U skoliózy páteře je důležitá rychlá diagnostika. Napovědět může špatné držení těla

Skolióza je jedním z nejznámějších ortopedických onemocnění. Jedná se o trvalé vychýlení páteře do stran, kdy se jednotlivé obratle pootočí kolem své osy. Nejčastěji bývá nemoc diagnostikována dětem kolem deseti let, přičemž dívky postihuje zhruba třikrát častěji. Způsob léčby závisí na stupni skoliózy. Lehké formy se řeší rehabilitací, u těžších je nutná operace.

Skolióza je ortopedické onemocnění, jehož důsledkem je zakřivení páteře. Ta v tomto případě vybočuje do boku, současně ale může být prohnuta dopředu (lordóza) či dozadu (kyfóza). V případě skoliózy dochází k dvěma typům zakřivení, a to konkrétně do písmena C (c formní skolióza) či S (s formní skolióza). Podle toho, na jakou stranu je páteř vychýlena, mluvíme také o dextroskolióze (zakřivení doprava) a sinistroskolióze (zakřivení doleva).

Skoliózu páteře můžeme dělit také podle věku, ve kterém se u pacienta objeví, a to na:

 • Infantilní skoliózu, kterou dítě prodělá kolem třetího roku života. Tato skolióza se častěji týká chlapců.
 • Juvenilní skoliózu, která se objevuje kolem osmého roku života a trpí jí dívky i chlapci přibližně stejnou mírou.
 • Adolescentní skoliózu, jejíž počáteční hranicí je nástup puberty. Zde jasně převažují dívky.

Příčiny skoliózy páteře

Nemoc může být v některých případech vrozená, častěji ji však pacienti získávají v průběhu života. Zhruba u 80 % z nich ale neexistují žádné specifické příčiny. V takovém případě mluvíme o idiopatické skolióze.

Podle odborníků za vybočení páteře může nerovnoměrný růst páteřního svalstva i jednotlivých orgánů. Jedna strana například roste rychleji než druhá, což má za následek vychýlení celé páteře.

Opakem idiopatické skoliózy je funkční skolióza. V tomto případě je degenerace páteře způsobena jinými chorobami, konkrétně se může jednat o:

 • Záněty obratlů
 • Nádory obratlů
 • Osteoporózu
 • Onemocnění svalů, nervů a pojiv
 • Dětskou obrnu

Příznaky nemoci

Zejména v počátečním stádiu, kdy pacienti ještě neregistrují žádné potíže, je těžké skoliózu rozpoznat. K její diagnostice tak často dochází zcela náhodně, a to nejčastěji mezi desátým a dvanáctým rokem života, většinou na základě rentgenového vyšetření. Včasné odhalení nemoci je přitom základním předpokladem úspěšné léčby.

Prvním příznakem bývá bolest. Zakřivením páteře jsou totiž svaly nepřirozeně namáhány. Pacienti si tak zpravidla stěžují na bolest bederní páteře, a to hlavně po dlouhém sezení nebo stání, a následné ztuhnutí téže oblasti. Kromě zad mohou mít nemocní také problémy s bolestí hlavy, kolen a dalších kloubů dolních končetin.

Ačkoli je bolest velmi častým příznakem, její přítomnost nemusí být podmínkou. Skolióza páteře se může projevovat pouze samotným zakřivením zad a od pohledu špatným držením těla, kdy pravé rameno bývá častěji výš než levé. Vychýlené může být také držení hlavy.

Stupně skoliózy

Podle rozsahu a povahy zakřivení lze skoliózu rozdělit do čtyř skupin:

 1. Lehká skolióza – zakřivení do 40°
 2. Středně těžká skolióza – zakřivení mezi 40° a 60°
 3. Těžká skolióza – zakřivení mezi 60° a 80°
 4. Velmi těžká skolióza – zakřivení nad 80°

Skolióza páteře u dospělých

Ačkoli se nemoc nejčastěji objevuje v dětském věku, může být diagnostikována i v dospělosti. „Výhodou“ dětské verze však je, že dětský organismus na rozdíl od toho dospělého stále roste, páteř se neustále vyvíjí a je o poznání flexibilnější. Takže kromě toho, že skolióza v dětském věku téměř nebolí, je mnohem lépe léčitelná. Léčba si obvykle vystačí s rehabilitací. Při skolióze v dospělosti je mimo jiné často nutné nasadit také vhodné léky, které uvolní zádová svalstva a bolest potlačí.

Léčba

Není-li zakřivení páteře příliš velké, je menší než 20°, léčí se skolióza pomocí rehabilitace. Podstatnou roli zde hrají cviky na skoliózu páteře, které jsou zaměřeny na posílení zádových svalů. Ty díky tomu mají lépe vyrovnávat páteř, která má tendenci vybočovat. Metod, které se k tomuto účelů využívají je více, obecně velmi úspěšná je třeba Vojtova metoda. Její výběr i samotné cvičení je ale vždy nutné konzultovat s rehabilitačním specialistou. Spolupráce pacientů s odborníkem je v tomto případě opravdu nutná. Pozitivních výsledků lze při tomto onemocnění dosáhnout jen každodenním cvičením.

U středně těžké formy se řeší skolióza korzetem či speciálním sádrovým lůžkem. Aby se docílilo správného efektu, je však často nutné nosit korzet na skoliózu po celý den, někdy dokonce i v noci. V tomto ohledu je nutné myslet také na samotné dítě. Zvláště puberťáci korzet obvykle nepřijímají zrovna s nadšením. Obávají se posměšků ze strany svých spolužáků. Tento fakt může mít negativní dopad na jejich psychiku.

Zda korzet opravdu plní svou funkci můžete zjistit snadným testem. Po sundání pomůcky zkontrolujte, zda jsou obě ramena i lopatky ve stejné úrovni, a to bez rotace a posunu. Pokud tomu tak není, nechte si výrobek zkontrolovat odborníkem. Pamatujte také na to, že korzet nesmí nikde tlačit a musí být dostatečně vyztužen.

Operace skoliózy, kdy se napravení páteřní křivky provádí pomocí titanových tyčí, je obvykle nutná v momentě, kdy je zakřivení páteře větší než 40°. Při takto pokročilé skolióze totiž hrozí utlačování a následné poškození orgánů. Aby však mohla být operace provedena, musí být úplně dokončen růst páteře. V opačném případě by totiž bylo nutné zákrok později opakovat. Operaci také není vhodné podstupovat před těhotenstvím a plánovanými porody.

Skolióza a vhodné cviky

Při skolióze se doporučuje kombinovat cviky určené pro:

 • napřímení trupu
 • zvýšení mobility páteře a žeber
 • vyrovnání svalových dysbalancí
 • posílení hlubokého stabilizačního systému

Léčba přizpůsobená dětem

U dětí je největší motivací k léčbě zábava. Je tedy nutné vést ratolesti ke cvičení tak, aby je rehabilitace bavila. Toho lze docílit například obměnou jednotlivých cviků. Ty by měly být vždy přizpůsobeny aktuálnímu stupni skoliózy, věku dítěte, zdravotnímu stavu i náladě.

Počítejte s tím, že vměstnat cviky do každodenního života vytíženého školáka nemusí být jednoduché. Dítě by totiž mělo cvičit 15 až 20 minut ráno a stejně tak i večer. Tato skutečnost si tak zpravidla žádá oběť v podobě ranního vstávání. Nedoporučuje se však dítě do cvičení nutit za každou cenu, zvláště pak je-li dítě unavené. I přesto, že si tato činnost žádá pravidelnost, je lepší čas od času od cvičení upustit, než riskovat úplnou ztrátu motivace. Cvičení s unavenou nervovou soustavou se nedoporučuje ani z toho důvodu, že by ho dítě neprovádělo správně.

Dítě ve školním věku by mělo vzhledem ke svému onemocnění dodržovat některá opatření. Místo židle se doporučuje používat velký míč, a to jak doma, tak ve škole. Dále je dobré se s učiteli domluvit na dvojím vydání učebnic, jedno na doma a druhé do školy, aby se školák vyvaroval nošení těžké aktovky. Ta by přesto měla mít pevná záda. Vhodné jsou také pohybové kroužky, ideálně alespoň třikrát týdně, pokud jsou učitelé vstřícní, je možné rehabilitační cviky zařadit také do hodin tělocviku.

V případě, že dítě musí nosit speciální korzet, doporučují ho někteří odborníci na cvičení sundat. Stejně tak by se mělo učinit na večer, a to z toho důvodu, aby se odlehčil tlak na vnitřní orgány a dítě si v noci dostatečně odpočinulo. Záleží ale na stavu dítěte a domluvě s odborníkem. Obecně vzato na obratle vleže ale nepůsobí vertikální tlak působený gravitací.

Komplikace

Kromě faktu, že člověk s těžkou skoliózou páteře má omezené možnosti pohybu, může být v některých případech omezena i funkce některých důležitých orgánů. Ty jsou totiž vlivem zakřivení zmáčknuty. Musí si tedy najít nové místo. Často se tak stává, že srdce doléhá na bránici a plíce bývají stlačeny, což způsobuje, že se nemocný snáze unaví. Po fyzické námaze navíc může mít vážné dýchací obtíže. V takovýchto případech je nutná operace.

Prevence

Jak už bylo řečeno, velmi podstatnou roli hraje při skolióze včasná diagnostika. Takže pokud máte jen podezření na špatné držení těla vašeho dítěte, obraťte se raději na specialistu. Vhodnou prevencí je také fyzická aktivita, při které dochází k posilování zádových svalů. Velice prospěšné je v tomto ohledu plavání. Pozor naopak na sporty, které páteř silně zatěžují. Těmi jsou například:

 • Squash
 • Umělecká gymnastika
 • Skok do výšky

Špatné zakřivení páteře se u dítěte může začít formovat už od velmi brzkého věku. Ke skolióze takto malým dětem navíc mohou pomoci i sami rodiče, a to například tím, že:

 • Ho posazují i přesto, že si dítě samo od sebe zatím nesedlo
 • Vodí ho za ruku, i když už dítě samo chodí
 • Nekupují mu kvalitní obuv či později aktovku do školy s pevnou podpěrou zad
 • Pořizují mu nekvalitní matraci

Pozor také na to, pokud dítě trpí rozdílnou délkou nohou. Rozdíl je nutné vyrovnávat pomocí ortopedických vložek a tím zmírnit zátěž páteře.

18 comments

 • Článek na úrovni medicíny z 50 tých let 20. století. Skolióza páteře je způsobena tím, že mozek neumí správně ovládat svalové partie – tomu se má přizpůsobit léčba…. Bohužel léčba zaměřená na cvičení svalů nevede k vyléčení, ale maximálně ke snížení stupně skoliózy, spíše jen k zastavení progrese, přitom moderními metodami lze zcela vyléčit lehkou skoliózu i v dospělém věku a při včasné diagnóze u dětí můžeme zcela odvrátit její nástup. Většina lékařů včetně ortopedů zcela ignorují neurologický základ pohybových poruch a podle toho vypadají pak výsledky jejich léčby, které mnohdy vedou na zbytečné operace a doživotnímu poškození zdraví pacienta.

  • Jana Gottwaldová /

   dobrý den, zaujal mě Váš příspěvek, můžete se mi prosím ozvat emailem? děkuji Jana

   • Sarka Holikova /

    Dobrý den, zaujal mě Váš příspěvek, můžete se mi prosím ozvat na můj email?Děkuji predem za Vas cas.

  • Karel Ševčík /

   Dobrý den. Můžete mi prosím poslat kontakt, případně, na koho se mohu obrátit. Mám skoliozu a lordozu. Děkuji

  • Dobrý den, zajímaly by mě vaše zkušenosti s léčbou. Mám skoliózu od dětství, teď je mi 64 let a často mě bolí záda a blokují se mě asi žebra. Krom toho mám i kratší nohu. Šlapku cca o 2,5-3 cm menší než na druhé noze. Je možné, že mé potíže vznikly ze špatné vakcíny po očkování proti obrně. Děkuji za vaše poznatky

   • Redakce Zdraví.Euro.cz /

    Dobrý den, paní Ptáčková,

    jen bychom rádi dodali, že vaše obtíže nebudou způsobené špatnou vakcínou proti obrně.

    Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Sylva Tyralíková /

   Dobrý den, zaujal mě Váš příspěvek, můžete se mi prosím ozvat na můj email? Děkuji

  • Pavel Škopek /

   Pavel Škopek

   Dobrý den,zaujal mne Váš přispěvek,mohl by jsem Vás nějak kontaktovat? Děkuji Škopek.

  • Dobrý den ,mám 12ti letou dceru, které diagnostikovali skoliozu páteře, cvičíme, ale nyní dostala dcera korzet.Zaujal mě Váš příspěvek, můžete mi prosím napsat víc. děkuji

  • Dobrý den,

   máte zajímavý pohled na věc a já souzním s Vaším komentářem, ráda bych, kdybyste se mi také, ozval na mail a já se Vás mohla zeptat na pár věcí.

   Děkuji a Krásný den

  • Sarka Holikova /

   Dobrý den, zaujal mě Váš příspěvek, můžete se mi prosím ozvat na můj email? Děkuji

  • Dobrý den,
   trpím skoliozou, levá noha o 1cm delší, pravé rameno níž (obcas hodne bolí), rehabilirace, elektrolecba, masáže, cvičení nepomáhají. Dokázal by jste mi, prosím pomoci?
   Děkuji Martin

  • Ivana Stepankova /

   dobry vecer, zaujal me vas nazor na vec. muzete mi prosim poslat vice informaci.
   dekuju ivana

  • Petra Hamerská /

   Dobrý den.velmi zajímavý příspěvek, byl by jste,tak hodný a poslal mi podrobnosti.
   Děkuji Hamerská

  • Radka Krylová /

   Dobrý den, zaujal mě Váš pohled, můžete se mi ozvat na mailovou adresu?
   Děkuji

 • Eliška Kratochvílová /

  Dobrý den,
  mám vybočenou páteř – skoliózu a začínají mně bolet a mrtvět prsty na rukou a bolí mně svaly na rukou. Chodím na rehabilitace nahřívání a masáže. Někdy si musím vzít při bolesti Ibalgin 400. Špatně se mi dýchá při rychlejší chůzi. Napiště mi prosím jaká cvičení by jste mně doporučili. Mám též udělaný rentgenový snímek, ale na operaci to není. Když mám velkou bolest tak zajdu k ortopedovi a on mi píchne do páteře obstřik a to pomůže.

  Děkuji za radu.
  Eliška Kratochvílová

 • Dobry den,je mi 46 let nikdy jsem problémy neměla az nyni,lekar mi rekl ze mam vybočenou pater do leva…posledni rok a pul me boli v kříži a za krkem,nyni uz lezu z postele jako lazar a o nejakem vstavani bez bolesti nemuze byt ani řeč 😟bohuzel beru leky na uvolneni svalstva a pri bolesti ibalgin ale nechci byt na praskach porada pomuzou na chvili,jsou dobre a spatne dny,uz se mi stalo ze mrtvila prava noha coz zatim resim,jedu na emg…muzete mi prosim poradit co delat?Moc děkuji Andrea

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Andreo,

   bohužel nevíme přesněji tíži vašeho onemocnění. Obecně čím těžší je diagnóza, tím více se lékaři přiklání chirurgickému řešení. Lehčí formy se zvládají s léky a rehabilitací. Poraďte se nejlépe s ortopedem.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top