Příbalové létáky pro:

Všechny léky – Prospan

PROSPAN

Sirup
Hederae helicis folii extractum siccum.

Perorální podání

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co-KG,
Herzbergstrasse 3,
611 38 Niederdorfelden, Německo

Složení

Léčivá látka:
Hederae helicis folii extractum siccum (5 – 7,5 : 1), extrahováno ethanolem 30% (m/m) 700 mg ve 100 ml sirupu.

Pomocné látky:
Kalium-sorbát, kyselina citrónová, krystalizující sorbitol 70%, xanthanová klovatina, třešňové aroma, čištěná voda.

Indikační skupina
Co je přípravek PROSPAN?
Přípravek PROSPAN je fytofarmakum, expektorans.

Charakteristika

Přípravek PROSPAN jako účinnou složku obsahuje výtažek z listů břečťanu, který uvolňuje hleny v dýchacích cestách a usnadňuje odkašlávání.

Indikace

Proč se užívá přípravek PROSPAN?
Přípravek se používá ke zlepšení potíží při akutních zánětech dýchacích cest provázených kašlem. Po poradě s lékařem se užívá dále k zlepšení potíží při chronických zánětech dýchacích cest provázených kašlem. Přípravek je určen dospělým, mladistvým i dětem.

Kontraindikace
Kdy byste neměl(a) užívat přípravek PROSPAN?
Tento přípravek nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku.
Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?
V období těhotenství a kojení můžete přípravek PROSPAN užívat pouze po poradě s lékařem .
Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí?
Dětem se podávají v závislosti na věku nižší dávky, které uvádíme zvlášť. Pacienti vyššího věku mohou přípravek užívat stejně jako pacienti středního věku.
Kdy se před zahájením léčby přípravkem PROSPAN musíte poradit s lékařem?
S lékařem se musíte poradit, pokud trpíte nesnášenlivostí fruktózy, pokud jste těhotná anebo kojíte.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky může přípravek PROSPAN působit?
Přípravek PROSPAN se obvykle dobře snáší. Jen vzácně může vyvolat příznaky přecitlivělosti, jako např. vyrážky. Sorbitol, obsažený v přípravku, vzácně může vyvolat průjem.
Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky – i takové, které nejsou v této informaci uvedeny – informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce

Účinky přípravku PROSPAN a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku PROSPAN užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
V současné době případy interakcí s přípravkem PROSPAN nejsou známy.

Dávkování a způsob použití

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte tento návod k použití – jinak Vám přípravek PROSPAN nepřinese plný prospěch!

Jaké množství přípravku PROSPAN máte užívat a jak často? Jak a kdy máte užívat přípravek PROSPAN?
Děti do 1 roku věku užívají 2,5 ml sirupu dvakrát denně (což odpovídá 35 mg Hederae helicis folii extractum siccum)
Děti mezi 1–5 lety věku užívají 2,5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 52,5 mg Hederae helicis folii extractum siccum)
Děti mezi 6–9 lety věku užívají 5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 105 mg Hederae helicis folii extractum siccum)
Dospělí a děti nad 10 let věku užívají 5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 105 mg Hederae helicis folii extractum siccum), v případě potřeby mohou dospělí (při silných potížích či v případě vyšší tělesné váhy) užívat 7,5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 157,5 mg Hederae helicis folii extractum siccum).
Sirup se užívá ráno, v poledne a večer. K odměření dávky použijte, prosím, přiloženou odměrku.

Jak dlouho máte přípravek PROSPAN užívat?
Trvání léčby závisí na typu a závažnosti příznaků, terapie by však měla trvat minimálně týden i při mírnějších zánětech dýchacích cest. Léčba by měla pokračovat ještě 2 až 3 dny po vymizení příznaků, aby se zajistil její úspěch.

Další informace

Upozornění
Pokud by Vaše obtíže přetrvávaly déle než 7 dní nebo pokud by se u Vás vyvinula dušnost, objevila horečka anebo krev či hnis ve vykašlávaném hlenu, poraďte se, prosím, ihned s lékařem.
Co je dobré vědět o řízení motorových vozidel a o obsluze strojů?
Přípravek PROSPAN neovlivňuje schopnost vykonávat tyto činnosti. ** Co máte udělat, když jste omylem vynechal(a) dávku?**
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou dávku; užijte příští obvyklou dávku v další obvyklou dobu.

Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku PROSPAN?
Po požití výrazně vyšších než doporučených dávek, přesahujících trojnásobek doporučené denní dávky, se může vyvinout nevolnost, zvracení a průjem. Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než je doporučená anebo jestliže vyšší dávku léku omylem požilo dítě, vyhledejte lékaře.

Uchovávání Jak se má přípravek PROSPAN uchovávat?
Tento léčivý přípravek nemá žádné zvláštní požadavky na uchovávání.
Jak dlouho můžete uchovávat přípravek PROSPAN po otevření?
Po prvním otevření je přípravek použitelný 3 měsíce.

Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení
1 lahvička se 100 ml sirupu.

Recenze

Hodnocení: 96 %


top