Dornova metoda pomůže při skolióze nebo různých bolestech. Jak funguje?

Dornova metoda

Trápí vás nepříjemné bolesti zad, kyčlí, ramen či zápěstí? Potýkáte se s vybočeným palcem, bolestmi hlavy či křečovými žílami? Nebo se snad u vás projevila skolióza? V tom případě by mohla pomoci Dornova metoda, což je jemná manuální terapie, která mobilizuje klouby a páteř za aktivní účasti pacienta.

Co je Dornova metoda?

Pod názvem Dornova metoda se ukrývá jemná manuální terapie, při které dochází k uvedení kloubů a obratlů zpět do správné polohy. To se děje pomocí volných a přirozených pohybů ošetřovaného prováděných dle instrukcí terapeuta, který zároveň působí tlakem přímo v místě vykloubení. Nikdy ovšem není překročen práh bolesti, díky čemuž je tato metoda zcela bezpečná.

Prostřednictvím tlaku terapeutova palce na obratle se uvolňují blokády v tkáních a toku energie. U pacientů pak dochází k uvolnění fyzický i psychických bloků, které jsou příčinou různých tělesných obtíží, jako je nedostatečné zásobení živinami nebo váznoucí detoxikace v orgánech, tkáních a buňkách. Jedná se přitom o metodu celostní, jejíž účinek by se měl projevit v různých rovinách.

Na rozdíl od některých metod používaných v rámci chiropraxe je Dornova metoda velice šetrná. Nápravu totiž terapeut nezjednává i za cenu šoku či mikrotraumat ve svalech, vazech a kostech, k nimž dochází při prudkých pohybech používaných právě v chiropraxi. Naopak se přirozeným a volným pohybem obchází svalová obrana a jemným tlakem se vše vrací do správné polohy bez nežádoucích vedlejších účinků.

Kdo Dornovu metodu vymyslel?

Dornova metoda je samozřejmě pojmenována po svém objeviteli, kterým byl majitel pily v německém městečku Lautrach jménem Dieter Dorn. Tomu se při nadzvedávání těžkého kmene povedlo poranit si páteř, kvůli čemuž se již nemohl normálně narovnat. Od potíží mu nicméně pomohl starý sedlák, o kterém se říkalo, že dokáže léčit různé neduhy.

Dorna tato rychlá pomoc a její efektivita natolik ohromila, že se rozhodl ji sám naučit. Ačkoliv sedlák zemřel dříve, než mu stihl své vědomosti předat, díky své píli a schopnostem Dorn dále rozvíjel toto umění. Postupem času se pak přímo od něj nebo od jeho žáků naučily Dornovu metodu stovky lidí, což pomohlo rozšířit tento způsob terapie do světa, aby pomáhal všem.

Co zapříčiňuje nesprávnou polohu obratlů?

Příčinou nesprávných poloh obratlů mohou být nejrůznější fyzické obtíže, kam patří například výrony vzniklé při sportu nebo vlivem různých nehod a úrazů, ale také rozdílná délka dolních končetin nebo třeba zkrácení svalů. Na vině však údajně mohou být také citové problémy pacienta, a proto je dobré, že se Dornova metoda soustředí jak na fyzické, tak i na psychické blokády.

Dornova metoda a bolest

Při napravování sice může pacient cítit bolest, ale terapeut by měl vždy respektovat zásadu, že může zajít maximálně na práh bolesti. Mírně nepříjemné pocity způsobené tlakem ruky nebo palce přitom rychle mizí a bolest, s níž člověk na ošetření přišel, po úspěšném zákroku postupně vyprchává. Navíc může být ošetřen prakticky každý, kdo je alespoň trochu mobilní.

Indikace Dornovy metody

Zajímá vás, v jakých případech je toto ošetření vhodné a může ulevit od potíží? Dornova metoda pracuje primárně s biomechanikou kloubů, snaží se vyrovnat celkovou statiku a dynamiku těla a zároveň se pokouší nalézt příčiny problémů, s nimiž se pacienti potýkají. Zaměřuje se pak hlavně na zdravotní obtíže, které souvisí s pohybovým aparátem. Napravit může například tyto obtíže:

Kromě výše zmíněných obtíží je Dornova metoda dobrým pomocníkem také v dalších situacích. Může například zmírnit problémy s koncentrací, odstraňuje šumění v uších a pomáhá při závratích. Kromě toho ve formě pravidelného ošetření celého těla představuje vhodnou prevenci, která vlivem správného usazení kostí v kloubech napomáhá předcházet předčasnému opotřebení chrupavek či meziobratlových plotének.

Zatímco při ošetření dospělých může Dornova metoda ulevit od různých druhů bolesti, v případě mladších pacientů někdy vyžaduje Dornovu metodu skolióza. Terapie je vhodná hlavně pro děti a osoby, u nichž ještě není skolióza fixovaná. Vždy je ovšem nutné myslet na to, že takové případy vyžadují trpělivost a dlouhodobou spolupráci.

Mezi další problémy, při jejichž řešení může Dornova metoda pomoci, patří také neplodnost nebo neschopnost dítě donosit. V případě neplodných žen totiž terapeuti často zaznamenávají chybné postavení křížové kosti, kostrče a pánve, což následně vede k blokádě křížokyčelního skloubení.

Kontraindikace Dornovy metody

Existují ovšem i situace, kdy se Dornova metoda neprovádí, jelikož by to mohlo pacientovi spíše ublížit než pomoci od potíží. Jaké situace a zdravotní problémy tedy představují kontraindikaci tohoto ošetření?

 • Bechtěrevova nemoc,
 • osteoporóza v pokročilém stádiu,
 • akutní zánět (ošetření možné až po jeho odeznění),
 • zlomeniny (ošetření možné až po úplném zahojení),
 • vyhřezlá ploténka (Dornova metoda až po odeznění akutního stavu),
 • artróza 4. stupně, u 3. stupně pak jedině s omezením,
 • revmatoidní artritida (s omezením),
 • operace plotének a kloubů (nejdříve 4 týdny po zákroku),
 • oblasti, kde je umělý kloub, obratel nebo poškozená ploténka,
 • úraz nebo pád (nejdříve 6 týdnů po zranění),
 • rakovina (během ozařování či chemoterapie),
 • těhotenství (pouze srovnání délky končetin).

Jak probíhá ošetření?

V praxi se většinou při prvních dvou návštěvách u terapeuta provádí komplexní vyšetření následované ošetřením kloubů a páteře, což trvá zhruba dvě hodiny. Je přitom nutné dodržovat správný postup, jelikož nelze okamžitě ošetřit vybočené obratle bez předchozí korekce délky končetin a vyrotované pánve.

Celý proces má fyzioterapeutický charakter a vyžaduje aktivní zapojení pacienta. Chvíli se pracuje na masérském lehátku, poté vsedě, vestoje či za pohybu. Veškeré používané techniky se pak v průběhu terapie různě kombinují podle toho, co daná situace vyžaduje. Kromě samotného ošetření je dobré také zhodnotit chůzi, pohybové stereotypy, držení těla a symetričnost svalů konkrétního pacienta.

Terapeut se poté zaměří na to, zda se u pacienta projevil rozdíl v délce končetin a případně provede vhodnou korekci. Pacient přitom leží na zádech, pohybuje nohou dle instrukcí a terapeut délku nohou upravuje pomocí ručníku (ručníková metoda). Poté věnuje svou pozornost kloubům kolenním, hlezenním a kyčelním a může zároveň napravit také zánártní kůstky nebo články prstů.

Následuje srovnání pánve, kdy se terapeut soustředí na výši lopat pánevních, předozadní posun (SI skloubení), posun kosti křížové, vyrotování pánve do skrutu a srovnání kostrče. Dále je na místě vyšetření všech segmentů páteře, kontrola vybočených či zapadlých obratlů v křížové a bederní oblasti pomocí palcového hmatu a také prozkoumání obratlů v hrudní a krční oblasti.

Náprava obratlů se vždy provádí za pomoci aktivního pohybu pacienta. Jakmile terapeut odhalí, na kterou stranu je obratel vychýlený, ošetřovaný volným kyvadlovým pohybem houpe protější rukou či nohou dopředu a dozadu. Terapeut pak vyvine jemný protitlak na příslušný obratel a ten následně sám přeskočí na správné místo.

Kromě toho se pak provádí také usazení ramenního a loketního kloubu, záprstních kůstek a eventuálně také jednotlivých článků prstů na rukou. Po uvedení obratle nebo kloubu na správné místo terapeut danou oblast jemně hladí oběma rukama směrem ke kostrči nebo od těla k periferním částem končetin. Tím podpoří pohyb uvolněné energie v těle.

Breussova masáž

Kromě toho, že zahrnuje Dornova metoda cviky pro uvedení kloubů a obratlů zpět do správné polohy, může být terapie doplněna také o Breussovu masáž. Jedná se o relaxační a uvolňující techniku, při které terapeut využívá třezalkový olej. Ten proniká hluboko do tkání a napomáhá při regeneraci meziobratlových plotének.

Breussova masáž je pojmenovaná podle svého tvůrce, kterým byl Rudolf Breuss z Rakouska. Kromě toho, že se využívá jako zakončení celé terapie, se dá aplikovat i na začátku, pokud je nutné nejprve uvolnit napjaté svalstvo. Terapeut přitom provádí jemné tahy přes páteř a meridián močového měchýře, což vede k uvolnění energetických bloků a zároveň snižuje napětí.

Možné obtíže po ošetření Dornovou metodou:

 • průjem,
 • zvracení,
 • bolesti svalů,
 • bolesti hlavy,
 • praskání v kloubech,
 • pocit nerovného stání,
 • vyhrocení emocí (deprese, euforie),
 • přechodné zhoršení obtíží,
 • přechodný rozvoj nových obtíží.

Počet aplikací Dornovy metody

Jak často je nutné Dornovu metodu opakovat? Četnost ošetřování je vždy individuální, přičemž záleží na součinnosti pacienta s terapeutem, ale také na mnoha dalších faktorech. Ve většině případů nicméně stačí jedno nebo dvě komplexní ošetření, po nichž se organismu výrazně uleví. Pokud je situace závažnější, provádějí se ošetření 1-2krát týdně, a to klidně i po dobu několika měsíců.

Po ošetření Dornovou metodou je vždy nutné řídit se doporučením terapeuta a provádět jednoduché cvičení, které pomůže udržet správné postavení kloubů, aby si mohl organismus na novou situaci zvyknout. Proto terapeut naučí pacienta některé cviky, které může dělat samostatně, než přijde na další ošetření nebo na kontrolu.

Bezprostředně po ošetření je ovšem nutné dbát také na další pokyny terapeuta. Pacienti by se měli vyvarovat škodlivých návyků, jako je křížení nohou při sezení. Ideální je po dobu tří dnů omezit jakoukoliv fyzickou zátěž a zároveň zvýšit příjem tekutin, aby bylo možné uvolněné nečistoty a usazeniny z kloubů a vazů lépe vyloučit.

Dornova metoda představuje jednoduchý a efektivní způsob, jak pomoci pacientům při nejrůznějších obtížích. Důležitá je však hlavně jejich spolupráce s terapeutem. Ošetřovaní by si proto měli být jasně vědomi toho, že za svůj zdravotní stav sami nesou zodpovědnost. Aby mohli dosáhnout trvalého zlepšení, měli by proto lépe poznat své tělo a případně změnit své pohybové návyky či vzorce.

Zdroje: fyzioklinika.cz, masaze-rehabilitace-praha.cz, dornovametodazlin.cz

Co je Dornova metoda?

Jedná se o druh jemné manuální terapie, která slouží k uvedení kloubů a obratlů zpět do správné polohy. To se děje pomocí volných a přirozených pohybů, které pacient provádí na základě instrukcí terapeuta, jenž zároveň působí tlakem přímo v místě vykloubení. Díky tomu může uvolnit blokády v tkáních a toku energie, což ošetřovanému výrazně uleví od bolesti.

V jakých případech se používá Dornova metoda?

Dornova metoda pracuje hlavně s biomechanikou kloubů, vyrovnává celkovou statiku a dynamiku těla a zároveň hledá příčiny problémů, které pacienty trápí. Mezi obtíže, při nichž se Dornova metoda používá, patří například rozdílná délka končetin, vybočený palec, patní ostruhy, skolióza, bolest zad, ramen, kyčlí, kolen, loktů a zápěstí, ischiatické bolesti, migrény, poruchy citlivosti, křečové žíly a otoky, chronické střevní a žaludeční potíže, vysoký krevní tlak, krátkozrakost nebo srdeční arytmie.

Kdy není možné Dornovu metodu použít?

V některých situacích by mohla Dornova metoda pacientům spíše ublížit než jim pomoci od potíží. Proto se neprovádí, pokud člověka trápí Bechtěrevova nemoc, osteoporóza v pokročilém stádiu, akutní zánět, akutní stav při vyhřeznutí ploténky, revmatoidní artritida, artróza 4. stupně či nepříjemná zlomenina. Také není možné k této terapii přistoupit ihned po operaci plotének a kloubů, pokud došlo k úrazu nebo pádu, pokud pacient právě podstupuje chemoterapii či ozařování nebo pokud je pacientka těhotná.

Jak probíhá ošetření Dornovou metodou?

V praxi se většinou provádí komplexní vyšetření následované ošetřením kloubů a páteře. Terapeut nejprve zkontroluje pacientův stav a zaměří se na rozdíl v délce končetin. Poté se věnuje kloubům kolenním, hlezenním a kyčelním, ale může také napravit zánártní kůstky a články prstů na nohou. Následuje srovnání pánve, kontrola vybočených či zapadlých obratlů a jejich náprava. Kromě toho může terapeut provést také usazení ramenního a loketního kloubu, záprstních kůstek nebo článků prstů na rukou a terapie může být zároveň doplněna o Breussovu masáž.


Napsat komentář

Your email address will not be published.

top