimerovy choroby je demence. Alzheimerova nemoc stojí za 50 až 60 % případy. Demence v průběhu času zhoršuje některé funkce mozku, například paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. A jaké jsou nejčastější příznaky demence?

 • Problémy s pamětí
 • Problémy s myšlením a plánováním
 • Problémy s vyjadřováním
 • Neschopnost rozpoznávat lidi a věci
 • Změna osobnosti

Příčiny Alzheimerovy choroby

Příčiny nemoci zatím nejsou zcela známé. Na jejím vzniku se pravděpodobně podílí hned několik faktorů, z nichž jeden je dědičnost a druhý stáří. Se zvyšujícím se věkem pravděpodobnost onemocnění stoupá. Onemocnět ale mohou i mladší lidé. Ve středním věku typicky onemocní boxeři, u nichž je nemoc způsobena také častými otřesy mozku.

V České republice je výskyt Alzheimerovy choroby momentálně odhadován na 100 tisíc obyvatel, se stárnoucí populací však bude nemocných výrazně přibývat. Podle průzkumů častěji onemocní ženy, u nichž nemoc souvisí s hormony a delší průměrnou délkou života.

Léčba

Léčba Alzheimerovy choroby zatím neexistuje, nemocní jsou tak závislí na lécích, které tlumí příznaky. Ty ale účinně pomáhají jen v raných stádiích nemoci. Choroba je sama o sobě smrtelná. Průměrná doba přežití se udává osm let od prvních příznaků. Proto je velmi důležitá včasná diagnóza a nasazení léků, které průběh nemoci zpomalí.

Nemocní užívají kognitiva, která zlepšují funkce jako myšlení, paměť či orientaci a zabraňují odbourávání acetylcholinu, který je důležitý pro přenos nervových signálů. Tyto medikamenty se užívají hlavně na začátku nemoci nebo u středně pokročilých stádií. Pacientům pomáhají také hypnotika, tedy léky na poruchu spánku, neuroleptika na odstranění agresivity a neklidu, antidepresiva a léky proti úzkosti.

Prevence

Prevence proti nemoci neexistuje. Její vznik nelze ovlivnit ani zdravým životním stylem a dostatkem pohybu. Takto posílený organismus je v případě onemocnění však schopný nemoci déle odolávat. Doporučuje se také mozek trénovat – namáhat ho luštěním křížovek a poslechem hudby.

Alzheimerova choroba: komu hrozí a jaké jsou příznaky?
4 (79.72%) 141 hlasování

10 comments

 • Pokud je přírodní věda, medicínský, potažmo vesmírný výzkum na tak vysoké úrovni, jak se prezentuje, jak to, že si neporadí s civilizačními chorobami typu alzheimer, cukrovka, rakovina, deprese? Protože poznávání odmítá nahlédnout do duchovního rozměru člověka a drží se zuby nehty jen fyzických projevů. Schopnost jasného myšlení je pro člověka nesmírným darem; neměl by je tedy podkopávat pouhým aplikováním na materiálno, ale měl by je oživit zvědomováním si skutečností duchovního světa, čímž se nesmírně rozšíří jeho chápání a vnímání. Alzheimer jako nemoc má původ v jakémsi vápenatění, tvrdnutí mozku, čímž se stává jako zrcadlící zařízení nefunkční. Z duchovního pohledu je to způsobeno nepružností v myšlení, zaměřením na technokratické vzdělávání a absencí „živého“ myšlení. Výskyt onemocnění samozřejmě bude nadále stoupat. Řešením není odklon od technických vymožeností naší civilizace, ale jejich využívání ve prospěch vývoje za pomoci onoho rozšířeného živého myšlení.

 • Hana Pavlíková /

  Například si berou několik vrství košil na sebe ?! Jaké je to stádium?

 • Jari Vassinger /

  kde se může takový člověk obrátit o odbornou pomoc ? Je nějaké centrum pro vyšetření ?

 • Děsné…………………..

 • Ano tak to je. Starám se o člena rodiny, který je postižen touto krutou nemocí. Ta choroba vám postupně sežere mozek… .

 • Materialistická medicína není schopná vysvětlit podstatu Alzheimerovy choroby; je pravda, že souvisí s lidským mozkem ale ne tak, jak si představuje. Fyzický mozek je pouze zrcadlo, které zobrazuje, zrcadlí myšlenkovou činnost. Pokud je fyzicky poškozen, zobrazování je také zkresleno. Během stárnutí fyzického mozku dochází zjednodušeně ke zvápenatění, tvrdnutí mozkových struktur a tím k rozvíjení choroby. Dispozice mohou být přineseny z předchozích životů, v linii fyzické dědičnosti podporované materialistickým myšlením, ve kterém předcházející generace vyrůstaly. Předpokladem zdravého mozku a celého člověka je používání živého myšlení založeného na duchovním pochopení všech souvislostí života včetně přijímání morálních impulsů ze světa duchovního. Velkým omylem je srovnávání výzkumů bytostí ze zvířecí říše s výzkumem a chápáním lidské bytosti. Poznatky z antroposofické medicíny R. Steinera.

 • Richard Šebesta /

  Dovolím si polemizovat s autorem článku o Alzheimeru a délce přežití od prvních příznaků. Svého času jsem zaslechl v radiu rozhovor nějaké naší lékařky odbornice na Alzheimerovu nemoc,která na otázku moderátorky jak dlouho se dá s Alzheimerem žít, uvedla až 15 let. Dokazuje to i má matka,která má tuto chorobu již 12 let.

  • Otázkou zůstává v jakém je stadiu, toto neuvádíte a od kterého okamžiku je léčena.

 • Hrozí všem. Jen většina toho přítele nedostane.

 • Josef - Bubál /

  Jestliže může člověk přežít “Alzheimera” 8 a více let, tak jsem klidný. Je mi 85 let a když se dožiji devadesátky, bude to prima, Ovšem – v jakém stavu. Alzheimer je smrtelný…všichni musíme zemřít. Dokud to jde, musíme ho brzdit co to jde. Nedávno mi “A” lékař diagnostikoval, takže mi ještě “pár let” zbývá. Mám za sebou krásný a šťastný život. To mi ani “A” nesebere.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top