Vysoký krevní tlak může být velice nebezpečný. Jak ho poznáte?

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze představuje jedno z nejčastějších onemocnění kardiovaskulárního systému. Na jeho vznik může mít vliv mnoho příčin včetně špatného životního stylu. Lidé někdy dokonce této nemoci říkají tichý zabiják, protože spousta pacientů odhalí problém až při náhodné kontrole u lékaře. Základem úspěšné léčby je přitom právě včasná diagnostika.

Krevní tlak a jeho měření

Pod pojmem krevní tlak se ukrývá síla, prostřednictvím které působí protékající krev na stěny tepen. Důležitou roli zde přitom hraje srdce, které plní úkol krevní pumpy a díky svému pulzování rozhání krev do všech částí lidského těla. Hodnota krevního tlaku se pak v různých částech oběhu může lišit, přičemž nejvyšší bývá ve velkých artériích a nejnižší naopak na periferii.

K naměření správných hodnot krevního tlaku slouží tlakoměry, které se soustředí na dva různé údaje. Prvním z nich je horní tlak neboli systolický krevní tlak, který se měří v momentě stahu srdce. Druhým je spodní tlak neboli diastolický krevní tlak, jenž se zaznamenává ve chvíli, kdy se srdeční sval mezi jednotlivými stahy uvolňuje.

Co je vysoký tlak?

Síla, kterou krev působí na stěny tepen, musí být dostatečně velká, aby bylo možné rozvést kyslík po celém těle. Zároveň by však neměla být příliš silná, protože jinak by mohlo dojít k poškození srdce, mozku a dalších orgánů. Je přitom zcela normální, že člověku krevní tlak čas od času kolísá. Pokud ovšem neustále stoupá k vyšším hodnotám, hovoříme o stavu, kterému se odborně říká vysoký krevní tlak nebo také hypertenze.

Vysoký krevní tlak patří mezi civilizační choroby, což konkrétně znamená, že se jedná o nemoc, která se častěji vyskytuje ve vyspělých zemích a je důsledkem moderního městského životního stylu. Sám člověk má tedy na rozvoji obtíží velký podíl, přičemž na vině může být například konzumace nevhodných potravin, kouření, zvýšený příjem alkoholu, stres či nedostatek pohybu.

Hodnoty krevního tlaku

Výsledná hodnota krevního tlaku, jež lékaře zajímá, se skládá ze dvou různých čísel, která jsou navzájem oddělená prostřednictvím lomítka. Vyšší číslo (první hodnota) vyjadřuje systolický tlak, nižší číslo (druhá hodnota) naopak diastolický tlak. Naměřené hodnoty se přitom udávají v torrech či mmHg, což je milimetr rtuťového sloupce.

Systolický i diastolický tlak jsou tedy důležitými indikátory správné funkce krevního oběhu a dobrého zdravotního stavu konkrétního pacienta. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) lze přitom krevní tlak v případě dospělého člověka posuzovat právě na základě těchto dvou hodnot, a to následujícím způsobem.

Tabulka: Hodnoty krevního tlaku (podle SZÚ)

Druh krevního tlaku Systolický tlak (mmHg) Diastolický tlak (mmHg)
Nízký krevní tlak (hypotenze) < 100 < 70
Optimální krevní tlak 100-119 70-79
Normální krevní tlak 120-129 80-84
Zvýšený krevní tlak 130-139 85-89
Vysoký krevní tlak (hypertenze) > 140 > 90

Pacienty, kteří mají podezření, že je s jejich tlakem něco v nepořádku, často zajímá hlavně to, jaký je ideální krevní tlak a kdy je naopak nutné zpozornět, začít situaci řešit a vyhledat lékaře. Jednoznačně určit, jaký je normální tlak ovšem může být problematické. V úvahu je totiž nutné vzít několik různých kritérií.

Obecně se jako správná hodnota udává 120/80 mmHg, ale to platí pouze pro zdravého dospělého člověka. U malých pacientů by toto číslo mohlo být spíše signálem velkých zdravotních obtíží. Právě proto je nutné hodnotit optimální tlak podle věku, ale i vzhledem k jiným chorobám, kterými pacient trpí.

Tabulka: Krevní tlak podle věku

Nízký tlak Optimální tlak Vysoký tlak
Kojenec  < 80/45  80/45  > 85/50
Dítě  <110/70  110/70  > 120/80
Muž  <100/60  120/80  > 140/90
Žena  <100/70  120/80  > 140/90
Dospělý s ledvinovým onemocnění  <110/60  110/80  > 120/80
Dospělý s cukrovkou  <110/60  130/80  > 130/80

Kolísavý krevní tlak

Drobné odchylky krevního tlaku v průběhu dne a noci bývají zcela normální, přičemž svůj vliv může mít také psychický stav daného jedince nebo zvýšená fyzická zátěž. Pokud se ovšem hodnota mění s každým novým měřením, a to bez zjevné příčiny, lékaři hovoří o kolísavém krevním tlaku. Ten nejčastěji trápí labilní osoby, které nemají dostatek pohybu. Kolísavý krevní tlak se ale může objevit také vlivem genetických predispozic.

Jaké má vysoký krevní tlak příčiny?

Nemocné často zajímá, co způsobuje vysoký tlak a zda je možné těmto komplikacím nějakým způsobem předcházet. Z výše umístěných tabulek je přitom patrné, že hodnotu krevního tlaku jistým způsobem ovlivňuje pohlaví a věk pacienta. Svou roli ovšem hraje i dědičnost. Dítě rodičů, které trápí zvýšený tlak, proto bude náchylnější k budoucímu rozvoji stejných obtíží.

Jelikož tento zdravotní problém patří mezi civilizační choroby a souvisí se zdravou životosprávou, je jasné, že některé příčiny vysokého tlaku člověk může sám ovlivnit. Mezi rizikové faktory, které zvyšují šance na výskyt obtíží spojených s vysokým tlakem, se řadí například:

 • konzumace nezdravých pokrmů,
 • zvýšený příjem alkoholu,
 • kouření,
 • obezita,
 • chronický stres,
 • nedostatek pohybu,
 • sedavý způsob života,
 • syndrom spánkové apnoe,
 • onemocnění ledvin nebo cukrovka.

Jednoznačnou příčinu vysokého krevního tlaku se lékařům podaří identifikovat jen málokdy. Pravděpodobně se totiž jedná o kombinaci většího množství faktorů, přičemž někdy se neprokáže ani jeden z výše zmíněných činitelů.

Jaké má vysoký tlak příznaky?

Často se stává, že se v počátcích nemocný vyšším krevním tlakem příliš nezabývá, protože se cítí zdravý a nic ho neomezuje, ani když ví, jaké má jeho krevní tlak hodnoty. To je však na vysokém tlaku zrádné. Pokud pacient včas nezahájí vhodnou léčbu, nemoc se může dále rozvíjet a způsobuje další zdravotní komplikace.

Příznaky vysokého tlaku:

Zatímco někdy mohou být projevy vysokého tlaku na první pohled zjevné, jindy se jedná spíše o nespecifické symptomy, které si pacient s tímto zdravotním problémem nespojí. Typickým příkladem jsou časté bolesti hlavy. U některých pacientů se pak vysoký krevní tlak může hned napoprvé projevit závažnými obtížemi, jako je infarkt myokardu nebo mozková příhoda.

Jaký máte tlak?

Možné komplikace

Kromě toho, že vysoký krevní tlak způsobuje pacientům celou řadu nepříjemných obtíží, může být také jedním z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj dalších onemocnění. Sem patří například:

 • demence,
 • mozkové příhody,
 • ischemická choroba srdeční,
 • ateroskleróza tepen dolních končetin,
 • zrakové poruchy,
 • erektilní dysfunkce.

Diagnostika

Důležité je vědět, jak poznat vysoký tlak, aby bylo možné co nejrychleji začít s terapií. K diagnostice vysokého tlaku slouží tonometr (tlakoměr), který může být jak rtuťový, tak i digitální. Pro potvrzení hypertenze se pak provádí také vyšetření krve, moči a očního pozadí. Existuje-li podezření na další zdravotní komplikace, je možné přistoupit i k jiným testům, jako je:

 • CT,
 • echokardiografie,
 • sonografie,
 • magnetická rezonance,
 • zátěžová ergometrie.

Léčba vysokého krevního tlaku

Jak snížit hodnoty tlaku, aby byly opět v normálu? Pokud jde o vhodnou léčbu, zpravidla zahrnuje užívání medikamentů a změnu životního stylu. Farmakoterapie využívá především několik skupin antihypertenziv, která se u pacientů většinou kombinují podle jejich individuálního stavu. Jedná se například o:

 • diuretika,
 • betablokátory,
 • inhibitory ACE,
 • sartany,
 • blokátory kalciových kanálů,
 • centrálně působící antihypertenziva.

Další významnou součástí léčby je samozřejmě změna životního stylu, a to obzvlášť ve chvíli, kdy je tento faktor jedním ze spouštěčů vysokého krevního tlaku. Pacienti by si také měli uvědomit, že léčba těchto komplikací představuje běh na dlouhou trať a neměli by ji přerušovat ani ve chvíli, kdy se hodnoty krevního tlaku vrátí do normálu.

Pokud vás trápí vysoký krevní tlak, důležité je zaměřit se na životosprávu. Jedinou vhodnou prevencí, kterou je možné těmto komplikacím předcházet, je totiž dodržování doporučených režimových opatření. Jak si můžete pomoci sami?

 • Buďte fyzicky aktivní a pravidelně sportujte.
 • Jezte vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály.
 • Omezte solení, konzumaci polotovarů a nákupy ve fastfoodech.
 • Udržujte optimální body mass index (BMI).
 • Pokuste se vyhnout stresovým faktorům.
 • Omezte konzumaci alkoholu a vyhněte se kouření.

Vysoký krevní tlak je možné alespoň částečně řešit pomocí snížení tělesné hmotnosti. Každý kilogram navíc může totiž hodnotu tlaku výrazně ovlivnit. Pravidelně cvičte, choďte na procházky. Zařaďte do vašeho jídelníčku větší porce ovoce, zeleniny a nízkotučné mléčné výrobky. Tím snížíte množství soli a tuků ve vašem těle.

Jak na vysoký krevní tlak

Do jídelníčku je vhodné zařadit hlavně hořčík a vápník. Vápník je v tomto případě nezbytný pro správnou funkci svalů a působí velmi dobře na srdce a cévy. Pokud máme vápníku v těle nedostatek, organismus si ho bere tam, kde je uložený, tedy povětšinou z kostí. Ideální denní dávka vápníku je kolem 800 mg denně. Pro lepší vstřebávání je vhodné dávku vápníku rozdělit. Například ve 100 g vařené brokolici je polovina denní dávky vápníku pro dospělého.

Hořčík napomáhá k uvolňování svalů, které řídí cévy a vedou tak k lepšímu proudění krve. Zároveň udržuje rovnováhu mezi sodíkem a draslíkem, a to má velký význam pro hodnotu krevního tlaku. Nejlepším zdrojem tohoto minerálu jsou přitom ořechy a luštěniny, můžete ho zakoupit ale i ve formě tablet, jako jsou například Non Salt tablety.

Česnek má schopnost rozšiřovat cévy a zlepšuje krevní oběh. Již stavitelé pyramid používali česnek k tomu, aby byli silní a vytrvalí. Lidé často trpí při větším množství užívání česneku poruchami trávení, proto je možné využívat doplňky jako jsou například Česnekové kapky.

Vyzkoušejte také hloh, který zvyšuje srdeční energii, a tím pádem i funkci srdce. Jeho úkolem je rozšiřovat tepny a tok krve. Formy, ve kterých můžete zakoupit hloh, jsou různé, a to od prášku přes tablety až po čaj na vysoký tlak. Vhodnými doplňky stravy jsou i kapky na vysoký krevní tlak – FYTOS.

Léčbu vysokého tlaku můžete též podpořit užíváním léků a doplňků stravy, jako jsou například tablety Walmark OptiTensin, Pharma Bion, či Koenzym Q10.

Jaké hodnoty krevního tlaku se považují za vysoké?

Ačkoliv se za normální tlak často považuje hodnota 120/80 mmHg, je nutné brát v potaz, že to platí pro dospělého zdravého člověka. U dětí a lidí trpících cukrovkou či onemocněním ledvin se to může výrazně lišit. Za vysoký krevní tlak pak lékaři u dospělých pacientů považují hodnoty vyšší než 140/90, v případě kojenců jsou to však čísla vyšší než 85/50 a u malých dětí hodnoty nad 120/80.

Jaké má vysoký krevní tlak příčiny?

Za rozvoj vysokého krevního tlaku mohou být zodpovědné různé rizikové faktory, přičemž nejčastěji se jedná o jejich kombinaci. Svou roli často hraje dědičnost a na vině může být také konzumace nezdravých pokrmů, zvýšený příjem alkoholu, kouření, obezita, chronický stres, nedostatek pohybu, syndrom spánkové apnoe nebo třeba onemocnění ledvin a cukrovka.

Jaké jsou příznaky vysokého tlaku?

Vysoký krevní tlak se zprvu manifestuje spíše nenápadně. Mohou se dostavit například bolesti hlavy a závratě, ale mezi časté komplikace patří také únava, dušnost, bušení srdce, pocit tlaku na hrudi, problémy se spánkem, otoky končetin, hučení v uších, krvácení z nosu nebo poruchy vidění. Někdy pak může vysoký krevní tlak u pacientů vyvolat infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu.

Co pomáhá na vysoký krevní tlak?

Léčba vysokého krevního tlaku obvykle spočívá v užívání medikamentů a změně životního stylu. Léky se většinou kombinují, přičemž nejčastěji jde o diuretika, betablokátory, inhibitory ACE, sartany, blokátory kalciových kanálů nebo centrálně působící antihypertenziva. Dále je nutné dbát na zdravý životní styl, být fyzicky aktivní, konzumovat vyváženou stravu, omezit konzumaci alkoholu, vyhýbat se kouření a udržovat stres na minimu.

240 comments

 • mam tlak 159-79 nevim jestli stym nekam mam jit

  • Určitě běžte!

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   určitě doporučuji si nechat tlak v klidu přeměřit u praktického lékaře. Podle výsledku bude rozhodnuto o potřebě léčby.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Zdenko,

   určitě navštivte svého praktického lékaře k přeměření tlaku, ev. další terapii.

 • BOHUSLAV KOČKA /

  mám tlak 174/94,co to znamená?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Kočko,

   tyto naměřené hodnoty znamenají, že trpíte středně těžkou hypertenzí. Určitě Vám doporučujeme navštívit Vašeho praktického lékaře, nelečený vysoký tlak může vést k pozdějším komplikacím, např. selhání srdce, onemocnění ledvin a další.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Jolana demeterova /

    Dobry den mam bolesti hlavy us tyzde mam tlak 160 na 109 mozete mi poradit prosim

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     následující den navštivte lékaře k přeměření tlaku a nasazení terapie. Pravděpodobně máte hypertenzi – vysoký krevní tlak.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   jedná se o hypertenzi neboli vysoký krevní tlak. Záleží, za jakých podmínek byl tlak měřen, proto doporučuji návštěvu praktického lékaře, který diagnózu potvrdí či vyvrátí, popř. doporučí léčbu.

   • Jan Hämerle /

    Lékař se s Vámi ani nebaví,natož aby Vám odpověděl na mobíl,to je můj příklad.

   • Dobrý den, mam tk 132/86 je to v pohodě ? Děkuji za odpověď

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den, Adélo,

     je to na horní hranici normy. Pokud máte doma tlakoměr, tak si pravidelně klidový tlak kontrolujte.

 • Monika Šimončičová /

  Chci se zeptat už delší dobu mi je na omdlení,když se zvednu ze židle zatočí se mi hlava 🙁 mam tlak od 131-141/89 nevím čím to je možná váhou ale vždy jsem mívala nízký tlak a hubená jsem nikdy nebyla 🙁 Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Šimončičová,

   pravděpodobně se jedná o tzv. Ortostatickou hypotenzi, kdy rychlou změnou polohy tělo není dostatečně rychle schopno regulovat přívod krve do mozku. Příčin může být mnoho, např. neléčeným diabetem nebo některými léky. Doporučujeme pomalu vstávat z postele, aby nedošlo ke zranění. Váš krevní tlak se zdá být v pořádku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Dobrý den mám tlak 165 na 115 co myslíte?

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     pokud tento tlak opakovaně naměříte v klidu, jedná se o hypertenzi. Následující den zajděte k praktickému lékaři k dovyšetření a nasazení terapie.

     • Eliska /

      Prosím vas mám tlak 140/98co s tím. A to byl změřen v klidu .

     • MUDr. Thai Bao Han /

      Dobrý den,

      pokud jste opakovaně v klidu naměřila hodnoty nad 140/90 mmHg, doporučuji navštívit praktického lékaře k dovyšetření, např. 24hod měření kravního tlaku, vyšetření krve, moči, …
      Dle výsledků další vyšetření, např. kardiologické, sonografické vyšetření břicha, oční vyšetření atd.
      Více vám vysvětli váš praktický lékař.

 • Mám momentálně tlak 171/99,tep 64.
  Častokrát mám spodní přes 100.Dnes po probuzení jsem měla vysoký i tep 166/105 tep 91.Jsem po infarktu a beru na tlak prášky.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Moravcová,

   pravděpodobně trpíte středně závažnou hypertenzí.Je dobře, že jste sledována lékařem a berete pravidelně léky. Doporučujeme navíc redukci váhy a změnu svého jídelníčku – zařadit více ovoce a zeleniny, méně solit.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Dobrý den, když si měřím tlak doma, tak mam okolo 120/70, ale když jdu k doktorovi, tak mam cca150/70 i víc. Zkoušel jsem doma i jiný měřič, tak tím to není. Když mi doktor dal měřič na 24 hodin, tak jsem ho měl vysoký pořád, protože už jsem z toho tak ve stresu, že před měřením se mi vždycky rozbuší srdce a tlak i tep mam vysoko, i přes noc mě to pokaždé vzbudilo. Už mi chtějí dávat prášky na tlak, atd, ale já vím, že vysoký tlak mám jen u doktora. Byl jsem i na ergometrii a vše ok. Zkoušel i čaje, atd…(Jsem silový sportovec)
   Nemáte nějakou radu? Díky

   • Redakce Zdraví.Euro.cz /

    Dobrý den, Michale,

    o svém zdraví si můžete svobodně rozhodovat sám, můžete klidně hypertenzní léčbu odmítnout. Připomíname ale, že vysoký krevní tlak nebolí a pacienti ho většinou pocítí až ve formě různých komplikací. Předpokládáme, že lékařský tonometr je přesnější něž ten domací, ale uznáváme, že měření tlaku u lékaře může být více stresující než doma. Je potřeba být před měřením alespoň 15 min v klid a měření klidně 3x zopakovat. Pokud je hypertenze potvrzená holterovským monitorováním, myslíme, že léčba je v tomto případě adekvátní, protože neléčená hypertenze je zásádní nemoc ovlivňující vás do budoucna.

    Redakce Zdraví.euro.cz

    • Dobrý den dneska jsem byla u doktory říkala jsem jí že jsem unavená navalí do obličeje a změřila mi tlak měla jsem 129/95 neřešila to že je to počasím vždycky ten spodní tlak je 88-95 mám strach mám dva syny aby se něco nestalo vždy jsem míval tlama nižší děkuji za odpoved

     • MUDr. Thai Bao Han /

      Dobrý den,

      tlak je dobré opakovaně změřit v domácích podmínkách bez stresu, po 15 min klidu. Pokud bude opakovaně dolní tlak přes 90 mmHg, doporučuji navštívit kardiologa.

  • Ještě doplním, že stravu mám kvalitní a vyváženou, měřím 188, vážím 100-103kg a tuk mám pod 12%

 • Můj tlak byl vždy v norme,poslednì mereni 140/100

  • Co dělat, když mám tlak 216/130 . To už je asi průser. Mám lehkou cukrovkou. Ale cítím se fit. Je mi 50 meřím 184 a váha je 96. Děkuji za odpověď.

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    tlak měřte po 15min klidu a opakovaně…. Vaše naměřené hodnoty jsou ale opravdu vysoké, raději běžte k praktickému lékaři k dalšímu vyšetření a vemte s sebou vzorek moči (24hod monitorace tlaku), případně vás odešle rovnou ke kardiologovi (EKG, ECHO)

 • Já mám tlak 131-90 je mi 15 let zjistil mi to doktor

 • Beru leky na vysoky tlak a je to k nicemu mam ho stale vysoky 150/90 kolikrat mi pres den vystoupi az na 170 take nevim co s tim

  • Co dělat, když mám tlak 216/130 . To už je asi průser. Mám lehkou cukrovkou. Ale cítím se fit. Je mi 50 meřím 184 a váha je 96. Děkuji za odpověď.

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    to jsou opravdu vysoké hodnoty, nechte se vyšetřit u praktického lékaře k dovyšetření a nastavení terapie. Dále je vhodné i oční vyšetření.

  • Nějakou dobu mám 162/110

 • Můj tlak je 155/140 tepů kolem 100 většinou pořád stejné. Je mi 38 let 165 cm a váha 73… Mám bušení srdce, točí se mi hlava, nespím, omdlívám. Nekouřím, nepiju. Jsem na mateřské dovolené a žiju v permanentním stresu.

  • Lucie Petričáková /

   Dobrý den dnes jsem si namerila rano a vecer tlak 196/100 rano 186/98 vecer,bolí mě hlava a jsem strašně unavená

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    navštivte svého praktického lékaře k dalšímu vyšetření a případnému nastavení antihypertenzivní léčby.

 • Dnes, při preventivní kontrole tlak 154/104, tep 93. Užívám léky na vysoký krevní tlak, ale paní doktorka se mě jen zeptala, v kolik hodin jsem léky užila. Bylo to cca 2 hodiny před měřením. A? Nic. Tož tak, zřejmě pozdější nástup účinku…:-)

  • A podotýkám, že ačkoliv jsem starší – 60 roků, jsem velmi štíhlá (49 kg při výšce 166 cm) a mám dostatek pohybu. Mám ovšem také genetickou zátěž, maminka zemřela v 68 letech na infarkt. Tak co s tím?

   • Redakce Zdraví.Euro.cz /

    Dobrý den, paní Gabrielo,

    pokud máte v rodinné anamnéze infarkt, určitě to neberte na lehkou váhu. Je třeba zařadit do svého života vyváženou zdravou stravu a nekouřit. Na hypertenzi je potřeba brát léky dle doporučeni lékaře, protože neléčená hypertenze je jedním z rizikových faktorů vzniku infarktu.

    Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Prosím, je normální, že mám tlak 112/92? Tedy vyšší jen spodní tlak? Myslela jsem, že pokud má někdo vysoký tlak, jsou vyšší obě hodnoty. Děkuji.

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     možné to je, navíc vyšší spodní tlak je závažnější. Následující den se nechte vyšetřit u praktického lékaře.

 • Svobodová /

  Dobrý den, mám jednu ledvinu,tlak 220/130, lékaři si nevědí rady může to být tou ledvinou?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Svobodová,

   bohužel kvůli neznalosti Vaší celé anamnézy nemůžeme vyvodit ucelenou odpověd’, nicméně je důležité vyloučení všech příčin tzv. sekundární hypertenze.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Marcel Pavlík /

  Dobrý den, poslední dobou mám tlak po několika měřeních 194/118 Dostal jsem léky od praktického lékaře. A po 2měsících stále stejné hodnoty….někdy i vyšší. Věk 39let. Před dvěma lety jsem měl 120/80 i léta p|edtím při preventivních prohlídkách. Ty nové hodnoty se mi zdají hodně vysoké. Co to značí? Děkuji Marcel

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Pavlíku,

   Váš krevní tlak je vysoký, bude potřeba znovu prokonzultovat léčbu s Vaším lékařem. Je možné, že Vám lékař napíše novou kombinaci léků nebo Vás pošle ke specialistovi k vyšetření na tzv. sekundární hypertenzi, která je ovšem vzácnější. Vše záleží na aktuální medikaci.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Vlasta Dubská /

  Dobrý den ,mám 71 let ,léčím se s astmatem a beru prášky na štítnou žlázu a na cholesterol ,vždy jsem měla tlak nanejvíš do 130/85 a tak asi 10 dní jsem zjistila že mám oteklý kotník ale jen 3 dny a jen tak jsem si změřila tlak a už týden mám tlak 145/90 je to v mém věku vysoký tlak.Děkuji za odpověd Vlasta

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Dubská,

   Váš naměřený tlak odpovídá mírné hypertenzi. Nejedná se o akutní stav, nicméně by to bylo vhodné prokonzultovat s Vaším praktickým lékařem a včas předejít případným komplikacím jako je např. selhání ledvin, cévní mozková příhoda a další.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

 • Míla Kudrnáčová /

  mám tlak 220/110 – je mi 85 let a dosud jsem udržovala pomocí léku tlak v rozmezí cca 140/80. Zvýšení trvá už druhý den, přestože jsem si vzala jeden prášek navíc.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Kudrnáčová,

   určitě zajděte za svým ošetřujícím lékařem, aby našel příčinu náhle zvýšené hypertenze, popř. Vám vyměnil stávající léky za jiné. Neléčený vysoký tlak vede k mnoha komplikacím, proto navštivte lékaře v co nejbližší možné době.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Monika Kirvejova /

   Mám tlak 180/113 jen teprve 34 zistila sem to nedávno není mi dobře není porad teplo
   Píchá mne u srdíčka

  • Tvoje máma /

   A kdo se ptal

   • Tvoje máma /

    Mne je například 69let a tlak mám 169/92 srdce mi bije jako o závod ale k lékaři nechodím prášky neberu protože by mne ovládl Bill Gates

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     rozhodně doporučuji k praktickému lékaři zajít a nechat se vyšetřit. Bill Gates vás ovládat nebude, to mi věřte

 • Dobry den, pritel 53 let, neleceny hypertonik jiz od mladi. Vyska 200 hmotnost 120kg, nekurak, alkohol prilezitostne- TK 156/100, P 65. Pri opakovanem mereni stale vysoke hodnoty, zejmena diastoly.
  3 roky registrovan v kardiolog. amb. uziva 10mg Tanatril a 10mg Agen. Nejsem si jista, ze leky uziva poctive. Pritel nedovede pochopit, ze dlouhodoba hypertenze je nebezpecna. Jaky je vas nazor na tento TK? Dekuji za odpoved.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Jano,

   prosím apelujte na Vašeho přítele, aby léčbu bral vážně, protože následky neléčené hypertenze jsou nedozírné. Váš přítel není jediný hypertonik, který nedodržuje léčbu – pravděpodobně je to dáno tím, že vysoký krevní tlak nebolí. U vysokého tlaku je mnohem nebezpečnější vyšší hodnota diastolického tlaku. I přes léčbu nelze korigovat krevní tlak na původních 120/80, pokud je kardiolog spokojen s hodnotou 156/100, je to tedy v pořádku (tělo se postupem času adaptuje na vyšší tlak). Doporučujeme příteli zhubnout.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Co znamená tlak 100/96 u dospělé ženy? Děkuji za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Ájo,

   při nejbližší preventivní prohlídce krevní tlak proberte s lékařem, uvedená hodnota diastolického tlaku je zvýšena nad normu, tj. 90.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Co znamená tlak 134/92-50let žena .Děkuji za odpověď .

    • Redakce Zdraví.Euro.cz /

     Dobrý den, Ketty,

     tyto naměřené hodnoty jsou hraničně zvýšené, doporučujeme si nechat kontrolovat tlak u praktického lékaře alespoň 1x ročně k včasnému záchytu hypertenze.

     Redakce Zdraví.euro.cz

  • Dobry den.Je mi 80let mám 3.roky kardiosimulator.Tlak na prsou.Změřil tlak 160/58/73-Často otéka levá noha u kotniu bolest celého chodidla.Dr.doporučil lek Tensiomin.Tlak se zlepšil na 130/70/73.Beru Zolpidem Mylan10 jen půlku na spani.Děkuji Honza.

 • Je mi 23 let, mám tlak 155/90 cítím se dost unaven, mám to nějak řešit s lékařem?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Petře,

   podle Vašich hodnot trpíte mírnou hypertenzí. Doporučujeme konzultaci s Vaším praktickým lékařem hlavně z důvodu Vašeho mladého věku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,mému synovi je 13let a jeho hodnoty tlaku jsou 86/58/. Váží 42kg a měří 161cm.je to v pořádku?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Vrbová,

   Váš syn má nižší systolický tlak než většina chlapců v jeho věku. Má jeho nízký tlak nějaké klinické příznaky? Byla by vhodná konzultace s pediatrem, aby zhodnotil dynamiku krevního tlaku v průběhu života. Tento nižší krevní tlak ale také nemusí znamenat vůbec nic, spíše je obava z tlaku vysokého.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Všude se uvádí pouze tolerance tlaku v klidu (podle manuálu k měřáku půl hodiny předtím nesmím mít žádnou námahu, stres, jídlo, hluk a já nevím co ještě…), to lze najít na internetu na 150 stránkách ale nikde nepíšou kolik může být “v neklidu”. V toleranci ho mám v podstatě asi jen když vstávám z postele a u lékaře protože tam sedím předtím hodinu v čekárně v tichu ani nemluvím a pod. Ale během normálního denního fungování ho mám 145/85-160/90, po nějaké větší fyzické námaze (třeba po cvičení nebo po sexu) až 170/100. Používám měřák Omron M3 (nevím nakolik se mu dá věřit). Ani po přečtení článku stále nevím jestli to je normální nebo ne. Můj lékař toto neřeší protože u něj v ordinaci je tlak z výše uvedených důvodů v toleranci a to namontování monitorovacího zařízení (nevím jak se to jmenuje) jak samo měří tlak během dne u mě není možné protože mě se z toho motá hlava pokud si ho měřím víc než 2x po sobě – z toho by mě odvezli.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Petře,

   tlak by se měl vždy měřit v klidu, aby simulovat klidový tlak, který je rozhodující v patogenezi komplikací hypertenze. Správně by se měl krevní tlak u lékaře měřit 3x, ale neděláme si iluze. Domácí monitorace má přísnější kritéria a měla by se pohybovat kolem 135/85. I přes lehce zvýšené hodnoty se stejně nejdříve pacient pouze sleduje 1 – 3 měsíce a jsou mu doporučeny konzervativní přístupy – redukce hmotnosti, omezení soli, zvýšení aerobní zátěže, snížení cholesterolu, nekouřit, abstinovat.

   Zvýšený tlak po zátěži je naprosto fyziologický a tělo si s ním poradí – proto je důležité monitorovat tlak v klidu.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Ještě jsem zapomněl dodat že je mi 39, před. 4 měsíci mě po 1 sehnutí začala trápit mírná tenzní bolest hlavy a zátylku a silná hyperakuze, proto jsem tlak začal sledovat, tyto problémy však nepoleví ani když je tlak v toleranci.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Tenzní bolest hlavy má mnoho příčin, nejčastěji je způsobená stresem. Kvůli suspekci vysokého krevního tlaku doporučujeme i vyšetření u očního lékaře.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, je mi 17 let, při preventivní prohlídce mi byl naměřen tlak 137/49 při domácím měření jsem se točil kolem hodnot 136/56 a hodnoty tomu podobné(při tepu 85min.). Chtěl bych se zeptat na ty obrovské rozdíly mezi systolickým a diastolickým tlakem, jestli značí nějaký problém..

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Marku,

   pravděpodobně trpíte izolovanou systolickou hypertenzí. Tuto hypertenzi je potřeba také léčit, ale většinou postačuje pouze jeden lék. Navštivte proto svého praktického lékaře.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den chtěla bych se zeptat mám vysoký krevní tlak přes 140/80 a při poslední návštěvě lékaře jsem měla 170/80 dostala jsem silnější léky,ale i přes to jsem stále unavená a často se mi chce spát nebo mám poruchy spaní může mít na poruchy spánku a na únavu i to že jsem stále ve stresu? Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Radko,

   stres je jeden z hlavních příčin poruch spánku a tím i způsobené únavy. Ne vždy se dá hned stres odstřihnout, proto alespoň doporučujeme důkladnou psychohygienu spánku a nácvik relaxačních metod či jógu. Stres výrazně ovlivňuje i hypertenzi.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Jakub Zelený /

  Dobrý den já sem si dneska naměřil 155/85 je mi 18, mám stim někam zajít

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Zelený,

   navštivte Vašeho praktického lékaře k došetření. Pravděpodobně máte izolovanou systolickou hypertenzi – tu je potřeba také léčit, ale většinou postačí pouze jeden lék ke zvládnutí.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Nikol Vidová /

  Dobry den. Rada bych se zeptala na svuj tlak. Vetsinou mam 93/65 vubec neodpovidam tabulkam. Je mi 29 let. Vazim pri výšce 156cm 47kg….na tlakoměru mam take u srdíčka znak takove odchylky. Na ekg vše vporadku. Moc dekuji za odpoved

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Vidová,

   máte lehce snížený tlak, ale opravdu jen trochu pod limitem. Pokud nemáte pocity na omdlení, mžitky před očima či silné pocity bušení srdce, bude stačit pravidelná kontrola u praktického lékaře. Nízký krevní tlak Vás přímo neohrožuje, je nebezpečný až při systolických hodnotách cca pod 70. Jste mladá, tlak se ještě v průběhu života zvýší. Doporučujeme přidat pohybovou aktivitu, být hodně na čerstvém vzduchu (nebo pravidelně větrat), zvýšit příjem vitaminu C či nebát se více solit.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  již delší dobu mívám po celý den tlak 190/90 někdy i vyšší (213/105) Neustálá únava, tíha na hrudi, při sebemenší, mírné námaze zadýchání. Nekouřím, alkohol nepiji vůbec, jím zdravě. Dříve jsem běhávala, chodila tůry i 30 km denně. Je mi přes 50 a cítím se pořád unavená i po krátké procházce.
  Je tento tlak nějak nebezpečný, může to být dědičné, když můj dědeček měl problémy s vysokým tlakem a se srdcem?
  Co bych měla dělat, abych nebyla stále tak unavená?
  Děkuji za odpověď
  Marie

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Marie,

   co nejdříve navštivtě Vašeho praktického lékaře a nechte si zde vyšetřit svůj tlak. Váš krevní tlak je opravdu vysoký a neléčený může vést k životu ohrožujícím komplikacím. Hypertenze je tzv. tichý zabiják, protože pacienty vážně ohrožuje, ale nebolí. Vlohy pro vysoký krevní tlak se dědí, přispívají k tomu i vlivy zevního prostředí.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den chtěla jsem se zeptat beru léky na vysoký tlak a mám tlak cca v normě po lécích 130-140 a stále mě často bolí hlava a jsem pořád unavená je to možné po lécích? I když jsem často unavená a ve stresu je to možná příčina i tohoto? Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Radko,

   bolest hlavy nepatří k typickým nežádoucím účinkům antihypertenziv, únava se může vyskytnout. Pokud jste sledována u lékaře a máte tlak pod kontrolou, Vaše bolest hlavy bude nejpravděpodobněji vycházet z únavy a ze stresu.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Marie,Hana /

  Dobrý den, je mi 67 let,vždy jsem měla nízký tlak a žádné potíže. Nyní se léčím na vysoký tlak,kdy se mně hodně po prestarium neo forte 10 mg snižuje(např 115/60.Podotýkám,že diastolický tlak mám stále nižší a nebezpečnou hranici nepřekračuje.Co mne však trápí je letitá nízká tepová fekvence.Měla jsem i holtery(ekg i na tlak,bradykardie prokázaná při měření jednou a to v noci).Tepová frekvence je stále kolem 40 plus-mínus. Nemám závratě, nejsem unavená,nejdou na mne mdloby,ale ani nijak nesportuji. Jen prostě cítím takové chvění-já tomu říkám,že jsou to srdeční motýlci-:-) a hlavně v klidu to více vnímám. Podotýkám,že se léčím přes 40 let na crohna,vícečetné resekce a mimo imuranu a colitických prášků a léků proti průjmu neužívám nic.Crohn mne však netrápí,mně je nepříjemné tzv.pomalé srdíčko a to tzv.motýlí chvění(není to bušení srdíčka).Děkuji za odpověď. Marie,Hana

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Marie,

   pokud Váš kardiolog neshledal nic patologického na Vašem EKG či Holterovském vyšetření, můžete být v klidu. Bradykardie ještě bývá příznakem u hypotyreózy či hyperkalémie.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den chtěla bych se zeptat doma měřený tlak by měl být pod 135 a u lékaře pod 140 když mám doma měřený tlak cca 136 nebo 138 je to stále vysoký tlak nebo se dá už počítat za tlak v normě? Děkuji

 • dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je možné když nezabírají na tlak stále jiné a jiné léky? Myslím jako že s každou kontrolou odcházím s jinými léky a přesto mám stále ten stejný stres a koloběh …..děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Radko,

   i když se to snadněji říká než koná, je potřeba redukovat hladinu stresu a pokud možno chodit pravidelně spát. Bohužel Vám nedokážeme konkrétně říct, proč léky nezabírají. Je potřeba vědět jaký tlak máte, jeho výkyvy v průběhu dne, jakou kombinaci léků jste již dostala atd. Pokud Váš nynější tlak hlídá praktický lékař, zkuste se s ním domluvit ohledně konzultace s internistou.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, chci se zeptat, když si merim tlak, tak mám140/60 a puls 75 (měřeno večer). Jsem sportovec 35 let a zatím žádné únavy atd. na sobě nepociťuji. Nevejdu se do tabulek ideálního tlaku, trošku mi ta moje naměřená hodnota vyděsila. Děkuji za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Tomáši,

   prosím změřte si tlak po 15min klidu 3x za sebou, poté zprůměrujte poslední dva výsledky. Myslímě, že tlak 140/60 je ještě v rámci horní normy tlaku. Nebezpečná je hlavně vysoká hodnota diastolického tlaku (druhé číslo za lomítkem), které máte ale lehce snížené. Nejde o žádnou akutní věc, ale při další preventivní kontrole se určitě o svém tlaku zmiňte.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  celý den mám vyšší hodnoty TK: 144/99, 155/95, 166/105 (právě teď).
  Léčím se na vysoký tlak. Mám čekat, dokud neklesne?
  Děkuji, Jarka

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Jarko,

   je potřeba navštívit lékaře a popřípadě změnit léky či přidat nějaké do kombinace.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Tana Brozikova /

  Dobry den.Namerila jsrm si tlak 116/106.Co to znamena.Je mi 57 let.Dekuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Brožíková,

   máte zvýšený diastolický tlak. Zvýšený diastolický tlak vede k pozdějším komplikacím jako je srdeční selhání či mozková mrtvice. Sama pro sebe můžete přestat kouřit, upravit tělesnou hmotnost, přidat pohybovou aktivitu, vyvarovat se stresu, nepít alkohol, méně solit a zvýšit příjem ovoce a zeleniny.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den chtěla bych se optat mám vysoký tlak a už mám třetí léky tlak stále vyšší a mám za sebou i holter na 24 hodin a přesto mám hodnoty stále vysoké na tlak beru léky egiramlon 10/5 a ted jsem ještě k tomu dostala léky na odvodnění indaparamide orion a tlak stále v hodnotách cca mezi 130 až 140 co s tím dále je možné dělat? děkuji

 • Dobrý den,mám tlak 152/104 160/109 S vysokým tlakem jsem se nikdy neléčila.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Diano,

   prosím navštivte svého praktického lékaře, vše vám vysvětlí a navrhne léčbu. V první řadě můžete pro sebe alespoň přestat kouřit, jíst méně tučná jídla a omezit sůl, přidat více pohybu atd.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,

  několik týdnů mívám tlak 198/100, někdy i vyšší (216/106), bolesti hlavy, tlaky, brnění v obličeji, tíha na hrudníku. Neustálá únava při sebemenším pohybu, při normální chůzi se silně zadýchávám, takže mne to nutí dýchat rychle a krátce, hluboké nádechy mne přímo dusí. Mám otoky kotníků. Je mi 52 let. Nepiji alkohol, nekouřím, stravuji se celkem vyváženě. Jsem ale v hodně velkém stresu (mám deprese, úzkosti) Zkoušela jsem tlak snížit česnekem, rakytníkem, bylinkami, nic nepomáhá. U lékaře jsem nebyla (trpím strachem z lidí) Prosím, poraďte, co by mi pomohlo snížit tlak a odstranit únavu. Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Terezo,

   takto vysoký tlak bohužel nespraví žádné doplňky stravy. Bude potřeba opravdu navštívit lékaře, který vám předepíše antihypertenziva (léky na vysoký krevní tlak). Pokud máte psychiatrický problém a nechcete navštívit ordinaci praktického lékaře, lze se s ním domluvit na domácí návštěvě.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Mám dotaz,naměřil jsem si 147/135 t.83,co to může znamenat,asi po 10minutách byl normální 119/73 t.81.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Milane,

   je možné, že při prvním měření jste nebyl v klidu, proto hodnota mohla být vyšší. Druhá naměřená hodnota je v pořádku. Tlak si měřte vždy v klidu a 3x, poslední hodnota by měla být ta správná.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • dobrý den je mě 42 mám tlak 115 na 74..podle tabulek bych měl mít s tím to tlakem cukrovku,nebo jsem to špatně pochopil 🙂

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Láďo,

   myslíme, že máte přímo ukázkový tlak.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • zapomněl jsem dodat .že spodní někdy klesne na 65 🙂

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Láďo,

   diastolická hodnota 65 je opravdu nižší, ale nepatří mezi patologické. Tlak si měřte vždy v klidu 3x po sobě. Nižší tlak konzultujte se svým praktickým lékařem, sám sobě můžete pomoci zařazením aktivního pohybu do života, zdravou stravou či mírnějším solením.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • jana blazkova /

  muj tlak pri mereni ukazuje % SpO2 91 a druha hodnota PR 106
  muzete mi to vysvetlit?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Blažková,

   SpO2 značí hodnotu nasycení krve kyslíkem – vaše naměřená hodnota je nízká, normální hodnoty jsou cca 95% až 99%. Bohužel nevíme, co by zkratka PR mohla znamenat.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Radek Slaný /

  Dobrý den mám tlak 110/90. Je to v pořádku? Děkuju

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Slaný,

   váš diastolický tlak (druhá hodnota) je lehce zvýšen, ale celkově je krevní tlak v mezích normy.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Marie Kratochvilova /

  Dobrý den, je mi 65 let vazim 75kg , měřící 175cm.Nekouřím ani ne pijí a beru prášky na tlak Gotten. Přesto Můj krevní tlak je přes den 145/80 a tep 70.Vzdy večer je tlak 170/83 a tep 60.Nevím si rady proc vzdy večer mam vysoký vrchní tlak.Jinak se cítím velmi dobře. P.Doktorka mi stále dává další prášky ale stejne večer mam vysoký tlak.Mám ho hodně kolisavy, poradíte mi co mám dělat. Zda je to hodně nebezpečne.Děkuji Marie

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Kratochvílová,

   pravděpodobně bude potřeba přidat další lék do kombinace nebo změnit stávající antihypertenziva. Systolický tlak (první hodnota) by určitě měla být lépe korigována.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  jsem 15 let po infarktu a následného bypasu. Skáče mi tlak během jednoho dne 167/88 a tep 60 až na 131/100/60 tep……..lékař mi vysadil Concor, protože mi snižoval tlak 100/55 a tep i na 45. Na poslední kontrole jsem měla 155/85 a řekl, že je to v pořádku a neřešil. Ovšem já se necítím dobře, mám 65 let, měřím 160 cm a vážím 58 kg a mám vážné obavy, zda lékař postupuje dobře. Je to internista ne kardiolog, ten v nemocnici chybí a k novému mimo nemocnici jsem objednaná až na březen 2020.
  Když je nejhůř a bolí mě hlava a je špatně tak to řeším 1/4 Concoru 10, tlak se sníží, ale mám tento lék vysazený a má se brát pravidelně. Otec i bratr zemřeli na infarkt v 50 létech, sestra je kardiak.
  Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Aleno,

   rozhodně se nechte sledovat pravidelně u kardiologa, nejen kvůli prodělanému infarktu, ale i kvůli pozitivné rodinné anamnéze.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  vzala jsem si 1/4 Concoru 10 a tlak se mi nyní snížil ze 150/90 na 118/52, tyto skoky mě úplně odrovnávají a doktor tomu nevěří a nevěnuje pozornost.
  Co asi tak může člověk dělat…..?
  Děkuji za radu
  Alena

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Aleno,

   nejvhodnější by bylo asi zajít za lepším lékařem, který vám důkladněji vytitruje dávku antihypertenziv.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý večer, můj krevní tlak je delší dobu vysoký měřím domácím tlakoměrem je mi 28 a neberu žádné léky váha za poslední rok vyrostla na 98kg z 62kg a tlak mám 205/110 může ten tlak být z toho nárůstu na váze a před 4 roky byla mi zjištěna leidenská mutace .

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Terko,

   rozhodně navštivte praktického lékaře pro antihypertenzní léčbu. Krevní tlak 205/110 vás ohrožuje mnoha komplikacemi. V rámci nefarmakologické léčby by bylo vhodné shození váhy, přidat více pohybu atd.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den.Je mi dnes opravdu nějak divně.Hodnoty na domácim tlakoměru-stále stejné.Měřeno za asi 3 hodniny několikrát. 140/96 a tep 104 úplně v klidu.Tohle jsem už vypozoroval několikrát v poslednich dvou létech.Ale jakmile přijdu někde k lékaři na kontrolu,je vše v pořádku.130/85 a podobně.Co s tím???Díky za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Čendo,

   léčíte se s vysokým tlakem? Bohužel bez podrobné anamnézy nemůžeme více poradit. Pokud jste někde léčen s vysokým tlakem a máte přesto příznaky hypertenze (bolesti hlavy atd.) – můžete požádat svého kardiologa o 24hodinovou monitoraci krevního tlaku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • dobry den m.furt tlak 170/110 uz 3 krat my dal strojek ba 24 hodin mereni tlaku a hen my rikaji ze ho mam zvyseny a prasky nepotrebuju ake sem furt unavena tak nechapu

   • Redakce Zdraví.Euro.cz /

    Dobrý den, Veroniko,

    domácí tlakoměry nejsou tak přesné jako ty u lékaře, ale naměřené tlaky 170/110 jsou opravdu podezřelé a je třeba je opakovaně kontrolovat u lékaře. Taková hypertenze se musí okamžitě začít léčit, aby nevznikly už ireverzibilní komplikace.

    Redakce Zdraví.euro.cz

  • Dobrý den,nezlobte se že obtěžuji . Hledám diskuze o problémech s tlakem. Mám to stejně jako vy ,hodnoty tlaku skoro stejné. Podle lékařů zdravá a vždy odejdu z ordinace s lexaurinem Dopracovali se u Vás k nějakému výsledků. Když mi odpovíte budu moc ráda

 • Dobrý večer je mi 66 let. od 23 let jsem mívala tlak od 180-200/110-80. Matka zmřela na infarkt spojený s mrtvicí. Asi před 7 lety jsem se dostala k vynikajícímu kardiologovi,který mi tlak normalizoval, ale nedávno zemřel a nový pan doktor mi změnil léčbu a tlak se mi začal opět zvedat od 166-148/99-85 ráno i večer,když učinkují leky asi od 11.- 18.h přibližně je tlak kolem 130/75. tep 88-71. Mám ještě cukrovku a artritidu. Měřím 152 cm, vážím 53kg. Snažím se co nejvíce chodit a výsledek se nedostavuje. Můžete mi poradit. Děkuji

  8.1. 2020 Mirka

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Mirko,

   znáte důvod, proč vám nový kardiolog změnil léčbu? Informujte ho o diabetu, popř. informujte svého diabetologa o stavu vašeho krevního tlaku. Diabetici by měli mít přísně kontrolovanou hypertenzi.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, stále mi kolísá krevní tlak, včera hodnoty 151/101, dnes 3x za sebou 81/62. Jsem zaléčená, kardiolog mi už po několikáte upravoval léky, dnes Betaloc SR 200, Tezeo HCT 80 mg/25, večer 1/2 Orcal Neo 5 mg. Jsem stále unavená. Prosím o odpověď, děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Evo,

   léčbu proberte se svým kardiologem, ale obecně doporučujeme nasazení 24hod holterovského monitoringu krevního tlaku. Každý pacient je jedinečný, nelze dopředu říct, jaké léky vám konkrétně budou vyhovovat, proto se léky a dávky musí titrovat a kombinovat.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, dnes po probuzení tlak 153/105. Je mi 44 let. Dosud vždy tlak dobrý. Jsem měsíc a půl po skončení ozařování, karcinom prsu. Může to být tím? Děkuji. Jana S.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Jano,

   doporučujeme měřit krevní tlak v klidu, 3x za sebou. Pokud i přesto bude tlak zvýšený, nechte se vyšetřit u vašeho praktického lékaře.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Bohumila Čemusová /

    Dobrý den, dnes mi v práci naměřili tak 210/120,pak mi dala paní doktorka prášek a pak znovu měření a 148/110.pak obvodní a ten mi naměřil 150/80 a napsalcarzap, myslíte bzeuz ho budu brát napořád?Je mi 57 a jsem obézní děkuji Bohunka.Č.

    • Redakce Zdraví.Euro.cz /

     Dobrý den, paní Čemusová,

     vzhledem k vašemu věku se pravděpodobně jedná o primární hypertenzi a nějaké léky proto budete brát už napořád. Kombinace hypertenze a obezity je velmi nevhodná, doporučujeme proto úpravu váhy – tlak by se měl také potom zlepšit.

     Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý den,
  bude mi letos 60 a jen tak jsem si před týdnem změřil tlak – 144/94. Proto jsem si koupil tlakoměr a měřím si tlak po ránu a večer. Naměřil jsem nejvyšší tlak 153/96 a nejnižší 133/84. V průměru se mi tlak pohybuje kolem 140/88. Dojíždím každý týden přes 300 km do zaměstnání, mám rodiče v letech za kterými dojíždím a mám dost často stísněné pocity, které mně kolikrát vzbudí i v noci. Jestli je to stres či deprese, nedokážu říct. Je možné, že tímto mám vysoký tlak?
  Děkuji za případnou odpověď.
  Jan H.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Haasi,

   krevní tlak ovlivňuje mnoho faktorů, stres a stísněné pocity mezi ně určitě patří. Tlak se ve vyšším věku přirozeně zvyšuje menší elasticitou tepen. Pokud nemáte žadné další závažnější choroby, navštivte praktického lékaře při nejbližší preventivní prohlídce.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Zdravím lidi pokud se vám něco nezdá je vám špatně motá se vám hlava máte tlak na hrudi atd tak nepodceňujte a běžte k doktorovi pokud je tlak kolem 140/90 a výš už se léčí prášky já mám prášky už od 18 teď je mi 20 a tlak bez léků mám 180/140 a vyšší takže žádná sranda čím Dele se to neleci tím je to horší xD

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Anonyme,

   děkujeme za příspěvek a souhlasíme s ním v celé jeho šíři. Někdy vysoký tlak ani nebolí či nepůsobí tlaky na hrudi, jeho patologické působení ale nadále ohrožuje kritické orgány (mozek, srdce, ledviny, cévy, atd.)

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dagmar Vrabelova /

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda to mám řešit s lékařem. Dnes mi je od rána slabě a na zvracení. Teď na večer se mi udělalo hůř, bolesti hlavy, velká motanice až jsem málem spadla, přítel mne zachytil, tlak jsem si změřila dvakrát 143/113 a tep 110, děkuji za nějaké doporučení a radu co dělat Děkuji Vrabelova

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Vrabelová,

   určitě navštivte lékaře k dořešení potíží. Při každém výraznějším točení hlavy je vhodné navštívit lékaře, protože hrozí pád a zranění.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, bylo mi řečeno že mám tlak 80/90. Co to znamená?
  Děkuji
  Vlasta

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Vlasto,

   bylo by vhodné znát váš věk, ale obecně tato naměřená hodnota ukazuje na nižší systolický tlak a hraniční normální diastolický tlak. K interpretaci výsledku kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře kvůli doplnění celkové osobní anamnézy a fyzikálního vyšetření do kontextu.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dušan Turek /

  Mám 71 let,asi od 50 se léčím z vyšším tlakem,ale teď mi tlak vyskočil až na 195-120.Byl jsem u lékařky,dala mi nové prášky,ale výše tlaku se nemění.Je mi jasné,že s tím musím něco dělat.V nemocnici mají omezený provoz kvůli koronaviru ,na kardio ambulanci nikoho neberou.Tož co mám dělat?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Turku,

   pokud nové léky nezaberou do pár dnů, opět navštivte paní praktickou lékařku k dovyšetření a předepsání nové kombinace. Takto vysoký krevní tlak by ale měl jistě již řešit internista, nejlépe kardiolog. Pokud budou vaše hodnoty nadále přes 180/110 a nebude vám dobře, navštívili bychom pohotovost.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den.Můj muž se léčí s vysokým krevním tlakem.Měří si tlak třikrát denně na doporučení lékaře.Lékař mu změnil léky, ale tlak mu stále kolísá 165/109/84, 136/87/92, 148/100/86 druhý den 149/93/84, 124/71/88, 131/66/109, třetí den 161/99/93,147/91/90,123/79/87.Ještě k tomu je řidič z povolání, měl by vyhledat lékaře,nebo je to normální.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Zdeňko,

   měří si pan manžel tlak vždy v sedě po 15 min klidu? Toto je opravdu důležité, protože pokud i po klidu se naměřený tlak pohybuje v hodnotách 140-165, je potřeba změnit léky či přidat nějaké další do dvoj či trojkombinace. Pokud možno prosím co nejlépe dodržovat zdravý aktivní životní styl, povolání řidiče je sedavé zaměstnání, což není ideální.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Václav B. /

  Zdravím vás, mám asi vysoký tlak naměřil jsem si 134/79/62 a to užívám 1x za den PRESTARIUM NEO. dá se s tím něco ještě dělat ? Děkují za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Václave,

   tlak je potřeba měřit po 15 min klidu, nejlépe 3x za sebou. Váš naměřený tlak je v pořádku. Můžete zařadit zdravou životosprávu.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den. Mam 35 let a mam diagnostikovanu OSA (apnoe) + nadvahu. Uzivam leky na tlak (egiramlon 5mg), ale nejsem si jist ci leky momentalne potrebuji . Systolicky mavam pravidelne 105 – 115 / 80 – 93 . Momentalne nekolik mesicu sportuji a upravil jsem i stravu (zhubl jsem asi 15 KG). Uz se mi stalo, ze mi leky vypadli na nekolik dni, a kedze ich uzivam uz nejakou dobu, bal jsem se abych nemel vysoky tlak. Ale nikdy jsem nezaznamenal zadny rozdil (u dys), a u sys sa to max zvedlo na 125. Nemam pocit, ze by leky znamenali nejaky rozdil, osobne si myslim, ze za zvysenym dys tlakom je prave OSA a leky tomu nepomohou. Prave naopak, mam pocit, ze leky pusobi jenom na systolicky tlak a dys vubec neovplyvnuji. V rodine diabetes ani srdcovu chorobu nikdo netrpi. Myslite, ze muze pripadny tlak zvyseny kuli OSA, ovplyvnit uzivani leku?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Rudo,

   snížit váhu a přidat sport je výborným krokem ke zlepšení OSA. Nicméně hypertenze je spíše komorbiditou (spolu s nadváhou, případném kouření, stresu, výrazným solením atd.) než, že by byla způsobena apnoí. Léky doporučujeme zatím stále brát, díky nim máte ten tlak snížený – mimochodem máte úkázkový tlak. Při dostatečném snížení váhy a výrazném zlepšení OSA se poté může přemýšlet o případném vyřazením léku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • mam to druhe cislo pres 100 napriklad 136/101 a tak… co to znamena a co mimo prasku mohu zkusit? dekuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Angelo,

   druhé číslo za lomítkem je naměřený diastolický tlak – tlak krve při diastole (relaxaci) srdce. Máte ho zvýšený, protože u zdravého člověka nepřesáhne hodnotu 90. Až se překlene situace s Covid-19, navštivte svého praktického lékaře k dovyšetření. Pro sebe mezitím můžete zlepšit životosprávu – přidat pohyb, zdravou stravu, snížit váhu, nekouřit, méně solit, omezit alkohol a stres.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Míla dobrý den
  před rokem jsem byla na preventivní kontrole kdy mě pobolívala hlava byl naměřen vyšší tlak je mi 53roků mám72kg a měřím170cm žádné léky jsem nebrala dostala jsem tlakoměr na 24hod a praktická lékařka mi řekla že je v průměru kolem 140/90 ale že zatím nic dělat nebudem
  Asi za rok jsem nemohla vydržet s bolestí hlavy a k tomu jsem i vzracela znova proběhlo 24hod měření a půměrný tlak byl 170/98 a dostala jsem tabletky PRESTARIUM NEO s tím že ta bolest hlavy může být i k menopauze začala jsem si měřit tlak 3krát deně a užívat prášek ale nevím
  kolem 7hod průměr 97-112/63
  12hod 140-165/95
  19hod 145-165/99
  at jsem brala prášek v poledne nebo odpoledne i navečer nevím jak ten prášek má učinkovat za jak dlouho by měl působyt za jak dlouho po polknutí si měřit tlak je tato léčba dostačující
  můj otec je ležák po moskové příhodě a babička umřela v 49letech na bolesti hlavy až měla mozkovou příhodu

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Mílo,

   je správně, že svoji hypertenzi řešíte. Tlak je potřeba vždy měřit po 15 min klidu v sedě, 3x za sebou a udělat průměr. Pokud jsou naměřené hodnoty po klidu přes 150/90, kontaktovala bych telefonicky paní praktičku ohledně léčby. Lék Prestarium neo byste měla brát vždy ve stejnou hodinu, nejlépe ráno před jídlem a zapít sklenicí vody.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Marcela Bartošíková /

  Dobrý den, je mi 52 a když si měřím tlak tak asi vysoký. Poslední 182/102. Ale za 2 hodiny třeba 136/85. Stává se mi to často.Mám to nějak ,,řešit”? Děkuji za názor. Bartošíková

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Bartošíková,

   tlak si musíte měřit vždy po 15min klidu v sedě a nejlépe změřit tlak 3x se sebou. Pokud je váš klidový tlak opakovaně nad 150/100, navštivte prosím svého obvodního lékaře k dovyšetření. Z obecných postupů hypertenzi snižuje pravidelný aktivní pohyb, při nadváze snížení váhy, málo stresu, málo solit, nekouřit a vyvarovat se tučným masitým jídlům.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  manžel se rozčílil a má tlak 160 /115 a je mu 41 let.
  Má se s tím něco dělat?
  Jinak má tlak normální ale teď poslední den ho má vysoký.

  Mockrát děkuji za názor. Šabová

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Báro,

   tlak se v průběhu dne mění, nejvíce vystoupá po fyzické aktivitě či psychickém rozrušení. Proto manžel měl naměřený tlak tak vysoký. Změřte mu 3x za sebou tlak po 15 min klidu v sedě, předtím 30 min nepít alkohol ani nekouřit. Pokud tlak bude i po tomto vysoký, teprve bychom to začali řešili (nyní telefonicky) s praktickým lékařem.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Michal Hank9 /

    Dobrý den chci se zeptat už delší dobu se mi točí hlava u doktora jsem už byl predepsali mi prášky na tlak . Chtěl bych znát příčinu motani hlavy a jak mám dal postupovat jsem pořád unavení protože mé spaní taky není moc dobre

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     pokud jste stran kardiologie již vyšetřená (EKG a tlakový holter, ECHO srdce,..), tak ještě vyčkejte, až nastoupí efekt antihypertenziv (léků na tlak). Až budete mít tlak stabilizovaný a motání hlavy bude přetrvávat, nechte se vyšetřit na ORL pro vertigo.

 • Dobrý den je mi 18 let jsem těhotná a den co den je to vyšší včera jsem mela 166/104 a dneska 171/106 co to může znamenat

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Nicol,

   prosím co nejdříve se dostavte do nemocnice k přeměření tlaku. Pokud se u vás potvrdí tyto vysoké hodnoty, je možné, že budete hospitalizovaná. Domácí měření tlaku ale není vždy přesné, proto se raději nechte vyšetřit lékařem.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, je mi 52 let a naměřili mi tlak 173/160 puls 63. Co s tím? Jaké je riziko pro organismus?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Zuzko,

   nechte si co nejdříve přeměřit tlak u lékaře s vyšetřením. Pokud je váš tlak správně naměřený, je opravdu vysoký a může vás ohrozit na životě. Neodkládejte proto návštěvu u doktora.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Milan Topinka /

    Dobrý den, jsem dárce krevní plazmy a dnes mi naměřili 160/102, puls mám 74 za minutu. Měřím 178cm,vážím 100,-kg,je mi 47let.Měl bych zajít k lékaři? Tuto nadváhu mám 2 roky, jinak jsem vážil od 78-83kg,děkuji, Milan Topinka, Hořice v Podkrkonoší

    • Redakce Zdraví.Euro.cz /

     Dobrý den, pane Topinko,

     určitě alespoň navštivte svého praktického lékaře kvůli svému tlaku k důkladnějšímu vyšetření. Nadváha je jednou z příčin hypertenzí, doporučujeme úpravu váhy. Vyšetřen by měl být i lipidový profil, popř. testy na diabetes.

     Redakce Zdraví.euro.cz

 • Co znamená tlak 135/92-žena 50let.Děkuji za odpověď .

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Ketty,

   tyto naměřené hodnoty jsou hraničně zvýšené, doporučujeme si nechat kontrolovat tlak u praktického lékaře alespoň 1x ročně k včasnému záchytu hypertenze.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Priateľka má tlak 157/101 tep 83 čo to znamená a pripadne čo pomôže? Ďakujem

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Kvetko,

   určitě doporučujeme nevyčkávat a co nejdříve navštívit praktického lékaře k přeměření tlaku. Domácí měření není vždy přesné, ale hodnoty 157/101 jsou vysoké a neléčené by mohly vést k nevyléčitelným komplikacím.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý den, mám zvýšený krevní tlak. Několik let jsem brala Dopegyt, protože jsem byla dvakrát krátce po sobě těhotná a následně jsem kojila. To už teď neplatí a paní doktorka se rozhodla mi léky změnit za účinnější, protože jsem i přes léčbu měla tlak okolo 135/95. V prvním těhotenství jsem měla vážnější preeklampsii, kvůli které jsem musela rodit už 34. týdnu. Podruhé jsem preeklampsii neměla vůbec a rodila jsem v termínu. Paní doktorka mi navrhla lék Prestarium, ale vyžaduje, abych brala hormonální antikoncepci, což se nelíbí mému endokrinologovi. Ten mi doporučil lék Cynt, ale ten mi asi nezabírá, protože tlak stoupl na 150/105. O třetím dítěti zatím neuvažujeme, ale kdyby byla příroda mocnější, chtěli bychom si miminko nechat. Existuje nějaká šetrnější varianta, která by případné těhotenství nepoškodila?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Mio,

   záleží, jestli 3. miminko plánujete. Pokud ano, doporučujeme plánované těhotenství pod antihypertenzivy vhodné pro těhotné ženy. V žádném případě nedoporučujeme brát účinný Prestarium bez hormonální antikoncence – Prestarium by mohlo vážně ohrožovat plod. Pokud další miminko neplánujete, je potřeba hypertenzi vhodně a včas kompenzovat vyhovujícími léky, případnou kombinací.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Božena Cachová /

  Dobrý den,já mám obrácené hodnoty 64 let a tlak pořád kolem 110 na 65 a tep v klidu 96 . Je to v pořádku ? trpím na motání hlavy a častou bolest hlavy. Děkuji za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Cachová,

   máte nízký krevní tlak. Neberete náhodou antihypertenziva? V tom případě by bylo potřeba dávku trochu snížit. Pokud máte přirozeně nízký tlak, tak na sebe musíte dávat zvýšeně pozor, aby se vám někde nezatočila hlava – vyhýbat se vlhkým vydýchaným prostorům, z lehu do stoje se zvedat opatrně přes bok, více pít a přidat nějakou pohybovou aktivitu.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý den, synovi je 16 let a má tlak stále kolem 160 /88. I tep má dle mého názoru vysoký, kolem 110. Má navštívit lékaře? Dekuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Danielo,

   v 16 letech se krevní tlak už začíná podobat tlaku dospělému. Proto určitě doporučujeme přeměření u dětského praktika.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý den, je mi 22 let a posledních pár týdnů mám problémy s tlakem a tepem. V klidovém stavu tep kolem 110 ale tlak 128/88 a naopak když mám tlak nižší 107/70 tak tep je 85. Na kardiologii mi řekli, že jsem zdravá (napsali mi pouze betablokátory) a že to souvisí nejspíš s blokací zad, kde mi následně na neurologii řekli, že sice blokáda 4 a 5 žebra tam je, ale že zrychlený tep v klidovém režimu, pocit ,,nedodechnutí” a občasná bolest u srdce s tím nesouvisí, že se mám znovu obrátit na kardiologii, tam mě zase odkázali na zvýšení dávky betablokátorů při obtížích, ale nikdo mi neřekl diagnózu, či důvod proč tomu tak je a že na příště mám navštívit praktického lékaře, který mě ale stejně zase odkáže k nějakému odborníkovi. Chtěla jsem se tedy zeptat, zda mám opět jít k praktickému nebo jen čekat co se bude dít dál ? Děkuji moc.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Terezo,

   jistě jste dostala z kardiologie i neurologie zprávy o vašem zdravotním stavu. Ty přineste svému praktikovi a ten vám určitě přetlumočí vaše potíže.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • MARTA Ovečkova /

  dobrý deň, celý život som bojovala s nízkym tlakom. po menopauze som zacala mat problémy – zle videne, bolesti očí, unava potenie striedane so zimnicou. Gynekológ a očný lekár mi kontrolovali tlak. pohyboval sa mi 135/ 96 až 142/98. povedali mi že tmám riešit s mojou prektickou lekárkou. Ta mi na to povedala, že je to normálne čo stresujem. Tak som zmetená. Problémy mi neprestavajú ….

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Ovečková,

   váš naměřený tlak není nízký, spíše je vyšší. Zkuste s těmito potížemi navštívit jiného internistu, snad bude důslednější.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Michal Janouškovec /

  Dobrý den.Mám tlak od 130 do 133/71-74 puls rozmezí 59 – 67.Věk 50 let.Je to již na léky?Michal

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   tlak je na horní hranici v normy, proto nadále doporučuji sledovat. Při opakovaném naměření hodnot nad 140/90 mmHg navštivte praktického lékaře. Puls je v pořádku.

 • Eva Ahlén /

  Dobry den,
  do menopauzy jsem mela tlak okolo 105/65, bez problemu. Ted se pri nahodne kontrole a dalsich merenich ukazalo, ze se pohybuje okolo 130/90. V poslednich dnech me bolela hlava a tlak vystoupal na 159/107, pak klesal, dnes jen 111/80.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   tlak si měřte alespoň 3x po sobě a hlavně v klidu – průměr bude váš aktuální tlak. Nemá smysl si měřit tlak, když jsme rozrušeni. Do 140/90 je potřeba pouze změnit životosprávu (zhubnout, omezit sůl, změna jídelníčku, více pohybu). Pokud by klidový tlak nadále stoupal, poté by byla potřeba již nějaká medikace – více vám řekne váš praktický lékař.

 • Tamara Červenková /

  Dobrý den už delší dobu mám vyšší tlak 159/100-112 je to v normě nebo nebezpečné.Dekuji za radu

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   pokud je to opakovaně naměřený tlak v klidu, navštivte svého praktického lékaře.

 • Právě jsem si měřil tlak mám 113/53 srdce 95.ale pohoda jen mě bere spaní někdy mám 65/55 tlukot 110.

 • A sranda na tom je že beru tabletky na vysoké tlak míval jsem tlak 220/180 A to vážně potom jsem dostal tabletky co mě odvezla rychlá a dostal jsem s troj na 24h a lítám nahoru a dolů

 • Dobrý den, chtěl sem se zeptat ,jestli je normální ve 25 letech mít po ránu 172/125. Trápí mě to delší dobu, ale včera sem asi omdlel nebo co a nevím co dělat. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   normální to není, moc se mi nelíbí ta druhá hodnota za lomítkem. Určitě se nechte vyšetřit praktických lékařem či kardiologem. Zkuste ještě tlak přeměřit během dne v klidu, 3x za sebou.

 • Růžena Kůtková /

  prosím o radu synovy je 20 let včera v práci se mu udělalo zle po změření tlaku 149/79 a ráno normální máme stím něco dělat děkuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   potřebovala bych specifikovat, co blíže znamená udělalo zle. Pokud máte doma tlakoměr, tak pravidelně přeměřovat v klidovém stavu. Pokud se bude stav opakovat, určitě vyhledejte praktického lékaře.

 • Dobrý den mám dotaz brala sem léky rimeldin 1mg tlak docela v normě přišly svým způsobem stresy které pak zmizeli 4dny zpět u lékaře měření tlaku tlak vysoky ihned nasadila nové léky bisoprolol 10mg od teď doby co beru dva dny pouze je tento o prvním nebyla ani zmínka zda ho mám vysadit (rimeldin1mg) nebo ne hned tlak vysoky 150/136/76 a střídavý nikdy ne nižší pouze jen vyšší dekuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   ohledně antihypertenzní terapie se musíte poradit s ošetřujícím lékařem. Stačí mu zavolat, nemusíte tam chodit fyzicky. Doma si měřte tlak po 15 min klidu, 3x za sebou.

 • Dobrý večer. Chtěla bych se vás zeptat. Dnes jsem si naměřila u rodičů na tlakoměru 150/97.Je pravda poslední dobou jsem strašně unavena. Můj věk je 50.Rodice berou oba léky na tlak. Otec prodělal před 20 lety infarkt. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   doporučuji navštívit praktického lékaře k přeměření tlaku a případné terapii. Únava může být jedním z příznaků hypertenze, navíc máte rodinnou zátěž.

 • dobrý den
  již velmi dlouhou dobu mám tlak okolo 173/100.
  je mi 48let, měřím 168 cm. váha 95kg. jsem unavená, mám dost často tlak na prsou, pocity tepla, někdy trpím závratěmi. v poslední době problémy s ledvinami.
  Je postačující užívat potravinové doplňky, působící účinně na kardiovaskulární systém jako třeba Yucca + např. hořčík, správná životospráva,pohyb nebo musím navštívit lékaře a je to k řešení už na předepsané léky?
  děkuji moc

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   určitě je to na dovyšetření a nasazení terapie, pokud se jedná o naměřený klidový krevní tlak. Léky jsou velmi pravděpodobné. Dále kvůli kardiovaskulárnímu riziku doporučuji zhubnout, mít správnou životospráva – pohyb, pestrá racionální strava, omezení stresu, atd.
   Navštivte svého praktického lékaře.

 • Je mi 54let
  Mám tlak 120=138
  80=90
  Aritmie 58=65
  Je to dobré?
  DĚKUJI předem za odpověď.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   výsledky jsou uspokojivé, nicméně tlak si nadále monitorujte a choďte pravidelně na preventivní prohlídky.

 • Dobrý večer, chci se zeptat zda pletení ma vliv na krevní tlak nebo nemoci srdce. Je mi 63let a mám problém s tlakem momentalně beru Rilmenidin1g ráno. Relaxuju u pleteni a kdyz jsem si změřila TK měla jsem hodnoty 202/102 a P 46 Ani kontrolní měřeni nejsou uspokojivá hlavně puls skáče v průběhu dne v rozmezi 44’ – 112’.
  Děkuji za váš názor a oopověď.e

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   vhodné by bylo doplnění 24hod monitorování krevního tlaku, případně kontrolní kardiologické vyšetření, protože se jedná o vysoké hodnoty. Dle výsledků se změní terapie.

 • Dobrý den, mám již týden tlak 156/101, je mi 48 let. Mám to již nějak řešit s lékařem a stačí s praktickým??? Děkuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   nechte se vyšetřit u praktického lékaře, spousta ordinací nyní disponují EKG, Holter, ultrazvuk,.. Pokud to v ordinací není, pošle Vás na vyšetření ke kardiologovi.

 • Dobrý den od 29.12 se lecim s Covid 19 prodělala jsem zapla plic a všechny příznaky brala jsem několik atb, když už mě bylo lépe tak jsem dostala veliké bolesti břicha jela na chirurgii tam zjistili začínající zánět ledvin. Mám další atb a co je horší že mám TK 105/60 nejsem schopna vůbec fungovat a to už mám další atb skoro dorana motá se mě hlava. Nikdy jsem takový tlak neměla až teď poslední měsíc.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   a kolik je vám let a léčíte se s dalšími onemocněními? Až doberete antibiotika a stran zánětu ledvin vám bude lépe, tak navštivte praktického lékaře k dalšímu dovyšetření. Do té doby klid na lůžku, dostatek neslazených tekutin, dále racionální strava i přes možné nechutenství. Zvedejte se pomalu a pokud možno buďte pod nějakým dohledem.

 • Dobrý den.. prožívám docela stresové období a už se to promítlo i na mém tlaku.. jenže mi stačí mírné zvednutí např. 130/90 a naprosto ztrácím sílu jakkoliv fungovat. Dostavuje se pocit omdlení, zblednutí barvy kůže atd.. jde s tím nějak pracovat bez předepsání léků? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   jako akutní záchrana může pomoci si sednout, zavřít oči, co nejvíce se uklidnit, např. pravidelným dýcháním. Ztlumit světlo, televizi, atd.. Pomůže i studený obklad.

   Jinak brzy navštívit obvodního lékaře, doneste moč na vyšetření, nasadí vám 24hod monitoraci krevního tlaku, dále by byl vhodný i EKG Holter (záleží na vybavenosti ordinace nebo vás pošle k internistovi). Vhodné je i ECHO vyšetření srdce. Nekouřit, pravidelně sportovat, zdravě se stravovat.

 • Dobrý den, píšu jelikož mám trošku obavy o svou matku (60). Pravidělně ji již delší dobu měřím tlak a naměřované hodnoty jsou od sebe spíše takové vzdálené. Její horní tlak bývá spíše vyšší (povětšinou 140 – 170), zatímco její spodní tlak bývá dost nízký (spíše okolo 70 a pod 70). Na tlak od doktora prášky sice má (a předpokládám, že díky nim kolikrát naměříme i tlak spíše okolo 130), ale v poslední době bývá dost unavená a stěžuje si, že jí bolí svaly, končetiny a asi i kosti (trpí osteoporózou, takže hádám, že to je možná propojené). Chtěl jsem se tedy zeptat, zda si myslíte, že problémy jsou dost možná od tlaku nebo zda by se problém možná měl hledat jinde? K doktorovi mám v plánu ji poslat tak jako tak, ale rád bych se tu zeptal na nějakou radu.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Petře,

   tyto neurčité obtíže mohou být jak k tlaku (únava), tak i bohužel k věku. Doporučuji navštívit praktického lékaře, sepsat si seznam všech léků, které maminka užívá (jestli by se nemohlo jednat o nežádoucí účinky, nebo tzv. polypragmazii – lékové interakce).

 • Jojo vysokytlak doluhodobyneleceny. Rozbije telo znicijakome matce. Cca 200 na cca 140. Praskla cevav mozkukrvaceni do hlavy mozek sál krev mozek bobtnal zvetsoval, operace vyriznoutlebecni kost aby se tam mozek vesel necely 3mesice komat, probuzeni, bez pohybu. Bez řeči. Hubla hubla plenky. Otevreny oci. Trapeni. Bolesti.. Prez15let pervitin. Strez, zadny leky.. Natejly nohy. Tvaroh si tam daval…. Achjo. Dotoho manzelkterejji vsenaucil a chival seknijakkhadru z*rd. Davejte si pozornaslepou laskujestly. Chces od sve druhe falesnepulky bez hned a neohlizej se jinak te znici .!!! Hodne stesti

 • Dobrý den,chci se zeptat co znamená dyz máte tlak ..124 na 86 a puls 114?
  Děkuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   tlak je v pořádku, ale puls je vyšší. Je to měřeno po 15 min klidu? Pokud ano, je to k dalšímu vyšetření.

 • brala jsem verogalid na arytmii sebrali my ho mam stale aritmii tlak 99/60 za chvili 149/85 je my zle a arytmie tam je stejně je to normalni

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   proč byl lék vysazen? Nechte se opět vyšetřit na kardiologii, kde vám nasadí léčbu na arytmii.

 • Monika Kirvejova /

  Mám tlak 180/113 jen teprve 34 zistila sem to nedávno není mi dobře není porad teplo
  Píchá mne u srdíčka

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   doporučuji navštívit obvodního lékaře, doneste moč na vyšetření, nasadí vám 24hod monitoraci krevního tlaku, dále by byl vhodný i EKG Holter (záleží na vybavenosti ordinace nebo vás pošle k internistovi). Vhodné je i ECHO vyšetření srdce.

 • Monika Kirvejova /

  Dobří večer mám tlak 180 /113 je teprve 34 let
  Jemi porad teplo občasne píchá u srdíčka

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   to jsou opravdu vysoké hodnoty. Co nejdříve běžte k praktickému lékaři k vyšetření (odběry, holter, atd..) a pokud budete mít vysoké klidové hodnoty, tak vám nasadí medikaci.

 • Pavel Piller /

  Dobry den ! Jsem mesic po druhem ockovani ( Pfizer ) Dal jsem si kavu a cca 30 min jsem citil srdecni slabost. Druhy den po pulce maleho piva . Je mi 53 a vazim 110kg pri vysce 175cm. Cely zivot jsem aktivne sportoval. V klidu se mi podarilo namerit 135 / 70 / 62 ,ale staci se pohnout a tlak leti nahoru . Prez den ,kdyz jsem prisel domu byly hodnoty 188/ 83 / 70 .. Mam jit k lekari nebo staci nepit kafe a zhubnout. Dekuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   výpovědní je klidový tlak, takže pokud v klidu opakovaně naměříte pod 140/90 mmHg mělo by to být v pořádku. Ale pokud pociťujete srdeční slabost, tak se raději nechte vyšetřit u praktického lékaře, nasadí Vám tlakový a EKG holter – to je 24hod monitorace. A redukci váhy určitě doporučuji.

 • Dobrý den, potřebuji radu jiného lékaře.
  Právě jsem přišla od svého praktického lékaře, při preventivní prohlídce mi naměřil tlak 150/94 s tím, že mívám nižší, ale že to je ještě v normě. Zapomněla jsem mu říct, že při uléhání ke spánku mi buší srdce tak, že nemohu usnout na levém boku. V noci už to pak problém není. Nemám žádné zdravotní problémy, žádná únava – nic, krom autoimunitního nemocnění Lichen Planus (v klidovém stadiu). V rodinné anamnéze vysoký tlak nemáme, jen dědeček měl Anginu Pectoris. (Je mi 57 let, měřím 160 cm a vážím 70 kg, posledních 5 kg jsem přibrala cca před 3-5 lety při klimakteriu.)

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   doporučuji tlak měřit opakovaně po 15 min klidu, třeba 3x za sebou. Nechte se raději vyšetřit na kardiologii.

 • Dobrý den,
  měřím si často tlak a po měření jsem měla 125/55 90tep je to normální tlak a tep? četla jsem, že po 30 bych měla mít 122/80 je mi 32 a jsem pernamentně ve stresu 🙂 ze syna je hrozně hyperaktivní a musí se hlídat aby si neublížil. Před těhotenstvím jsem se léčila s hypertenzí(vysokým tlakem)v těhotenství bylo vše v pořádku, kromě těhotenské cukrovky na dietě a velké nevolnosti, kdy jsem skoro celé těhotenství pro zvracela. Porod byl bohužel katastrofální samé komplikace a následná resuscitace syna.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pokud máte opakovaně naměřený nižsí spodní – diastolický tlak, a nemáte potíže (motání hlavy, únava, poct na zvracení, rozmazané vidění,..) je to k dalšímu sledování, pokud nějaké potíže pociťujete – je to k dalšímu vyšetření a přeměření tlaku u praktického lékaře.

 • No, ony jsou tabulky a tabulky. Od 4 let trpím vysokým tlakem, z počátku jako dítě okolo 150/110, začali to léčit nějakými tehdy dostupnými léky, musel jsem přestat více solit, více pít apod. Nepomohlo to a až do 27 let stále okolo 150/110, po 27 věku průměrně 165/110 i více. Celý život testy a testy… Výsledek ? Srdce v pořádku podle EKG i krevních testů (je větší ale má dostatek místa v koši a je prý pravidelné a stahově silné), na betablokátory dobře reaguje, cholesterol naprosto v normě, ledviny funguji dobře, enzymy také v normě, cukr v normě, oční tlak v normě… Nikdy si lékaři nevěděli rady co mi je. Měl i 4x za rok Holter na 24h měření tlaku a EKG. Výsledek ? Když spím 125/70 a tep do 65, jen se vzbudím 160/105 tep 80 i více, v průběhu dne 150/90 – 210/140. Jen mi stále mění prášky a nic. Já se cítím vždy dobře, ptají se na bušení srdce, bolest hlavy, pocit horka, návalů, motolice, sucho v ústech, nadměrné pocení, třes, zimnice, bolest na ledvinách nebo na hrudníku apod. Nic z toho nemám, a přesto tlak, že z toho jsou všichni doktoři běsní. Dříve jsem sportoval (box, plavání, orienťák, posilovna 3x týdně), dnes mi nedoporučují raději nic podle výsledků sportovní kardiologie v zátěži. Abych pravdu řekl, už to se mnou vzdali ! Sice chodím na testy, na kontroly na kardiologii, holter jen 2x za rok a výsledky se nemění. Hold každý se asi nenarodí zdráv a se srdcem, co jede podle tabulek 🙂

 • Dobrý den co znamená tlak 158/30 už po několikáté mám naměřeno ,celý život jsem trpěla na hodně nízký tlak ale tyto hodnoty nemůžu nikde vyhledat.dekuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   kde jste ten tlak naměřila? Ta druhá hodnota se mi moc nezdá, zkuste se změřit na jiném přístroji nebo u praktického lékaře.

 • Hezký den, co tlak 139/ 66

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   první hodnota značí vyšší normální systolický tlak a druhá hodnota je v pořádku – diastolický tlak.

 • Anna chlebecová /

  Dobrý večer.Chtela bych se zeptat? už 2 den jsem v klidu doma jen uvařím a koukám na televizi.A tlak se mi pohybuje 204/130 a naposled.212/127.ale nic mi nebolí.Jen slabí tlak na hrudi. Můžete mi poradit.Dekuji ANNA

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Anno,

   určitě hned následující pracovní den zajděte k praktickému lékaři k dalšímu dovyšetření krevního tlaku (tlakový holter, přeměření atd..).

 • Dobry den je mi 61 let a mam tlak 145/83 tep 70.Vazim 70kg.Prosim o radu. Dekuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   doporučuji navštívit obvodního lékaře, doneste moč na vyšetření, nasadí vám 24hod monitoraci krevního tlaku, dále by byl vhodný i EKG Holter (záleží na vybavenosti ordinace nebo vás pošle k internistovi). Vhodné je i ECHO vyšetření srdce. Nekouřit, pravidelně sportovat, zdravě se stravovat.

 • Je mi 46 . Můj tlak je 162/110 . Ani to není to pravé

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   doporučuji brzo zajít za praktickým lékařem k dovyšetření – provést tlakový holter, případně celé kardiologické vyšetření (EKG holter, ECHO). Navíc donést moč k vyšetření.

 • Dobrý den,
  praktický lékař odmítá napsat žádanku na biochemické vyšetření krve (kys. močová a PSA), protože je to prý moc drahé. Prosím o informaci, jakým způsobem je je toto regulováno, existuje nějaký limit na jednoho pojištěnce?
  Předem děkuji
  S pozdravem
  Mirek

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pokud je vyšetření plně indikováno, pojišťovna ho proplatí. Takže pokud máte pokyn od ošetřujícího specialisty, váš praktik by vám to měl napsat – pokud by dělal problémy, tak ať žádanku vystaví specialista. Pokud jste zdravý, nemáte obtíže, tak vystavení žádanky je na domluvě s praktickým lékařem, či je třeba si sám vyšetření uhradit.

 • Dobry den, muz vek 45let 180cm 74Kg bez leku, celkova unava, po probuzeni, tlak
  SYS 94 DIA 51 PULSE 45
  opakovane mereni
  SYS 92 DIA 51 PULSE 46
  Dekuji, hezky den
  R.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pokud jsou i přes den naměřené tyto hodnoty, doporučuji návštěvu u praktického lékaře, který vás po vyšetření odešle na kardiologické vyšetření, vhodný je i 24hod monitoring krevního tlaku.

 • Ivan Škára /

  Dobrý den,
  je mi 85 a půl, mám po operaci tlustého střeva (leden 2022), končí mi chemoterapie, stanoveny 4 cykly. Krevní tlak: TK Holter celodenní průměr 144/76, denní fáze 149/83, noční fáze 133/63. Několik týdnů si měří tlak, denní průměr mi vychází téměř stejně, jaký ukázal Holter. Jde o hypertenzi s nutností léčby? Prosím o sdělení.
  Děkuji.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, pane Škáro,

   to je spíše otázka na vašeho ošetřujícího internistu. Nevím, jaké všechny další komorbidity máte, kolik léků denně berete, jestli je vzhledem k věku vhodné další léky přidávat, jestli vy osobně pociťujete potíže.. U mladého pacienta bych léčbu doporučila.

 • Dobrý den.
  Brala jsem léky na vysoký krevní tlak, které nezabíraly. Paní obvodní lékařka mi léky vyměnila za jiné. Je to více jak týden a tlak mám pořád stejně vysoký… V úplném klidu mívám tak 199/160 a po jakékoliv sebemenší námaze, chůzi, pohybu mi tlak vyletí na 220/176 s tím, že mi začne mravenčit obličej a prsty na rukách.
  Cítím se neustále unavená. Léčím se na psychiatrii kvůli dlouhodobým úzkostem a hlavně strachu z lidí. takto vysoký tlak mívám i doma, když jsem sama a v naprostém klidu. Je mi 54 let, nemám žádné závažné nemoci, pouze chronickou polyartritidu. Beru patery antidepresiva, tlak jsem mívala takto vysoký ještě před tím, než jsem je začala brát.
  Nejsem schopna delší chůze, zadýchám se a hodně mne pálí na hrudi. Sotva takto zvládám domácí práce, i to mne omezuje. V mládí jsem běhávala, chodila někdy i třicetikilometrové vycházky. Nikdy jsem nemívala takto vysoký tlak, vždy ukázkový 120/80. Jde mi o to, že už je mi hloupé, neustále chodit za paní doktorkou a stěžovat si, ale ten tlak mne hodně omezuje. A také bych ráda věděla, co by mohlo být příčinou takto vysokého tlaku.
  Děkuji Tereza

 • Tlak 183/113/69 jak vážný

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   to jsou vysoké hodnoty krevního tlaku, objednejte se co nejdříve na vyšetření u praktického lékaře.

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top