Vbočený palec na noze způsobuje problémy s chůzí. Léčba může být konzervativní i chirurgická

Vbočený palec
Zdroj: Depositphotos

Trápí vás nepříjemná deformace palce u nohy, kvůli které to vypadá, jako by se nakláněl blíže k ostatním prstům? V tom případě se pravděpodobně potýkáte s vbočeným palcem, což je onemocnění, které může způsobit tvorbu otoku, zvětšení kloubu, ale i problémy s chůzí a obouváním. Léčba může být konzervativní, ale v závažnějších případech je obvykle nutné přistoupit k operaci.

Co je vbočený palec?

Zdravě vyvinutý palec u nohy roste směrem dopředu, čímž prodlužuje chodidlo. Vlivem různých faktorů se však může u některých pacientů vyvinout onemocnění označované jako vbočený palec (hallux valgus). Pod tímto názvem se ukrývá deformita přednoží, která způsobuje změnu přirozené osy palce a jeho vychýlení směrem k ostatním prstům na noze.

Lékaři někdy tento zdravotní problém označují také jako valgózní palec, což znamená, že se uchyluje od normální přímé polohy směrem dovnitř, přiklání se ke druhému prstu a dochází k jeho rotaci. Ačkoliv může být vnímání správné pozice palce mezi lidmi odlišné, o vbočeném palci hovoříme ve chvíli, kdy se odchýlí od osy nohy o více než 15 stupňů.

Vbočený palec představuje nevzhledné, ale často i velmi bolestivé onemocnění. Nejprve je patrný otlak na pokožce pokrývající kloub palce, který se postupem času stává stále citlivějším. Později může mít pacient také problémy s ohýbáním palce, a jelikož tlačí na ostatní prsty, deformuje se celá přední část chodidla a dochází k poklesu příčné klenby.

Koho vbočený palec postihuje?

Pokud jde o výskyt onemocnění, vbočený palec trápí zhruba 25 % populace. Četnost případů je s přibývajícím věkem stále vyšší, přičemž mezi nejvíce postižené skupiny obyvatelstva patří ženy ve věku od 40 do 60 let (ale často i mladší). To souvisí hlavně s nošením nevhodné obuvi, ale na vině mohou být i kolísající hladiny hormonů nebo změny pojivových tkání během těhotenství.

Nezřídka se však vbočený palec u pacientů začíná rozvíjet již kolem 20. až 30. roku, týká se samozřejmě také mužské části populace a může nepříjemně zaskočit i některé děti nebo dospívající (jako zděděná odchylka). Svou roli zde ovšem často hraje také volba zaměstnání. U pacientů starších 65 let se přitom tato deformita objevuje až ve 35 % případů.

Jaké má vbočený palec příčiny?

Pacienty často zajímá, co je za vychýlení palce zodpovědné a zda je možné komplikacím nějakým způsobem předejít. Rizikové faktory, které vedou k rozvoji onemocnění, přitom lékaři rozdělují do dvou skupin, a to konkrétně na vnitřní a vnější. Zatímco v prvním případě se jedná o činitele, které jsou vrozené, druhá část zahrnuje faktory, které člověk většinou může vlastním přičiněním ovlivnit.

Vnitřní příčiny

V tomto případě se jedná o faktory, které jsou geneticky podmíněné. Pacient se tedy narodí se vrozenou deformitou, nebo má k této deformitě vrozené dispozice. Důvodem osové odchylky může být například nesprávný poměr délek jednotlivých nártních kostí, nevhodný sklon kloubních ploch nebo také nedostatečná pevnost vazů a svalů, jejichž úkolem je udržovat kostru ve správné pozici.

Pokud někdo z příbuzných trpí deformitou palce, existuje velká pravděpodobnost, že se tento problém rozvine také u dalších členů rodiny. Kromě toho může být vbočený palec také důsledkem různých onemocnění, která mají na svědomí změny měkkých tkání v kostech. Sem patří například revmatoidní artritida či degenerativní onemocnění nervové tkáně.

Vnější příčiny

Také zevní příčiny mohou mít na vznik vbočeného palce velký vliv. Mezi největší problémy se přitom řadí nošení nevhodné obuvi, která způsobuje nerovnoměrné rozložení váhy, přetěžování klenby a neustálé utiskování chodidla. Jedná se především o úzké boty na vysokém podpatku (nejčastěji lodičky) nebo o jinou elegantní obuv, kterou nosí především ženy. Důležitý je ale i způsob obouvání či druh zátěže (například sportovní aktivity).

Dalším rizikovým faktorem je pak neustálé přetěžování nohou, což nejvíce pocítí pracovníci, kteří tráví celý den vestoje a zároveň musí při práci nosit speciální pevnou obuv. Svou roli ovšem hraje také obezita a nárůst tělesné hmotnosti spojený s těhotenstvím. Dále pak může vbočený palec potrápit ženy po porodu, u nichž dochází k uvolnění vazů, kvůli čemuž se noha výrazně mění.

Jaké má vbočený palec příznaky?

Průvodním jevem daného onemocnění je postupné snižování funkce vazů, šlach, kloubních pouzder a svalů v oblasti chodidla i nártu. Pacienti by si zároveň měli uvědomit, že se tyto obtíže netýkají pouze palce u nohy. Změny totiž ve skutečnosti probíhají uvnitř celého přednoží. Vychýlení palce ze správné osy je většinou až jejich důsledkem.

Působení svalů a šlach postupně vtahuje palec do vbočeného postavení a mění se tak jeho osa. Zpočátku vzniká otlak na kůži v okolí kloubu, pokožka hrubne a celá oblast se pak zvětšuje do strany. Později vzniká otok a pacient začíná pociťovat problémy s ohýbáním palce, který tlačí na ostatní prsty, čímž výrazně deformuje přední část chodidla.

Vlivem ochabnutí vazivového a svalového aparátu také dochází k poklesu podélné i příčné klenby. Působení vnitřních faktorů (například špatná pohyblivost či nevhodný tvar první nártní kosti) společně s nesprávným zatěžováním chodidla později může vést k postižení chrupavek a kloubů. Na jejich okrajích pak vznikají bolestivé kostní výrůstky.

Subjektivně se vbočený palec projevuje hlavně bolestí při chůzi nebo při obouvání. Nejcitlivější je vnitřní strana palce v oblasti zduření, kde je pokožka často zarudlá a nateklá. Dochází také ke zduření mazového váčku (burzy). Na základním kloubu postupem času vznikají degenerativní změny, které mohou být spojené i se zánětem, což je velice nepříjemné.

Stádia onemocnění:

  • mírná forma vbočeného palce – nepříliš výrazné vbočení palce, problémy s obouváním společně s pocitem, že jsou boty příliš těsné,
  • středně těžká forma vbočeného palce – tvorba otoku, zarudnutí, zvětšení kloubu u palce na noze, bolest na vnitřní straně chodidla,
  • nejtěžší forma vbočeného palce – výrazné vbočení palce doprovázené neustálou bolestí při nazouvání obuvi, při nošení bot, ale i po jejich vyzutí, neschopnost nazout běžnou obuv, zkřížení vbočeného palce s druhým prstem na postižené noze, trvalé obtíže.

Zpočátku může noha bolet pouze při rozvoji deformity, přičemž poté nepříjemné pocity klidně i na několik let odeznívají. To dává některým pacientům falešnou naději, že se vše ustálilo a zdravotní komplikace není nutné nijak řešit. Nesprávná zátěž kloubů ovšem vede k dalšímu poškození tkáně a problémy o sobě po čase znovu dávají vědět.

Možné komplikace

Vbočený palec na noze není pouze vadou estetickou, ale může pacientům způsobit velmi nepříjemné obtíže, které se často promění v trvalé poškození. V nejhorších případech mohou tyto zdravotní komplikace způsobit rozvoj artrózy a kromě toho někdy vedou až k úplnému zničení postiženého kloubu. V těchto pokročilých stádiích již většinou není možné provést operaci a potíže odstranit.

Diagnostika

Máte-li podezření, že by se u vás mohly rozvinout komplikace spojené s vychýlením palce na noze od přirozené osy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře nebo přímo na ortopeda, který provede potřebná vyšetření a doporučí, jakým způsobem byste měli dále postupovat. To samé pak platí také v případě, že vás vbočený palec již nějakou dobu trápí a způsobuje vám nepříjemné obtíže.

V ordinaci lékař obvykle provede fyzikální vyšetření a chodidlo může důkladně zkontrolovat také za pomoci rentgenového snímku. Následně pacientovi doporučí vhodnou obuv či dlahu a v případě potřeby také předepíše analgetika nebo kortikoidy. Kromě toho může doporučit také návštěvu fyzioterapeuta, který pacienta seznámí se správnými technikami cvičení, nebo přímo operaci.

Léčba vbočeného palce

Ať už pozorujete pouze nevýrazné vbočení palce, nebo vás trápí neustálá bolest při chůzi a obouvání, jistě přemýšlíte, jaká existuje pro vbočený palec léčba. Ta se vždy odvíjí od toho, v jakém stádiu se zrovna onemocnění nachází a jaké obtíže pacientům způsobuje. Pomoci může konzervativní léčba, kam patří například cviky na vbočený palec, ale závažnější případy často vyžadují operativní řešení.

Konzervativní léčba

Jak srovnat vbočený palec bez operace? V rámci konzervativní léčby existuje celá řada různých možností, které může lékař pacientovi doporučit. První z nich je návštěva zkušeného fyzioterapeuta, u kterého nemocný nejprve projde podrobným kineziologickým rozborem funkčních změn držení těla a svalových smyček. Kromě toho se provádí také vyšetření chodidla na podoskopu.

Fyzioterapeut dále postupuje podle toho, jaké změny odhalil, a naučí pacienta, jaké provádět na vbočený palec cviky. Pomocí správného cvičení by mělo dojít k uvolnění měkkých tkání podnoží, mělo by se zlepšit postavení nohy a také držení klenby. Cvičení navíc postupně pomáhá obnovit aktivitu svalů nohy a přednoží.

Velmi často se přitom používá Dornova metoda, což je manuální terapie, která slouží k uvedení kloubů a obratlů zpět do jejich původní (správné) polohy. Kromě toho jsou vhodné také techniky měkkých tkání, dále senzomotorická stimulace, jejímž cílem je zlepšit postavení a klenbu nohy, nebo exteroceptivní stimulace plosky nohy.

Někdy může pomoci na vbočený palec tejpování (kineziotejping), které se používá pro zpevnění dané oblasti. Provádí se pomocí tejpovacích pásek, které by měly udržet palec ve správném postavení. Dojde tak k omezení rozsahu pohybů, které u pacienta vyvolávají nepříjemné obtíže, ale tejpování vbočeného palce zároveň umožní, aby nemocný prováděl správné pohyby ve fyziologickém rozsahu.

Při léčbě vbočeného palce se používají také různé pomůcky. Jedná se především o korektor vbočeného palce, který může pomoci ve chvíli, kdy pacient již pociťuje příznaky začínající deformity, ale ještě nedošlo k výraznému vychýlení z rovné osy. Korektor na vbočený palec nohy je vhodný pro celodenní nošení, přičemž ideální je kombinovat denní a noční bandáž na vbočený palec.

Kromě těchto pomůcek se dají použít také různé ortopedické vložky, náplasti, chrániče kloubu nebo adjustační ponožky na vbočený palec, které prostřednictvím meziprstních oddělovačů zajistí zrychlení krevního oběhu a částečnou regeneraci nohou. Operaci lze předejít také pomocí efektivní aplikace rázové vlny v kombinaci s hloubkovou vibrační masáží.

Ačkoliv ortéza na vbočený palec společně se správným cvičením mohou pomoci, podle studií nicméně konzervativní léčba vede pouze ke zmírnění bolestí a samotnou podstatu problému ani vzniklou deformitu vyřešit nedokáže. Pokud pacientovy obtíže přetrvávají a současná pozice palce mu v běžném životě překáží, je nutné zvolit operativní řešení.

Operace vbočeného palce

Při trvalejších obtížích je nutné poradit se s lékařem ohledně chirurgického zákroku. Vzhledem k celkově špatnému zatížení nohy mívá totiž v pokročilejších stádiích vbočený palec vliv také na postavení kolene, kyčle, pánve i páteře a způsobuje pacientům velké obtíže při chůzi, ale také v klidovém stavu.

Existuje celá řada různých způsobů, jak může vyřešit vbočený palec operace. Dnes se provádí různé typy osteotomií, tedy zákroky, kdy operatér protne kost. Změní se tím postavení kloubních ploch, čímž se upraví také postavení palce, a poté lékař použije osteosyntetický materiál (šrouby, kovové dlahy), kterým novou pozici kloubních ploch dostatečně zajistí. Současně se provádí i plastika kloubního pouzdra či odstranění zbytnělé burzy.

Nejrozšířenější je na našem území pravděpodobně operace metodou Brandes-Keller. Lékař nejprve odstraní část základního článku palce a poté následuje dlahování, aby se kloub i měkké tkáně zahojily ve správném postavení. Noha je ještě několik týdnů až měsíců po operaci bolestivá a oteklá, takže je nutné chodit o berlích. Doporučuje se enzymoterapie, noční dlahování a cvičení. Lékař také může předepsat antirevmatika.

Prevence

Pokud máte strach, že by vbočený palec mohl jednoho dne postihnout i vás, je vhodné zaměřit se na preventivní opatření. V ideálním případě byste se měli vyhnout obuvi s úzkou špičkou a vysokým podpatkům. Pro správnou pozici nohy je důležitá stabilita, a proto je mnohem lepší nosit boty s kulatou a širší špičkou, které jsou volné a bez podpatku. Ideální je přímo zdravotnická obuv.

Dobrým způsobem prevence je také péče o nohy v podobě protahování kloubů palce nebo protahování Achillových šlach i svalů lýtka. Cvičení palců a přednoží by se mělo provádět obden, aby došlo k posílení svalů nohy a zmírnilo se dráždění kloubních ploch. Kromě cvičení mohou pomoci také masáže nebo koupele nohou a doporučuje se i chůze naboso.

Zdroje: fyzioklinika.cz, dentimedshop.cz, euc.cz

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top